รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 2)

ในตอนที่ 1 ได้ให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง พร้อมเว็บไซต์ของธนาคาร ที่จะมีรายละเอียดเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับธนาคารนั้นๆ ในตอนที่ 2 นี้จะให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 แห่งที่ให้บริการด้านโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารดังกล่าวประกอบด้วย

1. ธนาคารธนชาติ Swift Code ของธนาคาร คือ THBKTHBK

http://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PName=Personal&PTypeID=9&ProID=66

 

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนชาติ  คือ

2. ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์  ** new**  แม้ว่าธนาคารจะโอนธุรกรรมต่างๆที่ลูกค้าเดิมของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ต้องการทำ ไปให้กับธนาคารทิสโก้แล้วก็ตาม แต่ธนาคารทิสโก้ไม่มีบริการการโอนเงินระหว่างประเทศ

https://www.sc.com/th/priority/th/internationalServices.html

  • 3. ธนาคารยูโอบี Swift Code ของธนาคาร คือ UOVBTHBK

 https://www.uob.co.th/personal/service/financial-service-fund-transfer-western-union.page

มีโอนเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน แบบเดียว

4 . ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมคือ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด(มหาชน)

Swift Code ของธนาคาร คือ ICBKTHBK มีโอนเงินออกไปต่างประเทศ และรับเงินเข้ามาจากต่างประเทศในรูปเงินหยวนแบบเดียว

http://www.icbcthai.com/ICBC/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%88%86%e8%a1%8c/%e5%b7%a5%e9%93%b6%e6%b3%b0%e5%9b%bd%e7%bd%91%e7%ab%99/th/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9c%8d%e5%8a%a1/%e8%bd%ac%e8%b4%a6%e6%b1%87%e6%ac%be/%e5%b7%a5%e9%93%b6%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%b1%87%e6%ac%be/

5. ธนาคารซิตี้แบงค์ Swift Code ของธนาคาร คือ CITITHBXIBF (โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้ง)

https://www.citibank.co.th/th/citigold/privileges-and-offers/global-banking/index.htm?eOfferCode=THCGGBLN

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคารซิตี้แบงค์  โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารซิตี้แบค์ หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

6. ธนาคารออมสิน Swift Code ของธนาคาร คือ

https://www.gsb.or.th/services/foreignexchange/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81.aspx

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคารออมสิน คืิอ

Copyright © 2010-2011 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top