การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

เก็บตกจากงานอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจัดโดยบริติชเคานซิล คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษารอบใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ อย่างน้อยๆเตรียมเอกสารเหล่านี้ติดไว้ในกระเป๋าถือ หรือ handbag เสมอ เพื่อเตรียมยื่นให้กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศอังกฤษตรวจ คือ

1. หนังสือเดินทางที่มีตราวีซ่าประทับอยู่เรียบร้อย

2. ตั๋วเครื่องบิน

3. ใบรับรองการฉีดยาวัคซีน (สำหรับบางประเทศ)

4. ผลเอ็กซเรย์

5.จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา

6. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครองที่แสดงว่ามียอดบัญชีเงินฝากครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้น หรือจดหมายรับรองจากผู้ปกครองว่า ยินดีจ่ายเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาปีละเท่าไร

7. ใบรับรองปริญญาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้องเหมือนของจริง

สำหรับเอกสารประกอบอื่นๆอยู่ในดุลยพินิจของผู้เดินทางว่า ควรจะมีติดไว้ในกระเป๋า handbag ด้วย เพื่อสะดวกต่อการหยิบฉวยในยามจำเป็น คือ

1. หน่วยเงินตราของประเทศอังกฤษ

2. เอกสารเกี่ยวกับการประกัน

3. รายการของมีค่าที่นำมาและอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ หากต้องมีเรื่องเคลมที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

4. ใบสั่งยาจากแพทย์ หรือจดหมายรับรองจากแพทย์เรื่องการนำยาที่จำเป็นเข้าประเทศอังกฤษ

5. ที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ทางสถานศึกษาหรือทางที่พักส่งให้นักศึกษา

6. ชุดเอกสารเกี่ยวกับ Pre-departure ที่ทางสถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆที่จัดรายการอบรมเตรียมตัวเดินทางเตรียมไว้ให้นักศึกษา

7. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเมื่อเวลาจะไปเปิดบัญชีธนาคารในประเทศอังกฤษ

รายละเอียดทั้งหมดนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่  http://www.britishcouncil.org/first_steps_2011-12.pdf

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ส่วน คือ

1. ยินดีต้อนรับสู่ประเทศอังกฤษ

2. เตรียมตัวเดินทาง

3. เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ

4. ระหว่างการเดินทาง: การต่อเครื่องบิน

5. การตั้งถิ่นฐาน: ที่พัก การจ่ายภาษี การเปิดบัญชีธนาคาร การรักษาพยาบาล เสื้อผ้าและอากาศในประเทศอังกฤษ การรักษาสุขภาพ และการเข้าสถานศึกษา

6. ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย: การชอปปิ้ง การไปเที่ยวพักผ่อน ศาสนา การเดินทางออกนอกประเทศ

7. เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

8. ข้อมูลและคำแนะนำอื่นๆที่ควรคำนึงถึง: การมาถึงประเทศอังกฤษ พิธีตรวจคนเข้าเมือง การสนับสนุนทางการเงิน และการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ

หรืออีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าเข้าไปลองอ่านกัน ถ้านักศึกษาท่านนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เว็บไซต์ดังกล่าวคือ http://www.britishcouncil.org/eumd-immigration.htm

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top