ทุนธนาคารต่างๆในประเทศไทย

ธนาคารต่างๆในประเทศไทยรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย มักจะมีทุนการศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อผู้ได้รับทุนศึกษาจบ จะได้กลับมาเป็นกำลังที่สำคัญของธนาคารต่อไป

ลักษณะการให้ทุนของแต่ละธนาคาร และการกลับมาใช้ทุนให้ธนาคารจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฎเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร ผู้ขอรับทุนควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆในการให้ทุนการศึกษาอย่างละเอียด และตัดสินใจว่าจะสมัครรับทุนของธนาคารใด เพราะเมื่อศึกษาจบแล้ว แน่นอนว่าจะต้องกลับมาทำงานให้องค์กรที่ได้รับทุนไป การได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุน ส่วนใหญ่นักเรียนทุนมักจะได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับ Most Competitive หรือ Top Rank

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้ได้รับทุนส่วนหนึ่งจะพิจารณาเงื่อนไขย่อยอื่นๆ ประกอบการเลือกสอบชิงทุนด้วย เช่น เงินเดือน ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันผู้ให้ทุนก็มีเงื่อนไข เช่น ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือ มหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่ออยู่ในกลุ่มยากมากที่สุด (Most Competitive) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่เข้มข้นที่สุด เพื่อกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เยี่ยมยอดในองค์กรนั้นๆ หรือ ตัวอย่างทุนธนาคารกรุงเทพ นักศึกษาต้องติดต่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนดไว้ จนได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาแล้ว จึงจะมาสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น

ดังนั้น ก่อนพิจารณาสมัครทุนใดก็ตาม การได้อ่านเงื่อนไขการขอรับทุนให้ละเอียด จะทำให้ผู้ได้รับทุนรับทราบระเบียบกติกาขององค์กร และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้น โดยไม่ทำผิดเงื่อนไขผู้ให้ทุนการศึกษา ทุนธนาคารต่างๆในประเทศไทย เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีให้สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีจะมีอยู่ไม่กี่ธนาคารดังนี้ คือ

1.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่ได้มีประกาศทุนประจำปี 2554 ออกมา ผู้สนใจลองเข้าไปศึกษาเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2553 ได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx
หรือ หมั่นติดตามจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศว่า ทุนการศึกษาประจำปี 2554 จะประกาศออกมาเมื่อไรได้ที่
http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Pages/index.aspx
หรือสอบถาม ทีมทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1/3 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-283-5780-2

2. ทุนธนาคารกรุงเทพ ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2554 ยังไม่ได้ประกาศออกมา นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนธนาคารกรุงเทพ สามารถอ่านลักษณะการให้ทุนประจำปี 2553 ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ
http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Careers/Pages/Bank%20Scholarship.aspx
หรือสอบถาม งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) ชั้น 2 เลขที่ 2222 สำนักงานพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ โทร 02-685-7480

3. ทุนธนาคารกรุงไทย ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2554 ยังไม่ประกาศการให้ทุน นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลการให้ทุนเมื่อปี 2553 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master.jsp
หรือคอยติดตามหน้าเว็บไซต์ปัจจุบันเกี่ยวกับทุการศึกษาประจำปี 2554ได้ที่ http://www.ktb.co.th/th/career/main_work_ktb.jsp
หรือสอบถาม งานวางแผนพัฒนาอาชีพ ฝ่ายการพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-208-7713, 02-208-7736, 02-208-7796, 02-208-7797

4. ทุนธนาคารกสิกรไทย ได้มีประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาประจำปี 2554 ออกมาแล้ว เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Detail_%20Capital.aspx
หรือ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 02-470-3151, 02-470-3159

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top