“นาฬิกาบอกเวลา” สำคัญมากต่อการเดินทางไปต่างประเทศ

นาฬิกาบอกเวลา” สำคัญมากต่อการเดินทางไปต่างประเทศ

 เวลา ” เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมาย การไปให้ทันเวลาบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ รถไฟ เครื่องบิน รถประจำทาง ฯลฯ หรือแม้แต่การปรับสภาพร่างกายให้ตรงกับวันและเวลาในประเทศที่เดินทางไปถึง บางคนต้องใช้เวลาอย่างน้อยวันสองวันในการปรับเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและความแข็งแรงของผู้เดินทาง ช่วงที่จะต้องปรับตัวให้ตรงกับวันและเวลาในต่างประเทศ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งคือ Jet lag   ซึ่งมักจะเป็นเวลาที่นาฬิกาชีวิตในตัวผู้เดินทางยังคงคิดว่าควรทำกิจกรรมแบบนี้ เพราะเวลาเดิมในประเทศของผู้เดินทางตามนาฬิกาข้อมือระบุว่าเป็นเวลากลางคืนของอีกวันหนึ่ง ในขณะที่เวลา ณ ตอนนั้นในประเทศที่ผู้เดินทางเดินทางไปถึงเป็นเวลาเช้าของเมื่อวานนี้ เป็นต้น โดยทั่วไปผู้เดินทางที่อายุยังน้อยจะสามารถปรับตัวในเรื่องเวลาได้ดีกว่าผู้เดินทางที่มีอายุมาก ซึ่งอาจจะมีอาการไม่สบายทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ มึนงง ง่วงนอน หรือตื่นนอนไม่เป็นเวลา และอื่นๆ

ความแตกต่างของเวลาในแต่ละประเทศจะมีช่วงระยะห่างของเวลาตั้งแต่แตกต่างกันน้อยไปจนถึงแตกต่างกันมากๆ เช่น การเดินทางไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกา เวลาในประเทศไทยจะเร็วกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา 1 วัน ถ้าผู้เดินทางออกจากประเทศไทยในเช้าวันที่ 22 ก็จะเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่ 22 เช่นกัน ทั้งๆที่ผู้เดินทางคิดว่า ตนเองนั่งอยู่ในเครื่องบินนานหลายชั่วโมง คือ เดินทางเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ดังนั้นวันที่ไปถึงน่าจะเป็นวันที่ 23 ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่ใช่ จึงควรสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อย หรือตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นเรื่องเวลา  ผู้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมักจะได้เปรียบเรื่องเวลาเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง ตรงกันข้าม หากผู้เดินทางเดินทางกลับออกมาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อเดินทางต่อมายังประเทศไทยอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้เปรียบเหมือนเวลาเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น  ผู้เดินทางเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 22 ตอนเช้า เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะกลายเป็นวันที่ 23 ตอนกลางคืน

ดังนั้น คำถามสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปยังต่างประเทศที่นิยมถามกันบ่อยๆ คือ เวลาในประเทศนั้นกี่นาฬิกาแล้ว เวลาในประเทศนั้นๆห่างจากเวลาในประเทศไทยกี่ชั่วโมง จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหนบ้าง หรือจะสอบถามหน่วยงานใดเพื่อทราบเวลาในแต่ละประเทศ บางประเทศมีการปรับเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ 1 ชั่วโมง หรือช้าลงในฤดูใบไม้ร่วงอีกประมาณ 1 ชั่วโมง  มีหลายเว็บไซต์ที่อธิบายถึง การปรับเวลาตามฤดูกาล (Daylight Saving Time)  มีรายละเอียดที่น่าศึกษามากมายนับตั้งแต่ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีนี้คนแรกๆ ซึ่งผู้เดินทางหลายคนอาจจะไม่มีเวลาอ่านเว็บไซต์เหล่านั้นโดยละเอียดมากนัก หากต้องการทราบเวลาของประเทศนั้นๆเลย  บล็อกนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ ที่ง่ายและสะดวกในการตรวจสอบเวลาทั่วโลก หากผู้สนใจต้องการศึกษาในรายละเอียดเรื่องวิธีการคิดคำนวณ เหตุผลที่ต้องมีการปรับเวลาตามฤดูกาลสามารถเข้าไปศึกษาได้จากเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน คือ  http://www.timeanddate.com/worldclock/

ภายในเว็บไซต์ จะมีไอคอนต่างๆให้ผู้สนใจเกี่ยวกับวัน เวลาและฤดูกาลได้ศึกษาค้นหาข้อมูล เราจะสามารถค้นหาข้อมูล  โดยมีเรื่องราวน่าศึกษาเกี่ยวกับโซนเวลา  เวลาปัจจุบัน ปฏิทิน เครื่องคิดเลขและจับเวลาประเภทต่างๆ  แอพพลิเคชั่นที่ใช้กับไอโฟน ไอแพด แอนดรอยด์ เฟสบุ๊ค สภาพอากาศ ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก ดวงจันทร์ขึ้นหรือตก เกมส์เกี่ยวกับเวลา ขอยกตัวอย่างบางข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือผู้ที่จะต้องติดต่อทางธุรกิจกับต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องทราบว่า เวลาของอีกประเทศหนึ่งคือเวลาอะไร มีปัจจัยอะไรที่กระทบทำให้เวลาเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเพิ่มจำนวนชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิ หรือลดจำนวนชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง เป็นต้น  จากเว็บไซต์นี้ เราจะได้ทราบเรื่องหลักๆเช่น

1. เวลาท้องถิ่นปัจจุบันของเมืองต่างๆทั่วโลก  http://www.timeanddate.com/worldclock/

2. เครื่องคิดเลขโซนเวลา ให้คลิก add ชื่อเมืองจะได้เวลาของเมือง A และคลิก add ขื่ออีก 1 เมือง จะได้เวลาของเมือง B: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

3. เครื่องคิดเลขคำนวณจำนวนวันตามที่เรากำหนด:  http://www.timeanddate.com/date/duration.html

4. การคำนวณเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ :  http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=28

5. การนับเวลาถอยหลัง เช่น นับถอยหลังว่าเหลืออีกกี่วันจะเข้าสู่วันปีใหม่   http://www.timeanddate.com/counters/newyear.html

6. ปฎิทินและวันหยุดของประเทศต่างๆในโลก : http://www.timeanddate.com/calendar/?year=2011&country=1

หรือ วันหยุดฮอลิเดย์ทั่วโลก:  http://www.timeanddate.com/holidays/

ถ้าจะเลือกวันหยุดเฉลิมฉลองต่างๆของบางรัฐในสหรัฐอเมริกา หรือของสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศ : http://www.timeanddate.com/holidays/us/

7. การปรับเวลาตามฤดูกาล (Daylight Saving Time) http://www.timeanddate.com/time/dst/

เช่น คลิกเลือกประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้การปรับเวลาตามฤดูกาลประจำปีพ.ศ.2555            (ค.ศ.2012 )ของประเทศสหรัฐอเมริกา  https://www.timeanddate.com/time/change/usa?year=2012

8. การค้นหาอุณหภูมิ ของเมืองที่จะเดินทางไปเยือน เว็บไซต์นี้จะแสดงอุณหภูมิในประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นรายชั่วโมง หรือของสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือของอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าได้ อาทิเช่น อุณหภูมิที่เมืองซานฟรานซิสโก http://www.timeanddate.com/weather/usa/san-francisco

9. การคำนวณระยะทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น  การคำนวณระยะห่างจากกรุงเทพมหานครในประเทศไทย กับ เมืองซานฟรานซิสโก ในรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกา:  http://www.timeanddate.com/worldclock/distanceresult.html?p1=28&p2=224

10 การคำนวณเวลาในการเดินทางไปถึงอีกเมืองหนึ่ง เช่น ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครในวันพุธ เวลา 6 นาฬิกาตอนเช้าโดยเครื่องบิน แวะพักที่จุดทรานซิสประมาณ 2 ชั่วโมงจะถึงสหรัฐอเมริกาในวันพุธเวลา 9 นาฬิกาตอนเช้า เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นการเดินทางโดยเครื่องปกติสายการบินจะแจ้งเวลาท้องถิ่นทที่ไปถึงอยู่แล้ว ในกรณีนี้ใช้เพื่อยกตัวอย่างให้เห็นว่า เว็บไซต์นี้มีเครื่องคิดเลขคำนวณเวลาและระยะทางได้อีกด้วย   http://www.timeanddate.com/time/travel.html?p1=28&p1o=20111222T060000&p2=224&p2o=20111222T000000&addt=1

คลิกอ่านเพิ่มเติม มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา

Copyright © 2010-2011 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top