นิทรรศการ QS Top Grad School เลื่อนการจัดงานเป็น 22 พฤศจิกายน

นิทรรศการ QS Top Grad School ซึ่งเดิมจะจัดให้มีงานขึ้นในวันที่ 1 พฤสจิกายน 2554 ประกาศเลื่อนการจัดงานออกไป โดยจะจัดให้มีงานในวันเดียวกันกับงาน QS Top MBA คือจัดให้มีงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย และการประกาศหยุดการทำงานของทางราชการระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

ส่วนสถานที่จัดงานยังเป็นสถานที่เดิม คือ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention ตั้งอยู่ที่บริเวณเดียวกันกับ Central World ตามประกาศของงาน QS Top MBA ดังรูปล่าง

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top