คำแนะนำในการใช้รหัสเฉพาะ(Pin Number)เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์

  1. โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 001-800-13-202-2457 (โทรศัพท์ของผู้ต้องการนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา ต้องสามารถใช้โทรออกต่างประเทศได้
  2. ช่วงเวลาการโทรศัพท์เพื่อนัดวันสัมภาษณ์วีซ่า ต้องเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐอเมริกา และสามารถโทรได้เฉพาะเวลา 8.00 -17.00 น. เท่านั้น
  3. เมื่อได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามคำบอกของพนักงานให้บริการ  เช่น หากต้องการดำเนินการต่อเป็นภาษาไทย กดหมายเลข 1   ต้องการดำเนินการต่อเป็นภาษาอังกฤษ กดหมายเลข 2
  4. ถ้าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) มาจากที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ให้กดหมายเลข 3 หากยังไม่ได้ซื้อรหัสดังกล่าว สามารถซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ได้ทันที โดยกดหมายเลข 1 เจ้าหน้าที่จะขอหมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุ รหัสลับสามตัวด้านหลังบัตร และ ฯลฯ
  5. ในกรณีใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะที่ซื้อจากไปรษณีย์ ให้กดเลขหมายรหัสเข้าใช้เฉพาะ 15หลักบนใบเสร็จรับเงิน แล้วกดเครื่องหมาย # บนโทรศัพท์ของผู้ต้องการนัดหมาย
  6. ผู้ต้องการนัดวันสัมภาษณ์โดยการใช้โทรศัพท์สามารถโทรได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น ไม่ว่าจะนัดหรือไม่นัดก็ตาม ระบบจะทำการตรวจสอบรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ก่อนจะทำการโอนสายไปยังพนักงานให้บริการ หากระบบตรวจสอบว่ารหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ใช้ไม่ได้ กรุณาทำตามคำแนะนำที่พนักงานให้บริการแจ้งทางโทรศัพท์ต่อไป

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

3 thoughts on “คำแนะนำในการใช้รหัสเฉพาะ(Pin Number)เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์”

    1. น้องถามมาในเรื่องการนัดหมายทางโทรศัพท์ พี่ไม่แน่ใจคำถามที่น้องถามมาค่ะ ขอรายละเอียดของคำถามเพิ่มนิดหนึ่งค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top