มหาวิทยาลัยในสหรัฐใกล้เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2020 กันแล้ว

ในท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ที่ยังไม่มีการค้นพบวัคซีนที่จะใช้รักษาโรคโควิด 19 ได้แน่นอน ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงติดอันดับ 1 ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากที่สุดในโลก และอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะถึงฤดูกาลเปิดเรียนเดือนสิงหาคมหรือเทอม Fall 2020 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาทั้งอเมริกันและต่างชาติ รวมทั้งผู้ปกครองก็คงพอจะทราบกันเลาๆแล้วว่า น่าจะยังคงเป็นการเรียนออนไลน์อยู่ แต่ก็มีอีกหลายๆคนที่เห็นว่า บางครั้งการเรียนออนไลน์ก็ไม่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกอย่าง อยากให้มีบางชั้นเรียนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนไปพบกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ข่าวจาก USA Today ในวันที่ 22 มิถุนายน กล่าวว่า มีสถาบันการศึกษามากกว่า 860 แห่ง และ 2 ใน 3 ส่วนของสถาบันเหล่านั้นมีแผนการเรียนว่าจะเปิดเรียนแบบ on campus ได้ โดยมีเพียง 7% ที่จะมีชั้นเรียนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการอาจจะเกิดการระบาด Covid-19 รอบ 2 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ทำให้สถานศึกษาเกิดการลังเล ไม่แน่ใจว่าควรเปิดชั้นเรียนตามปกติ 100% ดีหรือไม่  https://www.usatoday.com/story/news/education/2020/06/22/coronavirus-reopening-college-fall-2020/3210719001/ สถานศึกษาหลายแห่งวางแผนที่จะจัดให้มีชั้นเรียนแบบผสม …

มหาวิทยาลัยในสหรัฐใกล้เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2020 กันแล้ว Read More »

การเลือกดอกไม้ประจำรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา

วันนี้เรามาทำความรู้จักดอกไม้ประจำรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกากัน ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ทุกรัฐต้องใช้วิธีการเดียวกัน แต่จากข้อมูลหลายเว็บไซต์ ได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกับเว็บไซต์ proflowers (https://www.proflowers.com/blog/50-state-flowers ) สรุปไว้ คือ เลือกจากดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ท้องถิ่นของรัฐนั้น คือพบเห็นได้ง่ายทั่วทั้งรัฐ มีประโยชน์ในการทำเป็นยารักษาโรคได้ ให้เด็กๆชั้นประถมในรัฐนั้นๆเป็นผู้เลือกดอกไม้ประจำรัฐ เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามมาก และไม่เหมือนดอกไม้ในรัฐอื่นๆ บางชนิดถึงขั้นเป็นดอกไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ดอกไม้ประจำรัฐที่เหมือนๆกัน ดังนี้ มี 2 รัฐที่ใช้ดอก Apple Blossom เหมือนกันคือ Arkansas, Michigan มี 2 รัฐที่ใช้ดอก Dogwood เหมือนกันคือ รัฐ North Carolina, Virginia มี 3 รัฐที่เคยใช้แต่ปัจจุบันไมได้ใช้ และรัฐที่ใช้ดอก Goldenrod เหมือนกัน คือ Alabama, Kentucky, Nebraska, South Carolina ( ปัจจุบัน Alabama ไม่ได้ใช้ Goldenrod แล้ว มี …

การเลือกดอกไม้ประจำรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา Read More »

Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร

ทุกวันจันทร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นวัน Memorial day ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทจะหยุดทำงานกัน 1 วัน สำหรับปี 2020 วัน Memorial day ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 วัน Memorial Day คือวันอะไร สำคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Memorial Day คือวันที่ระลึกถึงวีรบุรุษทั้งทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจากการรับราชการทหารเพื่อสหรัฐอเมริกา และ เป็นวันเรื่มต้นของฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา Memorial Day ยังถือว่าเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา( Federal Holiday) และเป็นวันหยุดยาวเมื่อควบรวมกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า Memorial Day เริ่มต้นจัดให้มีการเฉลิมฉลองกันเมื่อไร ชื่อเดิมของ Memorial Day คือ Decoration Day เพราะเป็นวันที่จัดให้มีการประดับประดาตกแต่งหลุมฝังศพของทหารที่เสียชีวิตให้สวยงาม ต่อมาในปี 1882 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ Decoration Day เป็น Memorial Day ในปี 1873 …

Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Read More »

ทุนธนาคารพัฒนาเอเซีย( ADB-JSP Scholarships) ประจำปี 2020

ทุน ADB-JSP คือ ความร่วมมือร่วมกันของธนาคารพัฒนาเอเซีย ( the Asian Development Bank) และ Japan Scholarships Program เพื่อขจัดปัญหาความยากจนของพลเมืองในกลุ่มประเทศเอเซียและแปซิฟิก การให้ความช่วยเหลือมาจากรัฐบาลญึ่ปุ่นนี้ มีทั้งในรูปแบบการให้กู้ยืมเรียน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายคือพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพลเมืองในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นตั้งแต่ปี 1988 ทุน ADB-JSP มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การศึกษา เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยี่ จำนวน 140-150 ทุน ลักษณะพิเศษของทุนนี้ คือ สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้หญิงได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากขึ้น ผู้สมัครสอบชิงทุนสามารถเลือกส่งสมัครไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมโครงการ 15 แห่ง หรือมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆที่อยู่ในโครงการอีก 14 แห่ง ทุนนี้มีระยะเวลาในการศึกษานาน 1 ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้คือ ค่าเล่าเรียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ส่วนการให้ความช่วยเหลือในปีที่สอง …

ทุนธนาคารพัฒนาเอเซีย( ADB-JSP Scholarships) ประจำปี 2020 Read More »