ทุนเรียนต่อเยอรมนี ปี 2023

เว็บไซต์ DAAD Thailand ประกาศเรื่อง รัฐบาลสหพันธ์สาณารณรัฐเยอรมนีหรือประเทศเยอรมนีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หริอหลักสูตรหลังปริญญาเอกที่เยอรมนีได้นาน 1-3 ปี โดยประเทศที่มีสิทธิ์ส่งสมัครขอรับทุน รวมทั้งประเทศไทยด้วย ทุนทัศนศึกษาสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึงไม่เกิน 3 เดือน ในทุนประเภทนี้ชื่อที่คุ้นหูนักศึกษาคือทุน IEASTE ซึ่งทางบล็อกเคยเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับทุน IEASTE ไว้แล้ว ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มีทั้งหมดประมาณ 45 ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลานาน 3-4 ปี และทุนไปทำวิจัยนาน 7-10 เดือน ทุนการศึกษาระดับ Post Docs และทุนนักวิจัยอาวุโส ที่ใช้ระยะเวลานาน 1-3 เดือน มูลค่าของทุน ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่ส่งสมัครไป แต่โดยทั่วไป มูลค่าของทุนประกอบด้วย การจ่ายเงินรายเดือน 861 ยูโรสำหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาโท หรือ 1,200 ยูโรสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ค่าประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และความรับผิดส่วนบุคคล ค่าเดินทาง …

ทุนเรียนต่อเยอรมนี ปี 2023 Read More »

มหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์

มหาวิทยาลัยในสกอตแลนด์มีทั้งหมด 15 แห่ง จัดเรียงลำดับตามปีที่ก่อตั้ง ทั้งนี้ไม่ได้รวมสถาบันอีก 4 แห่งคือ Glasgow School of Art, Open University, Royal Conservatoire of Scotland และ SRUC Scotlands’s Rural College ชื่อมหาวิทยาลัย ปีที่ก่อตั้ง จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 1 University of St. Andrews , St.Andrews, Fife 1410 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสกอตแลนด์ และเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ในสหราชอาณาจักร การเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์จะใช้เวลาในการเรียนนาน 4 ปี มีวิชาที่โดดเด่นในการสอนถึง 18 วิชาจากจำนวนทั้งหมด 20 วิชา อาทิเช่น Computer Science&Information Systems, Physics, Psychology, International Relations, Biosciences, …

มหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ Read More »

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก

Abertay University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1888 ที่เมือง Dundee (https://www.abertay.ac.uk )มีหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นคือ Video Games Education Abertay University เพิ่งจัดตั้ง Abertay cyberQuarter ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งใหม่มูลค่า 18 ล้านปอนด์ ในมหาวิทยาลัย Abertay มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี อาทิ Biomedical Science, Business Management https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Undergraduate สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญโท ได้แก่ Accounting and Finance, Applied Artificial Intelligence & User Experience https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Postgraduate%20Taught ส่วนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีมีแตกต่างกันเล็กน้อยตามสาขาที่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยทั่วไปราคาค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 14,000 ปอนด์ต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโทขึ้นไปอยู่ระหว่าง 13,750-17,000 ปอนด์ต่อปี Edinburgh Napier University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1964 ที่เมืองEdinburgh (https://www.napier.ac.uk/) ในช่วงแรกที่มีการก่อตั้ง …

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก Read More »

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho: MEXT ประจำปี 2566

รัฐบาลญี่ปุ่นประการรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2566 โดยทุนการศึกษาที่ให้มี 7 ประเภท ได้แก่ ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)  ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)  ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)  ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students) ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP) ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( Undergraduate Students) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย  อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี  สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา  ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) ทุนให้ไปเรียนต่อในสาขา …

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho: MEXT ประจำปี 2566 Read More »