การให้ทิป (Tip)

การให้ทิปเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตในสหรัฐอเมริกา โดยที่คนอเมริกันมีประเพณีว่า ถ้าผู้ใดผู้หนึ่งทำงานบริการให้แก่เราๆจะต้องให้ค่าบริการแก่บุคคลผู้นั้น การทิปควรจะเป็น 10-15%ของมูลค่าของที่เราชื้อ และในบริการบางอย่างที่ไม่มีมูลค่า เช่น เด็กขนกระเป๋า หรือเด็กขนของในโรงแรมก็ควรจะมีการให้ทิปในราคาพอสมควร คือ ไม่ต่ำกว่า 15% ผู้ให้บริการที่้เราสมควรให้ทิป ได้แก่ คนขนกระเป๋าที่สนามบิน คนขนของที่ โรงแรม พนักงานเสิร์ฟ คนขับแท็กชี่ เป็นต้น การให้ทิปจะให้เป็นเงินสด โดยยื่นให้แก่ผู้ให้บริการเราโดยตรง กฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำใน 50 รัฐไม่เหมือนกัน ดังนั้นการให้ทิปจึงเหมือนกับเป็นการชดเชยค่าแรงที่ถูกให้เพิ่มขึ้น ค่าทิปที่ให้บริการในร้านอาหารจะอยู่ที่ 15-20% ดังนั้นถ้าได้ทิป 20% จึงเป็นการได้รับทิปที่บ่งบอกว่า บริกรผู้นั้นสนอบริการที่ดีมากแก่ผู้รับบริการ อนึ่ง ก่อนให้ทิป ต้องดูในใบเสร้จด้วยว่า คิดรวมค่าบริการในใบเสร็จไปแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ ควรให้ทิปประมาณ 10-15 % ไม่จำเป็นต้องให้ทิปกับพนักงานในร้านอาหารประเภทจานด่วน (Fast food) คนขับรถประจำทาง พนักงานตามสถานีเติมน้ำมัน หรือ พนักงานบนเครื่องบิน มีเว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าไปลองอ่านดู เกี่ยวกับมรรยาทการให้ทิปในสหรัฐอเมริกา อาทิ

1.  http://www.tripadvisor.com/Travel-g191-s606/United-States:Tipping.And.Etiquette.html

2. http://www.itipping.com/tip-guide-restaurant.htm


Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top