เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอ Expedite วันนัดสอบสัมภาษณ์วีซ่าไปสหรัฐอเมริกา

สำหรับนักศึกษาที่สมัครไปเรียนภาษาที่สหรัฐอเมริกา โดยยังไม่มีมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญานั้น ควรเผื่อเวลาในการติดต่อที่เรียนก่อนล่วงหน้าเปิดเรียนอย่างน้อย 3-4 เดือน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความฉุกละหุก ในการรอรับจดหมายตอบรับจากสถานศึกษา( I-20 ) แล้วทำการกรอกฟอร์มวีซ่า เพื่อจะได้ confirmation number ที่จะใช้ทำการนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บไซต์  http://thailand.us-visaservices.com นักศึกษาบางรายได้วันนัดสอบสัมภาษณ์กระชั้นชิด กับวันที่กำหนดให้เข้าประเทศ (สังเกตวันที่กำหนด ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างช้าที่สุดวันที่เท่าไร จะอยู่ในหน้าแรกของ I-20 ประมาณ ข้อ 5 ที่เขียนว่า The student is expected to report to the school no later than 08/25/2010…….) เช่น กำหนดวันเข้าประเทศอย่างช้าใน I-20 คือ วันที่ 25 สิงหาคม นักศึกษาได้วันนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าเป็นวันที่ 24 สิงหาคม เมื่อตกลงทำการยืนยันวันนัดหมายตามระเบียบการ ก่อนที่จะส่งอีเมล์ไปขอ expedite เพื่อเลื่อนนัดวันสอบสัมภาษณ์ขึ้นมาให้เร็วขึ้น จะได้ทันเดินทางไปลงทะเบียนเรียน คำตอบที่นักศึกษาอาจได้รับกลับมาคือ ไม่มีวันนัดสัมภาษณ์ที่ว่างเหลือให้นักศึกษาเลื่อนขึ้นได้เลย ครั้นนักศึกษาจะยกเลิกกำหนดวันนัดหมายเดิม เพื่อทำการหาวันนัดหมายใหม่ในวันถัดๆไปที่คาดว่า สถานทูตอเมริกาอาจเพิ่มวันนัดหมายใหม่ บนหน้าเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่า นักศึกษาอาจจะไม่กล้าตัดสินใจยกเลิกวันนนัดหมายเดิม เพราะไมมั่นใจว่า จะมีวันนัดสอบสัมภาษณ์ใหม่ๆที่ว่างและเหมาะสม ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าหรือไม่ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท ควรมีเวลาติดต่อสถานศึกษาก่อนหน้าเปิดเรียนอย่างน้อย 3-4 เดือน

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top