การขอมีหนังสือเดินทาง หรือ E-PASSPORT ทำอย่างไร

จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของไทย http://www.mfa.go.th/web/2639.php

จะมีวีดีโอขั้นตอนการทำ e-passport หรือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ 2 เรื่อง คือ มารู้จักกับหนังสือเดินทาง  และ ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง ไว้โดยละเอียด

วีดีโอกล่าวถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง มีเพียงบัตรประจำประชาชนเพียงอย่างเดียว และ เพื่อความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องรอคิว ให้ทำการนัดหมาย ออนไลน์ ได้ ที่เว็บไซต์ www.consular.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-982-8786 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://122.0.3.112/advancebooking/user/index.php

ส่วนสถานที่ให้บริการการทำหนังสือเดินทางมีทั้งหมด 16 แห่ง ดังนี้ คือ

1.  กรมกงสุลแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021   โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา  ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1 โทรศัพท์ 0-2383-8402-4  โทรสาร 0-2383-8398 

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124

4. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. โทรศัพท์ 0-2245-9439 โทรสาร 0-2245-9438

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441  

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534     

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511                  

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242313-4 :  โทรสาร 045-2423 ซ ; E-mail : [email protected]                 

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133                

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000   โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133             

12.สำนักงานนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117                     

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117     

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082     

15. สำนักงานหนังสือชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000  หมายเลขโทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452     

16. สำนักงานหนังสือชั่วคราว จันทบุรี  ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทรศัพท์ 039-301-706-9      

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดทางอีเมล์สามารถสอบถามได้ดังนี้ คือ

 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. กองหนังสือเดินทาง [email protected]
2. กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว [email protected]
3. กองสัญชาติและนิติกรณ์ [email protected]
4. คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ฯ[email protected]
5. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร [email protected]

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top