ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2567

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และสถาบันในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2567 รวมจำนวน 25 ทุน เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 โดยจะแบ่งทุนออกเป็น 3 ประเภทคือ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รายละเอียดเรื่องชื่อ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รวมทั้งชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบีนในต่างประเทศ ตามที่ธนาคารกำหนด มีดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา     สาขาวิชา Computer Science, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech ประเทศสหรัฐอเมริกา  […]

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2567 Read More »

จำนวนนักศึกษาต่างชาติในอเมริกาเติบโตขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 40 ปี

US News รายงานเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ว่า นักศึกษาต่างชาติหน้าใหม่ยังคงแห่กันไปเรียนที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยมี 48 รัฐรายงานว่า มีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีการศึกษา 2022-2023 โดยมีนักศึกษาจากอินเดียเพิ่มขึ้น 35% เป็น 268,923 อินเดียเป็นผู้ส่งออกนักเรียนนักศึกษารายใหญ่เป็นอันดับสองไปยังสหรัฐอเมริกา รองจากจีน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่ดึงดูดที่สำคัญของนักศึกษาชาวอินเดีย นอกจากนี้ นักศึกษาชาวอินเดียยังเป็นหนึ่งในนักศึกษาจำนวน 198,793 คนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (OPT) หรือการทำงานหลังเรียนจบ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาแสวงหาประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติหลังจากสำเร็จการศึกษาเชิงวิชาการแล้ว ตามรายงานปี 2566 ที่เผยแพร่โดยสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ การลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติรายใหม่เพิ่มขึ้น 14% ในปี 2565-2566 นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้น 80% ในปีก่อนหน้า หัวหน้าฝ่ายวิจัย การประเมินผล และการเรียนรู้ของ IIE กล่าวว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนมีจำนวน 298,523 คน เกินระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิดที่ 268,000 คน ในปีการศึกษา 2562-2563

จำนวนนักศึกษาต่างชาติในอเมริกาเติบโตขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 40 ปี Read More »

การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ในระดับ Graduate Education ในสหรัฐอเมริกา

การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ในระดับ Graduate Education เป็นการศึกษาเพื่อฝึกฝนความชำนาญในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค จะเป็นการเน้นเฉพาะโรคคือเป็นการฝึกฝนความชำนาญเฉพาะด้าน (speciality) และมีความรับผิดชอบต่อคนไข้กว้างกว่านักเรียนแพทย์ระดับ MD เรียกหลักสูตรนี้ว่า Residency Program และเรียกนักศึกษาแพทย์ที่ฝึกฝนความชำนาญเฉพาะด้านนี้ว่า Residents หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ในระดับ Graduate Education นี้จะใช้เวลานานประมาณ 3-7 ปี การฝึกฝนในสาขา Speciality หลักๆจะใช้เวลานาน 3 ปีแต่การฝึกความชำนาญเฉพาะด้านระดับสูงจะใช้เวลาเพื่มขึ้นอีก 2-4 ปีแล้วแต่ความต้องการของ Residents แต่ละคน เช่น Cardiovascular Disease เป็น Sub-speciality ของ Internal Medicine Resident จะต้องฝึกฝน Internal Medicine ก่อน 3 ปี แล้วจึงจะมีสิทธิ์ฝึกฝนความชำนาญด้าน Cardiovascular อีก 2 ปี ดังนั้น ความยาวของกระบวนการฝึกอบรมนี้อยู่ที่ระหว่าง 7-14 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความชำนาญพิเศษในระหว่างการฝึกฝนความชำนาญตามหลักสูตร Residency Programs

การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ในระดับ Graduate Education ในสหรัฐอเมริกา Read More »

กฎเกณฑ์ใหม่สำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าไปศึกษาต่อที่แคนาดา

สำนักข่าว CBC ได้รายงานเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2023 ว่า คุณ Marc Miller รัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาได้ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาเรียนที่แคนาดาว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ.2024 นักศึกษาต่างชาติจะต้องแสดงให้เห็นว่า ตนมียอดเงินที่จะใช้ได้จำนวน 20,635 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 10,000 ดอลลาร์ตามที่เคยมีมาเป็นเวลา 2 ทศวรรษ ยอดเงินจำนวนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจ่ายเดินทางและค่าเล่าเรียน และในปัจจุบัน กรณีนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าทำงาน สามารถทำงานได้นอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ข้อยกเว้นนี้จะหมดอายุลงเมื่อสิ้นปี 2023 ( พ.ศ. 2566 ) แต่ Miller ประกาศว่า รัฐบาลแคนาดาจะขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดนี้เพื่อยุติการที่วิทยาลัยบางแห่งในแคนาดาให้การศึกษาที่ไม่เพียงพอแก่นักศึกษาต่างชาติ ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสพวกเขาได้รับวีซ่าเพื่อทำงานในแคนาดา ทำให้สื่อต่างๆ รายงานว่านักศึกษาถูกขูดรีดจากการแสวงหาผลประโยชน์ https://www.cbc.ca/news/canada/foreign-students-requirements-questions-answered-1.7053773 Miller คาดว่าจะลดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 ลงเหลือ 364,000 คน

กฎเกณฑ์ใหม่สำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าไปศึกษาต่อที่แคนาดา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top