โครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคช่วยเร่งรัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมของปี 2554 การนัดสัมภาษณ์วีซ่าประเภทท่องเที่ยว (B-2) เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีปัญหาในเรื่องการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ต้องรอนานเป็นสัปดาห์กว่าจะได้วันนัดสัมภาษณ์ บ้างต้องรอเกือบหนึ่งเดือน  ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้คิวนัดสัมภาษณ์มีความล่าช้าต้องรอนาน สันนิษฐานได้ว่า ช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่นักศึกษาไทยจำนวนมาก เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ประเทศไทย

หลังจากนััน ในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในเทอม Fall ซึ่งจะเปิดเทอมการศึกษาประมาณเดือนสิงหาคม เริ่มทะยอยได้รับจดหมายตอบรับหรือ I-20 และเตรียมตัวขอนัดสัมมภาษณ์วีซ่ากันบ้างแล้ว ผู้ที่จะนัดสัมภาษณ์ประเภทท่องเที่ยว (B-2) จึงยังต้องรอคิววันนัดสัมภาษณ์ค่อนข้างนานอยู่อีก ทำให้มีบางคนที่เข้าอ่านไปในเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกา และเห็นคำว่า Apec Business Travel Card holders ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องนัดคิวสัมภาษณ์วีซ่า

หลายคนจึงอยากรู้จักบัตร ABTC นี้คือ บัตรอะไร บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็นบัตรที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจในกลุ่มสมาชิกเอเปค บัตร ABTC เปรียบเสมือนวีซ่าที่ใช้คู่กับหนังสือเดินทาง เพื่อเข้าไปในประเทศสมาชิกเอเปค แต่ในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ถือบัตร ABTC ของไทยยังคงต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน แต่เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติของสหรัฐอเมริกา จะได้รับความสะดวกในการเดินผ่านช่องทาง  ABTC Lane เพื่อความรวดเร็วในการตรวจลงตราเข้าเมือง

บัตร ABTC มีอายุ 3 ปี ผู้ที่ต้องการมีบัตรสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ http://www.wtothailand.or.th/card_new.php โดยผู้ต้องการมีบัตร สามารถสมัครในนามบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาทต่อคน โดยผู้ยื่คำร้องขอมีบัตร ABTC สามารถเลือกเขตเศรษฐกิจ ที่มีความประสงค์จะไปเยือนบ่อยครั้งได้ไม่เกิน 5 เขตเศรษฐกิจ สำนักงานเลขานุการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน คือ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จะเป็นผู้ติดตามการอนุมัติของแต่ละประเทศ ระยะเวลาการดำเนินงานการออกบัตร ประมาณ 4-6 เดือน ดังนั้นหนังสือเดินทางควรมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 ปี 6 เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

1. หอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-622-1860-70 ต่อ 360,361

2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-345-1145

3. สมาคมธนาคารไทย  โทรศัพท์ 02-264-0883-7

4. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน โทรศัพท์ 02-622-1860-70 ต่อ 423

5. กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-981-7470

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top