วันขอบคุณพระเจ้า คือ วันอะไร Thanksgiving Day

วันขอบคุณพระเจ้า คือ วันอะไร Thanksgiving Day

วันขอบคุณพระเจ้า คือ วันอะไร Thanksgiving Day ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน พ.ย. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะค่อยๆเรียนรู้ประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของชาวอเมริกัน คือ วันขอบคุณพระเจ้า ในวันนี้ ถ้าใครได้มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนอเมริกัน จะสังเกตได้ว่า บรรดาสมาชิกในครอบครัวที่แม้จะอยู่ห่างไกลกัน จะเดินทางกลับมาบ้านมารับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข วันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี Thanksgiving มีดังนี้คือ

1. Thanksgiving Day เป็นวันที่คนอเมริกันขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ดลบันดาลให้ผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมใหม่รอดชีวิตมาได้ ในปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี อาหารที่สำคัญในวันนี้ คือ ไก่งวง มันเทศอบ ซ้อสแครนเบอรี่ พายฟักทอง อ่านเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving

2. Black Friday เป็นวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหนึ่งวัน ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาล Shopping ของเทศกาลคริสต์มาส ในวันนี้ ร้านค้าในสหรัฐจะเริ่มเปิดให้บริการกันตั้งแต่เวลา 5.00 น. ตอนเช้า บางร้านเปิดเร็วกว่านี้ก็มี อ่านประวัติ Black Friday เพิ่มเติมได้ที่  http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_%28shopping%29

3. Cyber Monday คือวันจันทร์หลังจาก Black Friday Cyber Monday เริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ.2548 (2005) ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน ถือเป็นวันเริ่มต้นการ Shopping online ที่ใหญ่ที่สุด อ่านเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_Monday

4. Super Saturday คือวันเสาร์สุดท้ายก่อนวันคริสต์มาส ถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาล Shopping ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม อ่านเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Saturday

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top