B-1 visa, B-2 visa

วีซ่าเยี่ยมเยียนชนิด B คือ วีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราว มี 2 ประเภทคือ

1. วีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อธุรกิจ B-1 เช่น นักกีฬา นักธุรกิจ นักลงทุน อาจารย์ ผู้บรรยาย นักวิจัย วิศวกรติดตั้งอุปกรณ์ วิศวกรขายอุปกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรม นักการตลาด ผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้ร่วมงานแสดงสินค้า โดยบุคคลประเภทต่างๆดังกล่าว ได้รับเงินเดือนจากประเทศที่ส่งไปดูงานในสหรัฐอเมริกา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://travel.state.gov/pdf/BusinessVisa.pdf
หรือ

2. วีซ่า B อีกประเภท คือ วีซ่า B-2 สำหรับผู้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน หรือไปเพื่อการรักษาสุขภาพ หรือ เพื่อศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี กีฬา โดยไม่ได้รับของรางวัล หรือเงินค่าตอบแทนจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1262.html
หรือ

ผู้ที่ต้องการมีวีซ่าประเภท B ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุเกิน 80 ปีขึ้นไป ตามปกติสถานทูตจะไม่สอบสัมภาษณ์ผู้เดินทาง กงสุลจะสัมภาษณ์ผู้เดินทางที่มีอายุระหว่าง 14- 79 ปี ผู้เดินทางที่ต้องการขอวีซ่าประเภท B จะต้องแสดงให้กงสุลทราบถึง วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา การวางแผนว่าจะทำสิ่งใดบ้างในระยะเวลาที่จำกัด มีหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทาง หลักฐานแสดงความผูกพันทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศของผู้เดินทาง ผู้เดินทางต้องมีถิ่นพำนักอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และแสดงให้กงสุลเห็นว่า จะกลับประเทศของตนหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการเยี่ยมเยียน

ส่วนผู้เดินทางที่ต้องการขอวีซ่า B-2 เพื่อไปรักษาสุขภาพจะต้องมีเอกสารดังนี้ประกอบด้วย คือ คำวินิจฉัยทางการแพทย์จากนายแพทย์ที่รักษาตัวอยู่ และความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา รวมทั้งรายละเอียดจากนายแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ วิธีการรักษา ระยะเวลานานในการรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ค่าโรงพยาบาล และค่าใชจ่ายอื่นๆทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักฐานทางการเงินจากบุคคล หรือองค์กรที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางทั้งหมด นับตั้งแต่ค่าส่งตัวไปรักษา ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และค่าครองชีพในระหว่างพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ผู้เดินทางจะต้องกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 และจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์จำนวน 4,200 บาท (ราคา ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554) สถานทูตจะกำหนดระยะเวลาของวีซ่าประเภทนี้ไว้ที่ 10 ปี หมายความว่า ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าและออกสหรัฐอเมริกาได้หลายครั้งในช่วงระยะเวลานาน 10 ปี แต่การจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ที่ Port of Entry จะประทับตราวันที่เดือนปี ที่ผู้เดินทางท่านนั้นต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ลงในหนังสือเดินทาง ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางท่านนั้นมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นานเท่าไร เช่น นาน 1 เดือน 3 เดือน หรืออย่างมากไม่เกิน 6 เดือน โดยตม.จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์เหตุผลในการเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

5 thoughts on “B-1 visa, B-2 visa”

 1. ขอบคุณมากครับ คุณ GoVisa

  ผมรบกวนถามเพิ่มเติมครับว่า Training ที่สามารถใช้ B-1 visa ได้ ต้องมีลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างไร (ถ้าเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Website ของสถาบัน, ใช้เวลา train 2 เดือน แล้วได้รับ certificate, ยังใช้ B-1 visa ได้ไหมครับ) และ Training ดังกล่าวแตกต่างกับการเรียนที่ต้องใช้ J visa หรือ F visa อย่างไรครับ

  1. คุณ Thiti คะ ปกติหน่วยงานที่ออกจดหมายเชิญไปทำ training จะระบุมาด้วยไม้ใช่หรือคะว่า ผู้ที่จะได้ไปฝึกอบรมควรมีวีซ่าประเภทไหน หรือแม้แต่หน่วยงานที่คุณ Thiti ทำงานด้วยและส่งคุณ Thiti ไปอบรมก็จะแจ้งผู้อบรมว่า ควรทำวีซ่าแบบใดค่ะ
   วีซ่า J หรือ F จะมีเงื่อนไขจำกัดพอสมควร
   J visa : https://j1visa.state.gov/programs/trainee/
   F visa: https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student.html

 2. คุณ GoVisa ครับ เนื่องจากผมมี B-1 visa อยู่แล้ว ผมสามารถไปฝึกอบรมหลักสูตรที่ไม่เป็นทางการ (elective) ระยะสั้น (2 เดือน) ที่อเมริกาโดยใช้ B-1 visa (โดยไม่ขอ J-1 visa) ได้ไหมครับ

  ขอบคุณครับ

  1. คุณ Thiti คะ ได้อยู่ค่ะ แต่ตอนสัมภาษณ์ที่ immigration เจ้าหน้าที่อาจจะถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรในการเดินทางเข้าสหรัฐฯก็ต้องบอกว่าไปเยี่ยมเพื่อนและขับรถไปเที่ยวรัฐต่างค่ะไม่ใช่ไปฝึกอบรมนะคะ

  2. เรียนคุณ Thiti คะ ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่รีบให้ข้อมูลเลยผิดพลาดในการตอบค่ะ

   คุณ Thiti สามารถใช้ B-1/B-2 ที่มีอยูแล้วเข้าไปอบรมได้ค่ะ เพราะ B-1 คือ Business Visa ส่วน B-2 คือ Tourist visa ค่ะ ตนที่ได้วีซ่าประเภทนี้คือทำได้ทั้ง2อย่างแล่วแต่วัตถุประสงค์ที่เดินทางเข้าไปแต่ละครั้งค่ะ

   ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเตืมได้ที่ https://travel.state.gov/content/dam/visas/BusinessVisa%20Purpose%20Listings%20March%202014%20flier.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top