ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี2555

ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครผู้สอบแข่งขันชิงทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2555 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Detail_%20Capital.aspx

ทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภาทใหญ่ๆดังนี้ คือ

  • เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศจำนวน 5 ทุน โดยเป็นทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 2 ทุน ประเทศสหราชอาณาจักรจำนวน 1 ทุน ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1 ทุน และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 1 ทุน ดังรายละเอียดที่เว็บไซต์           http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Documents/NoticeOverseas.pdf

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การตัดสินให้ทุน การติดต่อมหาวิทยาลัยและเงื่อนไขในการขอรับทุน โปรดศึกาาเพิ่มจากเว็บไซต์ที่ได้ให้ไว้แล้วข้างต้น หรือติดต่อ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-470-3113 ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2555

สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร ที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดไว้ให้ผุ้สมัครแข่งขันสอบชิงทุนต้องได้รับจดหมายตอบรับจากสถาบันต่อไปนี้คือ http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/FAQs.aspxCopyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top