สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานก.พ.จัดให้มีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดหาข้อมูลให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลประเภทต่างๆ เริ่มตั้งแต่การสมัคร การติดตามผลการสมัคร การประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดหาที่พัก ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนพลเรือนในต่างประเทศด้วย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศมีประมาณ 6 แห่ง ดังนี้คือ

1. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา
Office of Educational affairs
1906-23rd Street,N.W. Washington D.C 20008
Tel: 202-667-8010 Fax : 202-265-7239
Website : www.oeadc.org
Email: [email protected]

2. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ
Office of Educational Affairs
28 Princess Gate, London SW7 1PT, United Kingdom
Tel : 44 20 7584 4538 Fax : 44 20 7823 9896
Website: www.oeauk.net/home
Email : [email protected]

3. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น
Office of Educational Affairs
Fuji Park Hills Room 301, Higashi Gotanda 5-4-3
Shinagawa – ku, Tokyo, Japan 141-0022
Tel : 81 3 5424 0652 fax : 81 3 5424 0658
Website: www.thaiembassy.jp/education
Email : [email protected]

4. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลีย
Office of Educational Affairs
76 Hopetown Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T.2600, Australia
Tel : 612 6281 1371 Fax : 612 6285 3071 Residence : 612 6285 4985 (Emergency only)
Website: www.ocsc.org.au
Email : [email protected]

5. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
Office of Educational Affairs
Ambassade Royale de Thailande
8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel : +33 1 56 26 04 49, +33 1 56 26 09 82 Fax : +33 1 56 26 07 36
Website : http://oeaparis.free.fr
Email : [email protected]

6. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศส (สาขาย่อย เยอรมนี)
Office of Educational Affairs Paris ( Office Branch Germany)
The Royal Thai Embassy
Lepsiusstr.64/66 12163 Berlin,
Fax : 030 794 81 511
Email : [email protected]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สำนักงานก.พ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top