บริติชเคานซิลจัดรายการ Pre-departue 19 พฤษภาคม 2555

บริติชเคานซิล กรุงเทพจัดรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. สามารถเข้าไปดูรายการ British Council Pre-departure briefing ได้ที่ 2 เว็บไซต์ ดังนี้คือ

1. http://eastasia.britishcouncil.org/public/event.aspx?country=thailand-th&eventname=British+Council+Pre-departure+briefing+&Event_ID=57cbb5bc-08ab-4eec-914d-e3127d021f30

2. http://th-th.facebook.com/learnukloveuk?sk=app_2309869772

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าฟังได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่  http://my.britishcouncil.or.th/?online-booking-long&&eventid=1016

รายการในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคมมีดังนี้คือ

13.30-14.00 น.    ลงทะเบียน

14.00-15.00 น.    ระเบียบการสมัครวีซ่า, การตรวจสุขภาพ, การเตรียมตัวเรื่องการเงินและการเดินทาง

15.00-15.15 น.    พักรับประทานของว่าง และน้ำชา

15.15-16.00 น.    พูดคุยกับพี่ๆศิษย์เก่า

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top