แนะนำเว็บไซต์ EducationUSA

ขอแนะนำเว็บไซต์ EducationUSA  http://www.educationusa.state.gov/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.Department of State) ให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้รับการตอบรับ จนกระทั่งเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน EducationUSA มีเครือข่ายมากกว่า 400 แห่งใน 170 ประเทศทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานทางการศึกษาและวัฒนธรรม (The Bureau of Education and Cultural Affairs) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก นักศึกษาสามารถเลือกค้นคว้าโดยเริ่มจากระดับการศึกษาที่กำลังจะติดต่อเพื่อไปศึกษาต่อก่อน เช่น ต้องการเลือกไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (Graduate) ไปเรียนภาษา (English Language) หรือไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Short-term Program)

ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกระดับการศึกษาประเภทใดก็ตาม จะมีวีดิทัศน์ให้ศึกษาประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ตั้งแต่

 • ความแตกต่างระหว่างวุุฒิการศึกษาประเภท Associate Degree ที่มีเปิดสอนใน Community College และระดับปริญญาตรีที่มีเปิดสอนใน Four Year College และ University
 •  แบบฟอร์มจำนวน 9 หน้า ที่นักศึกษาสามารถ Print ออกมาเพื่อลองกรอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษา หลังจากอ่านทบทวนทั้งหมด นักศึกษาจะทราบความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้
 •  แหล่งเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
 • ทุนการศึกษาประเภทต่างๆในสหรัฐอเมริกา และแหล่งข้อมูลที่อาจจะช่วยนักศึกษาในเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินประเภทอื่นๆ
 • การสรุปทางเลือของผู้สมัครมีอะไรได้บ้าง
 • แบบทดสอบมาตราฐานประเภทต่างๆ

แต่ละระดับการศึกษาจะสอนการวางแผนที่เหมาะสมให้ กล่าวคือ นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามจะต้องผ่าน 5 ขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดต่อสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 5 ขั้นตอนควรใช้เวลาแต่ละขั้นตอนนานกี่เดือน เช่น การศึกษาในระดับปริญญาตรีผู้สนใจควรมีเวลาเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลนานประมาณ 12-18 เดือน เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีวีดิทัศน์บรรยายประกอบเป็นช่วงๆไป เช่น วีดิทัศน์ภายใต้หัวข้อ EdUSA Connects หรือ แม้แต่การไปศึกษาต่อระดับการเรียนภาษา นักศึกษาควรทราบความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาแบบเข้มข้นและการเรียนภาษาอเมริกันพร้อมวัฒนธรรมอเมริกันต่างกันอย่างไร วิธีการเลือกสถานที่เรียนภาษาที่ได้รับการรับรอง การรับรองโรงเรียนภาษามีหน่วยงานใดบ้างที่ให้การรับรองเพื่อผู้เรียนจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่โดยไม่ต้องเป็นกังวลกับคุณภาพของการสอนภาษา   5 ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย

 1. วิธีการค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมของผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. การกรอกใบสมัคร
 3. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. การยื่นขอวีซ่านักเรียน
 5. การเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์  http://www.educationusa.state.gov/ เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับผู้สนใจไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่จาก EducationUSA  เพื่อขอคำแนะนำต่างเพิ่มเติม เว็บไซต์ดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษา ค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของ EducationUSA ในประเทศของตนเองได้โดยคลิกเข้าไปดูที่ Finding Advising Center เช่น ต้องการหาที่อยู่ EducationUSA ในประเทศไทย ให้เลือก Thailand เป็นต้น

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top