การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก

ใกล้เปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (FALL) น้องๆหลายคนกำลังเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำให้น้องๆเข้าไปอ่าน (ถ้ามีเวลา) คือ การปรับตัวให้เข้ากับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตนเอง หากเรามีความเข้าใจคนอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยพยายามศึกษาวัฒนธรรมเขาไปก่อนล่วงหน้า จะทำให้เราดำเนินชีวิตในต่างประเทศได้อย่างมีความสุข  University of the Pacific ในรัฐ California มี Online Cultural Learning Resource For Study Abroad แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ อยู่บน website ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรของเขาน่าสนใจ ใช้คำศัพท์ไม่ยาก และทำให้เห็นว่า ชาวตะวันตกชอบทำวิจัยและเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่คนของเขาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนไปพบกับสิ่งที่จะพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตามในต่างประเทศ ลองเข้าไปอ่านกันได้ที่       www2.pacific.edu/sis/culture

เนื้อหา มี 3  Modules ดังนี้คือ

1. บทนำ What’s up with culture?

2. Module ที่ 1 ว่าด้วย What to know before you go มีทั้งหมด 7 ตอนสั้นๆคือ

2.1  If you are going abroad soon

2.2  Culture the Hidden Dimension ว่าด้วย The Iceberg, Linking Values to Behavior และ More on Culture: Defined and Refined

2.3  Culture: Yours, Ours and Theirs

2.4  Whose Fault? Why Values Matters

2.5  Packing Up

2.6  Communication Across Cultures: What are they?  Trying to say?

2.7  Surprises and Shocks

3. Module ที่ 2 ว่าด้วย Welcome back! Now What? เหมาะสำหรับน้องๆที่เรียนจบแล้ว จะต้องกลับมาเมืองไทย หลายคนที่บ่นว่า อยากกลับไปอยู่อเมริกาอีก ไม่อยากกลับเมืองไทยเลย ลองดูว่าฝรั่งเขาเตรียมกำลังคนของเขาให้กลับมา ปรับตัวให้เข้ากับสภาพวัฒนธรรมเดิมของตนเองอย่างไร มีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้คือ

3.1  Preparing to come back home

3.2  If you are preparing to return home soon…..

3.3  Back Home: Neither here nor there

3.4  What did you learn abroad?

3.5  Say No to Shoeboxing มี 2 ตอนว่าด้วย Twelves Tips for Welcoming Returnees Home และ Remaining Time in School

4.  ว่าด้วยคำศัพท์และหนังสืออ่านเพิ่มเติม ถ้าสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ

ขอให้น้องๆทุกคนเดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศอย่างปลอดภัย  และประสบความสำเร็จในการเรียนทุกคน

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top