ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกากับ Linden Tour มีนาคม 2555

สถาบันการศึกษานานาชาติร่วมกับ Linden International Recruitment Tours จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพ (Four Seasons Hotel) เลขที่ 155 ถนนราชดำริ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 เว็บไซต์ของ Linden Tours คือ http://www.lindentours.com/?page=38&id=223

โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมงาน 21 แห่ง ดังนี้คือ

 1. Academy of Art University
 2. East Carolina University
 3. Embry-Riddle Aeronautical University
 4. Fairleigh Dickinson University
 5. Hawai’i Pacific University
 6. Hult International Business School
 7. John Caroll University
 8. Loyola Marymount University
 9. Metropolitan College of New York
 10. National University
 11. North Central College
 12. Rutgers, the State University of New Jersey
 13. Savannah College of Art and Design
 14. SUNY College of Technology at Alfred
 15. University of Illinois at Chicago
 16. University of Mary Washington
 17. University of Minnesota
 18. University of San Francisco
 19. University of Vermont
 20. Virginia Commonwealth University
 21. Western Kentucky University

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร วิธีการรับเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายของแต่ละสถานศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://www.lindentours.com/?page=85&id=223  เพื่อจะได้มีข้อมูลสำหรับสอบถามผู้แทนมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top