วีซ่าชั่วคราวประเภทต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าชั่วคราวประเภทต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ผู้เดินทางก็ต้องขออนุญาตหรือขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ การจะได้รับวีซ่าประเภทใดขึ้นอยู่ดับวัตถุประสงค์ที่เดินทางเข้าไปในแต่ละครั้ง วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะประกอบด้วยวีซ่าหลักๆ  2 ประเภท คือ

 1. วีซ่าชั่วคราว (non-immigrant visa) สำหรับชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจ หรือ เพื่อการศึกษา
 2. วีซ่าถาวร (immigrant visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร

สำหรับวีซ่าชั่วคราว ยังแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่างๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ส่วนใหญ่วีซ่าชั่วคราวที่คนไทยขอ จะมีประมาณ 15 ประเภทดังนี้คือ

1. F-1 visa คือิ วีซ่านักเรียนทุนส่วนตัว
2. J-1 visa คือ วีซ่านักเรียนทุนประเภทต่างๆ
3. M-1 visa คือ วีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ
4. B-1 visa คือ วีซ่านักธุรกิจ
5. B-2 visa คือ วีซ่านักท่องเที่ยว
6. E-1 visa คือ วีซ่าเพื่อการค้า
7. E-2 visa คือ วีซ่าเพื่อการลงทุน
8. H1B visa คือไปทำงานชั่วคราว
9. I visa คือ วีซ่าผู้ที่ทำงานด้านการข่าวต่างประเทศ วิทยุ ภาพยนตร์ นักหนังสือพิมพ์
10. K-1 visa คือ วีซ่าคู่หมั้น
11. L-1 visa คือวีซ่าการโยกย้ายบริษัท หรือ องค์กร
12. O visa คือ วีซ่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
13. P-1 visa คือ วีซ่านักกีฬาและบุคคลในวงการบันเทิง
14. Q-1 visa คือ วีซ่าสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ คล้าย J-1 visa และ Q-1 visa จะรวมถึงการปฎิบัติงานด้านวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
15. R-1 visa คือ วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนา

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html

รายละเอียดของวีซ่าชี่วคราวประเภทต่างๆฉบับเต็มที่อาจจะมีรายการวีซ่าของคนชาติอื่นๆด้วยคือ

จุดมุ่งหมายการเดินทาง ประเภทวีซ่า
1.Athlete, amateur or professional (competing for prize money only) B-1
2.Au Pair J
3.Australian professional specialty E-3
4.Border Crossing Card: Mexico BCC
5.Business visitor B-1
6.CNMI-only transitional worker CW-1
7.Crewmember D
8.Diplomat or foreign government official A
9.Domestic employee or nanny – must be accompanying a foreign national employer B-1
10.Employee of a Designated International Organization or NATO

 

  G1-G5, NATO
11.Exchange visitor J
12.Foreign Military Personnel Stationed in the United States A-2

NATO1-6

 

13.Foreign national with extraordinary ability in Sciences, Arts, Education, Business or Athletics O
14.Free Trade Agreement (FTA) Professional:

Chile, Singapore

H-1B1 – Chile

H-1B1 – Singapore

 

15.International cultural exchange visitor Q
16.Intra-company transferee L
17.Medical treatment B-2
18.Visitor for Media, journalist B-2 or I
19.Performing athlete, artist, entertainer P
20.Physician J , H-1B
21.Professor, scholar, teacher (exchange visitor) J
22.Religious worker R
23.Specialty occupations in fields requiring highly specialized knowledge H-1B
24.Student: academic, vocational F,M
25.Temporary agricultural worker H-2A
26.Temporary worker performing other services or labor of a temporary or seasonal nature. H-2B
27.Tourism, vacation, pleasure visitor B-2
28.Training in a program not primarily for employment H-3
29.Treaty trader/treaty investor E
30.Transiting the United States C
31.Victim of Criminal Activity U
32.Victim of Human Trafficking T
33.Nonimmigrant (V) Visa for Spouse and Children of a Lawful Permanent Resident (LPR) V

 

 

Copyright © 2010-2011 GoVisaEdu All rights reserved.

2 thoughts on “วีซ่าชั่วคราวประเภทต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา”

 1. สามีมีวีซ่า F1 เรียนโท ที่อเมริกา เราใช้วีซ่าท่องเที่ยว มาอยู่กับสามี 2-3 เดือน แล้วกลับไทยครั้งนึง กลับประมาณ 1 เดือน เพื่อไปเคลียงาน (มีธุรกิจส่วนตัวที่บ้านค่ะ) แล้วกลับมาหาสามีที่อเมริกาใหม่ อยู่ประมาณ 3 เดือน และคงกลับไทยแบบเดิมอีก แบบนี้สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยว หรือ ควรเปลี่ยนเป็นวีซ่า F2 ดีคะ

  1. สวัสดีค่ะน้องแอน น้องสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่า F-2 ติดตามสามีที่กำลังเรียนหนังสือในอเมริกาได้ค่ะ การยื่นเรื่องให้สามีไปติดต่อ International Student Office แจ้งว่าจะนำภรรยามาอยู่ด้วย เค้าจะออก I-20 ให้ภรรยาในชื่อของสามี และเตรียมเอกสารขอวีซ่าเหมือนที่สามีเตรียมขอวีซ่านักเรียนเลยค่ะ

   สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินใจว่า จะใช้วีซ่าแบบใดคือ
   1. ถ้าเป็นวีซ่าผู้ติดตาม F-2 น้องจะเดินทางกลับมาทำธุรกิจที่ไทยบ่อยๆได้หรือไม่ ให้ลองปรึกษา International Student Office ที่สามีเรียนอยู่
   2. ส่วนการใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าออกบ่อยๆแบบที่น้องเล่ามา อาจจะมีวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเช้าเมืองสหรัฐฯขอคำอธิบายจากน้องว่า ทำไมต้องเข้ามาบ่อยๆ เพราะพี่เคยได้รับฟังจากคนรู้จักท่านหนึ่งทำลักษณะคล้ายๆน้อง แต่คนๆนั้นไปเยี่ยมน้องสาวที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทย และแอบทำงานในร้านขายอาหารของน้อง ซึ่งต่อมาเค้าก็ต้องยุติการกระทำแบบนั้น เพราะเค้าเริ่มไม่ได้รับการประทับตราให้อยู่ในสหรัฐได้นาน 6 เดือนค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top