สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร

Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐ Indiana รัฐ Indiana ตั้งอยู่ในเขต Midwest ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าครองชีพของเขต Midwest จัดว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก และทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา อาณาเขตของรัฐ Indiana ทิศเหนือของรัฐ Indiana อยู่ติดกับรัฐ Michigan ทิศตะวันออกติดกับรัฐ Ohio ทิศใต้ติดกับรัฐ Kentucky และทิศคะวันตกอยู่ติดกับรัฐ Illinois รัฐ Indiana มีเมืองที่มหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วยชื่อเมือง Indianapolis รัฐ Indiana มีขนาดเนื้อที่ของรัฐใหญ่เป็นอันดับที่ 38 ชื่อเล่นของรัฐ คือ Hoosier State ดังนั้น Hossier จึงใช้เป็นคำเรียกชื่อพลเมืองที่อาศัยอยูในรัฐ Indiana IU หรือ Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ Indiana ที่เน้นงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีหลักสูตรพื้นฐานเป็นสาย Liberal Arts และ Science US News …

สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร Read More »

มาอัพเดทมาตราการโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศ

หลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization ( WHO )ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยปอดบวมไม่ทราบสาเหตุในเมืองหวู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 และต่อมาทางการจีนระบุว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และได้รับการตั้งชื่อว่า “2019-nCoV” เป็นการชั่วคราว หรือที่เราเรียกกันว่า Covid-19 ไวรัสขนิดนี้ทำให้ผู้คนล้มป่วยและถึงแก่ความตายเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา1 ปีกับ 4 เดือนเศษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆได้ออกมาตราการป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อหลายอย่าง รวมทั้งการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศไม่ให้มีการเดินทางเข้าไปในประเทศที่มีการระบาดมากๆ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้คนทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การทำธุรกิจ ตลอดจนการเดินทาง ในประเทศที่การระบาดมีการลดจำนวนลง รัฐบาลก็จะมีนโยบายผ่อนคลาย เช่น การเปิดประเทศ ลดมาตราการเข้มงวดในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ในโอกาสนี้ จะขออัพเดทข่าวใหม่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปยังประเทศหลักๆที่คนไทยนิยมไปกัน สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร หมายรวมถึง ส่วนที่เป็นอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลล์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้นำ ระบบไฟสัญญาณจราจรแบบใหม่ …

มาอัพเดทมาตราการโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศ Read More »

โครงการ YSEALI Fall 2021

สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯเปิดรับสมัครผู้สมัครจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ YSEALI Academic Fellowship ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 2021 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจการื่องการมีส่วนร่วมของพลเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม , การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการนี้จะปิดดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นโปรแกรมลูกผสมที่มีการแข่งขันเสมิอนจริง และระยะที่สองผู้เข้าแข่งขันจะได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ในฤดูใบไม้ผลิปี 2565 หรือปีค.ศ. 2022 เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การบรรยายและการเยี่ยมชมสถานที่ในชุมชนท้องถิ่น เป็นระยะเวลานานประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางไปขึ้นอยู่กับแนวทางด้านความปลอดภัยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และเงื่อนไขในการเดินทาง ออกโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และหน่วยงานของรัฐท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย https://th.usembassy.gov/call-for-applications-fall-2021-yseali-academic-fellowship/ โครงการ YSEALI หรือชื่อเต็มคือ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เป็นโครงการด้านการทูตสาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค ทลายการแบ่งแยกแยกผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเชื่อมโยงผู้นำรุ่นใหม่เหล่านั้นกับผู้นำรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ YSEALI Academic Fellowship จะนำผู้นำรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ และความเป็นผู้นำของเด็กๆ YSEALI Academic …

โครงการ YSEALI Fall 2021 Read More »

Post-Graduate Year คืออะไร

นักเรียนที่เรียนจบขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ จะมีทางเลือก 2 ทางคือ ทางที่หนึ่ง เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเหมือนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย ทางเลือกที่สองมักเป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยจะเรียกปีที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ว่า Gap Year Gap Year จึงเป็นช่วงรอยต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับช่วงที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ นักเรียนที่เลือกจะใช้ชีวิตแบบมี Gap Year มักจะลองหาทางไปฝึกทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ส่วนบุคคลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางคนอาจจะเลือกวิธีการเดินทางไปทำโครงการพิเศษบางอย่างแทนการฝึกงาน เช่น ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และฯลฯ ทางเลือกแบบที่สองนี้ถือว่าเป็นการเลือกใช้ชีวิตในช่วง Gap Year ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างที่จำเป็นในอนาคต เช่น ฝึกการคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน ฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการบริหารจัดการเวลา และฯลฯ ทั้งหมดนั้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนบางคนตัดสินใจทำงานด้วยความจำเป็นบางอย่างก่อนตามด้วยการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแบบ Part-time ก็ยังมี โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนหลายแห่งในต่างประเทศได้ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการมี Gap Year ขั้นจังหวะก่อนเข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศที่ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 13 ปีอยู่แล้ว Gap Year ส่วนใหญ่คือการไปลองฝึกทำงานดู ในบางประเทศที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 12 ปี …

Post-Graduate Year คืออะไร Read More »