ประกาศทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2554

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของธนาคาร http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Careers/Pages/Bank%20Scholarship.aspx  ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่  งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กทม. 10120  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-685-7480 หรือ 02-685-7842 หรืออีเมล์ที่  [email protected] หรือ [email protected]     หมดเขตรับสมัครวันที่  15  พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ ธนาคารมีความประสงค์ จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งสถาบันการศึกษาในประเทศจำนวน 5 ทุน และในต่างประเทศจำนวน 10 ทุน ข้อควรสังเกต ผู้สมัครทุนธนาคารกรุงเทพ จะต้องเป็นผู้ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาแล้ว จากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศตามรายชื่อสถานศึกษาที่ธนาคารกำหนดไว้ (ตามหลักฐานการสมัครขอรับทุนในข้อ 7)


สำหรับเงื่อนไขการขอรับทุน หมายกำนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top