งานนิทรรศการ APSIA เสาร์ที่ 24 กันยายน 2554

งานนิทรรศการ APSIA ( Associate of Professional School of International Affairs) สำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศด้าน International Affairs ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเมือง ด้านการวางนโยบาย หรือด้านการพัฒนางานระหว่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถไปชมงานนิทรรศการได้ที่ โรงแรมโนโวเทล  สยามสแควร์ ชั้น 4 ห้อง Monet-Pissaro-Cezann ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงาน 10 แห่ง อีก 2 แห่งมาจากประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวิสเซอร์แลนด์คือ

1. American University (DC)

http://www.american.edu/sis/

2. Duke University (NC)

http://sanford.duke.edu/graduate/mpp/

3. Georgetown University (DC)

http://government.georgetown.edu/programs/graduate/phdprograms/57275.html

4. Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva, Switzerland)

http://graduateinstitute.ch/mia

5. Harvard University (MA)

http://www.wcfia.harvard.edu/

6. Johns Hopkins University (MD)

http://www.sais-jhu.edu/

7. Princeton University (NJ)

http://wws.princeton.edu/

8. Sciences Po(Paris, France)

http://www.international.sciences-po.fr/

9. Syracuse University (NY)

http://www.maxwell.syr.edu/ir/

10. Tufts University (MA)

http://fletcher.tufts.edu/

11. University of California, San Diego (CA)

http://irps.ucsd.edu/

12. University of Denver (CO)

http://www.du.edu/korbel/

ผู้ต้องการเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่ http://www.apsia.org/apsia/admissions/registration.php?ID=13 หรือชมโปสเตอร์ของงานได้ที่

เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานจัดเป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำ จึงควรที่ผู้สนใจจะได้ศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (อยู่ที่ด้านหลังชื่อแต่ละมหาวิทยาลัย) ไปก่อนล่วงหน้า เพื่อจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเข้าชมงาน และเพื่อจะได้พอทราบเป็นเลาๆว่า ควรจะสอบถามอะไรผู้แทนมหาวิทยาลัยบ้าง

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top