ประกาศสอบชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปี 2011

มูลนิธิฟุลไบรท์ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน โดยทุนที่ให้จะเป็นทุนให้เต็มจำนวน 1 ปี ถ้านักศึกษาท่านใดที่ต้องเรียน 2 ปี จะต้องหาแหล่งทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเองอีก 1 ปี อย่างไรก็ตาม ในจำนวน 9 ทุนนี้ จะมี 1 ทุน ที่ทางมูลนิธิฟุลไบรท์จะมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนทั้ง 2 ปีการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย และจบการศึกษาจากสถานศึกษาในต่างจังหวัด

นอกจากนี้ มูลนิธิฟุลไบรท์ยังร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 2 ทุน ชื่อ Fulbright-SET Grants เพือไปศึกษาต่อทางด้าน Financial Engineering, Information Technology หรือ กฎหมาย

ฟุลไบรท์จะปิดรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2554นี้  คุณสมบัติผู้สมัคร คือ มีสัญชาติไทย จบปริญญาตรี ทำงานแล้ว มีคะแนนสอบ TOEFL 550 หรือผู้ที่สอบ TOEFL ระหว่างเดือนมีนาคม 2008 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2010 และวางแผนจะไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 2011

นักศึกษาที่สนใจโปรดติดต่อมูลนิธิฟุลไบรท์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 หรือ ต่อ 107 หรืออีเมล์ : [email protected] หรือ เว็บไซต์  http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=475&type=application

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top