นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ มิถุนายน 2554

สถานทูตนิวซีแลนด์จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2554 ขึ้น 2 วัน คือ

1. วันที่ 11 มิถุนายน 2554 : ณ ห้องลานนา บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.00 น.

2. วันที่ 12 มิถุนายน 2554 : ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ สยาม พารากอน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.30 น.

ภายในงานจะมีตัวแทนสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์มากกว่า 40 แห่งมาพบปะผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://www.newzealandeducated.com/th/en/blog/entry/nz_education_fair_2011/

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top