หนังสือเดินทางหาย-หรือ-หมดอายุในต่างประเทศ/

พาสปอร์ตหาย หรือ หมดอายุในต่างประเทศ

พาสปอร์ตหาย หรือ หมดอายุในต่างประเทศ กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องติดต่อกับใคร หรือ นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เมื่อพบว่า หนังสือเดินทางของตนหมดอายุ ต้องบินกลับมาเมืองไทยเพื่อทำหนังสือเดินทางใหม่หรือไม่ ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประทศของไทย http://www.mfa.go.th/web/2639.php จัดเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี่ที่สุด ที่จะให้คำตอบในทั้งสองเรื่องดังกล่าว ดังนี้ คือ

1. กรณีผู้เดินทางที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย และมีความต้องการขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยวันนั้น หรือ วันถัดไป ให้ติดต่อขอรับ เอกสารการเดินทาง (Certificate of Identity) จากสถานทูต หรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้ที่สุดในเวลานั้น เอกสารเดินทางดังกล่าว จะใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ควรติดต่อกรมกงสุลเพื่อขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หมายเหตุ ก่อนเดินทาง ควรถ่ายสำเนาเอกสารทั้ง หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไว้ และควรเก็บแยกกัน หรือ ถ่ายสำเนาเก็บไว้ให้คนที่เมืองไทยรักษาไว้ 1 ชุด เมื่อเกิดเหตุการณ์หนังสือเดินทางสูญหาย ก็ยังพอมีเอกสารที่จะแสดงความเป็นตัวตนของเรา ต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต หรือ สถานกงสุลได้

2. กรณีหนังสือเดินทางเก่าหมดอายุ  http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=67#1 เว็บไซต์นี้จะอธิบายว่า ให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ผ่านสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่อยู่ใกล้ๆ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ คือ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า และบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่น เช่น ใบแปลเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสมรส ใบหย่า ฯลฯ

3. การค้นหาชื่อสถานทูตไทยในประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานกงสุลไทยในประเทศต่างๆให้ดูได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.thaiembassy.org/

ส่วนเว็บไซต์สถานกงสุลไทยในสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลไทยในนิวยอร์ค ( New York)  http://www.thaiconsulnewyork.com/english/index.php โดยจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์สถานกงสุลไทยใน Los Angeles และ Chicago สำหรับเว็บไซต์สถานกงสุลไทยใน Los Angeles จะมีวีดีโอ 5 เรื่องที่ดูง่ายและเพิ่มความเข้าใจ เช่น การแจ้งการเกิด เปลี่ยนนามสกุล การทำหนังสือเดินทาง การเลือกตั้ง การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน รวมทั้งการขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย การนำเสนอขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง ดูได้ที่เว็บไซต์  http://www.thaiconsulatela.org/index.aspx

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ยังมีบริการกงสุลสัญจร เพื่อไปทำหนังสือเดินทางตามจุดต่างๆให้ชาวไทยอีกด้วย โดยสามารถเข้าไปดูตารางนัดกงสุลสัญจรได้ที่เว็บไซต์  http://www.thaiconsulatela.org/service_mobile.aspx

Copyright ©  GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top