การอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ 2011

British Council ประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษในปีการศึกษา 2554 นี้  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง Pinnacle โรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานคร  ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. โดยนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถหารายละเอียดได้จากสองเว็บไซต์คือ

  • http://www.facebook.com/event.php?eid=165885930138243 เว็บไซต์นี้จะนำไปสู่หน้าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมได้โดยตรง

เว็บไซต์หน้าจองการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ข้างล่างคือ รายการตามที่ปรากฏในหน้า Facebook ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

  • http://www.britishcouncil.org/eumd-pre-departure-briefings.htm#thailand 

หรืออีเมล์ติดต่อ

หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-657-5678 ต่อ 5628 , 5629

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเข้ารับการอบรม หรือทราบภายหลังเมื่อเลยวันรับฟังการบรรยายแล้ว ให้ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและชีวิตความเป็นอยู่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.britishcouncil.org/eumd-immigration.htm ในเว็บไซต์นี้ จะมีหัวข้อ สิ่งตีพิมพ์ (Publications)  เรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทาง คือ   First Steps: a pre-departure guide for international students coming to the UK  เรื่องดังกล่าวจะอยู่ในเว็บไซต์ถัดไปคือ   http://www.britishcouncil.org/first_steps_2010-11.pdf  เอกสารมีความหนาประมาณ 30 หน้า ที่พอจะทำให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอังกฤษได้ดีทีเดียว หรือ จะลองเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้  http://www.educationuk.org/pls/hot_bc/page_pls_user_advice?d=4  ด้านล่างของเว็บไซต์จะมีเรื่องเด่นที่น่าสนใจ เช่น การขอวีซ่า การใช้ชีวิต และการเงิน เป็นต้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top