วีดีโอเรื่องใหม่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ ผลิตวีดีโอเรื่องใหม่เกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์ ประเภทวีซ่า และการกรอกฟอร์ม DS 160 เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์

http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

หรือที่ Youtube http://www.youtube.com/watch?v=0pp9Pb0-qbw ความยาว 9.15 นาที

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top