ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2554

ธนาคารกสิกรไทยประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2554 ดังนี้ คือ

1. ทุนการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 5 โดยแบ่งประเภททุนที่ไป คือ

จำนวน 2 ทุน ไปสหรัฐอเมริกา
จำนวน 1 ทุนไปอังกฤษ โดยทุนไปสหรัฐอเมริกา และทุนไปอังกฤษ เป็นการไปศึกษาเรื่อง การเงินเน้น การบริหารความเสี่ยง ตลาดทุน และ Financial Engineering
จำนวน 1 ทุน ไปญี่ปุ่น เพื่อศึกษาเรื่อง การเงิน การตลาด
จำนวน 1 ทุน ไปศึกษาต่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการจัดการและการตลาด

ผู้สมัครบุคคลทั่วไปคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00, TOEFL iBT 80 คะแนน, GMAT 550, GRE 1,000 คะแนน คะแนนสอบทั้ง 3 ประเภทต้องมีอายุการใช้งานได้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kasikornbank.com ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2554 สอบข้อเขียน วันที่ 2 เมษายน 2554 สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2554 หลังจากจบการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำงาน กับเครือธนาคารกสิกรไทยอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-470-3151 หรือ 02-470-3159

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ จำนวน 9 ทุน มีให้เลือก 12 หลักสูตร ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2554 เช่นกัน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Detail_%20Capital.aspx

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top