คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา

เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกฟอร์ม DS-160 สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพได้จัดทำหนังสือแนะนำแต่ละขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าทางอิเล็กทรอนิกส์ DS-160 โปรดศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร

http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/ds_160_step_by_step_guide_thai.pdf

หนังสือดังกล่าวมีทั้งหมด 35 หน้า สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้มีการนำแบบฟอร์ม DS-160 มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 คำอธิบายในหนังสือคู่มือดังกล่าวอาจจะมีบางจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย ตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสถานทูต  แต่เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการกรอกฟอร์มด้วยตนเองได้ทราบแหล่งค้นหาข้อมูล จึงได้นำเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่มีหนังสือแนะนำดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อกรอกเสร็จสมบูรณ์ก็จะได้หน้า DS-160 Confirmation Number ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปภาพจากในหน้าหนังสือดังกล่าวนี้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

12 thoughts on “คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา”

 1. รบกวนสอบถามหน่อยค่า ไม่ทราบว่าในช่อง U.S. Taxpayer ID Number นี่จะหาได้จากไหนคะ เคยไปW&T ค่ะ ตอนนี้มีSSNอยู่ค่ะ

  1. น้อง bpoule on คะลองสำรวจดูในฟอร์มขอเงินคืนภาษี(ถ้ามีสำเนาเก็บไว้ หรือสอบถามธนาคารที่เคยเปิดบัญชีที่อเมริกา หรือโทรทางไกลไปสอบถามกับ IRS ลองอ่านคำตอบของผู้ลงทุนทางธุรกิจในอเมริกาและทำหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหาย https://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Lost-or-Misplaced-Your-EIN
   อนึ่ง ถ้าเป็นพี่ๆคงคลิกคำตอบประมาณว่า I do not know or I do not mention it. ถ้าเจ้าหน้าที่ถามก็ตอบว่าไม่ได้เก็บไว้หรือลืมหรือทำหายไป คำถามจะคล้ายกับจำหมายเลขใบขับขี่ได้ไหม หลายคนเคยมีใบขับขี่ประจำรัฐสมัยไปเรียนแต่กลับมาไทยหลายปีแล้วและทำหายก็ต้องตอบว่าไม่มีไปแล้วค่อยไปอธิบายตอนไปสัมภาษณ์ค่ะ

 2. jipussorn jaturapanit

  รบกวนสอบถาม ช่วยตอบด่วนค่ะ พอดีกรอกข้อมูล ds 160 บางหัวข้อได้กรอกข้อมูลผิดไป
  เลื่อก Purpose of Trip to the US ผิดประเภท
  ไปใส่ข้อมูลเลขประชาชนในช่อง U.S Taxpayer ID Number
  Have you ever been in the U.S. Date Arrived(1)ใส่วันผิด
  Date Last Visa was Issued ใส่วันผิด
  U.S. Contact Information Contact person Name in the u.s.ใส่ข้อมูลสลับช่องกันกับOrganization Name In the U.S.
  แล้ว Summit ไปแล้วได้รับการยื่นยันจากสถานทูตแล้ว
  ไม่ทราบจะต้องทำอย่างรัย จะแก้ไขได้อย่างรัย

  1. น้อง Jipussorn คะกรอก DS-160 ใหม่ ถ้ายังไม่ได้จองวันนัดก็ใช้ DS-160 Confirmation Number หมายเลขใหม่ทำการจองวันนัดสัมภาษณ์แทนใบเก่า แต่ถ้านัดไปแล้วและต้องการแก้ไขข้อมูล กรอก DS-160 ใหม่และในวันยื่นเอกสารสัมภาษณ์ให้นำทั้ง DS-160 Confirmation Number หมายเลขเก่าและหมายเลขใหม่ไปยื่นที่สถานทูต ถ้าเจ้าหน้าที่ถามทำไมต้องกรอกใหม่ ก็บอกไปว่าตื่นเต้น ทำให้กรอกผิดกรอกถูกในครั้งแรกค่ะ

 3. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ จะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาและเคยไป work and travel มาแล้วแต่หา social security card ไม่เจอ ไม่รู้จะกรอกช่องนั้นยังไงค่ะ

  1. น้อง picaru คะ ตอบว่าเคยมี SSN แต่พอต้องต้องหมายเลขถ้าได้ทำ SSN หายไปจำหมายเลขไม่ได้ ตอบว่า does not apply ก็ได้ค่ะ

 4. รบกวนสอบถามคะวามีธุรกิจส่วนตัว มีทะเบียนการค้า. ตอบเป็นbusiness แล้วตรงที่กรองชื่อนายจ้าง จะตอบเป็นชื่อเรา ใช่หรือเปล่าคะ

  1. น้อง Tongyen คะ ถูกต้องแล้วค่ะถ้าน้องจดทะเบียนชื่อน้องเป็นเจ้าของธุรกิจตามทะเบียนการค้า ให้ใส่ชื่อน้องเป็นชื่อนายจ้างได้ค่ะ

 5. รบกวนสอบถามคะณ GoVisa ค่ะ
  อยากสอบถามว่าหากคุณพ่อเคยมีวีซ๋าอเมริกาแล้วแต่ประมาณ 20 เกือบ 30 ปีมาแล้วและตอนนี้ทำพาสปอร์ตเล่มนั้นหายไป ควรจะกรอกตอนทำนัดในช่องว่าเคยหรือไม่เคยมีวีซ่าคะ เพราะถ้ากรอกว่าเคย เค้าก็จะให้กรอกรายละเอียดวีซ่าเก่าซึ่งไม่มีข้อมูลเหลืออยู่เลยอ่ะค่ะ อย่างนี้ควรทำนัดแบบกรอกว่าไม่เคยมีวีซ่าไปก่อนได้มั๊ยคะ แล้วในเอกสาร DS-160 ควรจะต้องกรอกอย่างไรดีคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

  1. น้อง JJ คะ ไม่ต้องกรอกว่าเคยมีวีซ่ามาแล้วเพราะจำไม่ได้ก็ดูมีเหตุผลอยู่นะคะ แต่ให้น้องลองให้คุณพ่อพยายามนึกดูอีกทีว่า เหตุการณ์นั้นผ่านมาประมาณนานเท่าไรค่ะ เพื่อจะได้ตอบกงสุล(ถ้าถูกถาม)แบบสันนิษฐานคำตอบพอได้บ้างนะคะ อย่าใช้คำว่า 20-30ปีมาแล้ว เหมือนเสียงบ่นแบบเราคุยๆกันเองค่ะ ลองนึกดูว่า ตอนนั้นคุณพ่อท่านไปเรียนต่อปริญญาโทหรือเปล่า ถ้าใช่ตอนนั้นท่านอายุประมาณเท่าไร คำนวณถึงตอนนี้ก็พอบอกกงสุลได้นะคะว่า กี่ปีมาแล้วค่ะ และถ้ากงสุลถามว่า ทำไมไม่แจ้งก็อธิบายไปเลยว่าทำหนังสือเดินทางเล่มเก่าหายไป คิดว่าน่าจะเคยไปมาเมื่อ15ปีที่แล้ว จำไม่ได้ว่าขอวันที่เท่าไรเลยกรอกว่าไม่เคยมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ อีกประการหนึ่งคือถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนก็จะกรอกฟอร์มออนไลน์หน้าถัดไปไม่ได้ค่ะ พี่คิดว่ากงสุลท่านรับฟังถ้าเป็นเหตุผลที่มีความเป็นไปได้ค่ะ

 6. สวัสดีค่ะคุณGoVisa….
  คือน้องสมัครเรียนภาษาหลักสูตร intensive ที่บอสตันเป็นเวลา 6 เดือนค่ะ และตั้งใจจะสมัครเรียนคอร์ส TOEFL ต่อ(สมัครที่โน้นหลังเรียนคอร์สแรกจบแรก)เพื่อสมัครเข้าปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาซึ่งน่าจะใช้เวลาทั้งหมดอย่างน้อย 3 เดือน เลยสงสัยว่าใน DS-160ในส่วนของระยะเวลาที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาน้องควรจะกรอก 6 เดือน หริอ 3 ปีดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Po_ar คะ ใส่ระยะเวลาที่วางแผนจะไปอยู่คือ 3 ปีค่ะ ถ้าในฟอร์มมีพื้นที่ให้อธิบาย แทนที่จะเขียนสั้นๆว่า to study ให้ Po_ar เขียนอธิบายว่า จะไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนชื่ออะไร เริ่มเรียนเมื่อไร และวางแผนที่จะไปสมัครเรียนต่อปริญญาโทจะเป็นด้านใด เช่น MBA ก็ระบุไป ถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะเรียนอะไร น้อง Po_ar จะใส่ว่า วางแผนไปเรียนต่อ MBA ก็ได้ค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top