แหล่งทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจากรัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 – 3.0 คะแนน ย่อมมีโอกาสดีในการที่จะมองหาแหล่งทุนการศึกษาจากสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุนจากภาครัฐบาล เอกชน หรือ หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้การได้รับทุนการศึกษานอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่จะสอดแทรกผลงานที่ดีเยี่ยมนี้เข้าไปในประวัติการศึกษาเวลายื่นใบสมัครเข้าทำงานต่อในบริษัทชั้นนำที่มีผลตอบแทนที่จูงใจ หรือแม้แต่การกลับมาทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่นักศึกษาต้องการก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

โดยปกติ ทุนการศึกษาเด่นๆของหน่วยงานต่างๆ เช่น ทุนที่ประกาศให้มีการสอบแข่งขันโดยสำนักงานก.พ. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ เช่น ทุนฟุลไบร์ท ทุน British Chevening ทุนหน่วยงานเอกชน เช่น ทุนจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย ทุนการศึกษาเหล่านี้มักจะจัดให้มีการสอบเป็นประจำทุกปี ช่วงระยะเวลาการปิดรับสมัครในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส่วนบางทุนที่อาจจะไม่ได้จัดให้มีสอบทุกปี จำเป็นที่นักศึกษาต้องตรวจสอบจากเว็บไซต์เพื่ออัพเดทข้อมูลว่า ปีนี้ยังมีการจัดสรรทุนให้อีกหรือไม่ เว็บไซต์สำนักงานก.พ.เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่รวบรวมแหล่งทุน ทั้งทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุนสถาบัน/ทุนหน่วยงาน และทุนอื่นๆ  http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000245

แหล่งทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่มักจะได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง เพราะผู้ได้รับทุนมักจะไม่มีข้อผูกพันในการขอรับทุนมากนัก เมื่อเทียบกับข้อผูกพันในการขอรับทุนจากภาครัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ข้อดีของทุนภาครัฐบาลที่เห็นชัดเจนคือ  มีตำแหน่งงานรองรับเมื่อศึกษาจบเดินทางกลับประเทศไทย และเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุนว่า ได้มีส่วนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศต่างๆมีดังนี้คือ (โปรดคลิกที่รูปภาพเพื่อดูข้อมูล)

และ

อนึ่ง เว็บไซต์ต่างๆในโลกออนไลน์ที่จะบอกกล่าวถึงแหล่งทุนจากรัฐบาลในต่างประเทศยังมีอีกมากมาย อาทิ เช่น

ข้อสังเกต คือ เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลตรงตามที่นักศึกษาสนใจแล้ว นักศึกษาควรเข้าไปอ่านเนื้อความจากเว็บไซต์ของทุนนั้นๆเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่า เป็นทุนที่ให้แก่ผู้สนใจในปีนี้หรือปีหน้า มีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไร สถานที่ส่งใบสมัคร เมื่อทราบที่อยู่ในการติดต่ออาจโทรศัพท์หรืออีเมล์ไปสอบถามความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนตัดสินใจยื่นใบสมัคร

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top