ทุน JapanIMF ประจำปี 2011

ทุน JapanIMF ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1993 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้จัดสรรทุนและบริหารทุนโดย International Monetary Fund (IMF)  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนางเศรษฐกิจในหมู่ประเทศเกิดใหม่ และประเทศที่กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจในเอเซียและแปซิฟิก นักศึกษาในประเทศดังต่อไปนี้มีสิทธิ์ส่งสมัครชิงทุนได้ คือ บังคลาเทศ ภูฐาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล กลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก ปาปัว นิวกินี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ทาจิกิสถาน ประเทศไทย ติมอร์- เลสเต เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสสถาน และเวียดนาม ทุน Japan IMF มี 2 ประเภท คือ

1. ประเภท Partnership นักศึกษาจะศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคกับมหาวิทยาลัยที่เป็น Partners มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), HitotsubashiUniversity, International University of Japan, University of Tokyo กำหนดวันปิดรับสมัคร 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เงื่อนไขอื่นๆสามารถดูได้จากเว็บไซต์ข้างล่าง

2. ประเภท Open เป็นการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอกก่อน ไม่ได้มีกำหนดวันปิดรับสมัครที่แน่นอน เพราะวันปิดรับสมัคร ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกส่งสมัคร

สำหรับทุน JapanIMF ประจำปีการศึกษา 2011 ให้ download รายละเอียดการสมัครและใบสมัครได้ที่ http://www.imf.org/external/oap/pdf/JISPA11-12_web.pdf

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top