ทุน Fulbright ประจำปี 2024

ทุนฟุลไบรท์เป็นทุนการศึกษาที่เปิดกว้างให้ผู้สมัครไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น แพทยศาสตร์ พยาบาล สัตวแพทย์ศาสตร์ และสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลีนิค ทุนการศึกษาที่ให้มีทั้งหมด 7 ทุนการศึกษา โดย 4 ใน 7 ทุนจะเป็นทุนที่คัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคทั้งสี่ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้ และภาคกลาง ส่วนอีก 3 ทุนจะให้กับที่ผู้สมัครที่มาจากทั้ง 4 ภูมิภาคโดยรวม หากไม่มีผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมืภาคมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทุนฟุลไบรท์กำหนดไว้ ทางทุนฟุลไบรท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในภูมิภาคนั้น และทางมูลนิธิฟุลไบรท์จะพิจารณาทุนนั้นให้กับผู้สมัครในระดับประเทศแทน คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการสอบ 9 มกราคม- 30 เมษายน 2023 ประกาศการสอบชิงทุนฟุลไบรท์และยื่นใบสมัครสอบชิงทุน 30 เมษายน 2023 เวลา 23.59 น. วันปิดรับสมัคร ปลายเดือนเมษายน-มิถุนายน 2023 คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครรอบแรก 30 มิถุนายน 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18-19 กรกฎาคม 2023 (TBC) สอบสัมภาษณ์ ปลายเดือนกรกฎาคม 2023 …

ทุน Fulbright ประจำปี 2024 Read More »

ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงต้องหยุดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน

การที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก น่าจะส่งผลดีต่อประเทศอรเธอร์แลนด์ แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์กลับต้องการให้มหาวิทยาลัยหยุดรับนักศึกษาต่างชาติลง เหตุผลเพราะเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถรับมือกับปัญหาในการจัดหาที่พักให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเนเธอร์แลนด์ Robbert Dijkgraaf ได้เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หยุดรับ สมัครนักศึกษาต่างชาติอย่างจริงจัง ดังรายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022 DutchReview ได้กล่าวถึงวิกฤตเรื่องการขาดแคลนที่พักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2022 เฉพาะที่เมืองอัมสเตอร์ดัม เกิดการขาดแคลนที่พักอาศัยถึง 10,000 ห้อง นักศึกษาต่างชาติที่ University of Amsterdam จำนวน 4,720 คน ได้รับการตอบรับว่ามีที่พักให้เพียง 2,416 คน ที่เหลืออีก 2,304 คน ยังคงต้องหาที่พักอาศัยรวมกับผู้ที่ยังหาที่พักไม่ได้เมื่อปีที่แล้วอีก 6,600 คน https://dutchreview.com/news/international-students-told-to-stay-home/ University of Amsterdam เองก็ยอมรับว่า นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 หลายคนยังคงไร้บ้าน (Homeless) ต้องอาศัยนอนบนโซฟาหรือพักอยู่ที่โรงแรมโดยไม่มีที่พักถาวร ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาด้านที่อยู่และอาหาร ด้วยแรงกดดันดังกล่าว ทำให้ …

ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงต้องหยุดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน Read More »

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสถาบันชั้นนำในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยทุนที่ธนาคารมอบให้นั้นจะมีทั้งหมด 25 ทุนและจะให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารกรุงเทพ ทุนในต่างประเทศจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Digital and Technology มีจำนวน 17 ทุน ทุนกลุ่มนี้จะมอบให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคาร โดยบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคารจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด MBA มีจำนวน 5 ทุน ให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยบุคคลภายนอกและพนักงานจะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาต่อไปนี้จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และกฎหมาย มีจำนวน 3 ทุน เฉพาะพนักงานธนาคารเท่านั้น ทุนปริญญาโทในประเทศไทย จะประกอบด้วยรายชื่อสาขาวิชาและชื่อสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด สถาบัน หลักสูตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2566 Read More »

อัพเดทข่าวการทำงานระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละประเทศมักจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 40 ขั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างปิดภาคเรียน แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ขึ้นในบางประเทศ และเป็นไปตามช่วงเวลาที่รัฐบาลประเทศนั้นๆกำหนด ประเทษที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎในการทำงานของนักศึกษาต่างชาติที่จะยกมากล่าวมีอยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดาเคยมีกฎสำหรับนักเรียนต่างชาติว่า ให้ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2022 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติ (Minister of Immigration, Refugees and Citizenship) นาย Sean Fraser ได้ประกาศยกเลิกการจำกัดชั่วโมงชั่วคราวที่เคยอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานนอกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในแต่ละสัปดาห์ โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องขึ้น โครงการนำร่องนี้จะเริ่มใช้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Full- time เท่านั้น บ้างก็ให้เหตุผลว่า เพราะรัฐบาลพรรคเสรีนิยมกำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศแคนาดา ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งในเรื่องของการให้เหตุผลในการประกาศยกเลิกการจำกัดจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาต่างชาติในการทำงานในระหว่างเรียนเป็นไปเพื่อสื่งใดก็ตาม แต่การเพิ่มจำนวนชั่วโมงในทำงานเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างเรียน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้รับประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นด้วย …

อัพเดทข่าวการทำงานระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top