งานนิทรรศการ AEO TOUR 17 กันยายน 2011

AEO หรือ American Educational Opportunities จะจัดงานนิทรรศการ Study USA ขึ้นที่ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ใน วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม พลาซ่าแอทธินี โดยมีผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ Southwestern Academy,  ผู้แทนวิทยาลัย 2 ปี (Community College) จำนวน 6  แห่ง,  ผู้แทนมหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแผ่นพับของงาน ดังนี้ คือ 

 1.  Academy of Art University   (CA)                                                         http://www.academyart.edu/
 2. California State University, San Bernardino(CA)                             http://www.csusb.edu/
 3. College of Southern Nevada (NV)                                                           http://www.csn.edu/
 4. Creighton University (NE)                                                                         http://www.creighton.edu/
 5. Eastern Connecticut State University (CT)                                         http://www.easternct.edu/
 6. El Camino College (CA)                                                                                http://www.elcamino.edu/
 7. Foothill & De Anza Colleges (CA)                                                             http://www.foothill.edu/index.php  และ     http://www.deanza.edu/
 8. Hiram College ( OH)                                                                                       http://www.hiram.edu/index.html
 9. Indianan U Purdue U Indianapolis (IN)                                                http://www.iupui.edu/
 10. Marquette University (WI)                                                                         http://www.marquette.edu/
 11. Messiah College (PA)                                                                                     http://www.messiah.edu/
 12. National University (CA)                                                                             http://www.nu.edu/
 13. Northern Arizona University (AZ)                                                          http://home.nau.edu/
 14. North Seattle Community College (WA)                                                https://northseattle.edu/
 15. Ohio Wesleyan University (OH)                                                                 http://www.owu.edu/
 16. Pace University (NY)                                                                                     http://www.pace.edu/
 17. Rochester Institute of Technology (NY)                                               http://www.rit.edu/
 18. Savannah College of Art and Design (GA)                                              http://www.scad.edu/
 19. Shoreline Community College (WA)                                                        http://www.shoreline.edu/
 20. South Seattle Community College (WA)                                                 http://www.southseattle.edu/
 21. University at Buffalo, The State University of New York (NY)     http://www.buffalo.edu/
 22. University of Nevada, Reno (NV)                                                             http://www.unr.edu/
 23. University of San Francisco (CA)                                                              http://www.usfca.edu/
 24. University of Wisconsin-Eau Claire (WI)                                               http://www.uwec.edu/
 25. West Virginia University ( WV)                                                                 http://www.wvu.edu/
 26. Wisconsin Lutheran College (WI)                                                             http://www.wlc.edu/
 27. Southwestern Academy (CA)                                                                     http://www.southwesternacademy.edu/

รายละเอียดโบรชัวร์ของงานนิทรรศการ มีทั้งหมด 8 หน้า สามารถรับได้ที่หน้างานนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 หรือ คลิกดูรายละเอียดตามหน้าต่างๆก่อนได้ดังนี้คือ

หน้าที่1 

หน้าที่สองและสาม จะมีรายละเอียดว่า วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่มาในงานนี้มีเปิดสอนสาขาวิชาใดบ้างและระดับคุณวุฒิใด

หน้าที่สาม

หน้าสี่และหน้าที่ห้า สรุปรายละเอียดค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าเรียนภาษา, จำนวนนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเหล่านั้น, วันสุดท้ายของการรับสมัครเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และคะแนนสอบ TOEFL ที่ควรทำได้เป็นอย่างต่ำ

หน้าที่ห้า

หน้าที่หกถึงหน้าที่แปด มีรายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มาในงานนี้ ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ และอีเมล์ของมหาวิทยาลัย

หน้าที่เจ็ด

หน้าที่แปด มีเพิ่มเติมว่ามีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใดบ้างที่จะร่วมเปิดบูธในงานนิทรรศการ Study USA ที่ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top