วิธีหาที่ตั้ง ATM ประเภท Cirrus ในต่างประเทศ

วิธีหาที่ตั้งตู้กดเงินสด ATM Cirrus ในต่างประเทศ ใช้หลักการเดียวกันกับ ATM Plus ในต่างประเทศ โดยเข้าไปค้นหาจากเว็บไซต์ http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/atmlocations/index.html

หรือ  https://sea.mastercard.com/en-region-sea/consumers/get-support/locate-an-atm.html

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ให้ใส่ข้อมูลดังนี้คือ

1. เลขที่ตั้ง และชื่อถนน ของจุดที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่ และ ถนน ที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่

2. ชื่อเมือง

3. รหัสไปรษณีย์

4. คลิกคำว่า ” Find ” จะได้ผลลัพธ์ เป็นที่ตั้งของตู้ ATM ในเมืองนั้น พร้อมทั้งระบุว่าตู้กดเงินสดนั้นตั้งอยู่ในตัวอาคารประเภทใด เช่น เป็นปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร หรือสำนักงาน พร้อมทั้งมีแผนที่ประกอบเพื่อความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย

5. คลิก Get Directions จะมีึคำอธิบายเรื่องวิธีการเดินทางไปหาตู้กดนั้น

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top