การอบรมเตรียมตัวก่อนทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการร่วมแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย สถานทูตอเมริกา สำนักงานก.พ. โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ( I-20 หรือ DS 2019) แล้ว  โดยจะจัดให้มีขึ้น 3 รอบ ระหว่างเวลา 12.30-17.00 น. ณ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ดังนี้

  1.  รอบวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554   สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง
  2.  รอบวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554    สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง
  3.  รอบวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554         สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ

หัวข้อรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง

12.30  น. ลงทะเบียน

13.00 น. การเตรียมตัวขอวีซ่า และกฎระเบียบที่นักศึกษาไทยควรทราบระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

13.45 น. กฎระเบียบการนำสิ่งของเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา

14.15 น. การเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินและวิธีการเดินทาง รวมทั้งการจัดส่งของไปสหรัฐอเมริกา

14.30 น. บริการทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ

14.45 น. การเรียนรู้เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอเมริกัน

15.30 น. หยุดพัก

15.40 น. ประสบการณ์จากนักศึกษาที่เคยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

16.50 น. ตอบคำถาม

ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น และสนใจเข้ารับการอบรม สามารถโทรศัพท์ไปติดต่อขอเข้ารับการอบรมได้ที่ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา 02-650-5040 ต่อ 4006

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top