เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับวีซ่านักเรียน (F-1)

หลังจากได้รับ I-20 นักศึกษาสามารถยื่นขอวีซ่าก่อนหน้าวันเปิดเรียนได้ 120 วัน และกำหนดวันเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 30 วันก่อนหน้าเปิดเรียน เมื่อเดินทางเข้าไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว นักศึกษาจะดำรงสถานภาพความเป็นนักศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นาน ตราบเท่าที่ยังลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (Full-time student) ดังที่เจ้าหน้าที่ที่ Immigration เขียนไว้ที่หน้าแรกของ I-20 และหรือ I-94 ว่า D/S   ( Duration of your student status ) ณ วันแรกที่นักศึกษาเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาจบแล้ว จะมีเวลา 60 วันในการเตรียมตัวเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหากจะย้ายสถานศึกษาใหม่ก็จะมีระยะเวลา 60 วันในการติดต่อย้ายที่เรียน กรณีนักศึกษาที่ได้รับวีซ่า 5 ปี แต่เนื่องจากตอนเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษก่อนนาน 1 ปี ระยะเวลาในการเรียนปริญญาตรีอีก 4 ปี รวมเป็น 5 ปี นักศึกษาต้องการศึกษาต่อปริญญาโทเลยทันที เมื่อวีซ่านักศึกษาหมดอายุ นักศึกษาจะยังคงดำรงสถานภาพนักศึกษาอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เดินทางออกนอกประเทศ แต่ถ้านักศึกษาเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น กลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย นักศึกษาต้องดำเนินการขอวีซ๋าใหม่ ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย กรณีนักศึกษาที่ได้วีซ่า M-1 หรือนักศึกษาที่ไปเรียนต่อในสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อได้อีก 30 วัน หลังจากที่ I-20 หมดอายุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top