งานสัมมนา Global 30

มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีคณะและสาขา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาไทย ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ณ อาคารจามจุรี 1 จตุรัสจามจุรีสแควร์ ระหว่างเวลา 13.00 -18.00 น.

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา และ เทคโนโลยี่ ประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการ Global 30 ให้มหาวิทยาลัยหลัก 13 แห่งในประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาทั้ง 13 แห่งประกอบด้วย

 1. Tohoku University
 2. University of Tsukuba
 3. The University of Tokyo
 4. Nagoya University
 5. Kyoto University
 6. Osaka University
 7. Kyushu University
 8. Keio University
 9. Sophia University
 10. Meiji University
 11. Waseda University
 12. Doshisha University
 13. Ritsumeikan University

ในโอกาสนี้ มีสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมงานในประเทศไทยจำนวน 10 สถาบัน ยกเว้น 3 แห่งที่ไม่ได้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คือ   Nagoya University, Sophia University และ Waseda university นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่  http://www.uni.international.mext.go.jp/event/20110128/

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top