ทุนจากประเทศญี่ปุ่นปี 2555

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศการสมัครแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 12 ทุนในหน้าเว็บไซต์ขององค์กร คือ  http://www.jeic-bangkok.org/

1.  ทุน International Biomedical Science เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่ Tokyo Medical and Dental University ศึกษาเพิ่มเติมที่  http://sbsn.tmd.ac.jp/eng/admission/outline_detail_monbusho.html

2. ทุนระดับปริญญาโทด้าน Asia Public Policy Program ที่ Hitotsubashi University ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.ipp.hit-u.ac.jp/appp/pdf/APPP_ADB_Application_2011_2012.final.pdf

3.  ทุน Special Course for International Students เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเกษตรกรรม ที่ Ehime University, Kagawa University, Kochi University ศึกษาเพิ่มเติมที่  http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/2012%20Application%20Guidelines%20(AAP).pdf

4.  ทุน International Doctoral Program in Engineering, Information Sciences และ Environmental Studies ที่ Tohoku University ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.eng.tohoku.ac.jp/english/program/?menu=itn

5. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทด้าน International Mechanical and Aerospace Engineering ที่ Tohoku University ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://g30.eng.tohoku.ac.jp/imac/support/

6.  ทุนระดับปริญญาโทและเอกด้าน Asia-Pacific Engineering Design Program ที่ University of the Ryukyus ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.u-ryukyu.ac.jp/admission/nyushi/h22graduate/apedp/index-e.html

7.  ทุน Special for International Students เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทด้าน Life and Environmental Science, Earth Science และ Geoenviornmental Science ที่ Shimane University ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.shimane-u.ac.jp/nyushi/admission_data/application/apply_international/

8.  ทุนระดับปริญญาโท-เอกด้าน Naval Architecture และ Ocean Engineering ที่ Osaka University ศึกษาเพิ่มเติมที่  http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/eng/admissions/index.html

9.  ทุนเรียนต่อด้านกฎหมายที่ Kyushu University ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programsinenglish/prospectivestudents.htm

10 ทุนฝึกอบรม IATSS ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/4544/43036.pdf

11. ทุนการศึกษาพานาโซนิก ศึกษาเพิ่มเติมที่  http://www.panasonic.co.th/wps/portal/home/eventspromotions/events/eventsdetails/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/ggweb-th/ggweb/home/eventspromotions/events/panasonicscholarship2013

12. ทุนอายิโนะโมะโต๊ะระดับปริญญาโท ที่ Tokyo University  http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=85&page=1&parent_id=1

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top