แก้ไข DS 160 ได้ไหมหลังจากได้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว

ผู้ที่กรอกฟอร์ม DS 160 เสร็จแล้วหลายคนพบว่า ได้กรอกข้อมูลใน DS 160 ผิด ภายหลังจากกดคลิกยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว  และเกิดความต้องการแก้ไขแบบฟอร์ม DS 160 ที่กรอกเสร็จแล้วใหม่  ผู้ยื่นขอวีซ่ายังมีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม DS 160ได้ จนกว่าจะถึงวันที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ว่า ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งวันเดียวกันนั้นเองก็จะเป็นวันสุดท้าย ที่ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม DS 160 ด้วย

อนึ่งการแก้ไขฟอร์ม DS 160 ในบางครั้ง อาจมีความจำเป็นต้องกรอกฟอร์ม DS 160 ใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งมีผลทำให้หมายเลข Confirmation Number เปลี่ยนแปลงไป ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจเป็นกังวลว่า จะแก้ไขได้ไหม สถานทูตจะยอมให้เข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าไหม เพราะคลิกยืนยันจองวันนัดสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น เมื่อได้ลองเข้าไปแก้ไขฟอร์ม DS 160 ด้วยตนเอง จึงพบว่า ยังมีโอกาสแก้ไขได้ และถ้าต้องการแจ้งหมายเลข  DS 160 Confirmation Number  ใหม่ก็ยังแก้ไขได้อยู่ *(โปรดดูหมายเหตุ)ขั้นตอนการแก้ไขมีดังนี้ คือ

 1. เปิดเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่า  http://thailand.us-visaservices.com แล้ว log in โดยใช้ Username และ Password เดิม ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเห็นหน้าเว็บไซต์ตามแบบตัวอย่างข้างล่างนี้
 2. ให้คลิก Edit application info ถ้ายังไม่เลยวันที่กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดสัมภาษณ์ ตัว Edit application info จะเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน แต่ถ้าพ้นกำหนดวันสุดท้ายของการแก้ไขวันนัดสัมภาษณ์ไปแล้ว ตัวอักษร Edit application info จะเป็นตัวอักษรสีเทา กรณีจองวันนัดสัมภาษณ์ไว้หลายคนด้วย Pin เดียวกัน จะขึ้นหน้าจอแบบข้างล่างนี้ เพื่อให้เราเลือกว่า จะแก้ไขรายละเอียดของผู้ยื่นขอวีซ่าคนใด
 3. ข้างล่างจะมีรายละเอียดนามสกุล ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด และช่องสุดท้ายให้เลือกคลิก คลิก edit ชื่อคนที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
 4. เมื่อกดคลิกเลือกที่จะ edit ผู้ยื่นขอวีซ่าคนใด เว็บไซต์หน้าถัดไปจะมีรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อและนามสกุลผู้ยื่นขอวีซ่า วันเดือนปีเกิด ประเภทวีซ่าที่ขอ มีคำถามหนึ่งถามว่า เคยขอวีซ่าแล้วหรือยัง ถ้าเคยมีวีซ่าแล้ว ให้ระบุประเภทวีซ่า และวันที่ได้รับวีซ่า หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน อีเมล์ ในหน้านี้จะมีช่องหนึ่งให้กรอก Confirmation Number ซึ่งจะอยู่ใกล้ช่องที่ถามว่า เคยมีวีซ่าแล้วหรือยัง ให้คลิกที่ช่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขหมายเลข DS 160 Confirmation Number เดิมเป็น Confirmation Number ใหม่ แล้วคลิก save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข DS 160 Confirmation Number ให้ตรงกันกับ Confirmation Number ฉบับใหม่ที่จะนำไปใช้ในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า

* หมายเหตุ ขอ อัพเดท ข้อมูลล่าสุด (6-07-2554) เมื่อพบว่า ต้องการแก้ไขข้อมูลที่กรอกใน DS 160 ใหม่ เพราะกรอกข้อความผิด ก่อนตัดสินใจที่จะทำการแก้ไขแบบฟอร์ม Ds-160 ขอให้ผู้ยื่นขอวีซ่าลองเข้าไปดูเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ก่อนว่า ยังจะทำการแก้ไขหมายเลข DS -160 ได้อยู่อีกหรือไม่ ถ้าตัวอักษร Edit application info เป็นสีน้ำเงิน ให้เข้าไปแก้ไขได้ ให้คลิกเข้าไปที่หน้าดังกล่าว แล้วเลื่อน cursor ลงมาดูตรงช่องที่ให้กรอก DS-160 Confirmation Number ลองคลิกเปลี่ยนตัวเลขตัวสุดท้ายดูก่อนว่า จะแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจาก เมื่อสัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือนมิถุนายน 2554 แบบฟอร์ม DS-160 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  ทำให้มีผู้ที่เตรียมตัวยื่นขอวีซ่าบางท่านเขียนมาถามในบล็อกเกี่ยวกับการกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 ว่า ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหมายเลข DS-160 ได้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ได้ลองพิสูจน์ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำก่อน หากแก้ไขหมายเลข DS-160 ไม่ได้ และต้องการแก้ไขสิ่งที่กรอกไปแล้วในแบบฟอร์ม DS-160 ให้กรอกฟอร์ม DS-160ใหม่ แล้ว print หมายเลข DS-160 Confirmation Number ใหม่เข้าไปยืนยันพร้อมใบเก่า แล้วชี้แจงเหตุผลที่จำเป้นต้องแก้ไขแบบฟอร์ม DS-160 ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตทราบ

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

950 thoughts on “แก้ไข DS 160 ได้ไหมหลังจากได้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว”

 1. สอบถามคะ พอดีกรอก ds-160 เรียบร้อย ได้วันสัมภาษณ์แล้ว แต่รู้สึกว่ากรอกช่องอาชีพของแม่ผิดค่ะ แม่มีอาชีพ ข้าราชการครู แต่กรอกเป็น Education แต่ระบุในรายละเอียดว่าทำงานเป็นครูใน รร รัฐบาลค่ะ เราควรแก้ยังไงได้บ้างคะ

  1. ไม่ต้องแก้ไขค่ะน้อง Mook เพราะ Education อยู่ในแวดวงการศึกษาอยู่แล้ว ถ้าน้องแก้ DS-160 เป็นอาชีพราชการครู น้องจะได้หมายเลข DS-160 ใหม่ ซึ่งจะเกิดปัญหาในการแก้ไขหมายเลข DS-160 อันใหม่ในหน้าเว็บไซต์ที่นัดไปแล้ว ซึ่งแก้ไขเองไม่ได้ต้องโทรไป call center ให้ช่วยแก้ไขให้ค่ะ

 2. สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ
  ตอนที่สร้าง profile เพื่อขำระเงิน กรอกนามสกุลผิด (สลับที่ตัวอักษร) ไปในขั้นตอนนี้ ทำให้ข้อมูลนามสกุลที่นำไปชำระเงินค่าวีซ่าผิด และทำการนัดหมายไปแล้วทำให้ใบยืนยันนัดหมายนามสกุลผิด
  ตอนแรกเข้าใจว่าต้องสร้าง profile เพื่อชำระเงินใหม่ แต่ระบบปฎิเสธ แสดงหน้าจอว่ามีข้อมูลในระบบแล้ว แบบนี้ต้องทำอย่างไรคะ
  หมายเหตุ การสะกดนามสกุลใน DS-160 ถูกต้องตาม passport ค่ะ

  1. คุณ Amornrat ต้องโทรไปติดต่อขอให้ call center ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ค่ะ

 3. เกรียงศักดิ์

  ผมจะไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้ 9 ตค แต่นึกได้ว่าให้วันที่จะเข้า usa กับ agency ผิดไป คือ ให้ว้นที่ 26 แต่ผมถึง usa 25 อย่างนี้ผมสามารถแจ้งกับกงสุล เพื่อเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ

  1. ขอโทษที่ตอบข้านะคะ ไม่มีปัญหาค่ะคุณเกรียงศักดิ์ เรากำหนดวะนเดินทางคร่าวๆถึงเวลาจริงๆเราอาจจะไปคนละวันกันได้ค่ะ

   1. สวัสดีคะ ขอสอบถามข้อมูลหน่อยคะ ขอวีซ่า B1/B2 ลงวันที่จะไป USA ในแบบกรอก DS160 วันที่ 15 March แต่หนังสือส่งตัวไปเทรนนิ่งของเราพึ่งส่งมาให้ไปวันเดือน July เราต้องแก้ใน application หรือไปบอกเค้าในวันสัมภาษณ์เลยดีค่ะ

    ปล สัมภาษวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้คะ

    1. น้อง Benny คะ ถ้า submit DS-160 ไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วค่ะ ถ้ายังไม่ได้ submit แก้ไขได้ค่ะ ทางแก้กรณีแก้ไขไม่ได้แแล้วคือ
     1. ไปบอกเค้าตอนสัมภาษณ์แล้วเราต้องยื่นจดหมายเชิญให้เต้าดูค่ะ หรือ
     2. กรอก DS-160 ใหม่แล้ว submit ใหม่พร้อมโืรไปคิดต่อ call center ของสถานทูตขอแก้ไขหมายเลข DS-160 ที่ submit ไปแล้วค่ะ เบอร์โทร call center คือ 02-105-4110 ค่ะ

     1. พี่ค่ะ วีซ่า j1 w&t ค่ะ พอดีกว่ามาตรวจสอบข้อมูลพบว่าชั้นปีผิด อยู่ปี4แต่ในใบdsเป็นปี3 ต้องกรอก ds-160ใหม่ไหมค่ะ พี่เอเจนซี่บอกว่าสามารถแก้ไขที่สถานฑูตได้

     2. น้อง OOm คะ ถ้าน้องจะแก้ไขข้อมูล หมายความว่าน้องต้องกรอก DS-160 ใหม่หมด เพราะการที่น้อง submit ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ด้วยตนเองค่ะ หลังจากที่กรอกข้อมูลใหม่ น้องจะได้หมายเลข DS-160 หมายเลขใหม่ ซึ่งจะไม่ตรงกับตอนทำการจองวันนัดสัมภาษณ์ ผลกระทบคือ น้องจะเข้าไปสัมภาษณ์ไม่ได้ เพราะเค้ามองว่า คือคนละคนกัน แม้จะยืนยันด้วย passport และบัตรต่างๆที่มีน้องมีก็ไม่ใช่น้องค่ะ เพราะกฎเค้าตั้งไว้อย่างนั้น ถ้าน้องจะต้องการแก้ไขหมายเลข DS-160 ใหม่ในใบยืนยันวันนัดสัมภาษณ์ให้เป็นหมายเลขใหม่ตรงกัน น้องจะต้องโทรไป call center ของสถานทูตอย่างน้อยสามวันล่วงหน้าก่อนวันนัดสัมภาษณ์จริงๆ ถ้าช้าเกินกว่า 3 วันที่สถานทูตกำหนดไว้ ก็จะทำการแก้ไขไม่ได้โดยสิ้นเชิงค่ะ หมายเลข Call center คือ 02-105-4110 ตอนแรกเป็นเเสียงเทป ฟังที่เค้าพูดและกดหมายเลขไปเรื่อยๆจนได้เจอกับตัวคนพูดจริงๆ แจ้งความประสงค์เค้าๆจะเปลี่ยนให้ เป็นอันเสร็จค่ะ

      ดังนั้นถ้าความผิดเล็กน้อย ก็คงต้องปล่อยเลยตามเลยไป เพราะคงเข้าใจขั้นตอนแล้วนะคะ ความผิดร้ายแรงคือ สะกดชื่อนามสกุลตัวเองผิด วันเดือนปีเกิดผิด อันนี้ต้องแก้ไขใหม่แน่นอนค่ะ พี่ก็เข้าใจเอเจนซี่ที่เค้าตอบน้อง เพราะน้องสามารถอธิบายให้กงสุลเช้าใจได้ว่า จริงๆแล้วน้องอยู่ชั้นปีอะไร และเจ้าหน้าที่ในสถานทูตเค้าไม่ได้รับมอบอำนาจให้แก้ไขข้อความที่ผิดให้เป็นถูกได้ค่ะ อย่ากังวลเกอนไป เตรียมเอกสารให้ครบและตั้งใจตอบสัมภาษณ์ดัๆค่ะ โชคดีนะคะ

 4. สวัสดีครับ
  ผมสงสัยเรื่องการกรอก DS 160 ผมเป็นข้าราชการบำนาญ เดิมเป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด เวลากรอกในส่วนของ work/education/training ผมเข้าไปเลือกที่ RETIRED และต่อไปเป็นคำถาม ว่า Were you previously employed? ผมตอบว่า ใช่ จึงมีคำถาม Employer/Employment Information: Employer name ผมสมควรตอบชื่อโรงเรียนที่เคยสอนอยู่ หรือใช้ชื่อกระทรวงศึกษาธิการ (มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเป็นครูบำนาญ) รับรองเงินเดือน และปัจจุบัน มีสถาบันการศึกาษาที่ยังจ้างให้ผมไปเป็นครูสอนอยู่อีก 2 สถาบัน แต่จ้างสอนเป็นรายชั่วโมง ผมควรจะลงไปใน กรอบคำถามนี้หรือไม่ ว่ายังรับสอนหนังสืออยู่ Briefly describe your duties: ผมคิดว่าจะเขียนว่า
  Teacher pension. I was retired goverment official on………………………… and earns the salary …………… baht per a month.
  I started my teaching at …………………………………. school on ………………………. and the compensation ……………………….. baht per a hour, and started my teaching at …………………………………. school on ………………………. and the compensation ……………………….. baht per a hour.
  ถูกต้องหรือไม่ครับ ช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับ ไม่ทราบว่า ถามมาถูกที่รึเปล่าครับ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ครับ หรือถามไปที่ไหนครับ

  1. สวัสดีค่ะคุณ Chaiporn คุณครูตอบว่าเดิมเคยสอนอยู่โรงเรียนชื่ออะไรค่ะ การใช้คำว่า กระทรวงศึกษาธิการ มันกว้างเกินไป ตอบตามความเป็นจริงว่าเป็นครูเก่าที่โรงเรียนอะไร ส่วนที่ทำเป็นครูรับจ้างเป็นรายชั่วโมง ก็เขียนอธิบายไปว่า สอนเป็น part-time อยู่ 2 โรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไร ได้รับ income จากทั้ง 2 โรงเรียนรวมกันประมาณเท่าไรต่อเดือนค่ะ พื้นที่ที่ใช้พิมพ์อธิบายมีเยอะพอสมควร แต่ไม่ควรเขียนอะไรเยื่นเย้อยาวแบบอธิบายให้คนไทยอ่าน ขอให้เขียนให้สั้น กระชับและได้ใจความค่ะ

 5. สวัสดีค่ะ คือว่าน้องสาวพึ่งไปสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยว us มาแล้วไปผ่าน คือตอนสัมภาษณ์ มีแค่คำถามเดียวจริงๆ คือ ทำงานอะไร น้องก็ตอบว่า government teacher แบบนี้ถ้าอยากจะกลับไปขอใหม่
  1. แสดงว่าเราควรกลับไปใส่รายละเอียดเรื่องอาชีพเหรอคะ
  2. DS-160 ควรเลือกอาชีพ เป็น Government หรือ Education คะ
  3. ต้องอธิบายอาชีพเก่าด้วยป่าวคะ ก่อนที่จะมาเป็นครู เพราะอายุการทำงานครูแค่ 4 ปี

  1. น้อง Three คะ ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่คำว่า government หรือ education แต่ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่น มีเงินในธนาคารมากน้อยเท่าไร หรือมีจดหมายรับรองการทำงานที่ระบุอัตราว่าจ้างเท่าไร สัมพันธ์กันกับรายจ่ยที่จะเกิดขึ้นระหว่างไปท่องเที่ยว พูดง่ายๆว่า มีเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวครั้งนี้พอไหม ไปนานกี่วัน(อันนี้คิอสิ่งที่ต้องตอบในฟอร์มวีซ่า)น้องไปเมืองอะไร หรือเมืองนั้นค่าครองชีพสูงไหม ถ้าเงินเดือนหมื่นนิดๆจะพอหรือไม่ เค้าจะเก็บข้อมูต่างๆทั้งที่กรอกในฟอร์มด้วยมาประเมินทั้งหมดค่ะว่า สมควรอนุมัติผ่านวีซ่าได้หรือไม่ค่ะ

   ถ้าทำงานหลายที่ ตอนกรอกก็ควรแจ้งให้เค้าทราบด้วยค่ะ เพราะถ้าเค้าดูอายุตัวเกิดจบมานานแล้ว แต่ตอบว่าเพิ่งมีงานทำเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาก็น่าสงสัยอยู่ว่าเงินเก็บคงน้อยค่ะ

 6. สวัสดีค่ะ
  ขอสอบถาม ค่ะ เคยขอวีซ๋าอเมริกาไปแล้ว ซึ่งได้ขอแบบกลุ่มไป แต่ไม่ผ่าน ร ครั้งนี้จะขอใหม่ แต่เป็นแบบคนเดียว จะต้องแก้ไข อย่างไรค่ะ

  1. น้อง mutu คงต้องให้รายละเอียดพี่เพิ่มเติม เช่น ที่ขอเป็นกลุ่มไปทำอะไร แบ็คกราวนด์ความเป็นมาของน้อง และใครเป็นสปอนเซอร์

   ในการขอเดี่ยวครั้งนี้เป็นวีซ่าประเภทเดียวกันกับครั้งก่อนหรือเปล่าคะ ใครเป็นสปอนเซอร์ วัตถุประสงค์ในการเดินทางคืออะไร ฯลฯ ค่ะ

 7. สอบถามหน่อยค่ะ เราจะสามารถหาข้อมูลDS-160ที่เราเคยกรอกแล้วได้จากลิ้งไหนค่ะ
  พอดีว่าจะปริ้นหน้ายืนยันตัวตนค่ะ

  1. น้อง Mymind คะ เข้า https://ceac.state.gov/genniv/
   เลือกประเทศ ใส่ code จามที่เห็นจากรูปภาพ และคลิก retrieve application ค่ะ หลังจากนั้นใส่ อักษร 5 ตัวแรกนามสกุล ปีคศที่เกิด และรหัสที่น้องตั้งไว้ในตอนแรกที่กรอกใบสมัคร ถ้าจำไม่ได้ เริ่มต้นกรอกใหม่หมด เพราะไม่สามารถเข้าไปคลิกเพื่อ print DS-160 Confirmation Number ได้ค่ะ

 8. พี่ๆคะอยากทราบว่าแก้ไขข้อมูลพาสปอร์ตในระบบที่จองวันสัมภาษวีซ่าไม่ได้ ต้องทำยังไงคะ คือเข้าระบบไปแล้วกดปรับปรุงโปร์ไฟล์แล้ว แต่กดแก้เลขพาส์สปอร์ตไม่ได้ค่ะ เลขที่ขึ้นในระบบเป็นเลขพาส์ปอร์ตเล่มเก่าที่เคยใช้ขอวีซ่าในครั้งก่อนๆแต่ตอนนี้หมดอายุแล้ว ขอพาส์ปอร์ตใหม่มาแล้ว ต้องการแก้ไขในระบบอ่ะค่ะ

  1. น้อง kukkik คะ น้องต้องกรอก DS-160 ใหม่ค่ะ แก้ไขไม่ได้ถ้าsubmitแล้วค่ะ

 9. ในกรณีที่ นัดสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ยื่นแบบครอบครัว พินเดียวกัน แล้ว1ในสมาชิกครอบครัวไม่สามารถไปสัมภาษณ์ได้ แล้วไม่ต้องการที่จะเลื่อนวันสัมภาษณ์ คือจะยกเลิกสมาชิก นั้นไปเลย ต้องทำยังไงคะ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ วันที่สัมภาษณ์หรือ ต้องแจ้งก่อนคะ แล้วต้องแจ้งเข้าไปทางไหนยังไงคะ ?

  1. คุณ Mook Sureenat คะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐฯที่หมายเลข 02-105-4110 ค่ะ

   1. พี่คะหนูกำลังทำวี ไปเดนมาท แล้ว กรอบวันที่จะไป ผิดกับที่แฟนเขียนในออนไลน์ แล้วประกันก็ผิดวันที่ เลยไปทำใหม่ขอยื่นเพิ่มเติม ก็มีพาสเก่าและก็ต้องอัพสเต็บเมนใหม่เพื่อยื่นยันว่ามีเงินจริงในนั้น เป็นเงินเราเองด้วยไม่ใช่เงินแฟนโชว์ เค้าอยากดูเพราะพาสใหม่ไม่มีแต้มแล้วก็เงินโชว์เยอะไป แค่400000กว่าบาทที่โชว์ แต่เดนมาร์กให้โชว์แค่160000 เต็มที่ เอกสารที่แก้แล้วเพิ่มเติม พอไปยื่นที่สาทร 1 คนสัมภาษณ์ดูพาสเก่าดูสเต๊บเมน ถ้าว่า เงินก้อนนี้มายังไง เราก็บอกว่า ของเราเองเอามาจากแบงค์ออมสินที่ซื้อฉลากไว้เลยเอาฉลากไปแรกเป็นเงินสดมา เพราะวันที่เอาเงินออกมามันเป็นวันเดียวกันที่กับที่เอาเงินไปเข้าอีกแบงค์นึ่ง เค้าถามว่ามีอะไรดูเพื่อว่าพิสูจน์มั้ยว่ามาจากแบงค์ออมสินจริง เราเปิดแอบในมือถือเราให้เค้าดู เค้าไม่เชื่อ ก็เลยให้เราก๊อปปี้เอกสารการกู้หรือเอาเอกสารการกู้มาดู . ป.ล จริงแล้วเราโชว์แอฟเราในมือถือว่าเรามีจริงแต่เค้าก็ไม่เชื่อ ปวดหัวจนใจตอนนี้ ว่าคุณต้องการอะไรอีก หรือเราเขียนวันที่จะไปไม่ตรงกลับแฟนเลยเป็ยเรื่องยาว ตอบหน่อยอยากรู้จริง ติดอยู่กรุงเทพมา5 วันแล้วสำหรับยื่นเอกสาร เกิดสดๆร้อน ช่วง จันทร์ถึงศุกร์ 2018

    1. น้อง No Name คะ ในการกรอกฟอร์มวีซ่าของทุกประเทศ ผู้กรอกฟอร์มควรตรวจทานอย่างละเอียด เพราะผิดพลาดแล้วจะแก้ไขยาก เจ้าหน้าที่จะไม่เชื่อว่า คนกรอกฟอร์มวีซ่าและผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นบุคคลคนเดียวกันค่ะ ให้น้องลองนึกถึงอาชีพของคนทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการตรวจสอบมากๆ เช่น เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่ง หากปล่อยเอกสารการขอกู้ผ่านไปได้ง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เมื่อเกิดปัญหาในภายหลัง เจ้าหน้าที่ท่านนั้นจะถูกพิจารณาลงโทษอย่างมากมาย อาจถึงขั้นให้ออกจากงาน ดังนั้น การที่คนเราไม่รู้จักกันมาก่อน และต้องดูจากเอกสารของคนๆนั้นได้เพียงอย่างเดียว จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ

     ส่วนเรื่องการเงินเป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่ต้องขอดูแหล่งที่มาของเงิน อีกประการคือ พี่สันนิษฐานว่าเป็นเงินที่เพิ่งนำมาเข้าบัญชี บางประเทศต้องมีเงินอยู่ในบัญชีนาน 6 เดือนเป็นต้น ที่สถานทูตไม่ดูแอบของน้อง เพราะสถานทูตไม่ใช่คู่ค้ากับธนาคารที่ทำความตกลงว่าจะชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร น้องจึงไม่สามารถใช้หลักฐานจากในแอบได้ค่ะ

 10. ถ้าในกรณีที่ นัดวันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และยื่นเป็นแบบ ครอบครัว ซึ่งใช้พินเดียวกันได้ แล้ว 1ในสมาชิกครอบครัว ไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ ต้องทำยังไงคะ ?

  1. น้อวมุกคะ เขียนอีเมล์ [email protected] หรือ โทรไปที่ 02-105-4110 โทรแจ้งชิ่อน่มสกุลหมายเลขหระงสือเดินทางของคนที่ไปตามนัดไม่ได้ค่ะ ต้องโทรวันธรรมดาได้ตั้งแต่ 8.00-20.00 น.ค่ะ

   1. เรียน สอบถามค่ะ
    กรณีจองวันนัดสัมภาษณ์ได้แล้ว แต่ชื่อใน DS 160 สะกดผิด หนึ่งตัวค่ะ
    แบบนี้ สามารถ กรอก DS 160 ใหม่แล้วไปยื่นพร้อมใบเก่าได้หรือเปล่าคะ
    ขอบคุณมากๆ ค่ะ

    1. น้องณิชาคะ ไม่ได้แล้วค่ะ น้องต้องติดต่อ Call Center ของ ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าสหรัฐอเมริกาให้เจ้าหน้าที่แก้ไขหมายเลข DS-160 ให้เท่านั้นค่ะ

    2. เรียน สอบถามค่ะ
     กรณีจองวันนัดสัมภาษณ์ได้แล้ว แต่ที่อยู่พิมพ์ตกไป3 ตัวอักษร สามารถทำยังไงได้บ้างค่า

     ขอบคุณมากๆ ค่ะ

     1. น้อง Nimikkiko คะ ถ้าน้อง submit application ไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้ว ปล่อยผ่านไปเลยค่ะ

 11. สวัสดีครับ รบกวนปรึกษานะครับ
  คือผมได้แต่งงานกับภรรยาตามธรรมเนียม แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ภรรยาของผมจะเดินทางไปเยี่ยมพี่ที่โคโรลาโด ซึ่งผมเดินทางไปด้วย ตอนลง DS160 ตรงที่ถามว่า คุณมีญาติที่อเมริกา immediate relatives ตัวผมเองตอบว่าไม่มี .. แต่ other relatives ตรงนี้ไม่เข้าใจว่าหมายถึงญาติที่มีความสัมพันธ์ระดับไหน เท่ากับผมมีศักดิ์เป็นน้องเขยซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส..( ตรงสถานะสมรสผมเลือกเป็น.. Common law marriage เราสามารถตอบตรงนี้ได้ไหมว่าเป็น spouse กันใช่ไหม
  รบกวนด้วยครับ
  นับถือ

  1. สวัสดีค่ะคุณนิด ตอบว่าไม่มีญาติก็ได้ค่ะ เพราะไม่ใช่ญาติเรา แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่า ถ้าใน DS-160 ของภรรยาคุณนิดกรอกว่าสถานภาพสมรสและตอบว่า คุณนิดเป็นสามี คุณนิดอาจจะตอบว่ามีญาติก็ได้ค่ะ ไม่ใช่ระดับ immediate relatives ค่ะ ถ้ามีให้เลือก relatives เฉยๆ ก็ค่อยตอบว่า yes ค่ะ หรือถ้าคุณนิดจะต้องไปพักบ้านญาติคนนี้ก็คงตอบว่ามีค่ะ

 12. สวัสดีค่ะ คุณgovisa ขอสอบถามเกี่่ยวกับการแก้ไขหมายเลขpassport ในเว็บhttps://cgifederal.secure.force.com/updateprofile ค่ะ เนื่องจากดิชันต้องการปรับปรุงprofile หมายเลขหนังสือเดินทางให้เป็นของpassportเล่มใหม่ แต่มันไม่สามารถแก้ไขได้มันยังเป็นหมายเลขหนังสือเดินทางของpassportเล่มเก่า ดิชั้นต้องทำอย่างไรค่ะ ถึงจะแก้ไขได้ แล้วถ้าไม่สามารถแก้ไขได้จะมีผลกะทบต่อการสัมพาทวีซ่าusa มัยค่ะ

  1. น้อง jittra คะ ต้องแก้ไขให้ได้เพราะเป็นจ้อมูลสำคัญของน้องเองค่ะถ้าหากsubmit ไปแล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้ให้โทรเข้าcall center คือ 02-105-4110 เพื่อขอตวามอนุเคราะห์ให้เค้าช่วยแก้ไขในระบบให้ค่ะ

 13. วีซ่าท่องเที่ยว
  ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่คะ 10 วัน คะ
  ระยะเวลากรอก DS 160 ได้กี่วันคะ
  เป็นพี่น้องจะไปขอวีซ่า สามารถซื้อ พินเดียวกันได้ใช่ไหมคะ

  1. น้อง jernjern คะ สถานทูตอเมริกันเปลี่ยนระบบการชำระเงินใหม่แล้วค่ะ เป็นแบบจ่ายเงินเป็นรายบุคคลค่ะ พี่น้องกันขอได้แค่สัมภาษณ์วันและเวลาเดียวกันได้เท่านั่นเองค่ะ
   ส่วนหลักทรัพย์ค้ำประกันถ้าทำงานแล้วใช้เงินในบัญชีของคัวเองค้ำ ถ้าเงินน้อยอาจขอ statement ของคุณพ่อหรือคุณแม่ไปยื่นด้วยค่ะเงินในบัญชีควรมีประมาณสี่ห้าแสนบาทค่ะ

 14. สวัสดีคะ
  กรอกวีซ่า DS 160 ต้องกรอกภายในระยะเวลากี่วันคะ
  วีซ่าท่องเที่ยว 10 วันต้องมีเงินติดบัญชีเท่าไหร่คะ

  1. น้อง jernjern คะ ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องกรอกทิ้งไว้นานกี่วันค่ะ
   ส่วนเงินติดบัญชีมีให้ดูน่าเชื่อถือว่า น้องมีเงินเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 10 วัน พยายามคิดว่า เงินก้อนนี้อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนค่ะ เงิน 10 วัน จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วไปกลับ โรงแรม ค่าอาหารสามมื้อ ค่าเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

 15. สวัสดีค่ะ พี่ govisa คะ
  ขอออนุญาตปรึกษาค่ะ คือมีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ค่ะ ทำงานสายงานโฆษณา ตรงช่องที่กรอกอาชีพต้องเลือก other และอธิบายลักษณะงานลงไปใช่ไหมคะ ส่วนที่อยู่ของการงานไม่ทราบต้องใส่ที่ไหนคะ เนื่องจากมีอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง แต่มีที่มาของเงินรายได้ รับเข้าอย่างถูกต้อง เราควรใส่ที่อยู่ที่ไหนคะ รบกวนขอคำแนะนำด้วย นะคะ
  ขอบพระคุณมากค่ะ
  หรู

  1. น้องหรูคะใส่ที่อยู่ที่บ้านได้ค่ะเหมือนน้องทำธุรกิจ่ส่วนตัวค่ะ

 16. พี่ไม่เข้าใจคำถามของน้องเจี๊ยบค่ะ

  ความหมายของการเดินทางภายในสามสิบวันก่อนหน้าสถานศึกษาเปิดคือ น้องจะเดินทางวันไหนก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วันก่อนหน้าทึ่เรียนเปิด น้องบางคนอยากเข้าไปก่อนล่วงหน้า 2 เดือนแบบนี้ทำไม่ได้ด้วยวีซ่านักเรียน เพราะวีซ่านักเรียนมีกฎบังคับไว้ค่ะ หรือจะเดินทางไปเข้าเรียนหลังสถานที่เรียนเปิดไปแล้วก็ไม่ได้ ต้องทำเรื่องขอจดหมายตอบรับกลับมาใหม่เป็นเทอมถัดไปที่สถานศึกษาแห่งนั้นมีเปิดค่ะ

 17. สอบถามค่ะ จองคิววีซ่าอเมริกาไปแล้ว แล้วมาดูเห็นว่าวันเดือนปีเกิดผิด จะแก้ไขได้ไหมค่ะ พอดีจ่ายเงินแล้วได้คิวยื่นเรียบร้อยแล้วค่ะ

 18. สอบถามค่ะ จองคิววีซ่าอเมริกาแล้วเจอว่ากรอกวันเดือนปีเกิดผิด แล้วทำการจ่ายเงิยได้คิวแล้ว จะต้องแก้ไขอย่างไงค่ะ

  1. น้อง RBคะ กรอก DS-160 ใหม่อีกชุดหนึ่งและเอา DS-160 ใหม่และเก่าไปยื่นในวันสัมภาษาคะ

  2. ถ้าน้อง RB กรอก DS-160 ใหม่แล้วและต้องการแก้ไขหมายเลข DS-160 ใหม่เพราะไม่อยากถือ DS-160 ทั้งใบเก่าและใบใหม่ไป น้องลองโทรปรึกษา Call center ของ UStraveldocs ดูนะคะว่าจะช่วยแก้ไขในระบบให้ได้ไหมค่ะ หมายเลขคือ 021054110 ค่ะ

 19. คุณGOVISAค่ะ รบกวนสอบถามกรณีเป็นพระ ที่ได้จดหมาดเชิญไปงานที่วัดฝั่งอเมริกา ซึ่งท่านไม่ได้รับค่าจ้างใด ๆ

  1. สำหรับพระท่านนี้ ยื่นเป็น R1 ยังต้องใช้ I-129 และ I-797อยู่หรือไม่? โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางหน้าเวป ….

  “ผู้ที่จะว่าจ้างต้องยื่นแบบฟอร์ม I-129 ซึ่งเป็นคำร้องสำหรับแรงงานชั่วคราวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) ”

  2. หรือ หนูยังคงต้องยื่นเอกสารข้างต้นอยู่

  3. มีคำถามใน DS-160 ว่า “Application Receipt/Petition Number” เป็น NUMBER ที่ได้มาจากไหนคะ?

  Ps. ลองโทรถามคอลเซ็นเตอร์แล้ว เค้าก็แจ้งว่า คอลเซ็นเตอร์ไม่สามารถให้ข้อมูลที่หนูส
  ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง Nas คะ ยังต้องใช้. I-129 ค่ะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/r-1-temporary-religious-workers/r-1-temporary-nonimmigrant-religious-workers

   ส่วน Application Number/Petition Receipt น้อง Nas ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วจะได้หมายเลขนี้มาซึ่งหมายเลขนี้จะตรงกันกับหมายเลข Virtual ID ในการจ่ายเงินส่วนใหญ่ Virtual ID จะขึ้นต้นด้วยเลข 833…..ค่ะ

 20. พี่govisa : น้อง tt คะ ถ้าน้องถูกปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวมา และนำ I-20 ของที่เรียนภาษาอย่างเดียวไปยื่นขอวีซ่านักเรียนเกรงว่าจะไม่ผ่าน เพราะการถูกปฏิเสธเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน ถ้าเป็น I-20 ไปเรียนต่อปริญญาโทจะมีภาษีได้วีซ่ามากกว่าค่ะ

  tt : ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะพี่govisaถ้าหนูทิ้งระยะเวลาไว้สักพักแล้วสมัครเรียนเป็นPre Graduate ProgramของEnglish Lanquage Instituteของมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้วีซ่าF-1ไหมคะ

  1. น้อง tt คะ ก็คงต้องดูหลักฐานการเงินของ sponsor ความสัมพันธ์ระหว่าง sponsor กับน้อง และการคาดคะเนความน่าจะเป็นว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า น้องเรียนภาษาจบแล้วจะสมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้น พี่คงตอบน้องแบบพี่เป็นกงสุลไม่ได้หรอกค่ะ พี่ให้ได้แค่ข้อคิดและการแนะนำให้เตรียมเอกสา ส่วนผู้อนุมัติคือท่านกงสุลหลังจากพิจารณาเอกสารและการสัมภาษณ์ว่าดูน่าเชื่อถือไหมว่า นักเรียนคนนี้จะตั้งใจไปเรียนจริงสมควรให้วีซ่าไหมนะคะ

 21. เรียนคุณ govisa คะ
  ขอเรียนปรึกษาดังนี้ ถ้าท่านที่จะเดินทางเป็นพระ จะเดินทางไปปฏิบัติศาสกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องเริ่มต้นทำวีซ่าอย่างไรคะ จำเป็นต้อง ต้องยื่นแบบฟอร์ม พิเศษใดๆเพิ่มเติมไหมคะ รบกวนขอข้อมูลด้วยค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ
  สุโรชินี

  1. คุณสุโรชินีคะ พระขอวีซ่าได้สองแบบคือ
   1. ขอวีซ่า R-1 สำหรับผู้ที่จะไปทำงานเกี่ยวกับศาสนา นอกจากกรอกฟอร์ม DS-160 แล้วจะต้องมีฟอร์ม I-129 ที่ผ่านการพิจารณาแล้วและ I-797 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
   2.ขอวีซ่าท่องเที่ยว B-1/B-2 ไปก่อนแล้วค่อยไปเปลียนเป็น R-1

 22. เบสท์

  พอดีหนูเป็นบริษัททัวร์รับทำวีซ่าค่ะ และพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศ แต่วีซ่าาอเมริกาไมได้ทำมานานมากแล้ว แล้วมันมีอยู่1ข้อใน Ds160 ที่ถามว่า Do you have a Specific Plan?
  มี ให้ตอบ Yes และ No
  ซึ่งหนูเลือกตอบNo
  มันเลยขึ้นว่า intended date arrived USA?
  แล้วก็อยู่กี้วัน พักที่ไหน ประมาณนี้อะค่ะ

  ซึ่งเวลาถ้าตอบ Yes มันก็จะมีข้อมูลให้กรอกมากกว่านี
  เช่น Date of Arrive USA
  Departure of USA
  Flight
  Arrival City
  Departure City

  ซึ่งข้อมูลพวกนี้มีครบ แต่แค่ไม่ได้ใส่ไป
  และมันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว เพราะSubmit ไปแล้ว มันจะมีผลอะไรมั้ยค่ะ เวลาสัมภาษณ์
  เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวันสัมภาษณ์ ได้มั้ยค่ะ เช่น ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบItinenary

  1. ถ้าน้องเบสท์ไม่รังเกียจที่จะกรอกฟอร์มใหม่ ให้กรอกใหม่และนำไปยื่นที่สถายทูตทั้งสองหมายเลขคือหมายเลข DS-160 เดิมที่กรอกไม่สมบูรณ์แจ่ใช้อจ้งตอนจ่ายค่าธรรมเนรยมวีซ่ากับอันใหม่ที่กรอกข้อความครบตามที่น้องต้องการค่ะ

 23. สวัสดีครับ อยากแจ้งให้ทราบว่ากรณีของผม ทาง support ของ สถานทูตได้ link DS-160 ใหม่เข้ากับ payment และ appointment confirmation ที่ทำไว้แล้วครับ

  ผมทราบว่าเราเองก็สามารถเข้าไปแก้ DS-160 confirmation number ใหม่ได้ แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าทำแล้วจะมีผลกระทบกับเรื่องอื่นในระบบหรือไม่ แต่ก็เพิ่งเห็นว่าเราสามารถส่ง appointment confirmation ได้อีก

  ขอบคุณครับ

  1. คุณวิชัยคะ ลูกชายเคยกรอก DS-160 เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวจะแยกส่วนกับวีซ่านักเรียน ถ้าจะเข้าไปเรียนต้องกรอกฟอร์มDS-160 ใหม่ เพื่อขอวีซ่านักเรียนหรือF-1ค่ะ

   ส่วนข้อมูลที่เคยกรอกเพือขอวีซ่าท่องเที่ยว ถ้าต้องการ delete ข้อมูลครั้งนั้นต้องติดต่อ 02-205-1140 หรืออ่านที่เว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-main-contactus.asp แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เค้าช่วยปลดล็อกข้อมูลเก่าค่ะ

 24. ขออภัยนะครับถ้า comment ซ้ำ เนื่องจากไม่เห็น comment เดิมของผมในระบบ เลยไม่แน่ใจว่าทำอะไรผิดหรือเปล่า หรือว่าต้องรออนุมัติ comment จึงจะเห็น ถ้าซ้ำรบกวนลบทิ้งด้วยครับ กำลังร้อนใจเรื่องปัญหา DS-160 ขอบคุณครับ

  รบกวนปรึกษาหน่อยครับ ทำเรื่องขอ visa f-1 ให้ลูกชาย แต่สับสนเรื่อง DS-160 เนื่องจากลูกชายมี DS-160 ของปี 2014 อยู่ในระบบ (สำหรับ B visa) เลยเข้าใจว่าใช้ของเดิมได้ หลังจากชำระเงินเมื่อ 6may16 แล้ว วันที่ 9may16 ก็จองวันสัมภาษณ์ (19may16) โดยยังใช้ DS-160 ของเก่า เพิ่งจะมาเข้าใจว่าต้องทำ DS-160 ใหม่ขึ้นสำหรับการขอ f-1 ผมเลยเข้าไปสร้าง DS-160 ใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถ link DS-160 ใหม่เข้ากับ appointment confirmation ที่ทำไว้แล้วครับ ?

  เช่นต้องยกเลิก appointment เดิม แก้ DS-160 confirmation number ใน profile ให้เป็นของ DS-160 ใหม่ แล้วนัดหมายใหม่ …

  หวังว่าไม่ต้องชำระเงินใหม่อีกรอบ
  ขอบคุณมากครับ

 25. สวัสดีค่ะพี่govisaหนูไปขอวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วแต่ไม่ผ่านค่ะ:((
  ในเคสของหนูเจ้าหน้าที่เค้าไม่ดูเอกสารอะไรเลยค่ะโดยตอนนี้หนูทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กแบบpart-timeอยู่ค่ะเนื่องจากตอนแรกจะไปเป็นออร์แพค่ะเลยฝึกเลี้ยงเด็กเอาไว้แต่ไม่มีโฮสเข้ามาก็เลยจะไปเที่ยวเองค่ะได้เงินเดือน2หมื่นบาทโดยข้อมูลนี้ก็ได้กรอกลงไปในds-160ด้วยค่ะ
  โดยในds -160มีข้อมูลว่าไปกับเพื่อนระยะเวลา2อาทิตย์ไปพักที่โรงแรมมีคุณลุงเป็นสปอร์นเซอร์คุณลุงมีเงินในบัญชี6หลักแต่คนละนามสกุลกันในพาสปอร์ตหนูไปจีนครั้งเดียวเป็นเวลา5วันค่ะ
  ท่านกงศุลปฏิเสธการขอวีซ่าโดยให้เหตุผลว่าเงินเดือนน้อยเกินค่าครองชีพที่อเมริกาสูงมากและไปต่างประเทศมาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเค้าเลยอนุมัติวีซ่าให้ไม่ได้ค่ะ
  ทีนี้หนูอยากสอบถามว่าหากหนูจะไปขอวีซ่าอีกครั้งในฐานะวีซ่านักเรียนโอกาสที่จะได้วีซ่ามีมากน้อยแค่ไหนคะและควรทำอย่างไรดีคะ

  1. น้อง tt คะการขอวีซ่านักเรียนเงินในบัญชีของผู้ค้ำต้องมีเป็นเลขเจ็ดหลักค่ะ

   1. โอ้ววขอบคุณค่ะพี่govisaหนูพิมพ์ผิดเรื่องตัวเลขค่ะจริงๆแล้วผู้ค้ำหนูมีตัวเลข7หลักค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้วีซ่ามีมากน้อยแค่ไหนคะ

    1. น้อง tt คะ ถ้าน้องถูกปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวมา และนำ I-20 ของที่เรียนภาษาอย่างเดียวไปยื่นขอวีซ่านักเรียนเกรงว่าจะไม่ผ่าน เพราะการถูกปฏิเสธเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน ถ้าเป็น I-20 ไปเรียนต่อปริญญาโทจะมีภาษีได้วีซ่ามากกว่าค่ะ

 26. สวัสดีค่ะคุณgovisaคืออย่างนี้ค่ะเรากรอกds-160ไปและกดsubmitเรียบร้อยแล้วและก็นำหมายเลขอันนั้นไปสมัครอีกเว็บนึงเพื่อเอาใบเสร็จมาจ่ายตังค์แต่ยังไม่ได้นัดสัมภาษณ์นะคะds-160อันนั้นเป็นอันที่เรากรอกผิดค่ะและก็ได้กรอกds-160ใบใหม่ไปเพื่อเอาไปนัดสัมภาษณ์ค่ะและในใบนัดสัมภาษณ์ก็เป็นหมายเลขconfirmationของds-160อันปัจจุบันแล้วค่ะ อย่างนี้เราต้องนำใบเก่าไปด้วยมั้ยคะและหากเจ้าหน้าที่ถามว่ากรอกds-160ครั้งแรกหรือไม่ควรตอบอย่างไรดีคะ
  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  1. น้องMali คะน้องสามารถโทรไปที่call center 021054110 เพื่อยันยันว่าจะใช้ DS-160 อันใหม่จะได้ไม่ต้องลังเลว่าจะต้องเอาหมายเลขเก่าเข้าไปด้วยหรือไม่ค่ะ
   คำถามหลักๆที่กงสุลอยากทราบคือจะเข้าไปทำอะไรใรสหรัฐและฐานะการเงินดีพอที่ตะดูแลตนเองได้ไม่ได้แอบเข้าไปทำงานหรือคิดจะเข้าไปอยู่เลย ถ้าคำตอบของผู้ยื่นและบุคลิกของเราไม่ได้เข้าข่ายนั้นก็วีซ่าผ่านได้ค่ะ
   คำถามจุกจิกไม่มีนะคะอย่ากังวลค่ะ

 27. สวัสดีค่ะคุณ govisa
  มีคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่าUSAดังนี้ค่ะ
  1.พอดีว่าเราได้กรอกข้อมูลในDS-160และกดsign/submitไปแล้วค่ะ
  แล้วก็นำIDของapplicationนั้นไปใช้สมัครในเว็บที่จะนัดสัมภาษณ์
  เพื่อเอาข้อมูลมาชำระเงินค่าวีซ่าค่ะ
  แต่ยังไม่ได้นัดสัมภาษณ์นะคะ
  ทีนี้เราพบว่ามีส่วนที่กรอกข้อมูลที่ผิดอยู่เยอะมาก
  เราเลยกรอกapplicationใหม่แล้วเราก็นำเอาIDของapplicationอันใหม่ไปแก้ไขในหน้าเว็บที่จะนัดสัมภาษณ์
  แล้วค่อยนัดสัมภาษณ์โดยในใบนัดหมายเป็นIDของapplicationอันใหม่ค่ะเราเลยอยากถามว่า
  applicationอันเก่าจะมีผลอะไรมั้ยคะทางสถานทูตจะมีข้อมูลที่เรากรอกไว้อันเก่ามั้ยคะ
  2.หากเเจ้าหน้าที่ถามว่านี่เป็นการกรอกds-160ครั้งแรกหรือเปล่าเราควรตอบยังไงดีคะเนื่องจากครั้งแรกเรากรอกข้อมูลผิด
  3.เราเคยมีพาสปอร์ตซึ่งเดินทางไปต่างประเทศมาค่ะแต่ว่าตอนนี้พาสปอร์ตหายไปแล้วและพาสปอร์ตเล่มนั้นก็น่าจะหมดอายุไปแล้วค่ะและในแบบฟอร์มds-160เราก็ไม่ได้บอกว่าพาสปอร์ตหายอย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถเช็คข้อมูลของเล่มเก่าเราได้มั้ยคะ
  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  1. น้องtt คะกงสุลใช้ DS-160 ฉบับที่ยื่นขอวีซ่า แต่ก็เห็นข้อมูลเก่าด้วยเพราะน้องกดsubmitและจ่ายเงินไปแล้วค่ะ ก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงถ้ามีการซักถามพูดตอบไปตามความเป็นจริงว่าหาไม่พบลืมไปว่าเก็บไว้ที่ไหนแต่อยู่ในบ้านค่ะ

   1. ขอบคุณมากๆค่ะพี่govisaตอนนี้เครียดและกังวลกับคำถามต่างๆมากกกค่ะอย่างนี้เราต้องเอาใบconfirmationที่กรอกข้อมูลผิดไปด้วยมั้ยคะหรือว่าไม่ต้องเอาไปเพราะในใบนัดเป็นcomfirmationอันใหม่ค่ะ

    1. น้อง tt คะถ้าเป็นหมายเลขใหม่ที่นำไปใช้นัดวันสัมภาษณ์ก็ไม่ต้องเอาหมายเลขเก่าไปค่ะ

 28. รบกวนสอบถามค่ะ
  คือว่าตอนนี้ได้วีซ่า อเมริกามาแล้วประเภทท่องเที่ยวค่ะ ไม่เคยไปอเมริกามาก่อน แต่ท่องเที่ยวในยุโรป เอเชียหลายๆ ประเทศค่ะ ปัจจุบันทำงานบริษัทที่มั่นคง ตอนที่ไปทำเรื่องขอวีซ่าไทำเรื่องไปกับพ่อกับแม่ แล้วระบุไปใน DS-160 ว่าจะไปท่องเที่ยวด้วยกันช่วงวันหยุดสงกรานต์ ได้รับวีซ่ามาทั้ง 3 คนค่ะ
  เนื่องจากทางพ่อแม่ไม่สามารถไปอเมริกาในช่วงวันที่ระบุได้ ทางแฟนซึ่งเป็นคนอเมริกันจึงได้จองตั๋วให้ทั้งเราและเค้า เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวแทน เพราะเห็นว่าเราลางานแล้ว แต่เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ใจว่าจะไปเที่ยวกันจริงๆ และไม่มีความคิดที่จะไปอยู่ประเทศเค้าเนื่องจากเรามีงานที่มั่นคงที่นี้ มีพ่อแม่ที่ต้องดูแล

  อยากทราบว่าจะติดปัญหาอะไรไหมค่ะ ถ้าเดินทางเนื่องจากจะไม่ตรงกับเอกสาร DS-160 ที่ระบุไปตอนแรก รวมถึงยังไปพร้อมกับแฟนที่เป็นชาวอเมริกาอีกค่ะ

  รวมทั้งตอนที่จองตั๋วแฟนทำเรื่องจองไปพร้อมกันดังนั้น e-ticket ระบุชื่อเป็นสองคนไปแล้วค่ะ ตอนนี้กลุ้มใจมากกลัวว่าถ้าไปแล้วจะถูกกักตัวแล้วส่งกลับ หลังจากที่เข้าไปอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เนตค่ะ

  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง Jira คะ เวลาเข้าประเทศน้องไม่ใช่คนอเมริกันคงจะต้องตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯในช่องของ Non-US Citizen เวลาสัมภาษณ์ก็ครจะบอกมาเที่ยวกับเพื่อน เพราะน้องก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ก็ไม่ควรจะทำอะไรที่เป็นประเด็นในการตอบคำถรมตอนเข้าประเทศค่ะ ส่วนแฟนเค้าก็ควรจะไปตรวจเอกสารในช่องของ US Citizen

   ส่วนวันที่เดินทางเข้าประเทศไม่ตรงกับที่ระบุใน DS-160 ก็ไม่เป็นไรเพราะเราอาจเปลี่ยนแผนการในการเดินทางได้ค่ะ

   1. รบกวนปรึกษาค่ะ แฟนพีไปขอวีซ่าเมื่อ 24 มีนาคม ถูกปฎิเสธพอดีที่ทำงานจะส่งให้ไปดูแลคนป่วยระหว่างที่ท่านเดินทางไป us ท่านมี citizen ค่ะ แต่ถูกปฎิเสธวีซ่า ทาง agent ก็ให้ยื่นใหม่แต่คราวนี้ให้อ้างอิงว่าจะไปท่องเที่ยวแล้วเค้าแก้ ds 160แล้วบอกเราว่าข้อมูลแก้ไขได้ข้อมูลยังไม่ฝังลงไป แต่พี่กลัวว่าจะขัดแย้งกลับครั้งแรกค่ะ ซึ่งทางเราไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพียงแค่รู้สึกว่าเมื่อมีโอกาสก็อยากไปสักครั้ง แต่การจอผ่านทัวร์และไม่เป็นตามความจริงทำให้กังวลค่ะแล้วนัดสัมภาษอีกครั้ง 1 เมษายน นี้รบกวนขอคำแนะนำค่ะ

    1. คุณ Auem คะ แฟนคุณถูกปฏิเสธวีซ่าวันที่ 24 มีนาคม และจะกลับเข้าไปขอวีซ่าใหม่ 1 เมษายน ด้วยวีซ่าคนละประเภท แฟนคงต้องให้เหตุผลเวลากงสุลสัมภาษณ์ว่าเพราะเหตุใด กงสุลจะมีเรื่องราวของคนแต่ละคนที่ได้ยื่นวีซ่าและได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วกับท่าน ดังนั้นจะบอกว่ายังไม่มีข้อมูลฝังอยู่เป็นไปไม่ได้ค่ะ
     อีกประการกนึ่ง คุณเขียนมาไม่ชัดเจนแฟนคุณมีญาติเป็น citizen ใช่ไหมคะ ญาติเป็นอะไรกันกับแฟนเป็นพ่อแม่หรือเป็นอะไร ซึ่งที่จริงแล้วคุณแค่ต้องการไปเที่ยวและแวะเยี่ยมญาติใช่ไหม ถ้าเป็นเช่นนั้นเอเจนซี่ทัวร์แห่งนี้ก็แนะนำคุณผิดตั้งแต่ครั้งแรกและทำให้ประวัติแฟนคุณเสียตั้งแต่แรกแล้ว. การยื่นครั้งแรกเป็นเรื่องสำคัญควรทำให้กงสุลมีความเชื่อว่าคุณไปแล้วจะกลับและไปด้วยวัตถุประสงค์ใดค่ะ พี่คิดว่าคุณให้แฟนเขียนจดหมายอธิบายไปว่าเค้าจะเข้าไปทำอะไรกันแน่และเค้ามีอาชีพอะไร ทำไมที่ทำงานต้องส่งไปดูแลคนป่วยเค้าเป็นแพทย์หรือ เค้าควรจะมีจดหมายยืนยันจากที่ทำงานว่าเค้าเป็นใครและจะเข้าไปทำอะไรเอาไปยื่นด้วยในครั้งแรกใช่ไหมถ้าใช คุณลองคิดดูว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเปลี่ยนใจขอไปเทียาวแทน แฟนนคงต้องอธิบายเยอะว่าทำไมเค้าถึงขอวีซ่าผดประเภท อาจบอกไปเลยว่าได้รับคำแนะนำผิดเลยเข้าใจผิดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่คิดว่าวันที่1เมษาอาจต้องเตรียมใจและถ้าไม่ได้อีกควรทิ้งเวลาไว้สักหกเดือนดีกว่าค่ะที่จะกลับเข้าไปขอใหม่และเตรียมให้พร้อมกว่านี้นะคะ

 29. ทำการนัดสัมภาษณ์แล้วแต่ยังกรอก D-160 ไม่เสร็จ เป็นอะไรใหมค่ะ

  1. ไม่เป็นไรค่ะน้อง Karn แต่ต้องระวังนิดหนึ่งว่าต้องรักษาหมายเลข DS-160 ไว้ให้ดี เพราะเราใช้หมายเลขนั้นนัดวันสัมภาษณ์ มีน้องบางคนลืมรหัสเวลาที่จะเข้าไป retrieve application เพื่อกรอกให้เสร็จ แต่เกิดลืมรหัส ทำให้ retrieve ไม่ได้ เลยตัดสินใจกรอกใหม่ ซึ่งจะทำให้ DS-160 ที่ใช้นัดวันสัมภาษณ์ไม่ตรงกับใบที่จะยื่นขอวีซ่าค่ะ

 30. สวัสดีค่ะ คุณ Go Visa คะก็
  ขอเรียนปรึกษา ดังนี้ นะคะ ดิฉันมีลูกศึึกษาอยู่ที่บอสตัน ครอบครัวดิฉันเดินทางไปเยี่ยมเยือนปีละประมาณ 2 ครั้ง ครั้่งนึงอยู่ได้ประมาณ 5 เดือน ถ้าดิฉันต้องการอยู่ที่นั่นนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป เพื่อดูแลลูกๆด้วย ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างคะ มีเพื่อนที่อเมริกาแนะนำให้ทำวีซ่าติดตามบุตร แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นติดต่อใคร หน่วยงานใด รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ขอแสดงความนับถือ
  วันดี

  1. น้อง Wandee ค่ะ ถ้าต้องการอยู่นานๆคุณแม่ต้องลงทะเบียนเรียนและขอวีซ่านักเรียนค่ะ วีซ่านักเรียนF-1 หรือ J-1 เท่านั้นจึงจะมีวีซ่าผู้ติดตาม F-2 หรือ J-2 ได้ค่ะ

   ถ้าลูกของน้องถือวีซ่า F-1 น้องซึ่งเป๋นผู้ปกครองไม่สามารถขอ F-2 ได้ค่ะ ลองเสริจน์ในกูเกิ้ลคำนี้นะคะ 9 Fam 41.31 N14.4 Cohabitating Partners, Extended Family Members, and other Household Members not Eligible for Derivative Status จะอธิบายว่า ถ้าแม่จะขอเข้าไปอยู่กะลูกเล็กที่ส่งไปเรียนวีซ่าที่ทำได้คือ B-2 เท่านั้นค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายของบางประเทศที่มี Guardian visa เช่น ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ค่ะ

   อนึ่ง เว็บไซต์ USCIS http://www.ucscis.gov ตรงช่องว่างที่ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหา ให้น้องพิมพ์คำว่า Cohabitating Partners จะมีคำอธิบายว่าด้วยเรื่องที่น้องสอบถามมาค่ะ

 31. สวัสดีครับ ผมมีเรื่องจะสอบถามดังนี้ครับ ผมจะเรียนภาษาจบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า แล้วจะสมัครเรียนปอโท ผมจะสามารถอยู่ในอเมริกาได้นานเท่าไหร่ครับในระหว่างรอ I-20 ฉบับใหม่จากทางมหาลัย และหลังจากได้ I-20 แล้ว ผมต้องบินกลับไทยเลยใช่ไหมครับ ผมจะเริ่มเรียนปอโทในช่วงเดือนสิงหาคมครับ ขอบคุณครับ

  1. น้อง Teerapong คะ ถ้ากลับไทยไม่เกินห้าเดือน และติดต่อ International Student Office ของทั้งที่เรียนภาษาและ U ที่ตอบรับเข้าเรียนโทเพื่อขอ transfer Sevis I-901 Number ให้เหมือนกันก็ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ค่ะ

   1. ขอบคุณมากครับ ในกรณีได้รับ I-20 แล้วอยู่ยาวจนถึงตอนเปิดเรียนเดือนสิงหาคมได้ไหมครับ จะมีปัญหากับวีซ่าหรือเปล่า ขอบคุณครับ

    1. ถ้าน้อง Teerapong เคยเรียนภาษามาสักเก้าเดือนแล้วก็ดรอปเทอมหนึ่งได้ค่ะ เปลืองค่าใช้จ่าแค่ค่าที่พักและค่าอาหารที่บ้าน เพราะวีซ่านักเรียนไม่มีสิทธิ์ทำงานเป็นเด็กเสิรฟตามร้านอาหารไทย ผู้ปกครองคงต้องโอนค่าใช้จ่ายไปให้ค่ะ

 32. พอดีให้ลูกสาวกรอกDS-160 ให้แต่กรอกนามสกุลไม่ตรงกับพาสปอร์ตของเราๆมีp 2 ตัวแต่ของลูกมีp ตัวเดียว เขากรอกให้p ตัวเดียวทำไงคะ นัดสัมภาษณ์ 22 ตุลาคะ

  1. ถ้าคุณ P กรอกผิดและนัดวันสัมภาษณ์ไปแล้ว แก้ไขด้วยการกรอก DS-160 ใหม่อีกครั้ง ในวันสัมภาษณ์ให้นำ DS-160 ทั้งของเก่าที่กรอไปแล้วและของใหม่ไปด้วยค่ะ

 33. สวัสดีครับ ผมมีเรื่องจะสอบถามดังนี้ครับ ตอนนี้ผมกำลังเรียนภาษาอยู่ที่รัฐ Ohio ผมมีวีซ่านักเรียนอายุ 5 ปี ถ้าผมต้องการจะไปเที่ยวจีน ผมจะสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนได้ในอเมริกาไหมครับ

  1. ได้ค่ะน้อง Jay น้อง Jay เดินไปขอคำแนะนำเจ้าหน้าที่ที่ International Student Office ได้ค่ะ

 34. สวัสดีครับ ผมอยากจะทราบว่าถ้า I-20 ของผมจะหมดอายุเดือนกันยายนนี้ วีซ่านร.ของผมมีอายุ 5 ปี ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเรียนภาษาอยู่ ผมจะเรียนต่อโทในช่วง Fall ปีหน้า ก็เลยจะเรียนต่อภาษาอีกสี่เดือนที่มหาลัยใหม่ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้า ผมสงสัยว่าผมจะอยู่ที่อเมริกาจนถึงเดือนมกราคมได้ไหมครับ นับจากเดือนตุาปีนี้ ถ้าผมมีใบ I-20 ใบใหม่จากมหาลัยใหม่แล้ว

  1. น้อง Teerapong คะ น้อสามารถอยู่ได้ถึงเดือนมกราคม แต่ต้องแจ้งที่เรียนเก่าและที่เรียนใหม่เพื่อทำเรื่องขอโอน หรือ transfer Sevis I-901 Number จากที่เก่าไหยังที่ใหม่ ถ้าไม่ได้แจ้และใช้คนละหมายเลขกัน ตามหลักการของวีซ่านักเรียนคือ นักเรียนต้องขอวีซ่าใหม่ค่ะ หน่วยงานที่น้องต้องไปติดต่อคือ International Student Office ค่ะ

 35. ขอรบกวนสอบถามดังนี้นะค่ะ
  1.เพิ่งไปสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 แล้วถูกปฎิเสธมาเพราะกรอกข้อมูลผิด เนื่องจากกรอกเอง ไม่ได้จ้างเอเจ้นทำให้ ใส่ชื่อ MD แทนชื่อบริษัท และไม่ได้ใส่ชื่อพ่อแม่เรา(รายละเอียดในห้วข้อ family) แต่ใส่คำว่า Don’t know เพราะเข้าใจผิด คิดว่าเขาถามชื่อพ่อแม่ของ Mr.Brian
  2. Mr.Brian เป็นแฟนเรา แต่เรากรอกว่าเป็นเพื่อน ตอนสัมภาษณ์เรายืนยันเป็นเพื่อน เพราะกลัวว่าถ้าตอบเป็นแฟน เขาจะขอเอกสารเกี่ยวกับการเป็นแฟนกัน มันจะยิ่งยุ่งยากอีก
  3. Mr. Brian ทำงานที่ Destination Hotel&Resort ตำแหน่ง Chief Engineer ส่วนเราทำงานที่ บริษัทเกี่ยวกับงาน ทีวี ในตำแหน่ง Advertisement Senior Sales มีเอกสารรับรองจากที่ทำงาน , เงินในบัญชีประมาณ สองแสนกว่าบาท, มีเงินเดือนสามหมื่น ไม่รวมคอม และมีจดหมายเชิญจาก Mr.Brian เราทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว รู้จักกันผ่านเน็ต คุยกันทุกอาทิตย์ คบกันมาเกือบปีแล้ว
  แต่ Mr. Brian ยังไม่เคยมาเมืองไทย
  3. เขาถามเราว่าทำงานที่ไหน เราตอบชื่อบริษัทแต่กงศุส บอกชื่อ MD. เรา ตอนนั้นเรา งงๆ อยู่ เนื่องจากเขาเอ่ยชื่อนายเราไม่ค่อยชัด เราก็ยืนยันว่าเราทำงานชื่อบริษัทนี้ เขาก็เลยปฎิเสธวีซ่าเราค่ะ
  4. เขาถามว่ารู้จัก Mr.Brian ได้อย่างไร เราตอบว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จัก
  5. ทางกงศุส ไม่ได้ดูเอกสารที่เราเตรียมไปเลย ดูแต่ใบสมัคร DS-160 ที่เรากรอกผิด แล้วก็ปฎิเสธเลย เราตั้งใจไปเที่ยวแค่ 10 วันเท่านั้น(พักร้อนได้ 10 วัน) ตั้งใจไปปลายเดือนสิงหาคม
  แต่ตอนนี้คงไม่ได้ไปแล้ว
  ถ้าจะขอวีซ่าใหม่ ต้องเว้นระยะสักกี่เดือนค่ะ
  แล้วข้อมูลเดิม ที่เคยกรอกไว้ จะทำอย่างไรดีค่ะ
  หมายเหตุ ทางMr. Brian ได้ยกเลิกตั๋ว ที่ซื้อให้เราไปหาเขาแล้ว และบอกว่า จะเดินทางมาหาเราเอง แต่ต้องรอให้เขาเคลียร์งานให้เสร็จก่อน
  ดิฉันขอรบกวนช่วยแนะนำ และแก้ไขปัญหานี้ให้ดิฉันหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Papha คะน้องสามารถกรอก DS-160 ยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เลยทันทีถ้าน้องมั่นใจว่ามีเอกสารที่สมบูรณ์และหนักแน่นกว่าครั้งแรกที่จะทำให้กงสุลเชื่อมั่นได้ว่าน้องเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯแล้วจะกลับประเทศไทยจริงค่ะ พี่ขอนุญาตเรียบเรียงคำพูดที่จะตอบน้องอีกครั้งเพื่อให้น้องได้รับข้อมูลที่กระจ่างขึ้นค่ะ

   1. ก่อนอื่นต้องขอบคุณมาก ที่กรุณาตอบอีเมล์ของน้อง ดีใจมากเมื่อได้เห็นอีเมล์ของพี่ตอบมา น้องมีเอกสารที่เตรียมไปยื่นดังนี้ 1.ใบรับรองจากที่ทำงานของน้อง ระบุชัดเจนว่าเริ่มทำงานเมื่อไร,ตำแหน่งอะไร,เงินเดือนเท่าไร,พักร้อนกี่วันและเริ่มพักร้อนเมื่อไรถึงเมื่อไรและจะกลับมาทำงานเมื่อไร จดหมายฉบับนี้ลงวันที่ 3 ก.ค 58
    2.จดหมายเชิญจาก Mr.Brian ระบุวันมาพักและกลับชัดเจนพร้อมที่อยู่,เบอร์โทร,อีเมล์ ของ Mr.Brian จดหมายลงวันที่ 1 มิ.ย 58 และมีสำเนาพาสปอรต์ของ Mr.Brian ลงนามรับรอง ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ ได้รับเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 58 และได้ทำแผนการพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างมาให้ด้วย
    3.มีเอกสารจากแบ็งค์กรุงเทพเป็น สเตทเม้น และ แบ็งค์การันตี มายื่นที่สถานทูตด้วย ได้รับมาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย 58
    แต่เสียดายเอกสารเหล่านี้ไม่ได้รับการเปิดดูเลย น้องเคยไปเที่ยวที่ออสเตรเลีย,เกาหลี,ฮ่องกง,มาเลเซีย,
    เวียดนาม มาแล้ว มีพาสปอตร์เล่มเก่ามาโชว์ด้วย
    พี่ค่ะ น้องลองโทรสอบถามบริษัทฯ ที่รับปรึกษาและทำวีซ่า ในเคสของน้องที่ถูกปฎิเสธวีซ่ามา
    เขาบอกว่าน้องไม่สามารถไปยื่นได้อีกเพราะปัญหาอยู่ที่
    Mr.Brian แจ้งว่าเป็นเพื่อนกันและ Mr.Brian ไม่เคยมาเมืองไทย สถานทูตเช็คได้และไม่เชื่อว่าผู้หญิงเดินทางไปหาผู้ชาย จะมีฐานะแค่เป็นเพื่อน ต้องให้ Mr.Brian มาเมืองไทยก่อน และพามาที่บริษัทฯที่รับปรึกษเรื่องวีซ่า การรู้จักกันทางเน็ต สถานทูตไม่เชื่อถือในเรื่องการเป็นเพื่อนกัน และน้องไม่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าต้องรอให้ครบ10 ปีไปแล้ว ประวัติที่ยื่นไวัจะถูกลบ ค่อยยื่นขอใหม่ หรืออาจทำวีซ่าใหม่เลย เป็นวีซ่าแต่งงานหรือคู่หมั้น
    เขาจะแนะนำวิธีทำให้ พี่ค่ะที่เขาบอกน้อง มันมีความจริงมากน้อยเพียงไรค่ะ วันนี้น้องก็เพิ่งคุยกับ Mr.Brian ไป Mr.Brian บอกว่ารอให้เขามาเมืองไทยก่อนเดี๋ยวเขาจะดำเนินเรื่องนี้เอง แต่น้องอยากจะดำเนินเรื่องขอวีซ่าเอง น้องบริสุทธิ์ใจแค่ไปเที่ยวเท่านั้นจริงๆไม่ทิ้งงานที่ทำอยู่และสมบัติที่เมืองไทย(บ้าน,รถยนต์)
    พี่ค่ะ รบกวนช่วยตอบคำถามเพิ่มเติมของน้องหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่

    1. น้อง Papha คะ ข้อมูลที่น้องให้ครั้งแรกกับครั้งที่สองพอจะทำให้อธิบายน้องได้ว่า กงสุลไม่เชื่อความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับ Mr.Brian ว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น ปกติเพื่อนฝรั่งจะไม่ลงทุนออกเงินค่าตั๋ว ค่าที่พัก ค่าไปเที่ยวทั้งหมดให้คนที่ไม่ได้รู้จักสนิทกันมากๆค่ะ บัญชีที่น้องบอกว่ามีเพียงสองแสนยิ่งแสดงให้เห็นว่าน้องต้องพึ่ง Mr.Brian มากๆเลยค่ะเพราะค่าตั๋วไปกลับกรุงเทพอเมริกาก็ประมาณสามถึงห้าหมื่นแล้วแต่จะไปเข้าอเมริกาที่เมืองอะไร ค่าไปเที่ยว กินอาหาร ค่าเดินทางค่าซื้อของประมาณสิบวันใกลเคียงแสนถึงแสนบาทค่ะ ถ้าใช้เงินตัวเองจะเหลือเงินเก็บอีกแค่แสนเดียว จึงทำให้คนสัมภาษณ์ต้องคิดแล้วว่า Mr.Brian ไม่น่าจะใช่เพื่อน ประกอบกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผิดโดยเฉพาะเรื่องชื่อคุณพ่อคุณแม่ พี่ต้องขอโทษถ้าการอธิบายต่อไปจะทำให้น้องไม่ค่อยสบายใจนัก คือ ฟอร์มถามชื่อพ่อแม่ของผู้ยื่น น้องแจ้งว่าไม่ทราบ แสดงว่าไม่ค่อยมีความผูกพันกับครอบครัวที่ไทยเลย แม้น้องจะบอกพี่ว่าเข้าใจว่าถามถึงชื่อพ่อแม่ของคุณ Brian พี่เคยอธิบายน้องหลายคนที่ถามว่า ไม่เห็นกงสุลอ่าน อย่าเข้าใจผิดว่ากงสุลไม่ดูเอกสาร การกรอกฟอร์มออนไลน์กงสุลเค้าทำการบ้านมาก่อนเค้าอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเอกสารเป็นเพียงส่วนประกอบที่ทำให้ข้อมูลที่กรอกออนไลน์ดูเป็นเรื่องน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ

     การแก้ไขเคสของน้องคือ หากคุณ Brian มั่นใจในตัวน้องแล้วก็ทำเรื่องขอวีซ่าคู่หมั้นไปเลยค่ะ เพราะถ้าจะทำวีซ่าท่องเที่ยวอีก ฐานะทางการเงินที่แสดงต้องมีมากกว่านี้ ถ้าเพิ่งทำงานหลังเรียนจบไม่กี่ปีจะลองขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยค้ำประกันให้ด้วยอีกทางหนึ่งก็จะดีกว่านี้ค่ะ ถ้าไม่ได้แนะนำให้ทำวีซ่าคู่หมั้นหรือจะทำเรื่องแต่งงานเป็นวีซ่าแต่งงานไปเลยดีกว่าไหมคะ คงขึ้นอยู่กับการคุยกันระหว่างน้องกับคุณ Brian แล้วค่ะ

     อนึ่งหลักฐานว่าเคยมีวีซ่าไปเที่ยวหลายประเทศไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวอเมริกาคนเดียวได้เสมอไป การไปเที่ยวของคนไทยส่วนใหญ่มักไปเป็นหมู่คณะ มีน้อยคนที่ไปเที่ยวคนเดียวแบบฝรั่งค่ะ และการเดินทางในอเมริกาเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าขับรถเองไม่ได้เพราะบริการรถสาธารณะไม่สะดวกสบายเหมือนประเทศในยุโรปค่ะ

 36. อ้อขอบคุณครับงั้นถ้ากรอกใหม่เผื่อความสบายใจก็ได้ใช่ไหมครับ งั้นตอนกรอกใหม่ก็จะมี confirmation number ใน เบอถูกต้องใช่ไหมครับแล้วจะยื่นอะไรยังไงอะครับ

   1. น้อง Ohhz หาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ล็อกอินใหม่คลิกเลือก retrieve แล้วสั่ง printใหม่ค่ะ

  1. น้อง ohhz ยื่น DS-160 Confirmation Number ทั้งหมายเลขครั้งแรกที่เอาไปใช้จองวันนัดกับอันใหม่ เจ้าหน้าที่เค้าอาจะถามว่าทำไมมีมาสองชุดน้องบอกเค้าไปว่า บังเอิญกรอกผิดเลยแก้ไขด้วยการกรอกใหม่ค่ะ

 37. สวัสดีครับ คือพี่ครับ ผมกรอกข้อมูลใน ds-160 ว่าจะไปวันที่13/07/15แล้วคอนเฟิม แต่ ตอนนัดสัมภาษณ์ ได้วันที่16/07/15 แล้วผมกดยืนยันไปแล้ว ผมจะแก้ ds-160 ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วจะทำยังไงอะครับ ขอบคุณครับ

  1. น้อง Ohhz แก้ DS-160 ไม่ได้แล้วค่ะ ตอนสัมภาษณ์บอกเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเอกสารก็ได้ว่าวางแผนจะเดินทาง 13กรกฎาแต่ไม่มีคิวนัดให้เลยต้องจองวันที่ 16 กรกฎาไปแทน สถานทูตคงเข้าใจเพราะระบบคอมพิวเตอร์เค้ามีปัญหานิดหน่อยเมื่อเดือนที่แล้วแต่แก้ไขเสร็จแล้ว คิวก็อาจจะแน่นอยู่นิดหน่อย ว่าแต่น้องไปเรียนหรือไปเที่ยวล่ะค่ะ ถ้าไปเรียนก็ตรวจดูด้วยว่า ยังไม่เลยวันที่เรามีสิทธิ์จะเข้าประเทศสหรัฐฯค่ะ

   อนึ่งถ้าน้อง Ohhz เป็นกังวลไม่สบายใจจะกรอก DS-160 ใหม่อีกครั้ง และนำ DS-160 Confirmation Number ทั้งเก่าแลัใหม่ไปยื่นในวันนัดสัมภาษณ์ก็ได้ค่ะ

 38. สวัสดีครับ ผมอยากจะทราบว่าถ้า I-20 ของผมใบปัจจุบันหมดอายุ 16/10/15 นี้ ผมจะสามารถอยู่ต่อในอเมริกาได้ไหม ถ้าผมมี I-20 ใบใหม่ซึ่งร.ร.จะเปิดเรียนมกราคมปีหน้า 07/01/16 ซึ่งผมลองนับวันดูแล้วมันเกิน 60 วันไปครับ ขอบคุณครับ

  1. น้อง jay คะ ยังอยู่ต่อได้ค่ะ เพราะโดยทั่วไปแล้วแม้วีซ่านักเรียน F-1 จะหมดอายุแต่ถ้านักเรียนยังลงทะเบียนเรียนอยู่ก็สามารถอยู่ต่อได้เพียงแต่ออกไปในสหรัฐฯไม่ได้ ถ้าออกไปก็จะกลับเข้าสหรัฐฯไม่ได้เพราะวีซ่านักเรียนหมดอายุแล้ว ที่พี่จะเตือนคือน้องแจ้งกับ International Student Office ทั้งที่เรียนเก่าและที่เรียนใหม่เพื่อขอทีเรื่องTransfer Sevis Number จากโรงเรียนเก่าไปอยู่โรงเรียนใหม่เพราะถ้าไม่ทำและใช้ Sevis Number คนละหมายเลขก็ต้องกลับไปขอวีซ่าใหม่ค่ะ และถ้าน้องได้วีซ่านักเรียนที่มีอายุนาน 5 ปีก็อยู่ต่อไปได้เลย แต่ถ้าวีซ่าที่ได้มามีอยุปีสองปีแนะนำว่าหาทางกลับมาเยี่ยมบ้านและขอวีซ่านักเรียนด้วย I-20ใหม่ค่ะ

 39. รบกวนสอบถามค่ะพอดีเราพิมพ์หน้า confirmation ds160 ออกมาแล้วและได้ส่งให้ทางสถานทูตในเอกสารแพ็คสาม (วีซ่าคู่หมั้น) และดำเนินการจ่ายค่าทำเนียมวีซ่า ได้วันนัดสัมภาษณ์เรียบร้อย แต่ไม่สามารถที่จะพิมพ์ใบ confirmation ds160 ออกมาใหม่เนื่องจากระบบ error (จะต้องนำไปในวันสัมภาษณ์ด้วย) ไม่ทราบว่าเราสามารถทำวิธีไหนได้มั้งค่ะ ต้องพิมพ์ใหม่แล้วนำไปวันที่สัมภาษณ์พร้อมกับอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟัง หรือว่าไม่ต้องนำไปก็ได้เพราะได้เคยส่งไปแล้วค่ะ

  1. น้อง Phanna คะ เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่หลังจากเลือกประเทศไทยแล้วให้คลิก retrieve an application ใส่หมายเลข DS-160 Confirmation Number และใส่ข้อมูลตัวเราตามที่เว็บไซต์สั่งให้ท่า เลือกขอดู Confirmation Number และสั่งพิมพ์ใหม่ค่ะ

   1. พี่ค่ะแถ้าเรากรอกและยื่นเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรอสัมภาษณ์พอดีสถานทูตปิดยังไม่มีกำหนดสัมภาษณ์ใหม่ แต่พาสปอร์ตเราจะหมดอายุก่อนบิน6 เดือนแน่นอน เราสามารถทำใหม่ได้มั้ยค่ะ ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยนนะคะ

 40. ผมสั่งให้ทางระบบได้ส่ง confirmation page ของ DS160 มาในเมลล์ เเต่มันไม่ได้ส่งมาเลยอะครับ แล้วผมก้ผิดพลาดที่ไม่ได้เซฟ application ลงเครื่อง และี่ก้เลย 30 วันไปแล้ว จะมางที่ผมจะเปิด confirmation page มาอีกได้ไหมครับ

  1. และนี่ก้เลย 30 วันไปแล้ว จะมีทางที่ผมจะเปิด confirmation page มาอีกได้ไหมครับ

  2. น้อง Poom คะ วิธีการเปิด DS-160 Confirmation คือเข้าไปที่หน้าฟอร์ม DS-160 คลิกเลือก retrieve และะใส่หมายเลขยืนยัน DS-160 ขอน้องที่ขึ้นต้นด้วย AA00…….ใส่รหัสตามที่ฟอร์มสั่ง น้องจะไปสั่งพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้ค่ะ แต่ application form สั่งพิมพ์ได้ครั้งเดียวหลังกรอกเสร็จ ถ้าไม่ได้สั่งพิมพ์หลังกรอก ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ และตัว print application form กงสุลไม่ขอดูค่ะ

 41. สวัสดีค่ะ รบกวนถามถึงใบคอนเฟิร์ม DS-160 ปริ้นท์ออกมาแล้วเป็นขาวดำ ทำให้รูปถ่ายไม่ชัด ใช้ได้หรือเปล่าค่ะ เนื่องจากprinter ที่บ้านไม่ค่อยดี ส่งทางเมล์เพื่อที่จะไปprint ที่อื่น ก็ไม่เห็นได้รับเมล์ อ่านเจอว่าช่วงนี้ระบบขัดข้อง แสดงว่าไม่สามารถยื่นขอช่วงนี้ได้เลยหรือค่ะ เพราะสร้างโปรไฟล์ จะจ่ายค่าธรรมเนียม ก็คลิกจ่ายไม่ได้ค่ะ เลยไม่สามารถจองวันสัมภาษณ์ได้ แบบนี้ต้องทำยังไงค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  1. น้อง nee คะ ตอนนี้ระบบก็ใช้ได้แล้วค่ะ DS-160 เป็นขาวดำก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีค่ะ น้อง née ไม่จำเป็นต้องส่งทางเมล์ ให้น้องเข้าไปที่เว็บไซต์กรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 : https://ceac.state.gov/genniv/ คลิกเลือกประเทศไทย หลังจากนั้นคลิกเลือก retrieve an application ใส่หมายเลขฟอร์มยืนยันที่ขึ้นต้นด้วย AA00….,..หลังจากนั้นใส่อักษรที่เป็นตัวสะกดนามสกุลห้าตัวอักษรแรก ใส่ปีค.ศ.ที่เกิด และตอบคำถามที่เราเลือกไสิในตอนแรกก่อนกรอกฟอร์มวีซ่า หลังจากนั้นคลิกเลือกที่จะดู confirmation form น้องสามารถจะไป print ที่ไหนก็ได้ ยกเว้น print application form จะำการพิมพ์ได้ครั้งเดียวถ้ายัไม่ได้พิมพ์แล้วไปใช้เครื่ออื่นก็จะพิมพ์ไม่ได้ แต่ไม่ต้องกีงวลเพราะกงสุลไม่ใช้ application form ค่ะ

 42. Nongluck Suriyavirun

  สวัสดีค่ะ คุณ Govisa

  อยากจะรบกวนถามว่า ตัวดิฉันได้เคยไปขอวีซ่าท่องเที่ยวที่สถานทูตอเมริกา ที่เมืองไทยมาแล้ว ได้วีซ่า เป็นเวลา 10 ปี พึงไปขอมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ค่ะ ตอนนี้ ยังเหลืออายุการใช้งานได้อีก ประมาณ 8 ปีค่ะ แต่ มีปัญหา คือ ดิฉันได้ไปเปลี่ยนชื่อตัวเอง (my name) มาเมื่อเดือนมกราคม 2015 ที่ผ่านมา ค่ะ

  ดิฉันมีคำถามว่า ถ้าปลายปีนี้ ประมาณเดือน ธันวาคม (December 2015 ) ดิฉันจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอเมริกา ประมาณ1 เดือน

  จะใช้วีซ่าท่องเที่ยวอันเดิม ที่เคยขอไว้ ได้ไหมคะ ?

  หรือว่า ต้องทำเรื่องขอวีซ่าใหม่ เพราะเราเปลี่ยนชื่อใหม่
  หรือว่า ทำแต่หนังสือเดินทางใหม่ เท่านั้นคะ

  ไม่แน่ใจว่า ต้องทำอะไรใหม่บ้างคะ ?

  รบกวนคุณ Govisa ช่วยตอบคำถามให้ด้วย ค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  1. น้อง Nongluck คะ หลังจากได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้นำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปทำการ endorse ที่กรมกงสุลหรือที่ทำหนังสือเดินทางเพื่อแสดงว่าบุคคลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นคนคนเดียวกับหนังสือเดินทางเล่มเก่าค่ะ

   ส่วนคำถามที่ว่าจะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯใหม่ไหมให้น้องลองอ่านที่เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพค่ะ http://thai.bangkok.usembassy.gov/mobile/non-immigrant_visas/frequently-asked-questions2.html#3
   ถ้าไม่ต้องการถูกซักถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมากนัก ให้เตรียมขอวีซ่าใหม่ค่ะ

   1. Nongluck Suriyavirun

    ขอบคุณ คุณ Govisa มากๆ เลยค่ะ สำหรับคำตอบ และ ข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ 🙂

    1. ด้วยความยินดีค่ะ ถ้าตัดสิใจจะทำใหม่เพื่อความสะดวกในการผ่านจุดตรวจที่ immigration ก็ขอให้น้องผ่านวีซ่าได้ง่ายๆค่ะ

 43. สวัสดีค่ะ คุณ govisa

  จะสอบถามเรื่องหนึ่งค่ะ พอดีแฟนบุษเป็นคนสัญชาติอเมริกา ค่ะ แล้วจะทำเรื่องขอวีซ่าคู่หมั้นให้ แต่ว่าตอนนี้เขาตกงานอยู่ค่ะ ไม่ได้ทำงานมา น่าจะ 5-6 เดือนแล้ว แต่กำลังจะไปหางานทำอยู่ค่ะ เพราะเพิ่งมาเที่ยวไทยช่วงเดือนธันวาคม 57นี้เอง ส่วนตัวของเขาก็พอมีทรัพย์สินอยู่บ้าง ไม่แน่ใจว่าจะขอวีซ่าช่วงนี้ได้เลยมั้ยคะ หรือต้องรอให้หางานทำได้ก่อนถึงจะขอได้ รบกวนคุณ govisa ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง buth คะ การขอวีซ่าคู่หมั้นคงต้องให้ทางแฟนทำเรื่องจากอเมริกามาก่อนและน้องนำเอกสารไปยื่นที่สถานทูตอเมริกาที่กรุงเทพค่ะ ส่วนเรื่องแฟนตกงานอยู่ น่าจะเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับน้องว่าน้องจะมีความมั่นคงในการไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนที่อเมริกาไหมค่ะ. เพราะค่าครองชีพในเมืองนอกสูง ถ้าแฟนไม่มีงานทำและน้องก็ยังหางานทำไร่ได้จะดำเนินชีวิตคู่ให้ราบรืนได้ไหมเป็นประเด็นที่ต้องนำไปคิดด้วยค่ะ

 44. เรียนสอบถามครับ
  1. Contact person ผมไม่รู้จักใครเลย ตรงนี้ผมไม่ตอบ แต่ต้องตอบใช่อง organization in U.S. อันนี้ผมตอบเป้นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เทพีเสรีภาพ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ผมใส่ี่อยู่โรงแรมถูกต้องไหมครับ
  2.ผมนัดสัมภาษณื์ไปแล้วแต่ยังไม่ส่งฟอร์ม D-160 เพราะคิดว่าจะดูให้แน่ใจก่อน อันนี้จะมีปัญหาไหมครับถ้านัดไปแล้วแต่ยังไม่ส่งฟอร์ม

  1. น้อง Patrick คะ Organization in US คือ organization ของ contact person ค่ะ ไม่ต้องใส่ชื่อที่เที่ยวค่ะ ที่ยู่ใช้ชื่อโรงแรมถูกต้องแล้วค่ะ

 45. Nongluck Suriyavirun

  สวัสดีค่ะ คุณ govisa,

  อยากจะรบกวนถามเรื่องพาคุณยาย อายุ 72 ปี ไปทำวีซ่าท่องเที่ยว
  เพื่อไปเยี่ยมหลานชายที่เรียนปริญญาตรีอยู่ ที่ประเทศอเมริกา

  คุณยายยังไม่เคยไปอเมริกาเลย (นี่เป็นการไปครั้งแรกค่ะ)
  คุณยายต้องเข้าไปยื่นเอกสารการขอวีซ่าคนเดียวใช่ไหมคะ
  หรือว่า มีคนอื่น เช่น ลูกสาว หรือ ลูกชาย เข้าไปด้วยได้ไหม วันที่ไปยื่นขอวีซ่า
  คุณยายจะไปอเมริกา กับ ลูกสาว (คือตัวดิฉัน) แต่ดิฉัน และ ทุกคนที่จะไปด้วย มีวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาทุกคนแล้วค่ะ

  กรณีนี้ จะเหมือนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไหมคะ
  ที่อนุญาติให้มี ผู้ปกครอง หรือ คุณพ่อ หรือ คุณแม่ เข้าไปเป็นเพื่อนได้

  รบกวน คุณ govisa ช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง Nongluck คะ คุณแม่ต้องเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าเองคนเดียวค่ะ แนะนำให้น้องถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าของน้องพร้อมทำจดหมายชี้แจงเพิ่มเติมให้คุณแม่ถือติดมือเข้าไปนวันสัมภาษณ์ด้วยว่า คุณแม่จะเดินทางพร้อมน้องเพื่อไปเยี่ยมหลานชายค่ะ สัมภาษณ์ไม่ยากค่ะ

    1. ได้ผลเป็นอย่างไรเขียนแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆด้วยนะคะ เพราะบางครั้งกฎระเบียบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตได้ค่ะ ขอให้คุณแม่ผ่านทุกอย่างด้วยความราบรื่นค่ะ

 46. ้สวัสดีครับ ผมอยากทราบว่าถ้าใน DS-160 ของผม ผมกรอกวันที่ไปถึงอเมริกาวันที่ 6 Nov 14 แต่ผมเกิดเปลี่ยน plan ไปอเมริกาวันที่ 30 Oct 14 แทน ผมจะมีปัญหากับ ตม. ไหมครับ เพราะตอนนั้นผมแค่วางแผนการเดินทางคร่าวๆ ยังไม่แน่นอน ผมไปในวีซ่านักเรียนครับ เริ่มเรียน 17 Nov 14 นี้ ขอบคุณนะครับ

  1. ไม่มีปัญหาค่ะน้อง Jay น้องสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ค่ะ

 47. สวัสดีดีครับ ผมอยากทราบว่าสถานทูติอเมริกาจะมีการเก็บข้อมูลของผู้ที่ขอวีช่า หรือประวัติในการเดินทางเข้าออกประเทศไว้นานแค่ไหนครับ

  1. น้อง MUI THUMMASITT คะ คำถามของน้องเหมือนชี้นำให้คิดว่า น้องหรือคนใกล้ชิดเคยทำอะไรผิดและเกรงว่าจะถูกนำประวัติการเดินทางเข้า-ออกหรืออยู่นานมาเกี่ยวโยงทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าหรือเปล่าคะ การถูกปฏิเสธวีซ่าตามทึ่มีปราฎอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐฯ http://travel.state.gov/content/visas/english/general/denials.html ให้น้องลองอ่านให้ละเอียด น้องจะได้พอเข้าใจว่า กรณีของน้องมีความรุนแรงหรือพอแก้ไขได้
   ***ถ้าถูกปฏิเสธด้วยเหตุผล 221(g) หมายถึง ยังขาดเอกสารบางชิ้นอยู่ โอกาสที่จะได้รับวีซ่าในภายหลังมีสูงถ้าน้องเตรียมเอกสารที่ขาดไปยื่นเพิ่ม
   ***ถ้าถูกปฏิเสธด้วยเหตุผล 214(b) หมายถึง น้องขาดคุณสมบัติที่จะแสดงให้กงสุลเห็นว่า น้องมีความผูกพันทางเศณษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและครอบครัวที่อยู่ในประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://travel.state.gov/content/visas/english/general/denials.html ถ้าในกรณีการแก้ไขค่อนข้างยากแต่ก็มีสิทธิืยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้งได้ค่ะ
   ***ถ้าถูกปฏิเสธด้วยเหตุผล 212(a) จะประกอบด้วยความผิดประมาณ 10 ชนิด http://travel.state.gov/content/visas/english/general/ineligibilities.html#visa อาทิ เช่น 212(a)(4)ขาดหลักฐานที่ดีที่จะสนับสนุนเรื่องการใช้ผู้ค้ำประกันเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐฯ, 212(a)(6)(C)(i)ใช้เอกสารปลอมหรือประเภทให้ข้อมูลเป็นเท็จ และ212(a)(9)(B)(i)หมายถึงอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น

   ดังนั้น คำถามที่ถามเรื่องระยะเวลาในการเก็บเอกสารของผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯเป็นเรื่อง sensitive พี่ไม่ทราบตัวเลขของเวลาที่ชัดเจน แต่มั่นใจว่า ถ้าน้องไม่ได้มีความผิดด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาแล้ว น้องจะไม่มีปัญหาในเรื่องการถูกปฏิเสธวีซ่าค่ะ

 48. ขอบคุนมากคะพี่ สัมภาษเรียบร้อยแล้ว เขาดูแค่ ใบคอนเฟิม ds160 ใบเสร็จ sevis ds 2019 เอง แต่ว่าเขาไม่ได้ให้ ds 2019 คืนมาอะคะ เขาจะส่งมาทีหลังใช่ไหมคะ? เพราะต้องใช้อีกทีตอนเข้าอเมริกา

  1. น้อง ann คะ เอกสารทั้งหมดของน้องจะถูกส่งกลับคืนมาในซองเดียวกับหนังสือเดินทางที่ประทับตราว่า น้องได้รับวีซ่าแล้วค่ะ โชคดีในการเดินทางนะคะ

   น้อง ann พอจะแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะว่า กงสุลท่านถามคำถามอะไรน้องบ้าง เพื่อเป็นความรู้ให้แก่น้องคนอื่นๆที่เข้ามาหาข้อมูลอ่านค่ะ

 49. ขอบคุนมากคะพี่ มีอีกคำถามคะ คือว่าตอนกรอก ds 160 ไม่ได้ปริ้นไว้ แล้วตอนนี้ใกล้ถึงวันสัมภาษณ์ อยากกลับไปปริ้นข้อมูลมาอ่านเพื่อเตรียมสำหรับสัมภาษ มันย้อนกลับไปปริ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ? บางอันไม่แน่ใจว่ากรอกอะไรลงไป TT ขอบคุนมากคะ

  1. น้อง ann คะ ถึงแม้จะ print ไม่ได้แล้ว แต่ถ้าน้องเป็นคนกรอกเองทั้งหมด น้องก็ไม่น่าจะวิตกมากนะคะ เพราะพี่มั่นใจว่า น้องต้องตอบคำถามกงสุลได้ค่ะ คนที่ไม่ได้กรอกเองให้คนอื่นกรอกให้ทั้งหมด อาจลืมได้ว่า กรอกอะไรไปค่ะ ขอให้น้อง ann โชคดีได้วีซ่านะคะ

 50. พี่คะ transcript ตอนไปสัมภาษณ์นี่จำเป็นต้องเอาผลเทอมล่าสุดมั้ยคะ?
  แล้วต้องไปหมอตรวจสุขภาพเพื่อเอา ใบรับรองแพทย์ไปวันสัมภาษด้วยไหมคะ? ถ้าใช่ ต้องตรวจละเอียดแค่ไหนคะ ขอบคุนมากคะ

  1. น้อง ann คะ ถ้าน้องจะไปสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนต่อสหรัฐฯไม่ต้องใช้ผลตรวจสุขภาพค่ะ แต่ถ้าน้องจะขอวีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนต่อสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, แคนาดาและยุโรปบางประเทศต้องมีผลตรวจสุขภาพค่ะ ส่วนเรื่อง transcript ถ้ามีผลคะแนนเทอมล่าสุดนำติดตัวไปด้วยพร้อม transcript ที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ ถามว่ากงสุลขอดุไหม หากน้องได้รับ I-20 เรียนต่อปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ กงสุลแทบจะไม่ดู transcript ค่ะ พี่ไม่ขอยืนยันว่าจะเกิดกับทุก case นะคะ ขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ค่ะ แต่ถ้าเป็น I-20 ตอบรับเข้าเรียนภาษาอย่างเดียวก็มักจะดู transcript ด้วยค่ะ

 51. สวสดีค่ะ พี่govisa บุษเพิ่งไปสัมภาษณ์มาไม่ผ่านค่ะ แต่มีข้อสงสัยเลยมาถามตรงนี้ให้พี่govisa ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ เพราะจะไปสัมภาษณ์อีกรอบเร็วนี้ คือ บุษสมัครไปเที่ยวโดยมีพี่ชายลูกพี่ลูกน้องที่อยู่เมกาเค้าเป็นสปอนเซอรค่ะ เค้าเป็นสัญชาติเมกาค่ะ ตอนที่ไปสัมภาษณ์เค้า ถามว่า ไปทำอะไร ตอบ ไปเที่ยวค่ะ ถาม ไปเที่ยวที่ใหน ตอบ ไปเที่ยวที่minnesota ค่ะ ถาม ไปกับใคร ตอบ ไปคนเดียว ถาม ไปพักที่ใหน ตอบ ไปพัก กับญาติ ถาม ญาติเป็นอะไรกัน ตอบ เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน แล้วก็ยื่นเอกสารที่ญาติเชิญและรับรองให้เค้าดู เค้าก็พลิกดูๆๆๆเสร็จ แล้วถามว่า ญาติทำงานอะไร ตอบ ทำงาน social woreker ค่ะ เสร็จก็จ้องหน้าคอม พิมพ์ๆๆๆๆ เสร็จเหยิบกระดาษขาวออกมา เซ็นชือ ปั้นวันที่ และ คำตอบก็ ทุกคนน่าจะรู้อะค่ะ แต่ด้วยความงงเลยถามเค้าว่าทำไมถึงไม่ผ่านคะ เค้าตอบมาว่า เพราะความสัมพันธ์ของญาติคลุมเครือ แค่นี้แหละค่ะ บุษเลยไม่แน่ใจว่าที่บอกเค้าไปว่า ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเค้าจะเข้าใจมั้ยคะ แล้วบุษกำลังจะเตรียมไปสัมภาษณ์อีกรอบ ควรจะทำยังไงต่อคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มมั้ยเพราะว่าไม่มีเอกสารหรือหลักฐานอะไรอย่างอื่นเลยค่ะ จากตอนแรกบุษลางานจะไปเที่ยว 14วันตอนนี้เลยคิดว่าจะ ไปแค่ 7 วันแล้วจ่ายเอง แต่ต้องไปพักบ้านของญาติคนนี้อยู่ดีเพราะไม่รู้จักใครแล้วพูดอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งด้วย แต่มีเงินแค่แสนต้นๆ ค่ะ จะพอมั้ยคะ

  1. น้องบุษคะ
   1. การใช้ญาติชาวอเมริกันเป็นผู้ค้ำประกันทำให้ดูไม่มีความผูกพันกับคนที่เมืองไทยเลยค่ะ มีญาติที่เมืองไทยที่พอมีเงินในบัญชีพอสมควรเป็นผู้ค้ำอีกคนจะดูดีกว่าในเรื่องความผูกพันกับประเทศไทยค่ะ
   2. น้องแจ้งว่า จะเดินทางคนเดียว น้องก็คงจะถูกประเมินว่าน้องจะทำได้ไหม โดยอาจจะดูหลักฐานในหนังสือเดินทางของน้องทำนองว่า เคยไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนมาก่อนบ้างไหม
   3. คนไทยที่ไปอยู่ที่โน่นถ้าไม่ได้เกิดที่โน่นสถานทูตก็คงจะมีข้อมูลตอนมาขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯว่า เคยขอวีซ่าประเภทอะไรเข้าไป เคยทำอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานภาพวีซ่ามาก่อนไหม ทำถูกหรือเปล่า เรียกได้ว่า เจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นออกมาดูได้ค่ะ ดังนั้นการพิจารณาใช้ญาติควรดูด้วยว่าญาติไม่เคยทำอะไรผิดระเบียบของเค้านะคะ
   4. น้องบุษถามว่า เค้าเข้าใจลูกพี่ลูกน้องไหมก็อยู่ที่การอธิบายของน้องว่า ตอนนั้นน้องอธิบายให้เข้าใจได้ดีไหมค่ะ ถ้าไม่แน่ใจคิดว่าอธิบายยากก็ทำผังแบบ family tree ยื่นประกอบการอธิบายค่ะ ฝรั่งเชื่อถือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าพูดปากเปล่าโดยไม่มีหลักฐานพยาน เพราะพบกันไม่ถึง 5 นาที ไม่แน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์พูดจริงหรือไม่ค่ะ
   5. ผู้หญิงเดินทางคนเดียว พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง นับเป็นจุดบอดที่จะเดินทางคนเดียวได้ค่ะ Minnesota อยู่ตรงกลางประเทศด้านเหนือๆ น้องจะถูกมองว่า จะต่อเครื่องบินได้ไหม จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤาอย่างไรค่ะ
   6. เงินมีแสนต้นๆไม่ทราบว่าประมาณเท่าไรแน่ ถ้าน้องทำงานนาน 5 ปีเก็บเงินได้แสนก็ดูน้อยไป

   สิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดสื่อไปในทิสทางว่า น้องไม่น่าจะมีความผูกพันกับเมืองไทยเท่าไรนักค่ะ ถ้าจะตอบว่า ซื้อทัวร์ไปก็น่าจะทิ้งระยะห่างในการยื่นขอวีว่าไปสักสามเดือน ถ้าจะไปขอเลยตอนนี้ก็คงต้องลุ้นค่ะ

 52. คะ แล้วถ้าเรา register ds160 ใหม่ไป(แต่ยังไม่ได้กด confirm) แล้วเราเปลี่ยนใจไม่แก้แล้ว ลบอันใหม่ทิ้งได้ไหมคะ? หรือมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะ เรายังไม่ได้ confirm?

  1. ได้ค่ะ น้อง ann หรือไม่ต้องกด submit เพียงแค่ปล่อยทิ้งไปเลยไม่เข้าไปดู Ds-160 ใหม่ที่กรอกเลยก็ได้ค่ะ

 53. ขอบคูณมากคะ แล้วถ้า เรามีลูกพี่ลูกน้องเรียนอยู่ที่นั่น แล้วตัวหนูเองกำลังจะไปเรียนต่อ ในช่องที่กรอก contact person มันให้เลือกกรอก อันใดอันหนึ่ง ไม่ คน ก็ โรงเรียน ควรเลือกกรอกอะไรดีคะ? แล้วในช่องที่ถามว่า do you know any other relatives in US. ก็ต้องตอบ yes ถูกมั้ยคะ

  1. น้อง ann คะ ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน ช่อง Contact person ใส่ชื่อคนที่เซ็นต์ชื่อในหน้แรกของ I-20 ค่ะ และคลิกเลือก school official ค่ะ

 54. พี่คะ ถ้ากรอก ds160 ผิด จ่ายค่า visa ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้นัดวันสัมภาษณ์ จะแก้ไขข้อมูลอย่างไรได้บ้างคะ?

  1. น้อง ann คะ ถ้ากรอกข้อมูลสำคัญๆ ประเภทข้อมูลส่วนตัวผิดอย่างร้ายแรง เช่น กรอกวันเดือนปีเกิดผิด หรือกรอกหมายเลขหนังสือเดินทางผิด ให้กรอก DS-160 ใหม่ แล้วนำ DS-160 ที่กรอกใหม่ถูกต้องแล้วไปยื่นในวันสัมภาษณ์พร้อม DS-160 เก่าที่ใช้จองวันนัดสัมภาษณ์ค่ะ แต่ถ้าความผิดเล็กน้อย เช่น เดิมบอกว่าจะเดินทางวันนี้ อยากจะเปลี่ยนเป็นวันเดินทางใหม่ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขก็ได้ค่ะ เพราะกว่าจะเดินทางจริงๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกได้ เพราะยังไม่พร้อม และอื่นๆค่ะ

 55. สวัสดีค่ะ. พี่โกวีซ่า. หนูอยากจะรบกวนถามพี่นูโกวีซ่าหน่อยค่ะว่า. หนูได้สมัครขอวีซ่าไปแล้ว.หนูเคยเปลี่ยนนามสกุลด้วยค่ะ. ไม่ทราบว่าหนูต้องเอาใบเปลี่ยนนามสกุลไปแปลด้วยมั้ยคะ. และถ้าแปลแล้วจะต้องรับรองคำแปลอย่างเดียว. หรือต้องให้ทางกงสุลรับรองด้วย. ของหนูเป็นวีซ่าท่แงเที่ยวค่ะ

  1. น้อง buth คะ นำใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลภาษาไทยไปอย่างเดียวก็ได้ค่ะถ้าน้องขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือหากจะรับรองรับรองคำแปลอย่างเดียวก็ได้ค่ะ หากน้องขอวีซ่าเพื่อไปอยู่ที่อเมริกาถาวรน้องควรจะนำใบแปลไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมกงสุลด้วยค่ะ

 56. ขอถามพี่govisa ครับ ผมได้กรอกds-160 คอมเฟริม จ่ายเงินและนัดวันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วครับ
  อยากจะถามว่า 1. ในds-160 ช่อง passsport book no. ตอนกรอกหาในpasssport ไม่มีก่อนเลยติ้ก does not apply ไป เพิ่มมาอ่านตอนหลังว่าอยู่ด้านหลังpasssport ยังงี้ ผมควรทำds-160ใหม่ไหมครับ (ทางกงสุลเค้าซีเรียสไหมครับ) ข้อ2. ผมกรอกว่าไปกับคุณแม่ และ แฟน(ยังไม่แต่งงาน)ซึ่งในส่วนของแฟนผมติ้กfriend ไป เป็นไรไหมครับ(มันไม่มีgirlfriend) แล้วตอนlogin ก้อทำuserผมคนเดียวเลย เป็นไรไหมครับ ขอบคุณมากๆๆเลยครับ

  1. น้อง Pump คะ
   1. ไม่ต้องกรอกใหม่ค่ะ ถ้าหมายเลขหนังสือเดินทางถูกต้องแล้วใช้ได้ค่ะ
   2. น้องใช้รหัส username ของน้องคนเดียวได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ คนที่รับจ้างกรอกฟอร์มวีซ่าก้อาจจะใช้วิธีเดียวกันกับน้องคือ ใช้ชื่อ username ของเขา เพราะสะดวกดีที่จะเป็นคนรับข้อมูลต่างๆให้ เช่น เป็นผู้ได้รับอีเมล์ยืนยันการนัดหมาย เป็นต้น เพราะคนที่มาจ้างให้กรอกฟอร์มวีซ่าให้อาจจะใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องค่ะ แต่ถ้าคนที่กรอกเองได้ อาจจะไม่ชอบให้บุคคลที่สามเข้ามารู้เรื่องส่วนตัวของเค้าค่ะ

 57. ขอบคุณมากค่ะพี่ govisa พี่ govisa ใจดีมากเลยค่ะ แล้วไม่ทราบว่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า จะหมดอายุเมื่อไหร่คะ พอดีนัดสัมภาษณ์ไปแล้วและได้ยกเลิกการนัดสัมภาษณ์ไปแล้วค่ะ

  พอดีว่า ได้สมัครวีซ่าท่องเทียวไปค่ะ ทำงานแล้วค่ะ และกรอกชื่อบริษัทไปแต่พอดีกำลังจะลาออกจากบริษัทนี้แล้วไปขอใบรับรองการทำงาน เค้าไม่ออกให้ค่ะ เพราะได้ที่ทำงานใหม่ เลยเครียดตรงนี้ค่ะ เลยคิดว่าจะกรอกข้อมูลใหม่ จะทำยังไงดีคะ จะแก้ขยังไงดีคะ ยกเลิกนัดสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะเอกสารไม่ครบ แต่ที่ทำงานใหม่รู้จักกับเจ้าของบริษัทค่ะ และสนิทกับเค้าก็เลยให้มาทำงานให้ และได้ตำแหน่งและเงินเดือนดีกว่าค่ะ
  เลยตัดสินใจลาออกจากที่เดิมแต่เผอิญไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะ ตอนนี้กลุ้มใจมากเลย เงินก็เสียไปแล้วกับค่าธรรมเนียม

  1. น้องบัวคะ ค่าธรรมเนียมวีซ่ามีอายุการใช้งานนานหนึ่งปีค่ะ อ่านคำอธิบายที่หน้าเว็บไซต์ของการยื่นคำร้องขอวีซ่านะคะ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visafeeinfo.asp

   ข้อจำกัด
   เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนให้บุคลอื่นได้ หลังการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางธนาคารซึ่งจะมีอายุการใช้งานหนึ่งปี ผู้สมัครต้องใช้ใบเสร็จนี้เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียม มิเช่นนั้น ใบเสร็จรับเงินจะหมดอายุและท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง

   แต่เนื่องจากสถานทูตสหรัฐฯได้เปลี่ยนเว็บไซต์หน้าขอวีซ่าใหม่โดยผนวกกค่านัดวันสัมภาษณ์กับค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่มีการไปซื้อพินที่ไปรษณีย์พื่อชำระค่านัดวันสัมภาษณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป ดังนั้นถ้าน้องเข้าไปอ่านที่” ทางเลือกชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า…” http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp พี่ได้ลอกมาให้น้องอ่านบางส่วนนะคะ

   การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า ให้สิทธิผู้สมัครทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ามาทำการสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมายได้) หากเกินจำนวนวัน….. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกครั้ง เพื่อจะทำการนัดหมาย……ท่านไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี….ผู้สมัครทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ……….หากเกินจำนวนดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกครั้ง เพื่อจะทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้………”

   ดังนั้นในกรณีของน้องบัวๆคงจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครั้ง หากต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตโดยตรง น้องบัวต้องติดต่อในเวลาทำการที่สถานทูตกำหนดค่ะ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-main-contactus.asp คือโทรไปที่หมายเลข 02-105-4110 ระหว่างแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะ

 58. เขียนใหม่นะคะเพื่อความเข้าใจ ตัวเองเขียนตัวเองยังงงเลยค่ะ พอดีว่าจะเปลี่ยน profile ด้วยค่ะ จะทำได้มั้ยคะ พอดีลืมpassword แล้วใช้อีเมล์ตัวใหม่สมัครไป และก็กรอกข้อมูลไป เค้า บอกว่าอีเมลล์นี้อยู่ในฐาานข้อมูลเขาแล้ว เลยดำเนินการต่อไปไม่ได้ค่ะ แต่อยากใช้อีเมลลตัวใหม่ค่ะ

  1. ใช้อีเมล์ใหม่ก็ได้ค่ะ แต่ยังเป็นคนชื่อ-นามสกุลเดิมอาจเกิดอุปสรรคได้บ้าง ลองโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 02-105-4110 ระหว่างแปดโมงเช้าถึงสองทุ่ม ไม่เปิดบริการวันหยุดนะคะ http://www.ustraveldocs.com/th/th-main-contactus.asp

 59. สวัสดีค่ะ พี่ govisa คะ บัวมีเรื่องอยากจะถามค่ะ พอดีว่าได้กรอก ds 160 ไปเรียบร้อบแล้วและได้นัดสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ว แต่พอดีว่าติดธุระเลยยกเลิกนัดสัทภาษณ์ไปเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้เลื่อนนัดค่ะ พอดีตอนนี้จะเข้าไปกรอกใบสมัครใหม่อีกทีหนึ่ง แต่จะเข้าไปใช้username เดิมหรือว่าสร้างusername ใหม่เลยคะ เพราะว่าเข้าไปuserใหม่เค้าบอกว่าเหมือนได้เรคคอร์ดชื่อข้อมูลเราไว้แล้ว เลยไม่แน่ใจค่ะ แล้วยังเห็นเรคคอร์ดการนัดสัมภาษณือันเดิมอยู่เลยค่ะ แต่จิงๆอยากจะเข้าไปทำใหม่หมดเลยค่ะ

  1. น้องบัวคะ ถ้าน้องกรอกฟอร์ม DS-160 online เข้าหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อไปกรอกข้อมูลใหม่ได้ค่ะ https://ceac.state.gov/genniv/
   ส่วนการนัดวันสัมภาษณ์ ถ้าน้องคิดว่าจะกรอกข้อมูลใหม่เมือนเป็น user ใหม่คงทำได้ยาก เพราะชื่อ-นามสกุลน้องยังเป็นชื่อ-นามสกุลเดิมที่เคยเข้าไปขอนัดวันสัมภาษณ์แล้วค่ะ https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Thailand&language=en_US
   ดังนั้นเวลาจะนัดวันสัมภาษณ์ถ้าพินเดิมยังไม่หมดอายุก้ใช้พินเดิมนัดวันสัมภาษณ์แต่ถ้าเวลาผ่านไปยกตัวอย่างสามอาทิตยืแล้วก้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยใช้ username ก้ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ถ้าลืม password คลิก forgot your password กรอกชื่ออผู้ใช้คืออีเมล์ จะมีข้อความนี้ปรากฏอยู่ ” หากคุณทำรหัสผ่านหายหรือลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อกรอกอีเมลของคุณ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่านชั่วคราว หากคุณยังไม่สามารถลงทะเบียนหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยใช้รหัสผ่านชั่วคราวได้ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเราที่หมายเลขศูนย์บริการที่หน้าติดต่อเรา ” ตรงคำว่า “ติดต่อเรา” http://www.ustraveldocs.com/th/th-main-contactus.asp จะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะคะ 02-105-4110 หรือ skype: ustraveldocs-thailand สอบถามเจ้าหน้าที่เองนะคะ การสอบถามจะต้องอยู่ในช่วงเวลา 8:00 เช้าถึง 20.00 น.ค่ะ ปิดการบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยค่ะ

 60. ขอบคุณมากค่ะ ไม่​เปลี่ยนแล้วค่ะ แต่ว่าตอน​นี้ หา พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่เจอ จะ​เป็น​อะไรไหมค่ะ นัด​สัมภาษณ์วัน​ศุกร์ที่23 นี้ 8.00 น. ออม มี c1d วีซ่า 5ปี เคยทำงานบนเรือเมื่อปีก่อน เขาจะตัดวีซ่านี้ทิ้งไหมค่ะ และออมจะไปเที่ยวคนเดียว 7 วัน มีโกาสได้วีซ่าไหมค่ะ

  1. น้องออมหาหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่เจอก้แจ้งเหตุผลที่หาไม่เจอเป็นต้นว่าย้ายบ้าน, น้ำท่าวมใหญ่ หรือบอกไปตรงๆว่า หาไม่พบจริงๆเพราะจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนค่ะ ส่วนเคยมีวีซ่า C1D น้องควรจะกรอกในฟอร์ม DS-160 ว่าเคยมีวีซ่า ถ้าถามอะไรเกี่ยวกับวีซ่าตัวนั้นเช่น หมายเลขวีซ่าก็คงต้องใส่ I do not know เพราะน้องคงจำไม่ได้ เนื่องจากว่าหาหนังสือเดินทางเก่าไม่เจอค่ะ ถ้าน้องพอจะหาหลักฐานเก่าอะไรที่แสดงว่าเคยเป็นลูกเรือได้บ้างก็ให้น้องนำติดตัวไปด้วยเผื่อถูกซักถามถึงค่ะ ถ้าพูดภาษาอังกฤษดต้ตอบได้ อย่างน้อยเป็นลูกเรือเก่ามาก่อน กงสุลคงเชื่อว่าน้องคงจะเอาตัวรอดด้วยการเดินทางคนเดียวได้ค่ะ ที่สำคัญขอให้เตรียมหลักฐานการเงินให้ดีพอว่า น้องมีพอไม่ต้องลำบากระหว่างเดินทางค่ะ โชคดีค่ะ

 61. สวัสดีค่ะ ออมกรอกDs160 ปริ้นแล้ว จ่ายค่าวีซ่าแล้ว แต่​ยัง​ไม่ได้​นัด​สัมภาษณ์ ต้องการอยากเปลี่ยน โรงแรง จาก san mateo ไป San Francisco จะทำไงดีค่ะ ทำได้ไหมค่ะ? ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  1. น้อง Aom แก้ไขข้อมูลใน DS-160 ไม่ได้แล้ว ถ้าอยากเปลี่ยนชื่อโรงแรมต้องกรอก DS-160 ใหม่อีกหนึ่งครั้งและนำ DS-160 Confirmation ทั้งเก่าและใหม่ไปในวันสอบสัมภาษณ์วีซ่าค่ะ ถ้าถามพี่ว่าจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลไหม พี่ตอบได้ว่า ไม่จำเป็น เพราะเราอาจจะเปลี่ยนใจเรื่องที่พักเนื่องจากเลื่อนวันเดินทางไม่ตรงกับที่กรอกใน DS-160 ก็ได้ค่ะ ทำให้ที่พักช่วงเวลานั้นเต็ม ต้องหาที่พักใหม่ หรือไปอ่าน review ของที่อื่นมา เห็นว่าโรงแรมใหม่มีอะไรดีกว่า อยากพักที่นี่มากกว่า กงสุลไม่ว่าอะไรเรื่องนี้หรอกค่ะ

 62. สวัสดีค่ะ เคยไปเรียนป โทที่อเมริกาค่ะเมือ่สามปีที่แล้วค่ะ เคยขึ้นศาลหนึ่งครั้งค่ะพี่ เรื่องการขับรถยนต์ค่ะ แบบว่า ไม่ทันเห็นตำรวจที่ตามเรามา เรยไม่ได้จอด แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ไม่ทันเหนเรยค่ะ และพอเห็นก็เอะใจว่ารถตำรวจตามเราหรือใคร เรยได้ ข้อหา disobey officer ค่ะ เรยโดนปั้มนิ้วมือ 10 นิ้ว แล้วก็ โดนเป็น criminal record. วันที่ไปขึ้นศาล เรื่องจบโดยการ เราไม่เข้าใจกฏหมาย และ ไม่ได้มีเจตนาร้าย ใดๆ ทั้งสิ้น ศาลเรย เปลี่ยนคดีความเป็น violation ค่ะ และเสียค่าปรับ นิดหน่อย เหมือนเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะ อันนี้ น้ำไม่แน่ใจเรยค่ะว่าเราต้องตอบ yes or no ใน ข้อที่ถามว่า เคยโดน arrest มาก่อนหรือป่าวค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ตอนนี้ กรอก DS160` ไปว่าเคยโดนจับ และก็อธิบายไปค่ะ ว่าคดีจบแล้ว เปลี่ยนเป็น violation และจ่ายเงิน จบคดีเรียบร้อย แล้ว เรื่องแบบนี้ จะเป็นสาเหตุให้ ท่านกงสุลติดใจไม่คิดให้วีซ่าไหมคะ ตอนนี้น้องมี จดหมายจากศาลด้วยค่ะ ว่าเราจ่ายเงินแล้ว คดีจบแล้ว รบกวน ขอความคิดเห็นด้วยนะคะ 🙂 ตอนนี้ ขอวีซ่า ท่องเที่ยวค่ะ –//น้องน้ำค่ะ

  1. ถ้าคดีจบไปแล้วตอบไปว่า No ดีไหมคะ ขณะเดียวกันน้องน้ำก็ได้นำหลักฐานที่น้องมีติดตัวเข้าไปในสถานทูตด้วยเผื่อจะถูกซักถามถึงเรื่องในอดีต น้องจะได้บอกเค้าไปว่า น้องคิดว่าน้องตีความคำว่าเคยถูกจับเฉพาะกรณีร้ายแรงเท่านั้นเลยตอบ NO ใน case ของน้องค่ะ อย่างไรก็ตามน้องได้นำใบถูกตำรวจจับเรื่องขับรถเร็วมาด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ อย่าลืมแชร์ประสบการณ์มานะคะ

 63. ขอความกรุณาช่วยด้วยนะค่ะ ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆ เครียดมากเลยตอนนี้ หรือว่าผิดพราดเล็กน้อยสถานฑูตจะแก้ไขให้ได้ค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่ากรณีนี้มันผิดพราดเล็กน้อยหรือผิดพราดมากน่ะซิค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ 🙁

  1. น้อง kook คะ พี่ตอบน้องไปแล้วว่า ให้กรอก DS-160 ใหม่อีกชุด และนำทั้ง DS-160 ทั้งชุดเก่าที่ใช้จองนัดวันสัมภาษณ์กับชุดใหม่ที่แก้ไขข้อมูลไปด้วยค่ะ พี่ขอโทษน้องที่ตอบช้าเพราะไม่สบายค่ะ ขอให้น้องโชคดีนะคะ น้องถูกสัมภาษณ์อะไรบ้างเขียนมาแชร์ประสบการณ์กันบ้างนะคะ

 64. สวัสดีค่ะ พอดีจะเดินทางไปอเมริกากับน้อง 1 คน ประมาณ 3 อาทิตย์อ่ะค่ะ ในการกรอก DS 160 ที่ถามว่ามีผู้ร่วมเดินทางหรือไม่ เราก็ตอบไปมามี แล้วเค้าก็ถามความสัมพันธ์กับเราว่าเป็นอะไรกัน พอดีเลือก other อ่ะค่ะด้วยความทีไม่รู้และงงๆ จริงๆไปกับน้องแท้ๆที่เป็นฝาแฝดอ่ะค่ะ เลยเครียดเลยว่ามันอาจจะมีปัญหาเพราะเราไม่ได้ตอบ Relative แล้วพอดีจ่ายเงินค่าสัมภาษณ์และนัดวันสัมภาษณ์ไปแล้วด้วย พอมีทางที่จะแก้ไขข้อมูล DS 160 ได้บ้างไหมค่ะ เครียดมากเลยค่ะ 🙁 ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง kook คะ กรอก DS-160 ใหม่อีกชุดหนึ่งได้ค่ะ และนำ DS-160 ทั้งหมายเลขเก่าและหมายเลขใหม่ไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ์นะคะ ถ้าเจ้าหน้าที่สอบถามว่า ทำไมมีสองชุด แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่า น้องมาตรวจทานอีกครั้ง พบว่าใส่ความสัมพันธ์ของน้องฝาแดผิดเลยกรอก DS-160 ใหม่อีกครั้ง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ อย่ากังวลมากนะคะ เดี๋ยวจะดูไม่พร้อมในวันสัมภาษณืและทำให้หลุดคำตอบผิดๆไปได้ค่ะ พี่แนะนำให้น้องเตรียมเอกสารเรื่องการเงินไปให้พร้อมให้กงสุลมั่นใจว่า จะเพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตลอด 3 อาทิตย์ที่ไปเที่ยวค่ะ และถ้าน้องยังเป็นนักศึกษาอยู่ หวังว่าน้องทั้งสองคงจะมีใบรับรองความเป็นนักศึกษาและ transcript อยู่แล้วนะคะ นำติดตัวไปด้วยเพราะกงสุลท่านจะได้ทราบว่า เที่ยวเสร็จแล้วน้องจะต้องกลับมาลงทะเบียนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศไททยค่ะ

 65. เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ จะลองดูอีกครั้ง แล้วจะมาบอกผลนะคะ 🙂

 66. เคยสัมภาษณ์ไปรอบนึงแล้วค่ะ แต่ไม่ผ่าน 55 วันนี้จึงกรอก DS 160 ใหม่อีกรอบค่ะ แต่ log in account เดิม จะไปปริ้นใบโอน แต่ receipt number และ virture account เป็นเลขเดิมเหมือนตอนชำระเงินครั้งแรก เลยไม่แน่ใจว่าต้องใช้เลขเดิมแล้วไปชำระเงินใหม่เพื่อนัดสัมภาษณ์ใหม่รอบสองนี้รึเปล่า หรือการได้เลขเดิมแสดงว่าเป็น record เก่าที่เคยชำระไปแล้ว ไปสัมภาษณ์แล้ว และไม่ผ่าน ควรสมัคร account ในการนัดสัมภาษณ์ใหม่รึเปล่าคะ หรือสามารถใช้ account เดิมในการนัดได้เลย รบกวนจริงๆนะคะ เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้ว พอดีติดสงกรานต์ แบงค์ไม่เปิดด้วย จึงอยากศึกษารายละเอียดส่วนนี้ให้แน่ใจก่อน

  1. น้อง Frans San คะ พี่คิดว่า เพราะน้องใช้ username เก่า ข้อมูลเลยเป็นของเก่าหมดค่ะ ถ้าอยากจะเปลี่ยน account ใหม่ลองเปลี่ยนอีเมล์ใหม่เป็น username ดูนะคะ แต่พี่คิดว่าคงไม่มีอะไรแตกต่างมากในเรื่องของ account เพราะคนที่ยื่นขอวีซ่ายังเป็นคนชื่อเดิมจะ account เก่าหรือใหม่น้อง Franc San ก็จะต้องเข้าไปขอวีซ่าใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขให้ได้รับวีซ่า เรื่องการชำระเงินออนไลน์ด้วยการโอนไปเข้าบัญชี Bank of America เป็นเพียงเอกสารชิ้นหนึ่งในการยื่นสัมภาษณ์เท่านั้น

   สิ่งที่น้องต้องเตรียมให้ดี คือ พิจารณาว่า สัมภาษณ์ครั้งแรกไม่ผ่านเพราะอะไร น้องควรนำเอกสารอะไรเข้าไปเพิ่มเพื่อให้กงสุลมั่นใจว่า น้องควรได้รับวีซ่า น้องมีแผนการชัดเจน ไม่ได้คิดที่จะเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯค่ะ ขอให้น้องโชคดีค่ะ

 67. ตอนนี้พบปัญหาว่ากรอก DS 160 ใหม่เรียบร้อยแล้ว กำลังจะนัดสัมภาษณ์รอบใหม่ จึงเข้าไป log in user ที่เคยสมัครตั้งแต่นัดรอบแรกในเว็บ ustraveldocs เพื่อจะปริ้นใบโอนเงินใหม่ แต่เปลี่ยน profile เปลื่ยนเลข DS 160 ใหม่ แต่พบว่าได้เลข Receipt number และ Virture acoount เลขเดิม เหมือนเดิมหมดเลย แบบนี้.. สามารถนำไปใช้ได้อีกหรือไม่ หรือในการนัดใหม่แต่ละครั้ง เลขก็ต้องเปลี่ยนไป หรือจริงๆแล้วใช้เลขเดิมเพราะ Acoount เดิม กลัวว่าต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อน รบกวนอีกรอบนะคะ

  1. น้อง Franc San คะ ถ้าครั้งแรกยังไม่ได้ยืนยันวันนัดสัมภาษณ์ก็ใช้ record เดิมได้อยู่ค่ะ

 68. ขอบคุณมากๆนะคะ ที่ถามไปสองครั้งเพราะมัน error ไม่โชว์ว่าคำถามที่พิมพ์ไปขึ้นแล้ว จึงพิมพ์ไปอีกรอบ 5555 มีข้อข้องใจแค่นี้ค่ะ ขอบคุณพี่ Govisa มากนะคะ

  1. ค่ะน้อง Franc San ถ้าวีซ่าผ่าน เขียนมาบอกเล่ากันบ้างนะคะ

 69. ขอบคุณสำหรับคำตอบก่อนหน้านะคะ ได้ประโยชน์มาก แต่อยากทราบเพิ่มเติมว่า พอดีมีญาติอยู่ที่อเมริกา และเคยระบุว่ามีญาติไปแล้วในการขอวีซ่าครั้งแรก รอบสองในDS160ที่ถามว่ามีคนรู้จักในอเมริกาหรือไม่ ควรใส่ชื่อญาติอีกดีไหมคะ เครดิตจะเสียรึเปล่า อาจทำให้สถานฑูตระแวงว่าจะหนีไปอยู่หรือไม่ แต่การไปครั้งนี้ไม่ได้จะไปหาญาติค่ะ และหากเพื่อนที่ไปด้วยไม่มีญาติ ควรใส่องค์กรที่เชื่อถือได้เป็นโรงแรมดีไหมคะ และคำถามสุดท้าย ในข้อที่ตอบว่าเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ควรใส่เหตุผลที่ถูกปฏิเสธตามที่เราเข้าใจหรือเอาเหตุผลจากใบที่รับมาจากครั้งแรกที่ถูกปฏิเสธ ขอบคุณค่ะ ตั้งใจจะกรอกอีกครั้งเร็วๆนี้ อยากจะเช็คคำถามและคำตอบที่เหมาะสมให้มากกว่านี้ ไม่อยากผิดพลาดแล้วค่ะ

  1. น้อง Franc San คะ พี่ไม่ทราบว่า เหตุผลตามที่น้องเข้าใจคือ เรื่อง เงิน หรือ เรื่องยาติคะ

   ถ้าความหมายในฟอร์มที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ฟอร์มส่วนใหญ่ที่ได้รับกันมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบที่ยังไม่ถือว่าร้ายแรงมากคือ

   *** 221 (g) ยังขาดเอกสารอยู่ให้นำเอกสารไปแสดงเพิ่มเติมกับ
   *** 224 (b) ไม่ได้แสดงหลักฐานว่า มีความผูกพันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และครอบครัวในประเทศไทย

   แต่ถ้าใครถูกปฏิเสธด้วยเหตุผล 212(a)(6)(C)(i) หรือ 212(a)(9)(B)(i) จะทำให้การขอวีซ่าใหม่ของคนๆนั้นขอยากขึ้น คนๆนั้นต้องอ่านความหมายของการปฏิเสธให้ดีและแก้ไขให้ตรงจุดค่ะ ดูความหมายของแต่ละประเภทการถูกปฏิเสธวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ http://travel.state.gov/content/visas/english/general/denials.html

 70. ขอบคุณสำหรับคำตอบก่อนหน้ามากนะคะ แต่ขออนุญาตถามอีก 2 คำถาม คือดิฉันมีญาติอยู่ที่นั่น 1 คน ใน DS 160 ที่ถามว่ารู้จักใครในอเมริกาบ้าง ควรใส่ญาติไหมคะ หรือจะทำให้เครดิตเสีย แต่ในการไปครั้งนี้ไม่ได้จะไปหาญาติคนนั้นแต่รู้จักกันจริงๆ (แต่ในการขอวีซ่าไปครั้งแรกนั้นเคยบอกไปแล้วว่ามีญาติ) คำถามที่2 เพื่อนที่จะไปด้วยไม่มีญาติหรือคนรู้จักที่นั่นเลย ควรใส่อะไรในข้อที่ถามว่ารู้จักใครบ้างหรือองค์กรที่จะไปเยี่ยมชม ใส่โรงแรมที่จะไปพักได้ใช่ไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ พอดีว่าตั้งใจจะกรอกใหม่เร็วๆนี้ อยากมั่นใจว่าเขาถามอะไรและเราควรตอบยังไงให้เหมาะสมมากขึ้น ไม่อยากผิดพลาดอีกแล้วค่ะ

  1. น้อง Franc San คะสำหรับคำถามของน้อง 2 ข้อ
   1. ถ้าเคยมีการระบุว่า เคยมีญาติและเคยใส่ชื่อญาติไปแล้ว แม้ว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปหาญาติคนนั้น แต่ทุกคำตอบที่ได้เคยคีย์ข้อมูลใส่ในฟอร์ม DS-160 และ submit ไปแล้วจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติของน้องอยู่ ดังนั้น ถ้ามีคำถามว่า รู้จักใครไหม ก็คงต้องใส่ชื่อคนเดิมเพื่อแสดงความจริงใจของน้องค่ะ
   2. เพื่อนที่ไปด้วยไม่มีญาติก็ไม่ต้องใส่ ลองทบทวนถามเพื่อนดูอีกครั้งว่ามีเพื่อนไหม ถ้ามีก็ใส่ชื่อเพื่อนไปก็ได้ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะ แต่ถ้าจะไปดูงานบริษัทใส่ชื่อบริษัทที่จะไปเยี่ยมได้ค่ะ และควรมีจดหมายยืนยันจากบริษัทนั้นด้วยว่า น้องจะไปดูงานที่บริษัทนั้นค่ะ
   3. เรื่องที่พักก็ต้องใส่ชื่อโรงแรมค่ะ

 71. สวัสดีค่ะ พี่ Govisa พอดีจะเดินทางไปอเมริกากับเพื่อนอีก 2 คน ประมาณ 3 อาทิตย์ ในการกรอก DS 160 ที่ถามว่ามีผู้ร่วมเดินทางหรือไม่ ต้องเป็นครอบครัว คู่สมรสหรือหมู่คณะ ดิฉันควรเลือก YES/NO ดีคะ เพราะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่คนในครอบครัวและเราก็แยกกันขอ

  และอีกคำถาม หากดิฉันเคยถูกปฎิเสธวีซ่าไปแล้ว 1 ครั้ง สัมภาษณ์ไม่ผ่าน TT ต้องเลือก YES ในข้อที่ถามว่าท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ใช่มั้ยคะ

  ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Fran San คะ ถ้าน้องเคยถูกปฏิเสธแล้ว 1 ครั้งก็จะมี record เกิดขึ้นแล้วค่ะ ควรตอบตามความเป็นจริงว่า เคยถูกปฏิเสธวีซ่าค่ะ ซึ่งจะมีคำถามตามมาใน DS-160 ว่า ถูกปฏิเสธวีว่ามื่อไรค่ะ

   แม้น้องไปกับเพื่อนแต่ต่างคนต่างก็แยกกันขอไม่มีความเกี่ยวข้องกันจะตอบ No ไปได้ค่ะ และถ้าน้องเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเอง มีหลักทรัพยืทางการเงินดี ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อเพื่อนก้ได้ค่ะ แต่ถ้าตรงกันข้ามทุกประการกับที่กล่าวมา น้องจะบอกว่าเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนอีก 1 หรือ 2 คน แต่ยังไม่ทราบว่าเพื่อนจะขอวีซ่าเมื่อไร แต่ถ้าเพื่อนได้วีซ่าแล้วจะตอบข้อนั้น yes ไปก็ได้ และอย่าลืมถ่ายสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางตรงหน้าที่เพื่อนได้วีซ่าด้วยนะคะ เผื่อถูกถามถึงจะได้มีหลักบานแสดง แต่ถ้าไม่มีการถามถึงให้ถือเสียว่า เตรียมเอกสารไปเยอะดีกว่าเตรียมเอกสารไปขาดแล้วมาเสียใจภายหลังค่ะ

 72. สวัสดีค่ะพี่ Go Visa คะ
  ขอเรียนปรึกษาดังนี้ นะคะ คือเราซื้อพินและได้วันนัดสัมภาษณ์วันที่ 14 ก.พ.นี้ เรียบร้อยแล้ว แต่พอจะไปจ่ายค่าธรรมเนียมปรากฎว่าได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการรับชำระเงินเมื่อวันที่ 7 ก.พ. จึงมีความสับสนว่า แล้วถ้าชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามรูปแบบใหม่ เราจำเป็นต้องเข้าไปดูวันนัดยื่นวีซ่าใหม่มั้ยคะ หรือให้เรายึดวันนัดเดิมที่เราได้วันที่ 14 ก.พ.นี้ ตามพินเก่า รบกวนพี่ go visa ด้วยค่ะ //ด้วยความนับถือ/ We

  1. น้อง We คะ ถ้าน้องได้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่ยืนยันแล้วก็เข้าไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า 160 US$ แต่จ่ายเป็นเงินบาทโดยเข้าไปในเว็บไซต์ใหม่ จะเลือกอ่านเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp#section2 น้องสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินสดผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และพิมพ์ pay-in slip ออกมาเพื่อนำเงินบาทไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ ระบบใหม่นี้ช่วยให้ผู้ยื่นขอวีซ่าประหยัดเงินโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจองวันนัดสัมภาษณ์ค่ะ และลองตรวจสอบดูวันนัดสัมภาษณ์อีกครั้งนะคะว่ามีชื่อน้องกับวันนัดที่ 14กุมภาพันธ์ไหม ถ้าไม่มีก็ลองเข้าไปนัดหมายใหม่ดูค่ะ หรือจะลองเขียนอีเมล์ไปถามเพื่อยืนยันที่ [email protected] ค่ะ

   หากยังไม่แน่ใจในคำตอบที่พี่ให้มานี้ ทางหน่วยงาน ustraveldocs ที่เป็นผู้จัดทำโปรแกรมการกรอกฟอร์มวีซ่าและการนัดหมายวีซ่าแบบใหม่ของสถานทูตสหรัฐฯมีบริการเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น.ตามเวลาในประเทศไทยปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยที่ตรงกับวันปิดทำการของสถานทูต น้องลองเข้าไปอ่านได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-main-contactus.asp

   หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบคำร้องขอวีซ่าของท่านหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถติดต่อเราผ่านวิธีใดก็ได้ต่อไปนี้ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือแชท
   อีเมล: หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางอีเมล โปรดส่งอีเมลมาที่ [email protected]
   โทรศัพท์: โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการข้อมูลโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งต่อไปนี้:
   โทรมาจากประเทศไทย: โทร 6621054110
   โทรมาจากสหรัฐอเมริกา โทร +17036657349
   Skype: หากต้องการใช้ Skype เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าระหว่างเวลาทำการ ให้เพิ่มชื่อ Skype ustraveldocs-thailand เป็นผู้ติดต่อใหม่ในบัญชี Skype ของท่าน
   แชท: หากท่านต้องการแชทกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า…..

   ซึ่งจะมีรูปภาพสี่เหลี่ยมลายธงชาติไทย และภาษาอังกฤษเขียนว่า “Live Support Online” ถ้านอกเวลาทำการจะขึ้นคำว่า “Live Support Offline’ ค่ะ

   1. เรียนพี่ Go Visa คะ ขอขอบคุณมากๆๆ นะคะ สำหรับคำแนะนำ เรื่องพินเก่าที่นัดไว้แล้วแต่มาจ่ายค่าธรรมเนียมตามระบบใหม่ เราตรวจดูรายชื่อการนัดก็ไม่พบชื่อเราที่นัดไว้ค่ะ จึงสอบถามไปยัง จนท ได้ความมาว่า…. ผู้สมัครสามารถไปตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์เดิมได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายใหม่ค่ะ…หน่วยบริการวีซ่าสหรัฐ …ด้วยความนับถือ/We

    1. ขอบคุณน้อง We มากค่ะที่ช่วยกรุณาเขียนมาบอกนะคะ จะได้ช่วยบอกเพื่อนๆได้ว่า เดี๋ยวนี้สถานทูตสหรัฐฯมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถามได้ในวันทำงานระหว่างเวลา 8.00-20.00น.ค่ะ http://www.ustraveldocs.com/th/th-main-contactus.asp#HoursofOperation

 73. ดีค่ะ kwan นะค่ะ พอดีให้ทางเอเจนซี่เป็นคนกรอกฟอร์ม DS-160 พร้อมนัดวันสัมภาษณ์เรียบร้อยวันที่ 10 กพ.57 นี้ ยีนยันพอปริ้นอกมาตรวจดูมีข้อที่ผิดคือ นาสกุลของขวัญกับกับของพ่อไม่ตรงกับของคุณย่าที่เป็น สปอร์นเซอร์ให้นะค่ะ แบบนี้ต้องแก้ไขเอกสารโดยการกรอกและปริ้นแบบฟอร์มใหม่มั้ยค่ะ.?

 74. เรียน Go Visa คะ
  รบกวนปรึกษาดังนี้ นะคะ คือเราได้กรอกแบบฟอร์ม DS160 4 คน เป็นครอบครัวนามสกุลเดียวกันค่ะทั้งหมด มีปัญหาคือ ตอนโหลดรูปภาพไปแต่ละคนถูกต้องถูกคน แต่พอเปิดอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติม ปรากฎว่ารูปคนในครอบครัวสลับวนเวียนกัน เช่นเรากดคลิกไปที่ complete แล้วลองคลิกไปที่ Review ทำอย่างนี้สลับไปมาปรากฎว่ารูปคนในบ้านก็สลับหน้ากันขึ้นมาเช่นกัน ตอนนี้ไม่กล้า submit ค่ะ เพราะกลัวว่ารูปที่โหลดหน้าจะออกมาไม่ตรงกับชื่อบุคคลในฟอร์ม ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ/Ya

  1. น้อง ya คะ พี่อยากให้น้องลองกรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่ และกรอกให้เสร็จทีละคนไม่ต้องกรอกแบบครอบครัว ไม่ต้องกรอกแบบครอบครัว การกรอกแบบครอบครัว ให้ความสะดวกสบายดีที่ข้อมูลเก่ามันจะปีอบอัพขึ้นมาได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลากรอกใหม่ เช่น การกรอกบ้านเลขที่ค่ะ ถ้าน้องลองกรอกทีละคนดูและค่อยๆตรวจทาน รูปอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องความสับสน การเกิดเหตุการณ์แบบที่น้องบอกมา พี่สันนิษฐานว่า
   1. โปรแกรมการกรอกฟอร์มอาจจะมีปัญหาในช่วงจังหวะเวลาที่น้องกรอก หรือ
   2. ขอโทษนะคะ พี่ไม่ได้กล่าวหาน้อง แต่ไม่แน่ใจว่าระหว่างน้องกรอก น้องเกิดความตื่นเต้น ทำให้เกิดผิดพลาดด้วยตัวเราเองหรือเปล่าค่ะ

   1. ขอขอบคุณพี่ go visa มากๆ นะคะ จะพยายามทำอย่างรอบคอบตามคำแนะนำค่ะ
    นับถือ /Ya

 75. ขอบคุณค่ะ คุณ govisa ขอถามอีกนะคะ ว่าตอนจองวันสัมภาษณ์ เจี๊ยบใช้เลขที่ใบคอนเฟิรม เดิมจองได้เลยใช่ไหมคะ เพราะซื้อพินมาและลอคอินเข้าไปแล้วด้วยเลขที่ใบคอนเฟิรม ใบแรกค่ะ

  ขอบคุณนะคะ ขอให้คุณ govisa ได้อังเปาเยอะๆ นะคะ สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ

  1. น้อง jeab ja ถ้าน้องยังไม่ได้ confirm วันนัดสัมภาษณ์ ให้น้องกรอกฟอร์มนัดวันสัมภาษณ์ด้วยหมายเลข DS-160 อันใหม่ไปเลยค่ะ แต่ถ้าพี่ตอบช้าไปน้องใช้หมายเลข DS-160 เก่าไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ นำหมายเลข DS-160 Confirmation อันใหม่ติดตัวไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ค่ะ ขอบคุณค่ะที่อวยพรให้พี่ได้รับอังเปาเยอะๆนะคะ พี่ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆในวันตรุษจีนและขอให้สมหวังได้วีซ่าเข้าไปในสหรัฐฯค่ะ

 76. สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ คือ ตอนกรอก Ds 160 มีช่องถามถึงสถานที่เกิด เราเลยใส่อำเภอและจังหวัดไปค่ะ CHIANG YUEN, MAHASARAKHAM แต่ในพาสปอร์ต จะโชว์ ว่า Place of Birth = MAHASARAKHAM และใบคอนเฟิมร์ ก้จะโชว์ แค่ Place of Bith = CHIANG YUEN ตอนนี้เจี๊ยบเลยไม่มั่นใจเลยค่ะว่าตกลงเจี๊ยบควรกรอกใหม่ หรือไม่คะ ได้พินมาแล้วกำลังจะจองวันสัมภาษณ์ มาเห็นใบคอนเฟิม กะพาสปอร์ต ระบุที่เกิดไม่ตรงกันอย่างนี้ ควรทำอย่างไรดีคะ แต่ได้ตรวจใน ds 160 แล้ว เจี๋็ยบกรอก ไปทั้งสองอย่างนะคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  1. น้อง Jeab ja กรอก DS-160 ใหม่และ print ของใหม่ไปยื่นพร้อมของเก่าด้วยเพื่อความสบายใจค่ะ เพราะ Place of Birth คือ จัหวัดที่เกิดเท่านั้นค่ะ ไม่ต้องใส่ อำเภอ

 77. สวัสดีค่ะ พี่ govisa มาแจ้งค่ะ ว่าได้ทำตามคำแนะนำทั้งหมดในที่นี้ อ่านแล้วเข้าใจดีมากเลย แล้วได้นำไปใช้ในการกรอกเอกสารให้ลูกทัวร์ ตอนนี้ยื่นให้ลูกค้าผา่านหมดไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ ดีใจจัง

  และในวันที่ 31 มค. นี้ ดิฉันเองต้องไปยื่นของตัวเองค่ะ เพราะต้องเดินทางไปด้วย (ถ้าวีซ่าผ่าน) อยากได้คำแนะนำค่ะ ว่าถ้าโดนถามว่าไปทำอะไร จะตอบยังไงดี เพราะ ไม่ได้ว่าจะไปเที่ยว แต่คือไปทำงาน ดูแ่ลคนที่ไปเที่ยว พอดีว่าตื่นเต้นน่ะค่ะ

  ปล. เอกสารทั้งหมดเตรียมไว้เป็นอย่างดี ทั้งจม.รับรองจากบริษัทเราเองและจม. จากบริษัทลูกค้าที่ระบุว่าให้บริษัทเรา เป็น Travel agency for Traveling นี้ด้วย แค่นี้พอมั้ยคะ
  และอีกอย่างดิฉันก็เดินทางไปหลายประเทศแล้วด้วย ทั้งยุโรป อังกฤษ

  1. พี่ดีใจมากๆที่สิ่งที่พี่เขียนให้อ่านได้มีโอกาสช่วยเหลือคนในสังคมได้ไม่มากก็น้อยค่ะ และขออวยพรให้น้อง auichan ผ่านวีซ่านำกลุ่มเดินทางไปสหรัฐฯได้ค่ะ น้องมีทั้งจดหมายรับรองจากบริษัทที่น้องทำงานอยู่และจดหมายจากบริษัทลูกค้าก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ดีว่า น้องไปทำงานในหน้าที่ group tour leader ค่ะ พี่ตอบแล้วนะคะว่า น้องจะไปทำหน้าที่อะไรค่ะ ถ้าน้องมี itinerary ของเที่ยวบินทั้งไปและกลับด้วยก็ดีนะคะ ขอให้สมหวังทุกอย่างในวันตรุษจีน และขอให้บริษัทน้องคิดราคาทัวร์อย่างสมเหตุสมผลนะคะ เพื่อบริษัทน้องจะได้ใจจากลูกค้ามาใช้บริการที่บริษัทกันมากๆค่ะ

 78. ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะมารายงานผลให้ทราบเลยค่ะ ^^

  1. ถ้าน้อง sandy เข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไรเขียนมาแชร์ประสบการณ์ให้อ่านกันบ้างนะคะ โชคดีนะคะ

 79. ขอบคุณมากค่ะพี่ มีอีกเรื่องนึงค่ะ address ที่ต้องกรอกเนี่ย กรอกตามที่อยู่ที่เราอยู่ ณ ปัจจุบันใช่มั้ยคะ เพราะไม่ตรงกับทะเบียนบ้านอ่ะค่ะ จะมีปัญหาหรือเปล่าคะ หรือต้องกรอกให้ตรงตามทะเบียนบ้านคะ

  1. น้อง sandy คะ เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯไม่มีทะเบียนบ้านค่ะ น้องใช้ที่อยู่ที่น้องอยู่จริงดีแล้วค่ะ เพราะเมื่อน้องได้วีซ่า สถานทูตสหรัฐฯจะได้ส่งหนังสือเดินทางให้น้องตามที่อยู่ที่น้องอยู่จริงๆค่ะ

 80. สวัสดีค่ะ

  มีเรื่องสงสัย คือว่า จะทำการจองคิวสัมภาษณ์ให้ญาติ ใน Passport ตรงวันเกิด เป็น xxxx1935 แล้วทีนี้พอจะใส่รายละเอียดผู้นัดสัมภาษณ์ จะใส่ตัวเลขอะไรดีคะ พอเว้นไว้ ไม่ใส่ระบบก็ให้ใส่ อันนี้ไม่ทราบวันเกิดจริงๆ คุณลุงเค้าจำไม่ได้อ่ะคะ เลยไม่กล้าใส่ กลัวผิดแล้วจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีก

  1. น้อง Sandy คะ ไม่มีลูกคุณลุงคนไหนหรือคนในครอบครัวคุณลุงเคยทำอะไรให้คุณลุงในวันเกิดใช่ไหมคะ ลองนึกทบทวนดูอีกครั้ง ถ้าพอจำเดือนได้ จะใส่เลขวันเกิดเป็นวันที่ 1 หรือวันสิ้นเดือนก็ได้ค่ะ พี่เคยเห็นผู้ใหญ่รุ่นอายุ 60 ขึ้นไปจำวันเดือนปีเกิดไม่ได้ ก็จะใส่เป็นวันต้นเดือนหรือสิ้นเดือน ถ้าไม่ทราบเดือนเกิดอีกก็ใส่เป็นเดือนมกราคมหรือเดือนธันวาคมของปี 1935 ไปค่ะ

 81. สวัสดีค่ะ กำลังจะกรอก DS-160 .ให้กับญาติ แต่มีข้อสงสัยเล็กน้อยค่ะ คือ ญาติเป็น ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และได้เคยเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนนามสกุลตอนแต่งงาน เราต้องกรอกช่องที่ว่า มีชื่ออื่นๆ ด้วยใช่มั้ยคะ

 82. Nongluck Suriyavirun

  สวัสดีค่ะ คุณ GoVisa

  อยากจะขอรบกวน สอบถามเรื่อง แบบฟอร์ม I – 94 หน่อยค่ะ
  คือลูกชายได้ซื้อตั๋วเครื่องบิน กลับไปเรียนต่อที่ อเมริกาวันที่ 16 Jan. 2014 ( Thursday ) ที่จะถึงนี้

  อยากทราบว่า ตอนนี้ ที่สนามบิน LAX ( Los Angeles )
  ได้เปลี่ยนแบบฟอร์ม I-94 เป็นแบบใหม่หรือยัง คะ ?
  หรือว่า ยังใช้แบบเก่า ที่เป็นกระดาษสีขาวแผ่นยาวๆ อยู่คะ

  และ ถ้าเปลี่ยนเป็น แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ ต้องกรอกออนไลน์ ใช่ไหมคะ
  และต้องเข้าไปทำที่ไหน และ ทำล่วงหน้าได้กี่วัน

  ลูกชายต้องกรอกเองใช่ไหมคะ
  จะเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ไหนคะ

  ตอนนี้ ได้ซื้อตั๋วแล้ว และ จะเดินทาง วันที่ 16 Jan. 2014 (Thursday ) นี้คะ

  รบกวนคุณ GoVisa ช่วยตอบกลับมาด้วย นะคะ

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  คุณแม่ หนุ่ย

  1. น้อง Nongluck คะ ไม่ต้องกรอกฟอร์ม I-94 ไปกรอกเมื่อลูกชายเดินทางเข้าไปในประเทสสหรัฐแล้วค่ะ กรอกที่ https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=4b1LSXPCyJpkBC1MnGpKDsXSTlrlLGl66SxrppTqmJlWDkh2GpZq!-78553316 อ่านรายละเอียดที่ http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/i94_factsheet.ctt/i94_factsheet.pdf ค่ะ

   1. Nongluck Suriyavirun

    ขอบคุณมากๆ ค่ะ คุณ govisa
    กำลังจะออกจากบ้าน เดินทางไปสนามบินพอดีเลยค่ะ
    ได้คำตอบมาทันเวลาพอดี
    ขอบคุณมากๆ อีกครั้งค่ะ 🙂

    1. น้องนงลักษณ์อย่ากังวลไปเลยค่ะ เมื่อลูกชายเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยๆจะมีปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ (Orientation) ซึ่งเ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกาาต่างชาติจะอธิบายเรื่องการรักษาสถานภาพนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย, การกรอก I-94 กรณีนักศึกษาต้องการมี driver license ของรัฐนั้นๆ หรือต้องการมี Social Security เพื่อขอทำงานในมหาวิทยาลัย, การเปิดบัญชีธนาคาร, การใช้ชีวิตและอื่นๆที่นักศึกษาต่างชาติควรทราบค่ะ อันที่จริงเว็บไซต์ของหลายๆมหาวิทยาลัยตอนตอบรับนักศึกษาก็จะมีชี้แจงอยู่บ้างแล้วค่ะ

 83. คือ อยู่ ต่างจังหวัด (ชลบุรี) แล้วเด็กๆ ก็เรียนด้วย คงไม่ต้องพามาสัมภาษณ์มั้งเนอะ

  1. น้อง gus คะ น้องลองเขียนอีเมล์ไปขอความเห็นที่ [email protected] ด้วยดีไหมคะ จะได้เข้าไปสัมภาษณ์ในวันนั้นด้วยความมั่นใจค่ะ

 84. ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ละเอียดดีมากเลยค่ะ สรุปคือว่า
  – ทุกคน ไม่ว่า พ่อ แม่ และลูก 3 คนก็ต้องกรอก DS-160 คนละชุด พร้อมใบ confirm ของแต่ละคนอยู่แล้ว
  – ทำนัด ใช้พินเดียวกันได้หมด 5 คน
  – เอกสารที่ประกอบการสัมภาษณ์ เข้าใจแล้วค่ะ ก็จัดเป็นชุดๆ ของแต่ละคน

  แต่ที่ยังสงสัยคือ ในวันสัมภาษณ์เราต้องพาลูกทั้ง 3 คนเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยหรือไม่คะ หรือไปเฉพาะพ่อแม่ เคยเปิดหาในเน็ต เหมือนมีคนบอกว่า ถ้าเด็กอายุไม่ถึงกี่ปี (จำไม่ได้) ไม่ต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์

  ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

  1. น้อง gus เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ ส่วนการสัมภาษณ์เด้ก อายุน้อยกว่า 13 ปีเว็บไซตืกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ http://travel.state.gov/content/visas/english/visit/visitor.html#overview บอกว่า “generally not required” แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนทุกกรณีที่จะได้รับการยกเว้นทั้งหมดค่ะ หากเด้กไม่ซนมากก็น่าจะพาเข้าด้วยค่ะ

 85. มีเรื่องสอบถามหน่อยคะ คือ ถ้าครอบครัวจะเดินทางไปเที่ยวอเมริกา มี พ่อแม่ และลูก 3 คน 9 ปี 8 ปี และ 2 ปี จะยื่นวีซ่า และทำเอกสารอย่างไรคะ และเรื่องการนัดสัมภาษณ์ ต้องทำอย่างไรคะ เอกสารที่ต้องใช้ ต้องมีอะไรที่จำเป็นบ้างคะ

  1. น้อง gus เข้าไปดูภาพยนต์ที่สถานทูตสหรัฐฯแนะนำเรื่องการนัดวันสัมภาษณ์วีซ่า กับเรื่องการกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 ให้เข้าใจก่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯ http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html น้องจะเห็นว่าทางขวามมือของหน้าเว็บไซต์เขียนว่า Applying for a visa “How-To” videos มีด้วยกันสองเรื่องนะคะ

   ส่วนคำถามที่ว่าต้องทำอะไรบ้าง

   1. น้องต้องกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 ให้ตัวน้อง, สามี, ลูกทั้ง 3 คนค่ะ ถ้าน้องไปที่หน้าเว็บไซต์นี้ http://bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html ใต้คำว่า Application Process มี step 2 ที่จะลิงก์ไปที่หน้าฟอร์มวีซ่า DS-160 ออนไลน์ค่ะ

   2. ถ้าน้องต้องการคำแนะนำในการกรอกคำถามทีละข้อให้ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกที่สถานทูตจัดทำไว้ได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/ds_160_step_by_step_guide.pdf หรือดูที่ step 2 จะพบคำว่า” US Embassy Bangkok’s detailed guide…” คลิกที่คำดังกล่าวจะได้เว็บไซต์หน้าที่พี่บอกน้องไว้ข้างต้น

   3. จากหนังสือคู่มือ ให้น้องดูที่หน้า 23 มีคำว่า” family and group option” น้องคงจะไม่อยากกรอกรายละเอียดซ้ำๆกันเพราะเดินทางด้วยกันพ่อ-แม่-ลูก หากน้องเลือก Family and Group Option คำตอบที่ซ้ำกันมันจะเด้งขึ้นมาเองได้โดยที่น้องไม่ต้องเสียเวลากรอกใหม่ของแต่ละคน เช่น บ้านเลขที่เดียวกันค่ะ

   4.เอกสารที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์ดูที่ step 3 ” Gather the required documents” จะมีคำแนะนำเรื่องเอกสารที่จะต้องนำไปแสดง เช่น หนังสือเดินทางของคนที่จะยื่นทั้ง 5 คน, จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของน้องและสามีว่าจะรับผิดชอบคนทั้ง 5 คน กงสุลอยากทราบว่าท่านทั้งสองมีเงินในธนาคารเท่าไร, หากเป็นไปได้นำบุ๊คบัญชีเงินฝากตัวจริงไปด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาด หากถูกถามถึงจะได้แสดงหลักฐานดังกล่าวได้, ทะเบียนสมรส,จดหมายรับรองจากโรงเรียนของเด็กอายุ 9 ปีและ 8 ปี(เด็กที่อายุ 2 ปียังไม่ได้เข้าเรียนไม่ต้องแสดงหลักฐานเรื่องเรียนค่ะ)ว่า เด็กปิดเทอมจะไปเที่ยวกับพ่อ-แม่ หากโรงเรียนเปิดเทอมเด็กจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิม หากมีหลักฐานเกี่ยวกับที่พักที่จะไปพักที่อเมริกา เป็นต้นว่า เวาเชอร์ (voucher) ของโรงแรมที่จองไปให้นำติดตัวเข้าไปในสถานทูตด้วย, หรือหากจะไปอยู่บ้านญาติก็ให้ญาติเขียนจดหมายรับรองว่าจะมีคนทั้ง 5 ชื่ออะไรกันบ้างไปพักอยู่ด้วย นานกี่วันค่ะ, แต่ถ้าไปกับบริษัททัวร์ ให้นำรายละเอียดการเดินทางและที่เที่ยวของบริษัททัวร์นั้นติดไปด้วย

   5.เมื่อกรอกฟอร์มเสร็จจึงค่อยทำการนัดวันสัมภาษณ์ ชื้อพินเดียวจองนัดได้ทีเดียว 5 คนเลยค่ะ ลองอ่าคำถามและคำตอบน่ารู้ที่สถานทูตสหรัฐฯจัดทำไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจค่ะ https://thailand.us-visaservices.com/Forms/SelfServiceFAQ.aspx การกรอกฟอร์มวีซ่า จะมีหน้าหนึ่งที่มีไอคอนสองไอคอนให้เลือกคือ “Add family member” หรือ “Skip family member” ให้น้องเลือก “Add family member’ จะได้ใส่ชื่อบุคคลที่เหลืออีก 4 คน เวลาไปสัมภาษณืจะได้เข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันในวันและเวลาเดียวกันค่ะ

   หวังว่าน้อง gus คงกรอกเองได้ หากมีอะไรสงสัยเขียนมาหากันอีกนะคะ

 86. สอบถามอีกนะคะ แล้วการที่ไปดูแ่ลกรุ๊ปทัวร์เนี่ย เลือก จุดประสงค์ คือ BUSINESS & TOURISM (TEMPORARY VISITOR( B1/B2) ถูกต้องแล้วใช่มั้ยคะ

 87. สวัสดีอีกครั้งค่ะ คือดิฉันกรอก นามสกุล พ่อและแม่ สลับกันน่ะค่ะ Print Confirm แล้ว นัดเรียบร้อยแล้วด้วย ต้องทำใหม่ เลยมั้ยคะ

  1. น้อง auichan คะ การกรอกชื่อ-นามสกุลผิด ถือว่าเป็นความผิดที่ serious ควรจะกรอก DS-160 ใหม่ ถ้า confirm วันนัดไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องคือ กรอก DS-160 ใหม่เรียบร้อย และให้นำ DS-160 Confirmation Number ทั้งของใหม่และของเก่าไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ค่ะ

 88. สวัสดีค่ะ สอบถามเกี่ยวกับการกรอก DS-160 คือว่าได้กรอกและนัดสัมภาษณ์แล้ว คือดิฉัน ทำงานบริษัททัวร์ ที่ต้องไปดูแลลูกค้าที่ได้รางวัลเดินทางไปอเมริกา ตอนที่กรอก มีช่องที่ให้ใส่ Oganization ก็ได้ใสชือบริษัท ที่ดิวเรื่องทัวร์ และโรงแรมที่เมืองไทยลงไป แต่ไม่ทราบที่อยู่ ก็ได้ใส่ที่อยู่ โรงแรมแรกที่ไปนอนค้าง คือ อยากถามว่า มันเป็นปัญหาหรือเปล่าคะ เพราะทางเราก็ไม่แน่ใจว่าทาง บริษัทที่ติดต่อ โรงแรมแ่ละเรื่องทัวร์ให้กับเราเค้ามีที่อยู่ในอเมริกาหรือเปล่า เราควรกรอก DS-160 ใบใหม่แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมปริ้นแนบไปกับใบเก่าด้วยใช่มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  1. น้อง auichan ควรกรอก DS-160 ใหม่ให้ถูกต้อง และนำหมายเลขยืนยัน DS-160 ทั้งอันเก่าและอันใหม่ไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ์คะ ส่วนเรื่องช่องว่างที่ให้กรอกตรง organization ควรจะกรอกชื่อบริษัทที่ USA ที่บริษัทน้องที่เมืองไทยติดต่อด้วย และถ้าจะใส่ชื่อโรงแรมที่จะไปพัก ควรจะใส่ชื่อโรงแรมในอเมริกาค่ะ ส่วนที่อยู่หากน้องทำงานในบริษัททัวร์ ลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วเครื่องบินในบริาัททัวร์ที่น้องทำอยู่ เพราะเจ้าหน้าที่ด้านขายตั๋วเครื่องบินอาจจะมีหนังสือที่มี list รายชื่อโรงแรม ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมในต่างประเทศค่ะ หากไม่ได้ข้อมูลจริงๆ search ใน google คงพอหาได้ค่ะ

 89. สวัสดีค่ะ สมัครวีซ่านักเรียนเอฟวันไป อยากสอบถามว่า พอดีเขียนอำเภอที่เกิดผิดไปน่ะค่ะ คราวนี้เราสามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้เลยมั้ยคะ เนื่องจากยังไม่ได้จองวันสัมภาษณ์หรืออะไรไป แค่กรอก DS-160 อย่างเดียว ที่มีอยู่ตอนนี้คือใบ confirmation แล้วถ้ากรอกใหม่ต้องนำใบเก่าที่กรอกผิดไปด้วยมั้ยคะ ตอนนี้กังวลว่าจะมีผลต่อการขอวีซ่าน่ะค่ะ ดูซ้ำซ้อน ขอบคุณค่ะ

  1. น้องอายคะ ถ้าน้องยังไม่ได้จองวันนัดสัมภาษณ์ น้องสามารถกรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่ได้เลยค่ะ และไใ่ต้องนำใบเก่าไปในวันสัมภาษณ์นะคะ เพราะน้องใช้หมายเลข DS-160 Confirmation จาก DS-160 ที่น้องกรอกใหม่ค่ะ

 90. หวัดดีคะ มีปัญหารบกวนหน่อยค่ะ คือว่าจะขอวีซ่าไปอเมริกากับสามีนะค่ะ
  1. สามีได้กรอกDS-160 เรียบร้อยแล้วคะและได้ทำการ submit/confirm และปริ้นออกมาเรียบแล้วค่ะแต่ปัญหามีอยู่ว่าตอนกรอกช่องที่ถาม work/education สามีได้กรอกไปว่าเป็น business นะค่ะ คือว่าสามีรับราชการตำรวจนะค่ะและก็ทำธุรกิจส่วนตัวกับทางบ้านด้วยนะค่ะ ตอนแรกก็เลยคิดว่าทางหน่วยงานที่สามีทำงานจะต้องทำเรื่องขอยุ่งยากมีปัญหากับหน่วยงาน ก็เลยได้กรอกไปว่าทำธุรกิจแต่พอมาเช็คดูแล้วปรากฎว่าเราต้องมีชื่อร่วมอยู่ในทะเบียนการค้าด้วยซึ้งปรากฎว่าทะเบียนการค้าเป็นชื่อของแม่สามีคนเดียว ก้เลยอยากจะแก้ไขตรงหัวข้อนี้ใหม่นะค่ะว่าเป็นข้าราชการเพราะสามีได้ทำหนังสือขอกับหน่วยงานผ่านแล้วนะค่ะก็เลยคิดว่าถ้ากรอกว่าเป็นข้าราชการไม่น่าจะมีปัญหามากเท่าไหร่นัก อยากทราบว่าเราจะเข้าไปแก้ไขได้อย่างไรค่ะ แต่ว่าเราสองคนยังไม่ได้ทำการนัดสัมภาษณ์เลยแต่อย่างใดมีแค่ได้ทำการ submit DS-160 แล้วเท่านั้นเองค่ะ
  2. คือดิฉันไม่ได้ทำงานเลยเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเลยคะไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรรึป่าวค่ะและตอนนี้ดิฉันก้ได้ตั้งท้องอ่อนๆ ด้วย และพอดีพ่อเลี้ยงของดิฉันท่านเสียชีวิตก้เลยอยากจะไปเยี่ยมคุณแม่ด้วยนะค่ะ อยากขอคำแนะนำหน่อยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง meaw คะ
   1. ถ้าสามีของน้องยังไม่ได้ทำการจองวันนัดสัมภาษณ์ สามารถกรอก DS-160 ใหม่เลย เพื่อระบุว่าสามีทำงานเป็นข้าราชการตำรวจไปอย่างเดียวก็ได้ค่ะ แต่เวลาสัมภาษณ์หากคุณสามีต้องการพูดเพิ่มเติมว่า ช่วงวันหยุดที่ไม่ได้ไปทำราชการช่วยคุณแม่ทำธุรกิจของที่บ้านย่อมพูดได้ค่ะ ส่วนหมายเลขยืนยัน DS-160 เก่าไม่ต้องนำไปแสดงในวันสัมภาษณ์ค่ะแต่ถ้าสามีและน้องยืนยันวันนัดไปแล้วและกรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่ต้องหมายเลขยืนยัน DS-160 ทั้งเก่าและใหม่ไปแสดงด้วยค่ะ
   2. น้องซึ่งกำลังท้องอ่อนๆ ให้น้องลองปรึกษากับสายการบินด้วยว่า จะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าในการเดินทางด้วยเครื่องบิน เช่น ท้องกี่เดือนห้ามขึ้นเครื่องบิน เพราะสายการบินเกรงว่า เด็กในครรภ์อาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนจากการเดินทางไกลค่ะ ส่วนการท้องจะมีผลกระทบต่อการขอวีซ่าไหม ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านกงสุลดีกว่านะคะ ถ้าน้องจะไปเยี่ยมคุณแม่ เพราะคุณพ่อเพิ่งจากไป ให้คุณแม่เขียนจดหมายหรืออีเมล์มาหาแสดงความต้องการให้น้องเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ เพราะคุณพ่อ(เลี้ยง)เพิ่งเสีย หรือจะมีเอกสารของทางการยืนยันการจากไปของคุณพ่อก็คงจะดูดีค่ะ

 91. มีปัญหา รบกวนสอบถามครับ
  คือผมจะขอ j1 visa โดยได้รับ DS-2019 จากอเมริกามาเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากผมต้องไปเรียน 2 ที่ ที่แรก 7 เดือน อีกที่นึง 12 เดือน ทำให้เกิดปัญหาเวลาที่กรอกฟอร์ม DS-160 ผมสงสัยว่า ผมควรจะกรอกแบบฟอร์ม DS-160 2 ฉบับไหมครับ เพราะแต่ละฟอร์มให้อ้างอิงเลขจาก DS-2019 ได้เพียงเลขเดียว และค่า SEVIS ผมต้องจ่าย 2 รอบไหมครับ พอดีโทรไปถามเจ้าหน้าที่สถานทูตแล้วให้คำตอบไม่ได้เลยครับ บอกแค่ว่าให้ถามตอนวันสัมภาษณ์ ซึ่งผมว่ามันฉุกละหุกมากครับ ขอบคุณครับ

  1. น้อง jate คะ ไม่น่าที่จะต้องกรอก DS-160 สองใบหรอกค่ะ ถ้า DS-2019 เป็นชื่อสถานที่เรียนที่เดียวกันควรจะมีหมายเลข Sevis I-901 หมายเลขเดียวกัน แต่ถ้าเป็นคนละโรงเรียน น้องควรจะเขียนอีเมล์ไปสอบถามกับโรงเรียนที่สองว่า จะขอใช้หมายเลข Sevis I-901 หมายเลขเดียวกันกับโรงเรียนที่หนึ่งเลยได้ไหมนะคะ เพราะตามกฎ เวลากรอกฟอร์มวีซ่าให้แจ้งโรงเรียนที่หนึ่งไปโรงเรียนเดียวก่อน เมื่อไปถึงอเมริกาเรียนได้สักห้าเดือนเศษ ให้น้องลองติดต่อกับ International Student Office ของโรงเรียนที่หนึ่งว่า จะขอทำเรื่องโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 จากโรงเรียนที่หนึ่งไปยังโรงเรียนที่สองค่ะ โดยทั่วไปน้องที่มีการย้ายที่เรียนใหม่ จะต้องแจ้งโรงเรียนเดิมว่าเราจะย้ายไปเรียนที่ใหม่ที่ไหน และแจ้งโรงเรียนใหม่ด้วยว่าเราย้ายออกมาจากที่เรียนเก่าชื่ออะไรค่ะ โรงเรียนจะให้น้องกรอกฟอร์ม transfer จากโรงเรียนที่หนึ่งไปโรงเรียนที่สอง เพราะถ้าไม่ขอทำ transfer น้องอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis I-901 ใหม่ได้ค่ะ เพราะคนละโรงเรียนกัน และถ้ายังอยู่ที่เมืองไทยยังไม่ได้เดินทางไปสหรัฐฯ และได้ขอวีซ่าผ่านแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจเพราะได้รับการตอบรับจากที่เรียนใหม่ที่ถูกใจมากกว่า กรณีหลังนี้น้องคนนั้นต้องขอวีซ่านักเรียนใหม่ค่ะ

   พี่อยากให้น้องลองอ่านรายละเอียดเรื่องการโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 ที่มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐฯจะเขียนชี้แจงนักศึกษาต่างชาติไว้ในหน้าเว็บไซต์ของ International Student office ในที่นี้ขอยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ของ International Student Office ที่ University of Washington นะคะ http://iss.washington.edu/procedures/change-school ตัวอย่างแบบฟอร์มดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.iss.washington.edu/sites/default/files/u20/Transfer%20Out%20Request%20Form%2020130514.pdf

 92. มีคำถามค่ะ ตอนที่ print the confirmation page ออกมา แล้วสังเกตุว่า ใน place of birth ไม่ได้ใช้ จังหวัด แต่ดึงข้อมูลตรง city เมือง ซึ่งมันไม่ได้อยู่ใน passport จะมีปัญหาไหมคะ เราต้องเข้าไปกรอกใหม่หรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  1. น้อง Jeab คะ พี่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่น้องเขียนมา ถ้าน้องหมายความว่าตรง City น้องใส่คำว่า Muang เพราะคิดว่าจะใส่ความหมายอำเภอเมืองลงไป และตรงจังหวัดน้องยังคงใส่จังหวัดตรงกับจังหวัดที่น้องเกิดคะ ในกรณีนี้ เวลากรอกเสร็จแล้วควรจะขึ้นทั้งคำว่า Muang และจังหวัดที่น้องเกิดค่ะ แต่ถ้าน้องหมายความว่าน้องใส่จังหวัดที่น้องเกิดตรงช่องที่เป็น City และตรงช่องจังหวัดน้องไม่ได้ใส่อะไร ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ

   ดังนั้น ถ้าความหมาย Place of birth คือชื่อจังหวัดที่น้องเกิดก็ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะ แต่ถ้าผิดความหมายไปเป็นอย่างอื่นไปเลย ก็ต้องกรอก DS-160 ใหม่ค่ะ หากน้องยังไม่ได้นัดวันสัมภาษณ์ก็ให้ใช้ DS-160 Confirmation Number ใหม่ไปนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าได้เลยค่ะ แต่ถ้าน้องได้นัดวันสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ว และคิดจะแก้ไข DS-160 ใหม่ก็ต้องนำไปทั้ง DS-160 หมายเลขเดิมและหมายเลขใหม่ค่ะ

 93. ขอบคุณมากค่ะ, ขอถามเพิ่มเติมนะคะ สำหรับ Home Address ควรใช้ ตามสำเนาทะเบียนบ้านหรือเปล่าค่ะ ของเจ ที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับทะเบียนบ้านแต่ตรงกับ Mailing Address, ตอนนี้สับสนว่าควรจะใช้อันไหน
  อีกคำถามหนึ่งนะคะ สำหรับ work, ถ้าที่ทำงานปัจจุบันเดียวกันกับ คำถามที่ Were you previously employed? ตรงนี้ควรตอบ Yes หรือ No? เพราะ ถ้าตอบ Yes เขาถามอีกว่า วันสุดท้ายวันไหน ไม่มีช่องให้ใส่ว่า until Present อันนี้ควรตอบ No ใช่ไหมคะ
  ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้ามากค่ะ

  1. น้อง jay คะ

   1. Home Address ใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
   2.Mailing Address ใส่ึี่ที่อยู่ที่ต้องการให้สถานทูตส่งหนังสือเดินทางกลับค่ะ
   3.Were you previously employed? หมายความว่า เคยทำงานที่อื่นมาก่อนที่ทำงานปัจจุบันไหม คำตอบคือ No ค่ะ

 94. มีคำถามคะ ถ้าไม่มี printer หลังจาก sign, แล้วค่อย print the confrimation ทีหลังได้ไหมคะ? ต้องเป็น pringสีใช่ไหมคะ?

  1. น้อง Jay สามารถ print DS-160 Confirmation Number ในภายหลังได้ค่ะ แต่อาจจะเกิดกรณีที่ต้องการ Print Applcation ID แต่ print ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะไม่ได้ใช้ Application ID ในการยื่นเอกสารสัมภาษณ์ หลายคนที่ต้องการ print ออกมาเพื่อทบทวนว่าได้กรอกอะไรไปบ้างเท่านั้นเองค่ะ น้อง Jay สามารถ print ขาว-ดำได้ค่ะ

 95. ขอโทษนะคะ มีปัญหาด่วนมาก
  คือวันพรุ่งนี้นัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตไว้ตอน 7 โมงเช้า
  เตรียมทุกอย่างเรียบร้อย….แต่ลืมจ่ายตังค์ที่ไปรษณีย์ค่ะ!!!!
  (ที่สุวรรณภูมิมีเปิด 24 ชม แต่บ้านหนูอยู่ห่างจากสนามบินมากค่ะ เลยไปจ่ายตอนดึกไม่ได้)

  ไม่ทราบว่าทางสถานทูตจะอนุโลมให้จ่ายที่นั่นได้มั้ยคะ จะเปลี่ยนวันนัดก็ไม่ทันแล้ว
  หรือสามารถไปจ่ายที่ไปรษณีย์ตอนสายๆแล้วเอาใบเสร็จตามมาให้ได้คะ?? หนูกังวลมาก

  ขอบพระคุณพี่ๆมากค่ะ

  1. น้อง Dao Sirada คะ น้องคงต้องไปจ่ายไปรษณ๊ย์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสินธรเป็นชื่ออาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานทูตอเมริกา น้องจะเห็นมีธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งอยู่ด้านหน้านะคะ แต่ไปรษณ๊ย์สาขานั้นไม่ได้เปิดเช้า ซึ่งปัญหานี้คงจะทำให้น้องไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ตรงตามเวลาเจ็ดโมงที่ได้นัดเอาไว้ ตอนที่น้องตรวจเอกสารกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าประตูสถานทูตไป น้องคงต้องขอเจ้าหน้าที่ไปจ่ายเงินโดยเดินข้ามสะพานลอยไป(ถ้าเจ้าหน้าที่ยังผ่อนผันให้อยู่ไม่ถือเอาเรื่องการลืมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์นี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะ) แต่น้องจะขอเข้าไปจ่ายที่ไปรษณีย์ในสถานทูตไม่ได้เพราะไปรษณีย์ในสถานทูตมีหน้าที่เพียงรับชำระเงิน 75 บาทค่าซองจดหมายส่งหนังสือเดินทางกลับเท่านั้นค่ะ

 96. พี่ค่ะตอนนี้หนูเครียดมากเลย หนูกรอกแบบสัมภาษDS160 ผ่านเรียบร้อยหมดแล้ว แต่พอเข้ามากรอกใบนัดเวลาดันใสเลขหนังสือเดินทางเกินไป สมสุดคือ T121122 แต่ใส่เป็น T1221122 และกดบันทึกพอมาอ่านทวนดูรู้ว่าผิด เลยหยุดกรอกและไม่ได้กรอกให้เสร็จ อยากทราบว่าจะแก้ได้อย่างไรไหมหรือต้องซื้อpinมากรอกสัมภาษใหม่ดีค่ะ

  1. น้อง Waraporn Ice คะ
   1. แนะนำให้น้องลองเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นัดวันสัมภาษณ์ดูอีกครั้ง เพราะน้องยังไม่ได้จองวันนัดสัมภาษณ์ เมื่อถึงหน้าที่ต้องกรอกหมายเลขหนังสือเดินทางให้กรอกหมายเลขที่ถูกต้องอีกที และถ้าคลิกหน้าถัดไป ฟอร์มนัดวันสัมภาษณ์จะให้น้องตรวจทานสิ่งที่กรอกไปอีกครั้ง หากพบที่ผิด โปรแกรมจะให้เรากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดได้ค่ะ เมื่อกรอกไปถึงหน้าที่มีปฏิทินให้เลือกวันนัดสัมภาษณ์และน้องตัดสินใจเลือกวันและเวลาพร้อม confirm ไปแล้ว น้องจะกลับไปแก้ไขอะไรอีกไม่ได้ ดังนั้น เวลาน้องกรอกข้อความขอให้น้องมีสมาธิดีๆ ตอนนัดไม่ต้องเร่งทำ เพราะไม่ได้มีเวลามาเป็นตัวเร่งในการกรอกเหมือนกรอกฟอร์ม DS-160 พี่แนะนำนิดเดียวว่า ถ้าน้องเป็นกังวลระหว่างการกรอกหรือเป็นคนตื่นเต้นง่าย อย่าทำอะไรอย่างอื่นไปในเวลาเดียวกักับที่กรอกฟอร์มวีว่าหรือฟอร์มนัดวันสัมภาษณ์ เช่น การพูดโทรศัพท์ค่ะ เพราะบางครั้งเราอาจลืมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าได้ว่า ทำไปถึงไหนนะคะ
   2. หากน้องแก้ไขหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ได้ ให้เขียนอีเมล์ไปแจ้งไว้ที่ [email protected] พร้อม print email ฉบับนั้นออกมาด้วยเพื่อเอาไปในวันสัมภาษณ์ว่า พอน้องทราบว่าน้องกรอกหมายเลขหนังสือเดืนทาง น้องรีบอีเมล์แจ้งสถานทูต และน้องได้ print หลักฐานออกมาด้วยค่ะ และอย่าลืมดูในอีเมล์น้องด้วยนะคะว่า visasbkk ตอบอีเมล์น้องกลับมาด้วยหรือเปล่าค่ะ

 97. อยากสอบถามคุณ govisa ว่า ถ้ายอดเงินในบัญชีเหลือประมาน 5000 บาท จะมีผลต่อการพิจารณาออกวีซ่าหรือไม่ แต่ว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีมีเกิน 1 แสนบาท 6 เดือนย้อนหลัง

  1. น้อง mameoww tomato คะ โดยปกติจดหมายรับรองฐานะการเงินที่ออกจากธนาคารเพื่อรับรองบัญชีเงินฝากในการยื่นขอวีซ่าไปอเมริกามักจะแสดงยอดเงินหรือตัวเลขสุดท้ายที่มีอยู่ในบัญชีธนาคารแห่งนั้น ส่วนกงสุลท่านพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้ยื่นขอวีซ่าได้วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่น้องใช้ยื่นค้ำประกันค่ะ ถ้าน้องยื่นเงินในบัญชีน้อยแต่บอกว่าไปเที่ยว 10 วัน ตัวเลขในยอดบัญชีเงินฝากมีน้อยไม่น่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายภายใน 10 วัน จะส่งผลให้การขอว๊ซ่าออกมาในทางลบคือถูกปฏิเสธไม่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเที่ยวได้ค่ะ

   1. ขอบคุนคุนพี่govisa มากๆ คะ ที่มาช่วยตอบให้หนู
    หนูถอนเงินจากบัญชีนั้นไปใส่อีกบัญชีนึง ก็เลยเหลือ5000บาท
    หนู​อาจ​ต้องใช้2บัญชี​ยื่น

    1. น้อง suttipak คะ ทั้งสองบัญชีน่าจะมีสักประมาณห้าแสนขึ้นไปจะดูมีหลักประกันที่ดี่ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามสถานทูตสหรัฐฯไม่ได้มีกำหนดตัวเลขที่แน่นอนตายตัวว่าผู้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องมีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไร ขอให้มีครอบคลุมค่าใช้จ่าย เที่ยวกินและพักผ่อนในช่วงไม่กี่วันที่บอกว่าจะเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ และมีหลักฐานว่า มีงานทำที่เมืองไทย มีรายได้ที่แน่นอน เพื่อแสดงว่า เราจะกลับมาเมืองไทยหลังจากเที่ยวเสร็จค่ะ การที่น้องนำบุ๊คบัญชีเงินฝากไปแสดงทั้งสองเล่มก็ดีค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์จะได้ทราบว่าเงินถูกถอนออกจากบัญชีเล่มไหนไปใส่เล่มไหน เพื่อวัตถุประสงค์อะไร เป็นต้นค่ะ

 98. ขอบคุณมากครับผม พี่มีความรู้ดีมากครับ ผมจะไม่กัลวลแล้วครับเพราะยังไงวีซ่าสองประเภทนี้ก็ครอบคลุมเหมือขกันหมดครับ

  1. น้อง Chairut ได้วีซ่าแล้วเขียนมาเล่าประสบการณ์ให้อ่านกันบ้างนะคะ ขอบคุณน้องเช่นกันค่ะ

 99. สวัสดีครับ ผมมีเรื่องข้องใจว่า ผมเป็นลูกเรือใหม่ เพิ่งเทรนเสร็จกำลังจะเริ่มบินครั้งแรก มีจดหมายรับรองจากสายการบิน และสายการบินให้ไปขอวีซ่า ประเภท c1/d แต่ผมได้เลือกเป็น D ในใบสมัคร DS160 ซึ่งทั่งสองนี้ก็เป็นวีซ่าลูกเรือเหมือนกัน คำถามคือว่า วันนัดสัมภาษณ์ผมจะขอท่านกงสุลได้ไหมว่าขอเป็น c1/d แทน D … แอบกลุ้มใจนิดหน่อยครับ เพระผมกรอก DS160 ผิดเป็นครั้งที่สาม และ ครั้งนี้ก็ซื้อพินใหม่ และนัดวันสัมภาษณ์ใหม่ไปแล้วกับ code ds160 นี้

  1. น้อง Chairut คะ หากเป็นลูกเรือน้องเลือกประเภทของวีซ่าเป็น D ก็ถูกต้องแล้วค่ะ อ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_5005.html ซึ่งระบุไว้ว่า

   Crewmember (D) visas are nonimmigrant visas for persons working on board vessels (such as cruise liner or fishing ship) or international airlines in the United States; their employment is required for normal operation and services. You must intend to depart the United States on the same vessel or any other vessel within 29 days. If you travel to the United States to join the vessel you will work on, in addition to a crewmember (D) visa, you also need a transit (C-1) visa or a combination C-1/D visa.
   บุคคลที่จะขอวีซ่าประเภท D มีดังนีี้คือ
   1. Pilot or flight attendant on a commercial airplane
   2. Captain, engineer, or deckhand on a sea vessel
   3. Lifeguard, cook, waiter, beautician, or other service staff on a cruise ship
   4. Trainee on board a training vessel
   อนึ่งถ้าน้องเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพ เรื่องประเภทของวีซ่า http://bangkok.usembassy.gov/niv_visa_classification.html จะมีคำอธิบายประเภทวีซ่าที่รัฐบาลสหรัฐฯออกให้ มีคำว่า C-1/D เมื่อคลิกไปที่ C-1/D ก็จะได้กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_5005.html

   ” For information on bringing your domestic employee to the U.S. for U.S. citizens, please click here. For information on bringing your domestic employee to the U.S. for nonimmigrant foreign nationals, please click here.
   B-1/OCS: For crewmembers working on Outer Continental Shelf (B-1/OCS) and yachts (B-1)
   C-1: People transiting through the U.S.
   C-1/D: Crewmembers (Airlines and Ships)”

   ส่วน C หมายถึง transit visa http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_4383.html ส่วนการที่น้องจะได้วีซ่าประเภท C-1/D ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารที่น้องยื่นและการพิจารณาของกงสุลด้วยค่ะ หากไม่ได้ C-1/D แต่ถ้าน้องมีวีซ่าประเภท B ที่มีอายุนาน 10 ปีอยู่แล้ว ก็สามารถใช้แทน C ได้ค่ะ
   ” Transit (C) visas are nonimmigrant visas for persons traveling in immediate and continuous transit through the United States enroute to another country, with few exceptions.
   If you already have a valid visitor (B) visa, you may be able to use it to transit the United States.”

 100. สวัสดีค่ะ
  ตอนนี้ดิฉัน ได้ใบ confirm เรียบร้อย และจองวันสัมภาษณ์แล้วค่ะ แต่เมื่อเตรียมตัวสัมภาษณ์ ศึกษาข้อมูลมากขึ้น เลยเกิดคำถามที่ว่า ที่อยู่ที่ดิฉันใส่เข้าไปใน ds160 เป็นที่อยู่ที่อาศัย ณ ปัจจุบันจริง (อาศัยกับคุณน้า) ไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่คะ ตอนนี้ยิ่งหาข้อมูลสัมภาษณ์ยิ่งวิตกค่ะ

  1. น้อง Natcha คะ เวลาขอวีซ่าไม่ต้องแสดงทะเบียนบ้านให้กงสุลดูค่ะ ดังนั้น้องไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้มากไปนะคะ ถือว่าน้องพูดตามความเป็นความจริงแล้วว่าน้องพักอยู่บ้านคุณน้าค่ะ คนไทยหลายคนมักจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ แต่เวลาพักจริงๆพักอีกหลังหนึ่งค่ะ ดูตอนเลือกตั้งเป็นตัวอย่างว่า บางคนมีที่พักอยู่ในกรุงเทพ แต่ต้องกลับไปออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้งต่างจังหวัดก็มี ดังนั้นอย่าวิตกจนเกินไปค่ะ

   1. ขอบพระคุณมากค่ะ เบาใจขึ้นเยอะเลยค่ะ ถ้าสอบสัมภาษณ์วีซ่าเสร็จจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะ

    1. พี่จะคอยฟังผลวีซ่าของน้อง natcha นะคะ และจะรออ่านประสบการณ์วันสัมภาษณ์วีซ่าด้วยค่ะ โชคดีนะคะ 🙂

 101. ต่ออีกนิดนะค่ะ แต่ที่ แก้ไข DS-160 ไปแล้ว ก่อนหน้านี้ฉบับบแรกที่เสร็จก็ลงนัดวันสัมภาษณ์แล้วด้วยค่ะ พอจ่ายตังเสร็จ นั่งดูไปดูมา มีผิด จึงแก้ไขใหม่ Sumit ใหม่ จะมีผลกับตอนใส่หมายเลขตอนนัดวันไว้ไหมค่ะ เพราะในแบบนัดวันแก้ไขประวัติ ไม่ให้แก้เลขที่ DS-160 ที่กรอกใหม่นี่คะ เท่ากับ เราต้องถือฉบับใหม่ไปได้หรือค่ะ และเค้ามีข้อจำกัดไหมว่าแก้ได้กี่ฉบับ

  1. น้อง joy คะ เลือก DS-160 Confirmation Number หมายเลขที่น้องใช้จองวันนัดสัมภาษณ์ กับ DS-160 Confirmation Number หมายเลขสุดท้ายที่คิดว่าได้ทำการแก้ไขถูกต้องที่สุดแล้วค่ะ ดังนั้นน้องจะถือ DS-160 Confirmation Number เข้าไปในวันนัดสัมภาษณ์เพียง 2 หมายเลขเท่านั้นค่ะ ส่วนเรื่องอื่นอย่าไปกังวลมากค่ะ เตรียมเอกสารประกอบที่จะยื่นในวัสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยและดีที่สุดเท่าที่น้องจะเตรียมได้ ตั้งใจฟังคำถามให้เข้าใจก่อนตอบ คิดในใจเสมอว่า ต้องตอบคำถามเพื่อให้กงสุลท่านเข้าใจว่า ที่น้องจะเข้าไปอเมริกาครั้งนี้เข้าไปด้วยวัตถุประสงค์อะไร ฐานะทางการเงินของที่บ้านดีพอที่จะทำให้น้องสามารดำเนินชีวิตในอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปหางานทำ และเมื่อเสร็จภารกิจตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งท่านกงสุลไว้ เช่น ถ้าไปเรียนหนังสือ เมื่อเรียนสำเร็จแล้วก็ควรจะกลับประเทศไทย พี่คิดว่า ถ้าเรามีความจริงใจและเอกสารครบพร้อม การขอวีซ่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆค่ะ

 102. ขอถามหน่อยค่ะ ถ้าเราทำการแก้ไขแบบ DS-160 ให้ถูกต้อง แต่ (Submit) แล้วหลายฉบับคือใส่นามสกุล แม่ กับชื่อ สลับกันบ้าง ใส่เป็น B2 แทนที่จะเป็น B1/B2 อีก คือแก้ไปแก้มา ได้คนละ 3 ฉบับ แล้ว ทางสถานพูตเค้าจะว่าเรา และไม่ให้เราผ่านไหมค่ะ โอ๊ยกังวลใจจริงๆ ถ้าไปแล้วได้ไม่ได้ จะรีบมาบอกเล่าให้ทราบเลยค่ะ แต่ตอนนี้อยากรู้จังว่าเราทำผิดร้ายแรงไหม?

  1. น้อง joy คะ การกรอกเอกสารผิดไม่น่าจะใช่ปัญหาที่ถูกปฏิเสธค่ะ แต่อาจจะถูกมองว่า ขาดสมาธิและความตั้งใจในการกรอกให้เรียบร้อยค่ะ การถูกปฏิเสธวีซ่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ไม่สามารถแสดงแผนการเดินทางหรือวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาได้อย่างชัดเจน กับฐานะทางการเงินของน้องเองหากขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือของผู้ปกครองหากขอวีซ่านักเรียนไม่สามารถทำให้กงสุลท่านเชื่อมั่นได้ว่า น้องจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในอเมริกาได้โดยไม่มีปัญหา ทั้งนี้เพราะค่าครองชีพในอเมริกาแพงกว่าเมืองไทยมากค่ะ 1 ดอลลาร์ตอนนี้ประมาณ 32 บาทเศษแล้วค่ะ

   พี่ขอขอบคุณน้อง joy ล่วงหน้าที่จะกรุณาอนุเคราะห์เขียนมาเล่าเรื่องราวในวันที่ไปสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเข้ามาอ่านค่ะ พี่ขอให้ความตั้งใจดีของน้องส่งผลให้น้องโชคดีสอบสัมภาษณ์วีซ่าผ่านนะคะ

 103. สวัสดีค่ะคุณ govisa
  ดิฉันมี 2 คำถามค่ะ
  1.คือตอนนี้ดิฉันมีปัญหาเรื่องการกรอก ds 160 ค่ะ คือว่า เมื่อดิฉันออกจากระบบแล้ว และจะเข้าไปใหม่ ดิฉันเข้าไปไม่ได้ค่ะ ซึ่งดิฉันก็มั่นใจแล้วว่ารหัสที่ใส่เข้าไปนั้นถูกต้องแล้ว ไม่ทราบว่า ดิฉันกรอก ds 160 ใหม่ทั้งหมดเลยได้หรือไม่คะ
  2. คำถามญาติที่อยู่ในสหรัฐ ดิฉันมีจริงค่ะ แต่ดิฉันไม่ได้ไปพักที่นั่น และก็ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วด้วย ไม่ทราบว่าควรจะใส่ชื่อญาติคนนั้นดีหรือไม่คะ

  ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
  Natcha

  1. น้อง Natcha คะ
   1. กรอกฟอร์ม Ds-160 ใหม่ได้ค่ะและเมื่อกรอกเสร็จแล้ว submit ไป หลังจากนั้น print DS-160 Confirmation Number ออกมาเพื่อนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์ ส่วน DS-160 Application น้องจะ Print ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากกรอกเสณ็จ บางคน print ออกมาเพื่อทบทวนก่อนไปสัมภาษณ์ว่า ตัวเองกรอกอะไรไปบ้าง แต่ไม่ต้องยื่น DS-160 Application ให้สถานทูตค่ะ
   2. ถ้าไม่ใช่ญาติสนิท และถ้าคนละนามสกุลกัน ไม่เคยติดต่อกันมานานแล้ว จะไม่ใส่ชื่อก็ได้ค่ะ

 104. ใบแบบ DS-160 ไม่ถามถึงประวัติงาน และประวัติการศึกษา(เฉพาะของดิฉัน) แต่ Submit ส่ง และนัดวันสัมภาษณ์ วันที่ 17 กย 56 นี้แล้ว จ่ายค่าสมัครแล้วด้วย และมีคนเดินทางร่วมกัน อีก 2 คน ดิฉันกรอกให้เรียบร้อยแล้วด้วย
  จึงขอรบกวนถามว่า ต้องกรอกใบ DS-160 ใหม่ไหมค่ะตรงที่เราไม่ได้กรอกประวัติงาน และประวัติการศึกษา ต้องทำอย่างงัยต่อดีค่ะ เครียดมากเลยค่ะ ขอไปเที่ยวครั้งแรก พาพ่อ กับแฟนไปเยี่ยมพี่สาวที่นู้น

  1. น้อง Joy คะ ถ้าน้องได้อ่านคำถามของคนอื่นๆที่มีเข้ามาถามพี่ในลักษณะคำถามเดียวกับที่น้องถามพี่มาจะเห็นได้ว่า มีคนกลุ่มหนึ่งพอสมควรที่เป็นเพื่อนน้องคือ กรอก Ds-160 ไปแล้วแต่ไม่ได้กรอกประวัติการทำงานบ้างหรือไม่ได้กรอกประวัติการศึกษาบ้าง อาจเป็นไปได้ว่า ตรงส่วนที่ถามว่าเวลานี้ทำอะไร ถ้าน้องไม่ได้ใส่ว่า น้องทำงานประเภทใด ก็จะไม่มีรายละเอียดในการทำงานให้กรอกค่ะ ที่จริงน้อง joy ไม่ต้องกังวลอะไรมาก เพราะถือว่าน้องกรอกฟอร์ม DS-160 ตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบขั้นตอนการกรอก หากถูกสัมภาษณ์ว่า เวลานี้น้องทำอะไรอยู่ และน้องนำจดหมายรับรองการทำงานเข้าไปแสดงด้วยก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรค่ะ แต่ถ้าน้อง joy ยังเป็นกังวลอยู่อีก กว่าจะถึงวันที่ 17 กันยายน อีกเกือบเดือนน้องอาจจะไม่สบายได้ค่ะ ถ้าอยากสบายใจด้วยการทดลองกรอกใหม่อีกครั้งก็ได้ค่ะ เผื่อจะเจอคำถามเรื่องเกี่ยวกับการทำงานค่ะ น้องอย่าลืมนำ DS-160 Confirmation Number ทั้งหมายเลขเก่าที่ใช้นัดวันสัมภาษณ์ไปแล้วกับหมายเลขใหม่ที่พยายามจะกรอกให้ครบสมบูรณ์อีกครั้งไปด้วยนะคะ โชคดีนะคะน้อง joy ทำใจให้สบายนะคะ

 105. สวัสดีคุณ govisa

  หนูเคยไป work and travel และ เคยได้หมายเลข social security number ปี 2007
  อยากทราบว่า ในการกรอก DS-160 ที่มีให้กรอก จำเป็นต้องกรอกลงไปด้วยไหม
  ถ้าไม่กรอกจะมีผลกระทบอะไรไหม กลัวว่าเจ้าหน้าทีจะเช็คแล้วเจอว่าเคยไปแล้วทำไมถึงไม่มีเลข SSN พอดีว่ามันนานมาแล้วหนูหาเลข SSN ไม่เจอ

  1. น้อง mameoww คะ แจ้งไปได้ค่ะว่า เคยมี Social Security Number แต่ถ้าฟอร์ม Ds-160 ถามถึงหมายเลขและหาไม่พบหรือทำหายไปแล้วก็ตอบไปได้ว่าไม่ทราบค่ะ

 106. สวัสดีค่ะพี่ govisa
  วันนี้น้องได้รับหนังสือเดินทางกลับมาแล้วค่ะ วีซ่าได้คนละ 10 ปี รวมถึงหลานของน้องที่อายุ 12 ด้วยค่ะ ดีใจมากค่ะ (สถานฑูตส่งหนังสือรับรองบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น จดหมายรับรองงานและจดหมายแนะนำตัวของผู้ออกค่าใช้จ่ายคืนกลับมาในซองด้วยค่ะ)
  ขอบคุณพี่ govisa มากค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆ ตั้งแต่การเริ่มกรอก ds 160 การนัดสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ และการเตรียมเข้าเมือง หากไม่มีคำแนะนำต่างๆ น้องคงไม่ได้วีซ่าแน่ค่ะ
  ปัญหาที่เจอและขอบอกต่อเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น คือ สถานฑูตไม่ให้พกโทรศัพท์มือถือเข้าไปฝากหลายเครื่อง รับฝากแค่คนละเครื่อง / ไอพอด ไอแพด คอม เป้ ไม่ให้เอาเข้าเลยและไม่รับฝาก ต้องหาฝากเอาเองหน้าสถานฑูต ใครไม่มีญาติไปรอหน้าสถานฑูตจะลำบากมาก ต้องหาคนรับฝากหรือต้องหาที่เก็บ และจะวางไว้หน้าสถานฑูตขอวีซ่าเสร็จแล้วค่อยออกมาเอาก็ไม่ได้ จะเสียเวลาในการหาวิธีฝากหรือต้องเดินไปเก็บที่รถ

  1. ขอบคุณน้องมากค่ะ ถ้าน้องติดตามเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการขอวีซ่าชั่วคราว จะสังเกตเห็นได้ว่า มักจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หลังจากการใช้ระเบียบเดิมไปพักหนึ่งค่ะ พี่เห็นข่าวดังกล่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางฉบับ จึงไม่ได้โพสต์ข้อความซ้ำ

   อย่างไรก็ตามพี่ขอขอบคุณน้องมากๆค่ะที่แจ้งเรื่องเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆที่สามารถนำเข้าไปในสถานทูตได้ค่ะ http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

   พี่ดีใจด้วยที่น้องได้รับวีซ่านาน 10 ปีค่ะ และขอบคุณที่เห็นว่าคำแนะนำที่พี่ให้มีประโยชน์ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของการเขียนบล็อกของพี่ที่อยากช่วยคนที่ที่ต้องการอยากทำอะไรด้วยตนเอง เช่น กรอกฟอร์มวีซ่า สมัครเรียนต่อต่างประเทศ และอื่นๆ มีมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับรู้ข้อมูล และพอช่วยเหลือตนเองได้ค่ะ พี่อยากให้เราเคารพและให้เกียรติประเทศอื่นด้วยการไม่อยากเข้าไปอยู่ประเทศอื่นแบบผิดวัตถุประสงค์ที่ขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ เพราะจะทำให้คนชาติเดียวกันถูกมองภาพไม่ดีด้วยค่ะ ขอให้น้องและหลานเที่ยวอเมริกาให้สนุกนะคะ 🙂

 107. ขอโทษค่ะน้องพิมพ์ผิดข้อ 1 ถ้าพ่อทิ้งงานไปไม่ได้ ลูกเดินทางกับญาติ 3 คนได้ม๊ย ต้องทำเอกสารอะไรติดตัวไปมั๊ย

  1. น้องคะ พี่ตอบคำถามไปแล้วว่า ให้คุณพ่อของเด็กเขียนจดหมายว่า เด็กจะเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก ส่วนตัวคุณพ่อเผอิญติดงานเดินทางไม่ได้ค่ะ และเด็กจะต้องเดินทางกลับเมืองไทยวันไหน เพื่อกลับมาให้ทันเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียนในเมืองไทยก็ดีค่ะ

 108. สวัสดีค่ะพี่ govisa
  น้องไปสัมภาษณ์มาแล้วทั้งครอบครัว 5 คน น้องแจ้งว่าจะไปกับทัวร์พร้อมทั้งยื่นโปรแกรมทัวร์ที่เตรียมไปให้กับท่านกงศุล เอกสารท่านไม่ได้เก็บอะไรมาก มีแค่โปรแกรมทัวร์ หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ จดหมายรับรองงานของคนที่ทำงาน จดหมายแนะนำตนเองว่าเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวอีกแห่งหนึ่งพร้อมระบุว่ารับรองรายจ่ายให้ทุกคนและยืนยันว่าจะกลับไทย แสดงใบอนุญาติโรงงานให้ดูแต่ไม่เก็บสำเนา Statement ใบรับรองธนาคาร สมุดบัญชีไม่ดูเลย ทั้งช่องด้านนอกและด้านในไม่ทราบว่าเพราะอะไร
  ถามว่าจะไปไหน ไปเมื่อไหร่ ไปกี่วัน สัมพันธ์กันอย่างไรในครอบครัว
  มีญาติอยู่ที่นั่นมัีย : มี เป็นลูกอา ส่วนชื่อที่อ้างเป็นผู้ติดต่อนั้นเป็นแฟนลูกอา เพราะลูกอาอาจจะไม่ค่อยอยู่เลยไม่สะดวก ให้ติดต่อแฟนเค้าสะดวกกว่า
  จะไปหาเค้ามั๊ย : ไป เพราะเค้าอยู่ที่นั่น ใกล้กับที่เราจะไป
  ท่านกงศุลก็ให้ใบสีฟ้ากลับ 5 ใบ ไปซื้อซองไปรษณย์
  แสดงว่าได้วีซ่าใช่มั๊ยค่ะ แต่จะได้นานเท่าไหร่ ต้องดูตอนได้พาสปอร์ตกลับมารึป่าวค่ะ
  น้องขอบคุณพี่ govisa มากค่ะที่ให้คำแนะนำในการตอบคำถาม
  น้องมีข้อสงสัยเพิ่มเติมค่ะ ถ้าน้องได้วีซ่าแล้ว
  1. พ่อของลูก (อายุ 12 ปี มารดาเสียชีวิต) ที่เป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ทุกคน เกิดทิ้งงานไปด้วยกันไปได้ ลูกเดินทางกับญาติคนอื่นอีก 3 คนได้มั๊ย และต้องมีเอกสารใดติดตัวน้องไปด้วยมั๊ย
  2. อา (น้องชายแม่) มีกรีนการ์ด แต่ปัจจุบันกลับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เดือนเมษายน คิดว่าจะอยู่เป็นปี แต่พอทราบว่าได้วีซ่ากัน จึงคิดว่าเค้าจะบินไปด้วยและจะพาเที่ยวเอง ส่วนขากลับเค้าจะไม่กลับพร้อมกัน เพราะอีกสองเดือนเพื่อนอาจะไปเที่ยวอีกเค้าจะรอพาเพื่อนเที่ยว
  น้องให้อาพาไปโดยไม่ไปกับทัวร์แล้วได้มั๊ยค่ะ แล้วถ้าไปจะมีปัญหาตอนเข้าเมืองมั๊ยค่ะ ต้องเตรียมตอบคำถามอย่างไรบ้างค่ะ
  ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ

  1. น้องคะถ้าได้ใบสีฟ้ามาแปลว่าได้วีซ่าแต่จะได้นานกี่ปี รอดูผลจากในหนังสือเดินทางที่จะส่งกลับมาค่ะ ถ้าเป็นของผู้ใหญ่อาจจะได้วีซ่านาน 10 ปี ถ้าเป็นของเด็กบอกพี่มาดัวยนะคะว่า ได้กันคนละกี่ปีค่ะ ส่วนคำถามที่ถามมานะคะ
   1. ขอให้คุณพ่อของเด็กเขียนจดหมายภาษาอังกฤษขึ้นมาหนึ่งฉบับระบุว่า อนุญาตให้เด็กชื่อ…. เดินทางไปกับผู้ใหญ่ชื่อ……. ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น เช่นเป็นคุณอาของเด็กเป็นต้น เด็กจะไปพักกับคุณอาชื่อนี้และจะท่องเที่ยวในอเมริกานานกี่วัน โดยอาจจะเสริมไปด้วยก็ได้ว่า ตอนนี้ที่เมืองไทยปิดเทอมหรือเพราะอะไร(ตรงนี้พี่ไม่ทราบเหตุผลของน้องค่ะ)
   2.ไม่ไปเที่ยวกับทัวร์ ไปเที่ยวกับคุณอาก็ได้ค่ะ ตอนตอบคำถามที่อิมมิเกรชั่น น้องก็ตอบเหมือนตอบท่านงสุลก็ได้ค่ะว่า จะไปพักกับลูกของคุณอาเพื่อให้ลูกของคุณอาพาเที่ยว ถ้ามีรายละเอียดตั๋วเครื่องบินตอนกลับเข้าประเทศไทย ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูด้วยก็ได้ค่ะ จะได้เป็นหลักฐานประกอบว่า คณะของน้องจะกลับเมืองไทยวันที่เท่าไรค่ะ
   อนึ่ง คุณอาคนที่มีกรีนการ์ดเดินทางเข้าประเทศวันเดียวกับน้องอาจจะไม่ได้ตรวจหนังสือเดินทางจุดเดียวกับน้อง เหตุผลคือตรงจุดตรวจคนเข้าเมืองตามปกติแล้วผู้ที่มีกรีนการ์ดจะเข้าไปสัมภาษณ์ตรงช่อง US Citizen แต่ถ้าผู้เข้าประเทศเป็นคนต่างชาติจะตรวจเอกสารตรงช่อง Non-US Citizen แต่ในนกฎก็อาจมีข้อยกเว้นได้เป็นบางกรณี เช่น ลูกที่เดินทางไปกับผู้ปกครองที่มีกรีนการ์ดก็อาจจะได้รับการอนุญาตให้ตรวจเอกสารที่ช่องเดียวกับผู้ปกครองที่มีกรีนการ์ดได้ แล้วแต่การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่อเมริกันตรงบริเวณตรวจหนังสือเดินทางค่ะ ดังนั้น ในกรณีของน้องถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตรวจหนังสือเดินทางช่องเดียวกับคุณอาที่ได้รับกรีนการ์ดแล้ว ขออย่าตกใจ เพราะถ้าน้องเป็นคนกรอกฟอร์มวีซ่าให้กับทุกคน ภาษาอังกฤษของน้องคงใช้ได้ดีพอสมควร น้องน่าจะช่วยคนเหลือคนในกลุ่มที่เดินทางพร้อมน้องได้ในการตอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯค่ะ

 109. ปณิตา

  รบกวนถามอีกครั้งคะ
  – ดิฉันกรอกข้อมูลของตัวเอง และของสามี จึงพบความแตกต่างตรง work/education (จำไม่ได้แน่นอนคะ) คือของเรามีแค่ งานปัจจุบัน แต่ของสามี มีข้อมูล previous งานเดิม/สถาบันการศึกษาใน5 ปีที่ผ่านมา และ additional ใน5 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมา.
  แต่เราไม่มี มีแต่ present อย่างเดียว เราจึงเปิดฟอร์มของเรา เทียบกับของสามี ก็ติ้ก กรอกเหมือนกันหมด
  จึงไม่แน่ใจว่าของคนอื่นเป็นอย่างไรบ้าง หรือเราทำผิดตรงไหนไป แต่ข้อมูลก่อนหน้านั้น เหมือนกันหมดเลยคะ มีแต่ตรง work ที่ไม่เหมือนกันคะ

  1. น้องปณิตาคะ คำถามของผู้กรอกฟอร์ม DS-160 อาจจะมีไม่เหมืิอนกันบ้าง เช่น บางคนอาจจะได้คำถามให้ยืนยัน reference ที่เมืองไทย หรือบางท่านให้บอกชื่อประเทศที่เคยเดินทางไปเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา หรือให้บอกชื่อสถานศึกษาเก่า แต่บางท่านก็ไม่พบคำถามเหล่านั้นเลยก็มีค่ะ เมื่อเรากรอกเสร็จสมบูรณ์ ถือว่าเราได้ทำตามขั้นตอนของการกรอกฟอ์มวีซ่า DS-160 เรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะไม่บอกให้น้องต้องกรอกใหม่ค่ะ

 110. มีเรื่องรบกวนถามค่ะ คือว่าจะไปเรียนภาษาที่อเมริกาโดยพักอยู่กับญาติห่างๆ แต่จะแจ้งว่าไม่มีคนรู้จักหรือญาติอยู่ที่นั่น แล้วอย่างงี้ควรกรอกที่อยู่ในDS-160เป็นที่พักอพาร์ทเมนต์ซักแห่งหนึ่งไปเลยหรือควรกรอกที่อยู่มหาลัยไปดีคะ แต่มันติดอยู่ที่ว่ามหาลัยที่จะไปเรียนไม่มีที่พักจัดให้สำหรับนักเรียนนี่สิ เลยไม่รู้ว่าควรกรอกยังไงและถ้าถูกถามควรให้เหตุผลว่ายังไงดีคะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง aern คะ
   1. น้องสามารถใส่ที่อยู่ของญาติห่างๆได้ค่ะ ถ้าญาติห่างๆคนนั้นไม่เคยทำผิดกฎหมายอะไร ก็ไม่น่าต้องกังวลเกินไปค่ะ การไปอยู่ในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเลย คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นห่วงและฝากให้ลูกอยู่ใกล้หูใกล้ตาคนรู้จักก่อน และเมื่ออยู่ไปได้สักเดือนสองเดือนค่อยขยับขยายหาที่พักใหม่ได้ค่ะ ดังนั้นน้องคงพอจะอนุมานได้แล้วนะคะว่า หากจะใช้ที่อยู่ของญาติห่างๆควรเตรียมตัวตอบคำถามอย่างไรเมื่อถูกถามค่ะ หรือ
   2. น้องอาจจะใส่เป็น care of หรือ อ้างถึงในภาษาไทยว่า เป็นชื่อและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยได้ โดยปกติหน่วยงาน Housing Office ของแต่ละสถานศึกษาจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นักเรียนต่างชาติในเรื่องเกี่ยวกับการหาที่พักอยู่แล้วค่ะ แล้วแต่น้องจะตัดสินใจนะคะ

 111. พรรณภา

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำอีกครั้งค่ะ… เมื่อวานไปหาหมอมาแล้วปรากฎหมอบอกไม่เป็นไรมาก แต่กลัวเราจะมีปัญหาหูอื้อเวลาเครื่องลงค่ะก็เลยให้ยามาทาน พร้อมทั้งแนะนำว่าหากปวดหู หรือ หูอื้อ (อาจจะเกิดได้เพราะเราเพิ่งหายจากหวัด) ควรจะทำยังไงค่ะ

  1. ถ้าน้องพรรณภาหูอื้อเวลานั่งเครื่องบินเท่าที่ทราบกันก็คือ เคี้ยวหมากฝรั่ง แต่ถ้าเป็นนานและยังเป็นอยู่อีกเมื่อถึงอเมริกาแล้ว ให้ทานยาตามที่คุณหมอสั่งและปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอค่ะ พี่ต้องขอโทษที่พี่ไม่ใช่แพทย์ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการที่ควรจะเป็นได้ค่ะ น้องลอง search เว็บไซต์โรงพยาบาลหรือคลินิกทางการแพทย์ที่มีบทความเสริมความรู้ให้ประชาชนดูนะคะ พี่อ่านพบเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ ข้อมูลดูมีประโยชน์ดีค่ะ http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/

   เคยมีคนเล่าเรื่องอาการได้ยินเสียงแว่วในหู คนที่เล่าเรื่องนี้มีประกันสุขภาพแต่ประกันไม่ได้ครอบคลุมทุกโรค ต้องอ่านกรมธรรม์ให้ดีๆค่ะ โรคเสียงแว่วในหูของท่านผู้นี้ไม่ได้อยู่ในรายการของกรมธรรม์ประกันสุขภาพของท่านผู้นี้ ท่านผู้นี้จึงพยายามหาข้อมูลที่จะไปรักษาตนเองในโรงพยาบาลที่มีราคาไม่แพงนัก จึงเลือกโรงพยาบาลของผู้มีรายได้น้อยในเมืองที่ตนอยู่ในสหรัฐฯเป็นที่รักษา ค่ารักษาครั้งเดียวคือ 125 US$ ถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอาจจะต้องมีค่าทำการจองวันนัดและค่ารักษาพยาบาล รวมแล้วน่าจะมากกว่า 125 US$ นั่นคือสิ่งที่พี่เตือนน้องให้ไปรักษาสุขภาพก่อนเดินทางค่ะ ขอให้เดินทางปลอดภัยและหายป่วยทันวันจันทร์ค่ะ

 112. พรรณภา

  ขอสอบถามนอกเหนือจากการขอวีซ่าหน่อยนะค่ะ พอดีตัวเองเป็นหวัดมีน้ำมูกนิดหน่อย แต่ไม่มีไข้ จะบินไปอเมริกาวันที่ 8 กรกฎาคม นี้ จะได้มั๊ยค่ะ หรือว่าเราต้องไปหาหมอให้ฉีดยาให้หายก่อนแล้วค่อยบิน หรือสามารถบินไปได้เลยค่ะพี่ Govisa…. ตอนนี้กังวลกลัวเค้าจะไม่ให้ผ่านตอนตรวจค่ะ

  1. น้องพรรณภาคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินว่ามีข่าวเรื่องไข้หวัดใหญ่ทำนองซาร์ระบาด ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเดินทางค่ะ น้องอาจจะเตรียมผ้าปิดปากปิดจมูกไปด้วย เพราะคนที่นั่งใกล้ๆกับน้องในเครื่องบินน่าจะรู้สึกอึดอัดว่า น้องจะแพร่เชื้อหวัดให้เขาหรือเปล่าค่ะ เพราะที่นั่งในเครื่องบินถ้าเป็นชั้นประหยัดจะไม่กว้างขวางเหมือนกับที่นั่งในชั้นนักธุรกิจ ความน่าจะเป็นไปในการแพร่เชื้อโรคน่าจะมีสูงอยู่ค่ะ พี่คิดว่าวันศุกร์นี้หรือหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้น้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอฉีดดยารักษาให้ทุเลาดีกว่าค่ะ อีกประการหนึ่งการไปเจ็บป่วยที่อเมริกา จะไปหาหมอรักษา หมอมักจะไม่จ่ายยา แต่จะให้แนะนำให้เรานอนพักผ่อนมากๆ ทำร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ำเยอะๆ เดี๋ยวก็หาย และก็จะคิดค่าปรึกษาหมอโดยประมาณถ้าเป็นนักเรียนมีประกันสุขภาพ จะอยู่ที่ราคาประมาณ 25 US$ เป็นอย่างต่ำค่ะ ถ้าไม่มีประกันสุขภาพ พี่ไม่ทราบราคาว่าจะอยู่เท่าไร อย่าป่วยได้ดีที่สุดค่ะ รักษาตัวให้หายเร็วๆก่อนหน้าเดินทางวันจันทร์นี้นะคะ ขอให้เดินทางโดยราบรื่นค่ะ จะได้เที่ยวให้สนุกค่ะ

 113. พี่ govisa ค่ะ
  ถ้าเราจะสมัครวีซ่าเป็นกลุ่ม4คน เราต้องกรอกแบบฟอร์ม DS160 ของใครของมันรวมเป็น 4ชุด หรือสามารถกรอกได้แค่ชุดเดียวแต่ใส่ชื่อ 4 คน แล้วตอนสัมภาษณ์ เราขอเข้าสัมภาษณ์พร้อมกัน 4 คนได้รึเปล่าค่ะ ถ้าเข้าได้พร้อมกัน บอกเจ้าหน้าที่่ที่สัมภาษณ์ขั้นต้น หรือท่านกงศุลค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Si คะ น้องเข้าใจถูกแล้วค่ะว่า ทั้ง 4 คนต้องกรอก DS-160 ของแต่ละคน

   ในการกรอก DS-160 จะมีให้คลิกตอนสุดท้ายหลังจาก submit ไปแล้วว่า จะกรอก DS-160 ของคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพิ่มอีกไหม ถ้าไม่มีก็ exit ออกไปได้ค่ะ ถ้ามีก็กรอกต่อไปได้เลย ข้อดีของการ generate family คือ บางทีเราอาจจะเบื่อการกรอกอะไรที่ซ้ำซาก เช่น ทั้ง 4 คนจะมีที่พักที่เมืองไทยเป็นืี่อยู่เดียวกัน พูดง่ายๆก็คือ ใช้ permanent address เหมือนกัน น้องก็ไม่ต้องกรอกข้อความเดิมอีก เพราะโปรแกรมที่ให้กรอก DS-160 จะขึ้นข้อความที่เแป็นที่อยู่ที่เคยกรอกไปแล่วครั้งแรกมาให้เลยค่ะ หรือถ้าจะไปพักที่ิอเมริกาเป็นโรงแรมชื่อเดียวกันก็อาจจะมีขึ้นที่อยู่ให้เหมือนกันค่ะ ถ้าเราไม่ต้องการใช้วิธีการนี้จะลองลบที่อยู่ที่ขึ้นมาเอง แล้วกรอกใหม่ได้ไหม ทำได้ค่ะน้องกรอกที่อยู่ใหม้ไปได้ค่ะ ถ้าน้องไม่ต้องการใช้วิธีการ generate family ก็ไม่มีปัญหา เพราะจะเข้าไปที่หน้าเริ่มต้นกรอก DS-160 ใหม่ น้อง Si ก็เริ่มดำเนินการกรอกของแต่ละคนไป ชอบแบบไหนก็เลือกเอาหนึ่งอย่างค่ะ

   ส่วนพินที่ใช้นัดวันสัมภาษณ์ใช้พินนัดอันเดียวกันได้ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้ง 4 เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถานทูตตั้งกฎเกณฑ์ไว้ค่ะ

 114. เพื่อนของน้องเปลี่่ยนชื่อตอนเรียนมหาวิทยาลัย ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง เค้าต้องนำไปแปลและรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมกงสุลหรือไม่ค่ะ
  หากที่บ้านเค้าทำกิจการส่วนตัว ไม่ได้จะทะเบียนนิติบุคคล ไม่มีทะเบียนการค้า มีแต่ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน เค้าสามารถยื่นใบอนุญาติเป็นหลักฐานการงานของพ่อได้หรือไม่ และต้องนำใบอนุญาติไปแปลและรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมกงสุลหรือไม่ค่ะ
  ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ

  1. น้อง nong คะ
   1. ถ้าเปลี่ยนชื่อตอนโตแล้ว ควรจะนำหนังสือการเปลี่ยนชื่อไปแปลและรับรองให้เรียบร้อยค่ะ
   2. ไม่มีทะเบียนการค้าไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าเพื่อนของน้องจะนำใบอนุญาตประกอบประกอบกิจการโรงงานไปแสดงแทนค่ะ และไม่ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปแปลค่ะ

 115. รบกวนสอบถามนะ อ่านมาในกลูเกิลแล้วมีหลายคำตอบมากเลยคะ
  1. ดิฉันกับสามี(คนไทย) จดทะเบียนสมรสกัน แต่ชื่ออยู่คนละทะเบียนบ้าน ต้องใช้คนละpinใช่มั้ยคะ
  2. พอดีสามีทำงานสายการบิน ได้ตั๋วสแตนบาย ตามที่เราระบุในds-160 เดินทาง 10/10/2013 เราสามารถไปก่อนหรือหลังได้มั้ยคะ ( เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไฮท์หรือเปล่า เสี่ยงกับการสแตนบายมากคะ )
  3. ถ้าคาดว่าจะไป 10/10/2013 เราควรนัดวันสัมภาษณ์ช่วงไหนดีคะ

  ขอบคุณมากคะ

  1. น้อง panita คะ
   1. ถ้าจะทำให้ถูกต้องตาม powerpont ที่อยู่ในรูป file pdf.ของสถานทูตสหรัฐฯ http://bangkok.usembassy.gov/uploads/O0/2t/O02tTMhEsjrIRIBgOS_y2Q/pinhowto_english.pdf ถ้าอยู่บ้านคนละหลัง น้องก็ต้องซื้อ 2 พิน แต่น้องสามารถใช้พินเดียวกันนัดทั้งสองคนเพื่อจะได้เข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันได้ค่ะ ส่วนอีกพินให้น้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย แต่บางท่านก็ซื้อพินเดียว และนัดสัมภาษณ์ไปพร้อมกันเพราะเป็นสามี-ภรรยากันและเขาทั้งสองทราบดีว่า ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ กงสุลไม่ได้ขอดูทะเบียนบ้านค่ะ สรุปคือขึ้นอยู่กับ integrity หรืออาจจะคิดอีกอย่างก็ได้ว่า ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านนะคะ
   2. ได้ค่ะ ลองนึกจำลองภาพคนที่ได้วีซ่าท่องเที่ยวนาน 10 ปี เวลาจะเข้าไปเที่ยวในสหรัฐฯแต่ละครั้ง เขาเหล่านั้นไม่ต้องไปแสดงตัวตนอีกครั้งที่สถานทูตเลย จะเข้าไปเที่ยวสหรัฐฯเมื่อไรก็ได้ค่ะ ตราบใดที่วีซ่ายังมีอายุการใช้งานอยู่ค่ะ
   3. คำตอบคล้ายข้อ 2 คือถ้าน้อง panita ว่างหรือสะดวกตอนนี้จะเข้าไปขอตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ ถ้าเกรงว่า กงสุลท่านจะถามว่าทำไมเข้ามาขอเร็ว น้องก็ตอบได้ว่า กลัวคิวนัดวันสัมภาษณ์แน่นจนจองไม่ได้ก็ได้ค่ะ

   1. ขอบคุณมากคะ กระจ่างขึ้นมากเลยคะ ถ้าสงสัยอะไรแล้วจะรบกวนถามอีกรอบนะคะ

 116. ข้อ 2. พูดและฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ไปเองไม่ได้ไปกับญาติ หมายถึงไปเที่ยวกันเองไม่มีใครที่นั่นพาเที่ยว จะขอวีซ่าได้หรือไม่ค่ะ

  1. น้อง Nong คะถ้าน้องสามารถทำให้กงสุลเชื่อมั่นได้ว่า น้องมีแผนการจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง หรือน้องรู้จักที่เที่ยวในแอลเอหรือรู้วิธีการเดินทางไปยังจุดนั้นๆได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ พยายามตอบคำถามกงสุลให้ชัดเจน ตรงประเด็นให้มากที่สุดค่ะ ส่วนปัญหาอื่นๆที่ควรระวังคือ การเงินว่ามีมากพอไหมและพูดคุยสื่อสารกับกงสุลได้ชัดเจนจนกงสุลเข้าใจได้ดีไหมค่ะ พี่ตอบแทนท่านกงสุลไม่ได้หรอกว่าน้องจะได้หรือไม่ได้วีซ่า พี่ได้แต่แนะนำขอให้น้องเตรียมเอกสารให้ครบและตอบคำถามให้ดีที่สุดค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ

 117. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
  น้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมอีหน่อยค่ะ
  1. ตอนนนี้น้องอายุ 24 ปี แม่ของน้องเคยเปลี่ยนชื่อให้ตอนที่น้องเกิดมาได้ไม่กี่เดือน มีใบเปลี่ยนชื่อ (แต่ไม่มีตัวจริงหาย) และมีชื่อเก่าระบุในสูติบัตร น้องต้องกรอกใน DS 160 ว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนหรือไม่ค่ะ
  2. พูดและฟังภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ค่ะ ถ้าบอกว่าจะไปเอง ไม่ได้ไปกับญาติ จะได้หรือไม่ค่ะ
  3. หากบอกว่าจะไปกับทัวร์ตามโปรแกรมที่หามา (ยังไม่จอง) แต่ถึงเวลาเดินทางจริงไปเองจะได้หรือไม่ค่ะ
  4. น้องมีญาติ คือ ลูกชายของพี่สาวพ่ออยู่เมืองเดนเวอร์ เปิดร้านอาหาร เข้าเมืองถูกต้อง และลูกชายของน้องชายแม่อยู่ LA เป็นโรบินฮูด ปัจจุบันได้กรีนการด์แล้ว
  น้องจะไป LA โดยไม่ได้ไปเดนเวอร์
  น้องจะกรอกที่พัก : ชื่อโรงแรมที่ LA
  กรอกชื่อผู้ติดต่อ : 1 ชื่อญาติเข้าเมืองถูกต้อง (ลูกชายของพี่สาวพ่อ) ที่อยู่เดนเวอร์ หรือ
  2 ชื่อร้านอาหารของญาติที่เดนเวอร์ หรือ
  3 ชื่อโรงแรมที่ LA ที่จะไปพักตอนแรก ดีค่ะ
  “มีญาติลำดับต้น (brother/sister) อยู่หรือไม่ ตอบ No
  “มีญาติคนอื่นอยู่หรือไม่ ตอบ Yes หมายถึงลูกชายของพี่สาวพ่ออยู่เมืองเดนเวอร์ (โดยไม่เอ่ยถึงลูกชายของน้องชายแม่ที่อยู่ LA เป็นโรบินฮูด และได้กรีนการด์แล้ว เลยได้หรือไม่ค่ะ)

  1. น้อง Nong คะ
   1.ไม่ต้องใช้สูติบัตรในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา น้องบอกว่า เปลี่ยนชื่อหลังจากแจ้งเกิดได้ไม่กี่เดือน ถ้าน้องจะตอบว่า น้องไม่เคยเปลี่ยนชื่อก็ได้ เพราะเอกสารทางการศึกษา บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางก็ล้วนแต่ใช่ชื่อใหม่หมดแล้ว ถ้าน้องต้องการตอบตรงตามความเป็นจริงในกรณีนี้ควรจะนำใบเปลี่ยนชื่อไปแปลและรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมกงสุลด้วยค่ะ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.consular.go.th/main/th/services/1303
   2. พูดและฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ จะทำให้เกิดปัญหาในการเที่ยวพอสมควร ถ้าน้องต้องไปเที่ยวเอง เพราะจะต้องสื่อสารกับฝรั่งที่ส่วนใหญ่จะพูดค่อนข้างเร็วกว่าตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่เมืองไทย อาจจะทำให้การซื้อทัวร์ ซื้อของ และอื่นๆด้วยตนเองมีอุปสรรคบ้างค่ะ แต่ถ้าน้องลุยและสู้ทุกอย่างก็คงไปได้ค่ะ
   3. บอกว่าไปกับทัวร์โดยยังไม่ได้จองก็ได้นะคะ เพราะทางทัวร์เองไม่ได้เข้าไปขอวีซ่าให้เนื่องจากผู้ขอต้องแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองต่อหน้ากงสุล ทัวร์คงเข้าใจว่า เมื่อน้องได้วีซ่าแล้วคงจะมาจองจ่ายเงินกับทัวร์ในภายหลังค่ะ อย่าลืมนำใบรายการทัวร์ไปแสดงด้วยนะคะ สุดท้ายเมื่อได้วีซ่าแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่ไปกับทัวร์ก็ได้ โดยน้องอาจจะเปลี่ยนใจให้ญาติเป็นคนพาเที่ยวก็ได้ค่ะ
   4. น้องสามารถเลือกที่พักเป็นโรงแรมในแอลเอได้ถ้าน้องเลือกจะไปกับทัวร์ และจะใส่ชื่อญาติในเมริกาเป็นญาติที่อยู่ที่เดนเวอร์คนเดียวก็ได้ค่ะ โดยอาจจะใช้ที่อยู่ที่บ้านเค้าที่เดนเวอร์ หากกงสุลถามแบบชวนคุยว่าทำไมไม่ไปเดนเวอร์เลย อาจจะบอกได้ว่า ไปเที่ยวกับทัวร์ก่อน 4-5 วันหลังจากนั้นแวะไปเยี่ยมญาติที่เดนเวอร์ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการควบคุมตนเองของน้องเวลาอยู่ต่อหน้ากงสุล บางคนตื่นเต้นมากจนพูดผิดพุดถูก ต้องพยายามมีสมาธิและควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นมากค่ะ และใช้ไหวพริบปฏิภาณคิดก่อนตอบคำถามนั้นๆค่ะ ส่วนญาติที่อยู่ที่แอลเอ อย่ากังวลคิดมากไปเลยค่ะ เราไม่ใช่ตัวญาติไปควบคุมอะไรไม่ได้ ต่างคนต่างมีเหตุผลของตนเอง ขอให้น้องแสดงท่าทางที่มั่นใจให้กงสุลเห็นในส่วนของเราว่า เราไม่ต้องการไปอยู่ที่อเมริกา เราแค่อยากไปเที่ยวและจะกลับเมืองไทยหลังจากเที่ยวเสร็จค่ะ

 118. น้องขอเพิ่มอีกหนึ่่งคำถามค่ะ ถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นไม่มีตำแหน่งงานในบริษัท ตรงช่องให้ระบุหน้าที่การงานสั้นๆ จะกรอกอย่างไรค่ะ

 119. พี่่ govisa ค่ะ น้องมีข้อสงสัยคือ
  1. ถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไม่ได้มีตำแหน่งทำงานในบริษัท เราใช้หลักฐานทางการเงินอะไรได้บ้างค่ะในการขอวีซ่า และการกรอก เลือก business+กรอกชื่อที่อยู่บริษัท แต่ตรงเงินเดือนจะกรอกอย่างไร ถ้าได้นัดสัมภาษณ์สิงหา-กันยา บริษัทจะเปิดได้ 6 เดือนจะพอน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือควรให้บริษัทออกใบรับรองการทำงานระบุตำแหน่งเงินเดือน วันเวลาไปและกลับไว้ด้วย
  2. น้องมีลูกพี่ลูกน้องคนละนามสกุลเป็นโรบินฮูด ปัจจุบันได้กรีนการ์ดแล้ว และแฟนของเค้าก็เช่นกัน เค้าให้ชื่อที่อยู่แฟนเค้าให้น้องอ้างเป็นผู้ติดต่อ น้องควรอ้างหรือไม่ และอ้างว่าเป็นญาติหรือเป็นอะไร ส่วนที่พักน้องกรอกที่โรงแรม
  มีลูกพี่ลูกน้องอีก 1 คน นามสกุลเดียวกัน แต่สะกดไม่เหมือนกัน อยู่คนละเมืองกับที่จะไป มีร้านอาหารเอง
  คำถามว่ามีญาติใกล้ชิดอยู่หรือไม่ ตอบไม่
  คำถามว่ามีญาติอยู่หรือไม่ ตอบ มี ใช่หรือไม่
  น้องมีแผนอยู่ 2 ทาง คือ ดูโปรแกรมทัวร์ไว้ช่วงตุลา แต่กลัวจองไม่ทันเพราะวีซ่ายังไม่แน่
  กับ ไปเองโดยพักโรงแรมแต่ให้ลูกพี่ลูกน้องพาเที่ยว น้องควรจะกรอกอย่างไรให้ได้วีซ่าค่ะ
  3. ครอบครัวเดียวกัน 4 คน สะกดนามสกุลไม่เหมือนกัน 1 คน จะมีปัญหาอะไรหรือไม่
  สองคนทะเบียนบ้านเดียวกัน 1 พิน / อีกหนึ่งคนคนละทะเบียนบ้านอีก 1 พิน / อีกหนึ่งคนทะเบียนบ้านเดียวกับสองคนแรก แต่สะกดนามสกุลไม่เหมือนกัน อีก 1 พินหรือไม่ / ทั้งหมดอยู่บ้านเดียวกันตามความเป็นจริง เวลาจองใช้ 1 พิน (แต่ซื้อ 3 พิน) ได้หรือไม่
  อีก1 คน คนละนามสกุลคนละทะเบียนบ้าน แต่จริงๆอยู่บ้านเดียวกัน อีก 1 พิน นัดต่างหากใช่หรือไม่
  4. พ่อกับลูกสะกดนามสกุลต่างกันมีปัญหาหรือไม่
  5. คำถามการศึกษาเคยได้ใบประกาศวิชาชีพก่อนและต่อปริญญาตรี กรอกเฉพาะปริญญาตรีใช่หรือไม่
  6. เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเมื่อ 14 ปีก่อนแต่ไม่รู้เหตุผล ควรตอบว่าไม่เคยถูกปฏิเสธหรือ เคยแต่ไม่รู้เหตุผล
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  1. น้อง Nong คะ
   1. ก่อนหน้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้ ทำงานอะไรมาก่อนคะ ให้ขอหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทเก่าและระบุเงินเดือนเก่าไปด้วยก็ได้ ถ้าต้องการแสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใหม่ นำหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่จะมีรายชื่อระบุว่ามีใครบ้างถือหุ้นและถือหุ้นจำนวนเท่าไรไปเพิ่มเติมได้ค่ะ ส่วนเงินเดือนที่ต้องกรอก อาจจะตีความเฉลี่ยจากกำไรที่ทางบริษัทแบ่งมาให้น้องว่าตกประมาณเดือนละเท่าไร หรือหากจะมีจดหมายรับรองจากทางบริษัทว่า ทำงานตำแหน่งอะไรและเงินเดืินโดยประมาณเท่าไรด้วยก็ดีค่ะ ถ้าเป็นบริษัทของญาติกันเอง น่าจะออกจดหมายมาให้น้องได้เร็วนะคะ
   2. ถ้ากรอกที่พักเป็นโรงแรมและจำนวนเงินในธนาคารก็มีพอสมควร ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงญาติที่เคยเป็นโรบินฮู้ดก็ได้ค่ะ ส่วนน้องจะดูว่าเค้าเป็นญาติไหมก็คงต้องดูที่สายของญาติ เช่น ถ้าเป็นลูกของพี่หรือน้องของคุณพ่อคุณแม่จริงๆของเรา เค้าก็เป็นญาติที่สนิทกับเรานะคะ ควรจะแจ้งไปด้วยค่ะ
   ส่วนการที่น้องควรจะระบุว่า มีญาติไหม ถ้าตอบตามความถูกต้องของกฎหมายการเข้าประเทศสหรัฐฯก็ควรจะต้องใส่ค่ะ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของน้องที่จะตัดสินใจเองค่ะ เพราะบางท่านก็มีคนที่เป็นญาติห่างที่ิอาจจะมีคุณลักษณะที่มีผลกระทบกับเรา และเค้าเองก็ไม่เคยติดต่อกับเรามานานหลายสิบปีแล้วก็ไม่น่าจะต้องใส่ชื่อเค้าค่ะ
   หากน้องวางแผนจะอยู่โรงแรมและให้ญาติพาเที่ยว ก็คงต้องใส่ไปว่ามีญาติค่ะ แต่ถ้าเค้าห่างกับเรามากไม่ค่อยสนิทกัน แต่ผู้ใหญ่ทางเมืองไทยฝากไป จะนับเค้าเป็นเพื่ิอนได้ไหมคะ น้องลองพิจารณาเองนะคะ เพราะพี่ไม่ทราบว่า ความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดกันมากน้อยเท่าไรค่ะ
   3. เรื่องการซื้อพินนัดวันสัมภาษณ์ ตามกฎต้องเป็นคนที่อยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ พ่อ-แม่-ลูก ;พี่-น้องกันจริงที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกับเรา สามี-ภรรยา และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน น้องลองเข้าไปอ่านได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/uploads/O0/2t/O02tTMhEsjrIRIBgOS_y2Q/pinhowto_english.pdf
   เวลาจองนัดวันสัมภาษณ์ ถ้าน้องทำการนัดจ่กหน้าเว็บไซต์นัดพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันพอจะได้วันและเวลาเดียวกัน แต่ถ้าน้องเลือกที่จะซื้อสามพินแต่ใช้แค่พินเดียวนัดก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะ เอาสองพินที่เหลือติดเข้าไปในสถานทูตวันสิบสัมภาษณ์ด้วยนะคะ
   4. ไม่มีปัญหาเรื่องตัวสะกดค่ะ
   5. กรอกดีกรีหรือปริญญาล่าสุดที่เรียนจบมาได้ค่ะ
   6. ควรตอบว่าเคยถูกปฏิเสธ เพราะสถานทูตเก็บ record ไว้เสมอค่ะ ในฟอร์ม DS-160 จะถามแต่เพียงว่า ถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทอะไรและวันที่เท่าไรค่ะ ถ้าต้องการทราบความหมายของการปฏเสธวีซ่า และรหัสประเภทวีซ่าที่ถูกปฏิเสธ เช่น 221g แปลว่า เอกสารไม่ครบค่ะ http://travel.state.gov/visa/frvi/denials/denials_1361.html

 120. กัญญกา

  พี่ govisa ค่ะ statement ที่จะขอจากธนาคาร กับหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน มันคืออันเดียวกันรึเปล่าค่ะ แล้วต้องขอทั้งสองอย่าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ

  1. น้องกัญญภาคะ statement มีลักษณะคล้ายกับรายการแสดงจำนวนเงินเข้าและออกในแต่ละเดือนของเจ้าของบัญชี ส่วนหนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารจะเป็นการรับรองโดยธนาคารที่คนที่จะเป็น sponsor ให้น้องกัญญภาฝากเงินไว้ ธนาคารจะรับรองว่าท่านผู้นั้นมีเงินฝากบัญชีประเภทใดและมียอดเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลืออยู่จนถึง ณ วันที่ขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองจำนวนเท่าไร ธนาคารแต่ละแห่งจะมีแบบฟอร์มหรือหน้าตาของหนังสือรับรองฐานะการเงินแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในเรื่องของสำนวนการเขียนแต่เนื้อความหลักๆคล้ายกันค่ะ ลองสืบค้นจาก google พบเว็บไซต์ของ
   ธนาคารกรุงไทย ( http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-detail-sme.aspx?product=yRNFeZBGcAwX%2FZaYw0OtZw%3D%3D )บรรยายเกี่ยวกับบริการการออกหนังสือรับรองฐานะการเงินพร้อมมีแบบฟอร์มคำขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรอง น้องสามารถเข้าไปดูเป็นตัวอย่างได้ พี่คิดว่า ธนาคารอื่นๆก็มีวิธีการอย่างเดียวกันค่ะ

   ถ้าน้องกัญญาภาจะขอวีซ่าไปประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารและบุ๊คบัญชีเงินฝากตัวจริงไปแสดงได้ค่ะ ส่วน statement จะนำไปแสดงเพื่อยื่นขอวีซ่าของสถานทูตบางประเทศ หรือในกรณีผู้เป็น sponsor เป็นเจ้าของบัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีประเภท overdraft ซึ่งธนาคารอาจจะไม่มีบุ๊คให้กับท่านเจ้าของบัญชีค่ะ

 121. กัญญกา

  ขอถามอีกข้อได้มั๊ยค่ะ เอกสารที่เตรียมไปสัมภาษณ์ เช่นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆที่เตรียมไป ต้องเตรียมตัวจริงไปหรือถ่ายสำเนาไปก็ได้ค่ะ

  1. เอกสารที่น้องกัญญภาต้องนำไปแสดงที่สถานทูตสหรัฐฯเป็นเอกสารตัวจริง ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารเหมือนการยื่นขอวีซ่าของบางประเทศค่ะ บัตรประชาชนไม่ต้องใช้ค่ะ เพราะหนังสือเดินทางเปรียบเสมือนบัตรประชาชนอยู่แล้วค่ะ ส่วนทะเบียนบ้านไม่ต้องใช้เช่นเดียวกัน ยกเว้นน้องต้องการใช้ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานสนับสนุนบางเหตุผล ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ในทะเบียนบ้านตรงชื่อน้องจะมีระบุชื่อผู้ให้กำเนิดน้องคือพ่อและแม่

 122. กัญญกา

  พี่ govisa ค่ะ ถ้านัดจองสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว หมายถึงแบบฟอร์มที่กรอกใหม่ เราก็ต้อง sign submit เข้าไปใหม่ แล้วปริ๊นออกมา วันสัมภาษณ์ก็ให้เอาแบบฟอร์มทั้งเก่าและใหม่ไปยื่นใช่มั๊ยค่ะ

  1. น้องกัญญภาคะ คำถามที่น้องถามมาน้องเข้าใจถูกแล้วค่ะ

 123. เรียน P’Gosa คะ รบกวนขอคำปรึกษาดังนี้ค่ะ น้ำได้กรอก DS160 ไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะ แต่ยังไม่ได้ submit และได้วันนัดสัมภาษณ์ 27 เดือนมิถุยายน เรียบร้อยค่ะ พอมาวันนี้จะ submit ก็ sign in เข้าไปปรากฎว่า ข้อมูลในแบบฟอร์มที่เคยกรอกเข้าไปและบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนั้น หายหมดเลยค่ะ รวมทั้งรูปที่เคยโหลดไว้ด้วยค่ะ (ไม่แน่ใจว่าหมดอายุใช่มั้ย) แต่น้ำได้กรอกเข้าไปใหม่ในเลขที่ฟอร์มเดิมระบบก็รับค่ะ คำถามคือ เราจะอ้างอิงใช้เลขที่แบบฟอร์มเดิมของเรานี้ยังได้มั้ยคะ หรือว่าควรจะกรอกแบบฟอร์มใหม่ดีคะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ //ขอบคุณมากค่ะ