ทุน Chevening ประจำปี 2012

ทุนการศึกษาชิฟนิ่ง (Chevening Scholarship) ประจำปี 2012 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ และจะปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2555 นี้

หมายเหตุ: บริติชเคานซิลได้แจ้งวันปิดรับสมัครทุน Chevening ในหน้าเว็บไซต์ใหม่เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ทุน Chevening เป็นทุนที่มอบให้แก่นักวิชาชีพรุ่นใหม่ชาวไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็นระยะเวลานานไม่เกิน 12 เดือนทั้งระดับ Postgraduate Diploma หรือปริญญาโท เช่น MA, MSc, MBA, MPhil และ LLM ในแต่ละปี ทุน Chevening จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียนไม่เกิน 12,000 ปอนด์

ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์  https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ

1. มีสัญชาติไทย

2. จบปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.0

3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี

4.มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำ 6.5

ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้เพื่อสอบสัมภาษณ์คือ

1. Transcript และสำเนาวุฒิบัตร

2. ประวัติย่อแสดงประสบการณ์ของผู้สมัคร

3. จดหมาย Recommendation 2 ฉบับ

4. สำเนาผลสอบ IELTS ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5

5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  คุณพร้อมเพ็ญ วัฒนะบุตร  หมายเลขโทรศัพท์ 02-657-5629  หรืออีเมล์  [email protected]britishcouncil.or.th

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top