แนะนำเอกสารชุด CBP Traveler Entry Forms

แนะนำให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปศึกษาวิธีการกรอกฟอร์ม I-94 และ Custom Declaration Form ได้ที่

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/travel/clearing/traveler_entry_form/cbp_traveler_brochure.ctt/cbp_traveler_brochure.pdf

ฟอร์มทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น เป็นฟอร์มที่แอร์โฮสเตสจะแจกให้บนเครื่องบิน เมื่อการเดินทางใกล้จะถึงจุดหมายเมืองใดเมืองหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น เมือง Port of Entry ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Los Angeles, San Francisco, New York, Boston, Seattle, Atlanta, DC หรือ เมืองอื่นๆ

ฟอร์ม I-94 เป็นฟอร์มแจ้งวัตุประสงค์การเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ผู้เดินทางเข้าเมืองเป็นใคร เดินทางมาจากที่ใด จะไปพักที่ไหน ในส่วนท้ายของฟอร์มซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯจะฉีกให้ผู้เดินทางเก็บไว้ในหนังสือเดินทาง และผู้เดินทางสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเดินทางกลับประเทศของตนเอง ณ จุด Check-In กระเป๋าเดินทางและบัตร Boarding Pass ของสายการบินที่ผู้เดินทางเลือกใช้บริการเพื่อเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ฟอร์ม I-94 W เป็นฟอร์มที่ผู้เดินทางเข้าเมืองจำนวน 36 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน 90 วัน หรือ Visa Waiver Program เช่น ประเทศในยุโรปตะวันตก  บางประเทศในเอเซีย ฯลฯ

http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html

ส่วน Custom Declaration Form เป็นฟอร์มที่ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกากรอกเพื่อแสดงว่า ได้นำสิ่งของใดบ้างเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา

1

10 

11 

12 

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top