นิทรรศการ Top Graduate School สำหรับนักศึกษา Non-MBA 1 พฤศจิกายน 2554

ในเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ น้องๆหลายคนที่สนใจจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศอาจจะเคยเห็นใบปลิวงาน QS Fair  ผ่านตากันบ้างจากหน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่างๆ

QS World University Ranking เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะจัดงาน QS World Grad School Tour ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. ณ โรงแรม Four Seasons ถนนราชดำริ ภายในงาน นักศึกษาและผู้สนใจจะได้พบกับตัวแทนมหาวิทยาลัย 16 แห่ง จาก 9 ประเทศ นิทรรศการการศึกษารายการนี้เน้นไปที่หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสชิงทุนการศึกษาจากในงานรวมๆกันประมาณ 1,200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ผู้สนใจเข้าชมงานดังกล่าวสามารถลงทะเบียนและชมรายละเอียดของงานเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  http://graduateschool.topuniversities.com/world-grad-school-tour/bangkok/details

15:00                   เริ่มลงทะเบียน

16:00-17:00     สัมมนาก่อนเริ่มงาน (Pre-Fair Panel) พบกับตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการรับสมัคร หลักสูตรการเรียน การเตรียมเอกสาร ที่พัก

17:00                   เปิดงาน QS World Grad School Tour Bangkok Fair

18:00-18:30     สัมมนาเรื่อง “ความสำคัญและข้อแตกต่างระหว่าง GMAT vs  GRE”  โดย วิทยากรจาก The Princeton Review Thailand

20:00                   ปิดงาน

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานมีดังนี้คือ

Country University Name Website
Australia 1.Bond University http://www.bond.edu.au/degrees-and-courses/postgraduate-degrees/index.htm
2.La Trobe University http://www.latrobe.edu.au/postgrad/levels
3.Swinburne University of Technology http://www.international.swinburne.edu.au/courses/postgraduate/
Hong Kong 4.City University of Hong Kong http://www.cityu.edu.hk/arro/catalogue/catalogue_prog.htm
New Zealand 5.University of Auckland http://www.auckland.ac.nz/uoa/home/for/future-postgraduates/
Norway 6.BI Norwegian School of Management http://www.bi.no/en/Full-time/
Singapore 7.German Institute of Science and Technology-Tum Asia http://www.gist.edu.sg/masterprogrammes.aspx
8.New York University Tisch School of the Arts Asia http://www.tischasia.nyu.edu.sg/page/home.html
Spain 9.IE Business School http://www.ie.edu/business/#
Switzerland 10 Ecole Hoteliere de Lausanne http://www.ehl.edu/eng/
United Kingdom 11.Manchester Metropolitan University http://www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/
12.Nottingham Trent University http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/course_finder/default.aspx?syslocat=39
13.University of Nottingham http://pgstudy.nottingham.ac.uk/
14.U.of Kent http://www.kent.ac.uk/courses/postgrad/index.html
United States 15.Hult International Business School http://www.hult.edu/
16.Pepperdine U. School of Public Policy http://publicpolicy.pepperdine.edu/master-public-policy/

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top