ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อไปศึกษาต่อประเทศต่างๆ

สืบเนื่องมาจากมีผู้สนใจเข้าไปอ่านบล็อกเรื่อง” แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ ” ที่เขียนไว้เมื่อปี 2012 และพบว่า ไม่มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จึงมีอีเมล์เข้ามาสอบถาม ทำให้เกิดการเข้าไปตรวจสอบแต่ละเว็บไซต์ที่ได้เคยรวบรวมไว้ให้ และพบว่ามีหลายเว็บไซต์ทีเดียวที่เข้าไปใช้ไม่ได้อีกแล้ว จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยการเพิ่มเติมเว็บไซต์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และแนะนำเว็บไซต์ใหม่เพิ่มเติมของแต่ละประทศ กระแสการไปศึกษาต่อต่างประเทศยังคงเป็นความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการหาประสบการณ์ชีวิต เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ หรือเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติที่ไปศึกษาต่อ ทำให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหา รู้จักการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาชาติอื่น ทั้งหมดนี้จะส่งผลทางอ้อมให้นักศึกษาท่านนั้นๆมีประสบการณ์ชีวิตที่ดี เข้าใจความแตกต่างจนสามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างได้ ส่วนผลดีทางตรงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ทำให้นักศึกษาได้รับโอกาสดีๆในการเลือกงานที่จะทำ สามารถต่อรองเรื่องเงินเดือน ถ้านักศึกษาท่านนั้นมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการเรียนและบุคคลิกภาพที่รู้รอบตน ลองฟังอาจารย์ชาวเยอรมันท่านหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ไปศึกษาต่างประเทศ และอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของบางประเทศ ท่านได้พูดในรายการ TEDX เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากในประเทศเม็กซิโก หรือการเปรียบเทียบการขึ้นรถเมล์ในเยอรมนีกับเม็กซิโก ทั้งๆที่ชาวเยอรมันดูเหมือนเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิต การมีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย ในการเลือกประเทศไปศึกษาต่อ นักศึกษาบางท่านอาจเลือกประเทศที่ตนมีใจรักและนิยมในประเทศนั้นๆ บางท่านอาจเลือกมองที่จุดเด่นในวิทยาการของประเทศนั้น บ้างพิจารณาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาต่อของประเทศนั้นๆ และ ฯลฯ จะอย่างไรก็ตาม บล็อกนี้ได้รวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล และทำการติดต่อไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกับบุคคลที่สาม อาจหมายถึงท่านผู้ปกครองหรือที่ปรึกษาทางการศึกษาก็ได้ เว็บไซต์ที่รวบรวมมาให้จะมีทั้งเว็บไซต์ระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนภาษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เปรียบเทียบด้วยตนเองทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีเปิดสอน ค่าใช้จ่าย ที่พัก และบางแห่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราวของเมืองนั้นๆ และฯลฯ เว็บไซต์ทั้งหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่สนุกกับการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง …

ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อไปศึกษาต่อประเทศต่างๆ Read More »

มหาวิทยาลัยในสหรัฐใกล้เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2020 กันแล้ว

ในท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ที่ยังไม่มีการค้นพบวัคซีนที่จะใช้รักษาโรคโควิด 19 ได้แน่นอน ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงติดอันดับ 1 ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากที่สุดในโลก และอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะถึงฤดูกาลเปิดเรียนเดือนสิงหาคมหรือเทอม Fall 2020 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาทั้งอเมริกันและต่างชาติ รวมทั้งผู้ปกครองก็คงพอจะทราบกันเลาๆแล้วว่า น่าจะยังคงเป็นการเรียนออนไลน์อยู่ แต่ก็มีอีกหลายๆคนที่เห็นว่า บางครั้งการเรียนออนไลน์ก็ไม่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกอย่าง อยากให้มีบางชั้นเรียนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนไปพบกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ข่าวจาก USA Today ในวันที่ 22 มิถุนายน กล่าวว่า มีสถาบันการศึกษามากกว่า 860 แห่ง และ 2 ใน 3 ส่วนของสถาบันเหล่านั้นมีแผนการเรียนว่าจะเปิดเรียนแบบ on campus ได้ โดยมีเพียง 7% ที่จะมีชั้นเรียนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการอาจจะเกิดการระบาด Covid-19 รอบ 2 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ทำให้สถานศึกษาเกิดการลังเล ไม่แน่ใจว่าควรเปิดชั้นเรียนตามปกติ 100% ดีหรือไม่  https://www.usatoday.com/story/news/education/2020/06/22/coronavirus-reopening-college-fall-2020/3210719001/ สถานศึกษาหลายแห่งวางแผนที่จะจัดให้มีชั้นเรียนแบบผสม …

มหาวิทยาลัยในสหรัฐใกล้เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2020 กันแล้ว Read More »

การเลือกดอกไม้ประจำรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา

วันนี้เรามาทำความรู้จักดอกไม้ประจำรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกากัน ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ทุกรัฐต้องใช้วิธีการเดียวกัน แต่จากข้อมูลหลายเว็บไซต์ ได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกับเว็บไซต์ proflowers (https://www.proflowers.com/blog/50-state-flowers ) สรุปไว้ คือ เลือกจากดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ท้องถิ่นของรัฐนั้น คือพบเห็นได้ง่ายทั่วทั้งรัฐ มีประโยชน์ในการทำเป็นยารักษาโรคได้ ให้เด็กๆชั้นประถมในรัฐนั้นๆเป็นผู้เลือกดอกไม้ประจำรัฐ เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามมาก และไม่เหมือนดอกไม้ในรัฐอื่นๆ บางชนิดถึงขั้นเป็นดอกไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ดอกไม้ประจำรัฐที่เหมือนๆกัน ดังนี้ มี 2 รัฐที่ใช้ดอก Apple Blossom เหมือนกันคือ Arkansas, Michigan มี 2 รัฐที่ใช้ดอก Dogwood เหมือนกันคือ รัฐ North Carolina, Virginia มี 3 รัฐที่เคยใช้แต่ปัจจุบันไมได้ใช้ และรัฐที่ใช้ดอก Goldenrod เหมือนกัน คือ Alabama, Kentucky, Nebraska, South Carolina ( ปัจจุบัน Alabama ไม่ได้ใช้ Goldenrod แล้ว มี …

การเลือกดอกไม้ประจำรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา Read More »

Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร

ทุกวันจันทร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นวัน Memorial day ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทจะหยุดทำงานกัน 1 วัน สำหรับปี 2020 วัน Memorial day ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 วัน Memorial Day คือวันอะไร สำคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Memorial Day คือวันที่ระลึกถึงวีรบุรุษทั้งทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจากการรับราชการทหารเพื่อสหรัฐอเมริกา และ เป็นวันเรื่มต้นของฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา Memorial Day ยังถือว่าเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา( Federal Holiday) และเป็นวันหยุดยาวเมื่อควบรวมกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า Memorial Day เริ่มต้นจัดให้มีการเฉลิมฉลองกันเมื่อไร ชื่อเดิมของ Memorial Day คือ Decoration Day เพราะเป็นวันที่จัดให้มีการประดับประดาตกแต่งหลุมฝังศพของทหารที่เสียชีวิตให้สวยงาม ต่อมาในปี 1882 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ Decoration Day เป็น Memorial Day ในปี 1873 …

Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Read More »