การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 4)

ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางออกจากประเทศไทย ให้เตรียมค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียนว่า แนะนำการเดินทางไปถึงสถานศึกษาได้อย่างไร กรณีนักศึกษาไม่มีเพื่อนไปรับที่สนามบิน นักศึกษาจะทำได้ดังนี้คือ

1. ถ้าเป็นหลักสูตรเรียนภาษา มักจะมีบริการมารับที่สนามบิน ให้เลือกใช้บริการนี้ ถ้าไม่มั่นใจที่จะเดินทางเองคนเดียว

2. บางสถานศึกษา เมื่อใกล้เวลาเปิดภาคเรียน จะมีบริการไปรับที่สนามบินฟรี แต่บริการดังกล่าวจะกำหนดวันและช่วงเวลาที่ชัดเจน ถ้านักศึกษาไม่ได้เดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว ก็ไม่สามารถขอรับบริการนี้ได้

3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีคำอธิบายที่ชัดเจน ถึงวิธีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง เช่น

http://www.k-state.edu/oip/prearrival/travel.htm ( เว็บไซต์ของ Kansas State University)

Travel Information

MANHATTAN REGIONAL AIRPORT:

You can fly directly to the Manhattan Regional Airport (Airport code MHK).  This airport is conveniently located just a few miles away from the K-State campus.  They offer a convenient flight option coming from the Dallas International Airport.  If you are able to arrange your international flight to bring you through Dallas, you can then connect directly to Manhattan.

You can find out further information about booking a flight directly to Manhattan Regional Airport at: http://www.flymhk.com/

KANSAS CITY INTERNATIONAL AIRPORT (MCI):

The Kansas City International Airport (MCI) is about 130 miles (208 km) from Manhattan.  You can connect to MCI from your U.S. port-of-entry.

TRAVEL FROM KANSAS CITY TO MANHATTAN:

Once you arrive in Kansas City, you can then take or a shuttle bus to Manhattan.

SHUTTLE OPTIONS:

KCI Roadrunner Express, Inc.:
This is a shuttle-bus that will bring you to Manhattan from KCI.  The Roadrunner Express will make arrangements to deliver you to any location in Manhattan. You should make reservations. When you arrive in the U.S., you can call to make your reservation at:  1-800-747-2524. You can also make online reservations for the KCI Roadrunner before your arrival at: www.kciroadrunner.com/

Plan your Arrival

You may be refused entry into the United States if you attempt to arrive more than 30 days before the program start date listed on your SEVIS I-20/DS-2019 form.
Please plan your travel so that you will arrive by the date on your I-20/DS-2019 form and admission letter, this will give you ample time to rest before you take the English Proficiency Test. This will allow you to do your best on the test. This test takes two and a half hours and consists of an essay plus listening, grammar, and reading tests.  It will be used to place you in the appropriate level of English classes.

4. ในบริเวณแต่ละสนามบิน จะมีบริการ Shuttle Bus ที่จะคิดค่าบริการไม่แพงมากนัก นั่งรถตู้ (Van)จากสนามบินเข้าไปยังจุดใดจุดหนึ่งของในเมือง เพื่อต่อรถโดยสารประเภทอื่นๆ อาทิ รถใต้ดิน รถเมล์ รถแท็กซี่ไปยังจุดหมายปลายทางได้ วิธีนี้เหมาะกับนักศึกษาที่มีกระเป๋าเดินทางไม่หนักมาก และพร้อมจะเดินทางแบบสมบุกสมบันคนเดียวได้ เพราะการลากกระเป๋าเดินทางสองใบขึ้นลงสถานีรถใต้ดิน หรือ บริการรถสาธาณะอื่นๆเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนสูง ด้วยสัมภาระหนัก และ ระยะทางยาว เดินนานกว่าจะถึงจุดหมาย อาจทำให้นักศึกษาท้อถอยได้ เป็นต้น   อนึ่ง Shuttle Bus บางเมืองมีบริการไปส่งถึงบ้านพัก

ค่าบริการรถแท็กซี่แพงกว่า Shuttle Bus ยกเว้นถ้านั่งกันมาหลายคน แล้วแชร์ค่าโดยสาร จะคุ้มกว่า

ข้อมูลจาก University of Kansas

http://www2.ku.edu/~issfacts/PDF/prearrival/PreArrivalGuideonline.pdf

Getting to Lawrence
If you are flying, you will book a flight to Kansas City International Airport (Code: MCI). The drive from the airport to Lawrence takes about one hour. You should arrange for your ride to Lawrence before you arrive in Kansas City. You may choose one of the options below or you may make your own arrangements with friends or a student organization, ride in a taxi, or even rent a car.
Transportation from airport
Shuttle Services
Visit the ISSS Website and click on “Coming to KU”
and then select “Getting to KU” to find updated
information about different shuttle services who
can take you to Lawrence from the airport.
Taxis are very expensive, and you may want to share with
several people to reduce the cost. Prices may increase late at night.
Before entering a taxi or shuttle, establish the cost with the driver.
It’s polite to tip a driver 15% of the charge.
Volunteer Pick-up
If you would like a Lawrence family to meet you at the airport and bring you to Lawrence, free of
charge, reserve a seat online at http://www2.ku.edu/~issfacts/prospective/orientation/travel.shtml. This option is limited and unfortunately not available for the summer term.
Other Options
Many of our international student groups may help with transportation needs (see cultural/ethnic organizations at http://www.ku.edu/organizations/).

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top