นิทรรศการเรียนต่อในโรงเรียนประจำ(Boarding School) ของTABS ประจำปี 2554

สมาคมโรงเรียนประจำ ( The Association of Boarding Schools-TABS)  ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงเรียนประจำที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศต่างๆอีกประมาณ 300 แห่ง จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำ ณ โรงแรมเวสทินแกรนด์สุขุมวิท ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://boardingschools.com/find-a-school/explore-your-options/asia-fairs/asia-fair.aspx?id=30

ภายในงาน จะมีบูธของโรงเรียนประจำทั้งหมด 30 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 25 แห่ง จากสาธารณรัฐเกาหลี 1 แห่ง จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 แห่ง และจากประเทศแคนาดา 3 แห่ง ดังนี้คือ

1. Archbishop Riordan High School (Boys Only)    http://riordanhs.info/

San Francisco , California ผู้แทนโรงเรียนStephen Dini

2. Branksome Hall Asia (Girls Only) http://branksomehallasia.org/

Seoul , Korea  ผู้แทนโรงเรียน : Connie Kenny

3. Cardigan Mountain School (Boys)http://www.cardigan.org/podium/default.aspx?t=121640

Canaan , New Hampshire  ผู้แทนโรงเรียน : Chip Audett

4. Chatham Hall (Girls Only)http://www.chathamhall.org/index.php

Chatham , Virginia ผู้แทนโรงเรียน : Vicki Wright

5. Cranbrook Schools (Coed)http://www.schools.cranbrook.edu/

Bloomfield Hills , Michigan ผู้แทนโรงเรียน : Jennifer Heath

6. Darrow School (Coed)http://www.darrowschool.org/home/home

New Lebanon , New York  ผู้แทนโรงเรียน : Mary Deely

7. Dunn School (Coed)http://www.dunnschool.org/

Los Olivos , California  ผู้แทนโรงเรียน : Ann Greenough

8. Flintridge Sacred Heart Academy (Girls Only)http://www.fsha.org/

Flintridge , California  ผู้แทนโรงเรียน : Catherine O’Brien

9. Fountain Valley School of Colorado (Coed)http://www.fvs.edu/default.aspx

Colorado Springs , Colorado  ผู้แทนโรงเรียน : Randy Roach

10. John Bapst School (Coed)http://www.johnbapst.org/

Bangor , Maine  ผู้แทนโรงเรียน : Melville MacKay III

11. Leysin American School in Switzerland (Coed)http://www.las.ch/

Leysin , Switzerland  ผู้แทนโรงเรียน : Jonathan Hilton

12. Linden Hall (Girls Only)http://www.lindenhall.org/

Lititz , Pennsylvania   ผู้แทนโรงเรียน : Katherine Rill

13. Marine Military Academy (Boys Only)http://www.mma-tx.org/

Harlingen , Texas  ผู้แทนโรงเรียน :  Antonio Hinojosa

14. Northfield Mount Hermon School (Coed)http://www.nmhschool.org/

Gill , Massachusetts  ผู้แทนโรงเรียน :   Metta Dael

15. Queen Margaret’s School (Girls Only)http://www.qms.bc.ca/

Duncan , British Columbia Canada  ผู้แทนโรงเรียน : Courtney Gillan

16. San Domenico (Girls Only)http://www.sandomenico.org/

San Anselmo , California  ผู้แทนโรงเรียน : Sean Kenney

17. Solebury School (Coed)http://www.solebury.org/

New Hope , Pennsylvania  ผู้แทนโรงเรียน : Albert Johnson

18. St. John’s Northwestern Military Academy (Boys Only)http://www.sjnma.org/

Delafield , Wisconsin  ผู้แทนโรงเรียน : Duane Rutherford

19. St. Margaret’s School (Girls Only)http://www.stmarg.ca/

Victoria , British Columbia  ผู้แทนโรงเรียน : Kathy Charleson

20. The Athenian School (Coed)http://www.athenian.org/

Danville , California  ผู้แทนโรงเรียน : Christopher Beeson

21. The Cambridge School of Weston (Coed)http://www.csw.org/default.aspx

Weston , Massachusetts  ผู้แทนโรงเรียน : Aaron Hirsch

22. The Hockaday School (Girls Only)http://www.hockaday.org/default.aspx

Dallas , Texas  ผู้แทนโรงเรียน : Jen Liggitt

23. The Hotchkiss School (Coed)http://www.hotchkiss.org/

Lakeville , Connecticut  ผู้แทนโรงเรียน : Rachael Beare

24. The Leelanau School (Coed)http://www.leelanau.org/

Glen Arbor , Michigan  ผู้แทนโรงเรียน : Brian Chatterley

25. The Rectory School (Coed)http://www.rectoryschool.org/

Pomfret , Connecticut  ผู้แทนโรงเรียน : Vincent Ricci

26. Trinity-Pawling School (Boys Only)http://www.trinitypawling.org/

Pawling , New York  ผู้แทนโรงเรียน :  MacGregor Robinson

27. Upper Canada College (Boys Only)http://www.ucc.on.ca/Default.asp?bhcp=1

Toronto , Ontario  ผู้แทนโรงเรียน : Struan Robertson

28. Villanova Preparatory School (Coed)http://www.villanovaprep.org/

Ojai , California  ผู้แทนโรงเรียน : Tyler Hart

29. Walnut Hill School for the Arts (Coed)http://www.walnuthillarts.org/

Natick , Massachusetts   ผู้แทนโรงเรียน :   Lorie Komlyn

30. West Nottingham Academy (Coed) http://www.wna.org/

Colora , Maryland  ผู้แทนโรงเรียน : Kaitlin Maillet  

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top