รวบรวมงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2554

ช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ นักศึกษาที่กำลังวางแผนเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศจะมีโอกาสได้ชมงานนิทรรศการจากคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆที่ทยอยกันมาเปิดบูธแนะนำสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศของตน เริ่มกันที่ปลายเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป รายการนิทรรศการการศึกษาของประเทศต่างๆที่พอจะรวบรวมได้มีดังนี้คือ

  • นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย จัดโดย IDP ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. http://www.thailand.idp.com/thailand/idp_education_thailand.aspx ปกติหน่วยงาน IDP จะจัดงานนิทรรศการไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียทุกไตรมาส ในรอบ 1 ปี IDP จะจัดงานนิทรรศการประมาณ 3-4 ครั้ง หากใครที่พลาดเมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม หรือ เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ให้รีบไปติดตามกันได้ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ปลายเดือนสิงหาคมนี้ ( งานนี้จัดวัน เวลา และสถานที่เดียวกันกับงาน JEDUCATION Fair )
  • นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Japn Education Fair) จัดโดยหน่วยงานเอกชนชื่อ  JEducation Center ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. เช่นเดียวกันกับงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย  ผู้ที่พลาดการชมงานเมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนี่ยม สุขุมวิท สามารถไปติดตามชมงานกันได้อีกครั้งในวันหยุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้ และในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 14.30 องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม JETRO  จะมาบรรยาย เรื่อง ” ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ประทศญี่ปุ่น” ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.jeducation.com/go/j-activity.php
  • องค์กรสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม JASSO จะจัดงาน Japan Education Fair 2011 สำหรับหน่วยงานนี้จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นปีละครั้งเดียว ในปี 2554 จะจัดให้มีงานขึ้น 2 แห่ง คือ ที่เชียงใหม่ในวันศุกร์ที 2 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง และในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ศึกษารายละเอียดมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานได้ที่ http://www.jeic-bangkok.org/?japan-education-fair,44
  • งาน MBA Tour 2011 งานนิทรรศการศึกษาต่อที่เหมาะสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อวิชาบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยระดับ Top ของโลก จะจัดให้มีขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 16.00-21.30 น. ศึกษารายละเอียดของรายการและชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์   http://www.thembatour.com/events/bangkok.shtml#
  • สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะจัดให้มีงาน สัมมนา เรื่องระบบการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สถาบันสอนภาษาเอยูเอ ถนนราชดำริ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. งานนี้ไม่มีบูธมหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงาน เหมาะสำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายที่มีความต้องการไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยชุมชนจัดว่าเป็น Pathway ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองไปได้ 2 ปี ก่อนย้ายเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี เพื่อรับปริญญาตรี ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.buyusa.gov/thailand/upcomingevent/usccs/index.asp (งานนี้จะจัดตรงกันทั้งวันเวลา และสถานที่กับงาน AEO Tour )
  • งาน U.S.Higher Education Fair ครั้งที่ 26 จัดโดย สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE/Bangkok) ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2
  • งานมหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 8 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน (ก.พ.) ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. ในงานจะประกอบด้วยบูธจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ ประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี อินเดีย ฯลฯ โปรดติดตามการประชาสัมพันธ์งานจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th อนึ่ง เว็บไซต์ของหน่วยงานแนะแนวการศึกษาบางประเทศได้ทยอยประกาศว่า จะเข้าร่วมงานนิทรรศการดังกล่าวกับสำนักงานก.พ. เช่น เว็บไซต์ Campus France   http://www.thailande.campusfrance.org/th/node/13794   เว็บไซต์ Nuffic (Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education) http://www.nuffic.nl/home/news-events/upcoming-events
  • งาน UK Secondary School คาดว่า British Council จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน ที่กรุงเทพมหานคร โปรดติดตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ British Council  http://www.britishcouncil.org/eumd-exhibitions-thailand.htm
  • งาน Boarding School Fair (TABS) 2011 เหมาะสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา งานนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 ณ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.boardingschools.com/find-a-school/explore-your-options/asia-fairs.aspx

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top