แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียสามารถหาข้อมูลพื้นฐานต่างๆได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลียเองโดยตรง คือ  Australian Trade Commission คือ http://www.studyinaustralia.gov.au/en/

จากเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ต้องการค้นคว้าข้อมูลสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาที่ตนถนัดเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ เช่น เลือกเป็นภาษาไทย

เนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วย 8 ส่วนคือ

1. ทำไมจึงมาศึกษาที่ออสเตรเลีย

2. หลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะแบ่งหัวข้อออกเป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัย, สายอาชีพ, โรงเรียนและ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3. ค่าเล่าเรียน จะแบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนตามระดับชั้นการเรียนข้างต้น คือ ระดับมหาวิทยาลัย, สายอาชีพ,โรงเรียน, การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งแหล่งทุน โดยจะมีลิงค์เว็บไซต์ไปที่แหล่งทุนโดยตรง  http://www.australiaawards.gov.au/ นอกจากนี้จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงาน, การจ่ายภาษ๊เมื่อมีรายรับจากการทำงาน, ค่าครองชีพในออสเตรเลีย, ตัวอย่างราคาสินค้า, ตลอดจนการแต่งกาย, การประกันสุขภาพ, การประกันการเดินทาง, ทางเลือกเกี่ยวกับที่พักประเภทต่างๆและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้เราได้เดินทางเข้าไปในออสเตรเลีย คือ การดำเนินการขอวีซ่านักเรียน

4. หลังจบการศึกษา ภายใต้หัวข้อจบการศึกษานอกจากจะแนะนำให้ผู้จบการศึกษาเตรียมพร้อมกลับมาทำงานที่บ้านเมืองของตนเองแล้ว ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีความสามารถ (Skilled Migration Program) สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากและต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลีย

5. การใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย จะกล่าวถึง ความปลอดภัย วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ การเปิดบัญชีธนาคารในประเทศออสเตรเลีย บัตร ATM บริการ Eftpos การโอนเงิน เช็คเดินทาง การคืนเงินภาษี มรรยาทในการซื้อสินค้าและการทำงานระหว่างเรียนหนังสือ

6. ระหว่างศึกษาในออสเตรเลีย เช่น สุขภาพ การรับบริการด้านสุขภาพ คลินิก ศูนย์การแพทย์ ใบสั่งยาของแพทย์ ทันตแพทย์ การคมนาคมในแต่ละเมือง การทำงานระหว่างเรียน การถูกรังแกและการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ

7. เรียนในประเทศของคุณเอง ภายใต้หัวข้อการค้นหาข้อมูลทางการศึกษาด้วยตนเอง จะนำผู้สนใจให้ไปรู้จักความหมายของ  AusLIST และทะเบียนโครงสร้างวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย AQF  ที่จะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

8. ความช่วยเหลือในประเทศของท่าน คือ แนะนำเว็บไซต์ http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand และสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย http://www.dfat.gov.au/missions/countries/th.html

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top