การเตรียมหาที่พักก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1)

นักศึกษาควรเริ่มศึกษาหาข้อมูลเรื่องที่พัก หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาส่วนใหญ่จะบังคับให้นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จากนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีจำนวนมาก นักศึกษาจะได้มีโอกาสทำความรู้จักและเรียนรู้ร่วมกัน  นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ไม่ลำบากในการเดินทาง ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่นๆสามารถพักหอพักนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่ส่วนใหญ่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยังคงนิยมพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพราะความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียน และทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยร่วมกันกับเพื่อนๆ

การสำรองที่พัก สถานศึกษาบางแห่งมักเก้บเงินมัดจำค่าที่พักล่วงหน้า หอพักนักศึกษาระดับปริญญาโทในบางมหาวิทยาลัยมีจำนวนจำกัด และนักศึกษาไทยบางส่วน ยังนิยมหาที่พักนอกมหาวิทยาลัย ด้วยห้องพักที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย มีที่ทำอาหารเองได้ในบริเวณที่พัก หรือมีห้องน้ำเป็นสัดส่วนในห้องพัก ส่วนที่พักสำหรับผู้ไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจเลือกักอยู่กับครอบครัว ( Homestay) หรือ อยู่ Apartment ที่โรงเรียนภาษาจัดให้ หรือหาที่พักเอง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เดินทางไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาด้วยทุนส่วนตัว จะเข้าเรียนโรงเรียนประจะ จึงพักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน ที่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลได้เป็นเวลา 1 ปี จะพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน ตามที่โครงการแลกเปลี่ยนจะจัดหาให้

ที่พักสำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีที่พักทั้งในสถานศึกษา (On Campus Housing) และที่พักนอกสถานศึกษา (Off-Campus Housing)

On Campus Housing คือ ที่พักซึ่งจัดโดยสถานศึกษา สำรับนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันนั้นๆ โดยเฉพาะ ผู้ที่จะพักในสถานที่พักนี้ได้จะต้องติดต่อขอจองที่พักกับ Housing Office ของสถานศึกาาก่อนล่วงหน้า เนื่องด้วยจำนวนที่พักมักจะมีน้อยกว่าจำนวนผุ้ต้องการเข้าพัก นักศึกษาควรเริ่มติดต่อ และสำรองหอพักเสียแต่เนิ่นๆ โดยติดต่อ Housing Office ทางจดหมาย หรือ ทาง website ของสถานศึกษาก็ได้

On Campus Housing หรือที่พักในสถานศึกษา มีหลายประเภท ดังนี้ คือ

1. Dormitory  หรือ Residence Hall คือหอพักสำหรับนักศึกษาที่เป็นโสด หรือไม่ได้นำครอบครัวไปด้วย นักศึกษาปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 อยู่รวมกัน ห้องละ 4 เตียงนอน ในปเทอมถัดไปอาจเปลี่ยนไปอยู่ห้องละ 2 เตียงนอน เป็นต้น หอพักจะแบ่งเป็น หอพักชาย หอพักหญิง หอพักสำหรับนักศึกษาที่มีความเป้นผู้นำ และการเรียนอยู่ระดับดีเยี่ยม และหอพักรวมชนิดผู้หญิงและผู้ชายอยู่ร่วมกัน แต่แยกกันอยู่คนละชั้น หรือคนละฟากตึก ซึ่งอาจมีทั้งห้องเดี่ยวและห้องคู่ ให้นักศึกษาเลือกได้ตามสะดวก ส่วนใหญ่ใช้ห้องน้ำรวม หอพักของมหาวิทยาลัยนี้จะมีเครื่องอุปกรณ์จำเป้นให้พร้อม เช่น ไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า นักศึกษาจะต้องเตรียมผ้าปูที่นอน ผ้าห่มและของใช้ส่วนตัวเอง บางมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาจเข้าพักใน International House หรือ International Living Center ได้  ขอยกตัวอย่างเว็บไซต์เรื่องหอพักมหาวิทยาลัยมาให้ลองอ่านกัน 2  แห่งดังนี้

First Year Experience Halls

The First Year Experience halls are designed to assist you in your transition to college. It will help lay the foundation for your success at Eastern Michigan University.

In collaboration with other University offices, the Housing staff develops and provides the programs and services that will assist you in your transition.

The Housing and Dining Services staff is committed to creating an atmosphere that will allow you to excel academically and enhance your social and cross-cultural awareness, while fostering a sense of community, and school spirit at Eastern Michigan University.

In the First Year Experience halls, you will learn to:

  • Develop confidence and self respect.
  • Have the opportunity to learn strategies for academic success.
  • Develop good study skills and habits.
  • Take advantage of University resources.
  • Develop relationships and enjoy people and different cultures.
  • Develop relationships with faculty and staff.
  • Make friends and have fun.
  • Learn about healthy behaviors including nutrition, relationships and exercise.

The First Year Experience halls are managed by Area Complex Directors (ACD). These full-time professionals have obtained a master’s degree in college student personnel or similar degree and have experience working with residence hall students. His/Her primary responsibility is to manage the living-learning environment in conjunction with graduate student staff. The ACD and AHDs supervise carefully selected and trained upper-level student staff who are located on every floor to assist with resident needs.

Source:  http://www.emich.edu/housing/housingDTL.php?f=fyc ภาพข้างล่างคือ ตัวอย่างห้องพักที่ Eastern Michigan university

 

เว็บไซต์ที่ 2 เป็น เว็บไซต์ของ University of California at Berkeley มีการเปรียบเทียบราคาหอพักแต่ละแห่งในมหาวิทยาลัยให้ดู เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกหอพักใด http://www.housing.berkeley.edu/livingatcal/rates.html

 

2. Married Student Housing เป็นที่พักสำหรับนักศึกษาที่แต่งงานแล้วโดยถูกต้องตามกฎหมาย มักจะสร้างอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆในมหาวิทยาลัย มีทั้งแบบ Studio ห้องนอนเดี่ยว สองห้องนอน มีเฟอร์นิเจอร์ (Furnished) และไม่มีเฟอร์นิเจอร์ (Unfurnished)

Source:  http://www.housing.purdue.edu/html/Housing/Purdue_Village_Married_&_Family_Housing/Default.htm

3. Apartment สถานศึกษาบางแห่งจัด Apartment ให้นักศึกษาโดยเฉพาะ เป็นเหมือน Apartment ของเอกชน แต่เสียเงินค่าเช่าเป็นรายเทอม และอัตราค่าเช่าจะแพงกว่า Dormitory การอยู่ Apartment นักศึกษาจะมีอิสระเต็มที่ในการเข้าออก ไม่มีการกำหนดเวลาที่จะต้องกลับเข้า Apartment แต่อย่างใด นักศึกษาที่อยู่ Apartment สามาถทำอาหารรับประทานเองได้

Source:  http://www.housing.uci.edu/pv/

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top