นิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดากุมภาพันธ์ 2555

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อแคนาดาประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ Terminal 21 

ในงานประกอบด้วยรายการสัมมนาดังต่อไปนี้คือ

09.00-10.30 น. ฟรีอบรมการทำข้อสอบ IELTS  Task 2 Writing

10.30-16.00 น. สัมมนาการศึกษาต่อประเทศแคนาดา

16.30-18.00 น. ฟรี การอบรมการทำข้อสอบ IELTS Task1 writing

ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศแนดา สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่   http://www.educationau-incanada.ca/  โดยคาดว่าจะมีผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 20 แห่ง อาทิ University of British Columbia, Simon Fraser University, Thomson Rivers University เป็นต้น

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top