ถ้าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เมื่อไร

นักเรียน นักศึกษาที่ถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งแรก สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้อีก แต่การยื่นขอวีซ่าครั้งใหม่ ผู้ยื่นควรทบทวนก่อนว่า

1. เมื่อตอนสัมภาษณ์รอบแรกนั้น สามารถตอบคำถามกงสุลได้ทุกคำถามหรือไม่

2. มีคำถามใดที่เราตอบไปแล้วอาจสร้างความไม่มั่นใจให้กงสุลได้ว่า เราตั้งใจไปเรียนแล้วจะกลับประเทศไทย

3. กงสุลขอดูเอกสารใดแล้วเราไม่มีไปให้ดู

4. เราฟังภาษาอังกฤษที่กงสุลถามมาไม่เข้าใจ เลยตอบคำถามผิด

สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องนำกลับมาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่มั่นใจว่า เราคิดเองถูกหรือผิด ให้ลองเข้าไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ ตามหน่วยงานแนะแนวที่มีชื่อเสียง การลองรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้าง จะทำให้เราเพิ่มความรอบคอบขึ้นในครั้งที่ 2  หรือ อาจทำให้เราคาดคะเนได้ว่า ควรนำเอกสารใดไปเพิ่มอีกบ้าง เพื่อให้กงสุลมั่นใจว่า เราตั้งใจไปเรียนต่อจริง และเมื่อเรียนจบแล้ว จะกลับมาอยูที่ประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้ ได้รู้จักนักศึกษาท่านหนึ่ง ตั้งใจไปเรียนภาษาที่ Los Angeles โดยจะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนได้วีซ่านักเรียน (F-1) แต่ตัวเองไม่ผ่านวีซ่า ได้มีโอกาสคุยกับนักศึกษาท่านนั้น ทราบว่า กงสุลไม่มั่นใจอยู่ 2 ประเด็นคือ ไปพักบ้านญาติ แต่กลับตอบคำถามไม่ได้ว่าญาติทำธุรกิจอะไร อีกประการที่กงสุลสงสัย คือ รายรับผู้ปกครองน้อยเกินกว่า ที่จะส่งนักเรียนเรียนภาษาและเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจได้  จึงแนะนำให้ผู้ปกครองนักศึกษาท่านนั้นทำจดหมายชี้แจงรายรับว่า มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ เงินเดือนประจำ จำนวนเท่าไรต่อปี และ รายรับจากการเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนอีก 1 แห่ง นอกเหนือจากงานประจำ และควรชี้แจงด้วยว่ารายรับที่ได้มาจากบริษัทที่ 2 นี้ตกปีละประมาณเท่าไร นักศึกษาท่านนี้กลับเข้าไปขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง ได้รับคำถามเดิมเกี่ยวกับญาติที่จะไปพักด้วย ซึ่งนักศึกษาได้ชี้แจงกงสุลไปว่าจริงๆไม่ใช่ญาติ เป็นเพื่อคุณพ่อ แต่ด้วยความตกใจในครั้งแรกที่ถูกถามจึงตอบผิดไป และตอบเรื่องอาชีพของเพื่อนพ่อในครั้งที่ 2 นี้ได้ กงสุลขอดูหลักฐานทางการเงินของคุณพ่อเพิ่มเติม กงสุลเกิดความมั่นใจในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาท่านนั้นได้รับวีซ่า และสามารถเดินทางไปทันเปิดเรียนเมื่อวันที่  21  กันยายน 2553 ที่ผ่านมาได้

ดังนั้น เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งแรก อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ ให้คิดทบทวนคำถามต่างๆที่กงสุลถามเรามา และลองวินิจฉัยดูว่า มีคำถามใดที่เราอาจให้คำตอบ ที่ทำให้กงสุลไม่มั่นใจว่า เราจะกลับประเทศไทยเมื่อศึกษาจบแล้ว การยื่นขอวีซ่าใหม่ ควรเตรียมหาหลักฐานเพิ่มเติม อย่ากลับเข้าไปขอวีซ่าใหม่โดยไม่มีการเตรียมเอกสารใดๆเพิ่มเติม เพราะอาจทำให้เราไม่ได้รับวีซ่าอีกเป็นครั้งที่ 2  ได้ และทำให้เรารู้สึกเสียดายเงินค่าวีซ่าที่ต้องจ่ายที่ไปรษณีย์จำนวน 4,620 บาท และค่านัดหมายวีซ่าอีก 396 บาทด้วย

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top