ประกาศทุนฟุลไบร์ท ประจำปี 2013

ผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2013 สามารถศึกษารายละเอียดของทุน ใบสมัคร แบบฟอร์มจดหมายรับรองจากอาจารย์ และรายชื่อสถานศึกษาที่จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียน ได้จากหน้าเว็บไซต์ของฟุลไบร์ทไทย http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=606&type=application 

หน่วยงาน Thailand-United States Educational Foundation(TUSEF) ได้ดำเนินการจัดการสอบเพื่อชิงทุนฟุลไบร์ทมาเป็นเวลาานกว่า 50 ปี ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทสามารถเลือกที่จะไปศึกษาได้ทุกวิชา ยกเว้น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาล  และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2013 ประกอบด้วย 9 ทุน โดยทุนหนึ่งจะมอบให้เป็นพิเศษแก่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จโดยเป็นนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาในต่างจังหวัดและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย

มูลนิธิฟุลไบร์ทจะมอบการทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับทุนทุกคนเป็นระยะเวลานาน 1 ปี หากหลักสูตรปริญญาโทที่นักศึกษาเลือกศึกษามีระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทจะต้องมองหาแหล่งทุนสนับสนุนแห่งอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การพิจารณาขอต่ออายุทุนการศึกษาให้มีจำนวนมากกว่า 1 ปีนั้น ทางมูลนิธิทุนฟุลไบร์ทจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

ในปี 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอความร่วมมือร่วมกับฟุลไบร์ทจัดเป็นทุน Fulbright-Set จำนวน 1 ทุน เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขาวิชาเอกการเงินหรือการการตลาด สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์(Computer Science) วิชาเอกด้าน Computer and Network Security หรือ Database Systems และสาขาวิชากฎหมายวิชาเอกด้าน International Law และ Securities Law ผู้สมัครทุนดังกล่าวนี้จะต้องสอบแข่งขันโดยผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามปกติ 

ทุนฟุลไบร์ทที่มอบให้นักศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าประกัน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา บางส่วนของทุนอาจครอบคลุมถึงการยกเลิกค่าเล่าเรียน และเงินทุนช่วยเหลือทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เหมาะสม วันปิดรับสมัครการสอบแข่งขันทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2013 คือวันที่ 11 เมษายน 2012

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

4.  ผลสอบ TOEFL iBT 80 คะแนน

5. จะต้องอยู่ในประเทศไทยเพื่อสอบสัมภาษณ์

6. วางแผนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.2013 และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการสมัคร

1. เริ่มดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2012

2. กรอกใบสมัคร 4 หน้า และทำสำเนา 3 ชุด

3. สำเนา Transcript 4 ชุด

4. จดหมายรับรองการจบการศึกษา

5. สำเนาคะแนนสอบ TOEFL 4 ชุด

6. สำเนา CV 4 ชุด ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่านปิดผนึก

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณฉัตรชัย หรือคุณคุณชีวรัตน์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 หรือ 107  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทจะต้องทำการติดต่อเพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนมีดังภาพข้างล่างนี้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

7 thoughts on “ประกาศทุนฟุลไบร์ท ประจำปี 2013”

 1. ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับคำแนะนำ ตอนนี้ภาษาอังกฤษแย่มากๆ รู้แบบนี้แล้วจะได้รีบไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะ ขอบคุณมากที่สุดค่ะ

 2. รบกวนสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครในปีต่อไปค่ะ
  ไม่ทราบว่าทุนฟุลไบร์ทมีการจำกัดสาขาวิชาที่จะขอรับทุนไหมคะ จบมาทางFineart(ฺB.F.A)โดยตรง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถขอรับทุนนี้ได้ไหมคะ แล้วสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการไปศึกษาต่อได้หรือไม่ อย่างไรคะ ระหว่างที่รอสมัครครั้งต่อไปนี้ต้องเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างคะ

  1. น้อง Mhai คะ
   1. จำกัดสาขาวิชาแพทย์และที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ค่ะ ลองอ่านรายละเอียดที่ http://www.fulbrightthai.org/learning/index.asp ซึ่งเขียนไว้ว่า ” Awards will be offered in a broad variety of fields with the exception of medicine, public health, nursing and allied subjects.”
   2. ปกติทุนฟุลไบร์ทจะให้ทุนนักศึกษาไทยประมาณ 8-9 ทุน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
   ELIGIBILITY
   An applicant must :
   1. be a Thai citizen in good health*;
   2. have completed all requirements for a bachelor’s degree from a university in Thailand at the time of interview (Applicants with working experience are encouraged to apply.);
   3. have at least a cumulative GPA of 3.0 or equivalent on transcript of academic performance;
   4. have a paper-based TOEFL score of 550 or above (or at least 213 from a computer-based TOEFL test), taken within 2 years from the date of application.**
   5. be in Thailand for the interview.
   * Individuals holding U.S. immigrant visas or permanent U.S. resident cards (green cards), or dual (Thai and U.S.) citizenship are not eligible for Fulbright scholarships to Thai citizens.

   หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานฟุลไบร์ทควรมีเตรียมเผื่อไว้ (0-2285-0581-2) เพื่อสอบถามเจ้าที่แนะแนวของทุนฟุลไบร์ทว่า จะมีการสอบชิงทุนชื่อวิชานี้…..ไหม เป็นต้น น้องสามารถเลือกมหาวิทยาลัยเองได้ แต่ต้องดูที่เงื่อนไขของทุนฟุลไบร์ทด้วยว่า เขาต้องการให้นักศึกษาไทยสมัครไปที่มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับบนๆด้วยหรือไม่ค่ะ

   ส่วนการเตรียมตัว คงต้องเตรียมภาษาอังกฤษให้แน่นๆ เพื่อจะได้สอบให้ได้คะแนนดีๆ และเตรียมเรื่องภาษาอังกฤษไว้ใช้สอบสัมภาษณ์ตอนขอวีซ่า หรือแม้แต่ตอนสมัครเข้ามหาวิทยาลัยระดับบนๆบางแห่งต้องการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษก็มีค่ะ

 3. ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆ และมีประโยชน์ค่ะ คือ น้องจะเข้าเรียนที่ USF ( university of south florida ค่ะ แต่คุณแม่ก็ไม่รู้จะกู้ของรัฐดอกเบี้ยต่ำที่ไหนดีรบกวนถ้าสามารถเข้าไปดูใน webของ มหาวิทยาลัย ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ จะเป็นพระคุณมากค่ะ คือ คุณสมบัติ parent คือ retire แล้ว และไม่มีรายได้อื่นนอกจากเงินที่รัฐบาลให้เดือนละ 700$ ค่ะ

  1. คุณ Panitkan คะ

   1. จากเว็บไซต์นี้ http://usfweb2.usf.edu/finaid/at_a_glance.asp?searchID=grants บอกว่าลูกสาวคุณ Panitkan ได้ทุนจาก FAFSA จำนวน 5,500 US$
   2. ทุนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจำนวน 4,500US$ เลย deadline ที่จะสมัครไปแล้วลองเข้าไปดูที่ http://usfweb2.usf.edu/finaid/at_a_glance.asp?searchID=work_emp
   3. อ่านดูเนื้อความของอีเมล์เหมือนผู้ปกครองเคยอยู่ที่อเมริกาและได้รับบำนาญเดือนละ 700 US$ ให้ผู้ปกครองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของ U.of South Florida(http://usfweb2.usf.edu/finaid/loans/direct.aspx)พูดถึงการขอกู้ Loan ว่าปี่ 1 กู้ได้จำนวนเท่าไรจนถึงปี 4 น่าจะสามารถกู้ได้ถึง 23,000 US$
   4. การขอ Bright Futures Scholarships ให้นักเรียนโทรติดต่อที่ 1-888-827-2400 หรือเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ http://usfweb2.usf.edu/finaid/other/Bright_Futures.aspx
   5. ให้น้องกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์เพื่อลองค้นดูว่า จะมีทุนอะไรบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับน้องค่ะ http://usfweb2.usf.edu/finaid/scholarships/search/default.asp
   6. ลองเข้าไปดูหัวข้อ FAQ จากเว็บของมหาวิทยาลัย จะมีฟอร์มให้กรอกขอทุนเมื่อต้องพบกับปัญหาที่ยุ่งยากทางการเงิน http://usfweb2.usf.edu/finaid/other/economic_hardship.aspx

   หรือจะเข้าไปอ่านจากหนังสือคู่มือการขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากเว็บต่อไปนี้ http://usfweb2.usf.edu/finaid/finaidportal/2012-2013%20USFAS%20Scholarship%20Administration%20Information%20Guide.pdf

   ขอให้โชคดีค่ะ

 4. รบกวนสอบถามค่ะ หากสามารถให้คำแนะนำได้ คือลูกสาวเป็นคนไทยที่ได้สัญชาติอเมริกันและกำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปี 1 การเรียนดี GPA 3.8 ค่ะและได้ทุนของFAFSA แล้วประมาณ $5500แต่ค่าเรียนรวมค่าหอพัก แล้วอยู่ที่ 19000ต่อปี ค่ะ ไม่ทราบว่าจะขอทุนที่ไหนได้อีกบ้างค่ะ ลูกสาวเรียน Biology Science ค่ะ เพื่อจะต่อ หมอค่ะ หรือจะแนะนำการกู้เรียนของรัฐบาลที่ไหนได้บ้างค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ฟลอริดา ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

  1. คุณ Panitkan คะ ถ้าลูกสาวเป็น US Citizen เขาก็สามารถขอ loan จากมหาวิทยาลัยที่รับเขาเข้าเรียนได้ให้สอบถามกับหน่วยงานที่ดูแล Financial Aid ของมหาวิทยาลัยนะคะ และผู้ที่เรียนสาย science สามารถขอรับทุนช่วยเหลือได้ เช่น เป็นผู้ช่วยวิจัย แต่เนื่องจากน้องเพิ่งเริ่มเรียนระดับปริญญาตรี อาจจะยากนิดหนึ่งสำหรับปีแรก ถ้าปีที่สามไปแล้ว อาจจะลองขอทุนช่วยทำวิจัยได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม ลองถามทางมหาวิทยาลัยที่รับน้องเข้าเรียน เริ่มถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนแรก สองถามอาจารย์ที่สอนด้าน biology ว่าจะมีงานอะไรพิเศษให้น้องเขาช่วยทำได้บ้าง ไปคุยปัญหาทางการเงินให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟังเลยก็ได้ค่ะ เนื่องจากคุณ Panitkan ไม่ได้บอกชื่อมหาวิทยาลัยที่น้องเขาจะไปเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในรัฐ Florida มีหลายแห่ง จึงไม่สามารถเข้าไปช่วยค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ค่ะ ถ้าคุณ Panitkan ทราบชื่อมหาวิทยาลัย ลองเข้าไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาภายใต้หัวข้อ Financial Aid ดูค่ะ ถ้าเขาจะลองขอทุนจากรัฐบาลไทยโดยใช้สิทธิ์ที่เขาถือสองสัญชาติ ให้คุณ Panitkan ลองสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงาน กพ.ที่กรุงเทพ ดูนะคะ หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-3333 ต่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาค่ะ ไม่แน่ใจว่า กพ.จะช่วยได้มากน้อยอย่างไร เพราะน้องไม่ใช่นักเรียนทุนรัฐบาลค่ะ

   ส่วนที่พัก ถ้าน้องสามารถบริหารเวลาได้ดี ลองดูที่ประกาศหอพักมหาวิทยาลัย ถ้าเราสามารถทำงานให้หอพัก เช่น รับเรื่องราวที่คนที่พักในหอเดียวกับเรามาร้องทุกข์และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหานั้นๆให้ลุล่วง เท่านี้เราก็จะได้อยู่หอพักฟรีแล้วค่ะ อนึ่งถ้าคุณ Panitkan จะขอกู้จากธนาคารในประเทศไทย มี 3 ธนาคารที่มีบริการกู้เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ลองอ่านที่เคยเขียนไว้เรื่องสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศดูนะคะ

   http://govisa.wordpress.com/2010/10/29/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top