แบบฟอร์ม DS-160 เพิ่มลูกเล่นใหม่โดยการมีคำแปลภาษาไทย

เป็นที่น่ายินดีสำหรับผู้ติดขัดภาษาอังกฤษเวลากรอกแบบฟอร์ม DS-160 สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงรูปโฉมใหม่ของเว็บไซต์แบบฟอร์ม DS-160  https://ceac.state.gov/genniv/ โดยมีคำแปลภาษาต่างๆให้เลือกถึง 23  ภาษา ได้แก่  English,  Arabic, Bangla, ChineseSimplified, ChineseTraditional, French, German, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Montenegrin (latin), Polish, Portugese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Urdu, Vietnamese

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแบบฟอร์ม DS-160 ใหม่

 • ภายใต้หัวข้อ location จะมี Thailand, Bangkok กับ Thailand, Chiang Mai ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ด้านขวามือก่อนคลิก Start Application จะมี Tool Tip Help page เป็นการสาธิตด้วยการใช้ลูกศรชี้ไปที่ภาษาต่างๆ พร้อมทั้งให้ลูกศรชี้ไปที่โจทย์คำสั่งในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160

 

กล่าวคือ  เมื่อเอา mouse มาวางแต่ละบรรทัดจะปรากฏข้อความเป็นภาษาที่เราต้องการให้แปล นับว่าสะดวกสำหรับผู้มีข้อสงสัยว่าประโยคนี้หมายความว่าอะไร เขาต้องการให้เรากรอกข้อความว่าอะไร เป็นต้น

ถ้าต้องการให้แปลข้อความเป็นภาษาไทยทั้งหน้า ให้เอา mouse ไปวางไว้ที่ข้อความภาษาอังกฤษ แล้วคลิกขวามือของ mouse เลือกแปลเป็นไทย จะได้ข้อความทั้งหน้าเป็นภาษาไทย แทนที่จะดูเป็นบางข้อความ

 • ในหน้า Application Information จะมีหมายเลขของ Your Application ID ซึ่งเมื่อกรอกข้อความเสร็จสมบูรณ์ หมายเลขดังกล่าวก็คือ หมายเลขยืนยัน DS-160 Confirmation number นั่นเอง และถ้าเราไม่จดไว้ เราสามารถสั่ง print ออกมาเก็บไว้แทนได้ โดยเลือก Print Application ID Application ID จะใช้เมื่อต้องการจะเข้าไป retrieve application หรือเรียก application ออกมาดูนั่นเอง  https://ceac.state.gov/GENNIV/Common/ConfirmApplicationID.aspx?node=SecureQuestion

 

 

 • เมื่อเริ่มต้นกรอกข้อความในแบบฟอร์ม DS-160 ตั้งแต่หน้าแรก ผู้กรอกสามารถเปลี่ยนข้อความทั้งหมดเป็นภาษาไทยได้เลย ดูได้ที่  https://ceac.state.gov/GENNIV/General/complete/complete_personal.aspx?node=Personal1

อนึ่ง เนื้อหาภายในแบบฟอร์มยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก มีเพิ่มเติมบางคำถามเข้ามาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเอง ซึ่งในหน้าแรก จะมีข้อความว่า  Frequently Asked Question for the Online DS-160 Nonimmigrant Visa Application ไว้สำหรับผู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกฟอร์ม DS-160 สามารถคลิกเข้าไปค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 10 หมวดคำถาม ดังนี้คือ

 1. วิธีการเข้าไปค้นหาแบบฟอร์ม DS160
 2. การกรอกแบบฟอร์ม DS 160 ให้เสร็จสมบูรณ์
 3. คำถามเฉพาะเจาะจงบางประการเกี่ยวกับแบบฟอร์ม DS160 เช่น ความหมายของ Telecode คืออะไร
 4. การ save DS-160 แล้วกลับมากรอกใหม่ภายหลัง
 5. การ upload รูปภาพใบหน้าผู้ยื่นขอวีซ่าในแบบฟอร์ม DS-160
 6. การแก้ไขแบบฟอร์ม DS-160 และการกด submit แบบฟอร์ม DS-160
 7. เกี่ยวกับหน้ายืนยัน DS-160 Confirmation Number
 8. การกรอกแบบฟอร์มเป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่ม
 9. การขอวีซ่าประเภท E-1, E-2 ต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156E เพิ่ม
 10. ประเภทของวีซ่าที่ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 คือ วีซ่าตั้งแต่ K-1-K4

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

9 thoughts on “แบบฟอร์ม DS-160 เพิ่มลูกเล่นใหม่โดยการมีคำแปลภาษาไทย”

  1. Dear Ajarn Kampechara,

   Thank you very much for your updated news ka. Rice University has high standard of admissions and inclusive expenses(tuition+living expense)comparing to other state universities in Texas.I am not surprised at the small number of Thai students. The special consideration for ASEAN student admissions will be a good opportunity for Thai students to go to study at Rice University. Anyway, does Rice University have limitation for ASEAN student admissions to go to study there in only science subjects or any subjects? The state of Texas has many state universities which total expenses of education is at the reasonable price rate comparing to New York, California and Massachusetts. Refer to the Open Doors 2012, Texas is the third rank for Foreign students in the US. University of Houston ranks the fourth for highest number of foreign students in TEXAS.

   Are you drafting the project for any Thai university, concerning about the exchange program between Thai universities and Rice University or other universities in Houston? If so, please share your information in my blog in order that any Thai students who search about education and way of life in the US will get this benefit ka. Thank you in advance ka Ajarn. Best regards ka.

 1. Rice University is a world-class university[WCU] in Houston. The ranking of WCU annually has shown in the League Tables. Rice is an eco-friendly campus, the richest of cultural dimensions, green university,
  a very nice community scholars I have seen. The richest of facilities in knowledge management. The other universities, esp., Univ of Houston, UHD, and so on. A good choice for our Thai students to re-check
  the disciplines or programs and making decision for the best of their favorites. Transportations in Metroplex, and vicinity are very good. Thanks you for your [staff] interests, its my pleasure to sharing ideas with you all. More information please contact the International for overseas, Rice University, etc…

  Kampechara Puriparinya

  1. Thank you very much for your information ka Ajarn Kampechara. I believe in what you wrote about Rice University. According to the 2013 US News and World Report, School of Business at Rice University is at the 25th. Rice U, the private university in Houston, was founded around 100 years ago. Which subject did you study at Rice University? Would you please estimate the number of Thai students at Rice U.? The 2013 data from “Designintelligence” shows that Rice University is at the 3rd in Architecture as well.

   1. Kampechara Puriparinya

    Thank You !

    Kampechara Puriparinya Ph.D. From Public Computer in Main Library. Rice Univ in Houston, USA.

    1. You are more welcomed ka. Should there be any updated news about education or others in Houston or in the vicinity, please feel free to write back again in this blog. It will help other young Thai kids to be aware of them before traveling to the United States.Thank you very much ka Ajarn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top